Copyright 2019 - © 2017 Operácia vianočné dieťa - PWR Trade Template

Vážení partneri v službe!

Nezabudnite prosím, že do konca tohto mesiaca je potrebné zaslať Záverečnú správu OVD. Neznamená to však, že tak budete robiť 28.2.2019. Tento dátum je totiž posledným možným termínom, veríme však, že správu vypracujete skôr. Nezaslanie správ bude mať za následok vylúčenie z projektu. Žiadne ospravedlnenia po termíne neprijímame. 

VERŠ DŇA

Rimanom 10:17

Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.

f t g m