Copyright 2021 - © 2017 Operácia vianočné dieťa - PWR Trade Template

Vážení partneri v službe,

vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení si vás dovoľujeme povzbudiť, aby ste s obdarovanými deťmi rozbehli kluby následnej práce. Máme za to, že tieto deti by mali dostať šancu zapojiť sa do projektu následnej práve. Zároveň touto cestou ďakujeme tým partnerom, ktorí tak spravili. Ste naplnením poslania, ktoré nám bolo zverené a to, že máme hlásať evanjelium do posledných končín Zeme a činiť učeníkov.

VERŠ DŇA

Ján 16:33

To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

Operácia vianočné dieťa

Otvárame prihlasovanie do sezóny 2021/2022

S miernym posunom otvárame prihlasovanie do novej sezóny OVD, ktorá prináša množstvo zmien. Prihlasovať sa môžete cez hornú sekciu Operácia vianočné dieťa - Prihláška pre partnerov. Odporúčame, aby ste si pred vyplnením prihlášky prečítali podrobné informácie, ktoré sa tam nachádzajú.

Hlavné zmeny, ktoré môžete očakávať:

1. Pred školením OVD sa uskutoční tzv. Stretnutie vízie, ktoré je určené pre pastorov, vedúcich a zástupcov jednotlivých cirkví a organizácií. O termíne vás budeme informovať.

2. Informáciu o zaradení-nezaradení do projektu dostanete do 2.10.2020 z dôvodu konania nConnectu na konci septembra.

3. Termíny školení sú už zverejnené, nájdete ich v prihláške. Z tohto dôvodu si záväzne už pri prihlasovaní rezervujte termín na školenie. Skorší odchod zo školenia nie je možný.

4. Od tohto roku sú k dispozícii nové školiace materiály a školenia sa spájajú do jedného.

5. V prípade otázok sa prioritne obracajte na členov regionálnych tímov. Národný tím je momentálne maximálne vyťažený komunikáciou s ústredím Samaritan´s Purse.

6. Čaká vás nová forma záverečných správ

7. Pripravujeme nové propagačné materiály, ktoré budú k dispozícii na školeniach

8. Rozširujeme všetky tímy OVD o nových členov.

9. Uzávierka prihlášok do tejto sezóny je do 31.8.2021

 

Národný tím OVD

Otvorenie novej sezóny OVD 2021/2022

Vážení partneri,

keďže sa blíži otvorenie novej sezóny dovoľte nám priniesť vám niekoľko čerstvých informácií, ktoré sa týkajú pripravovanej sezóny. Nová sezóna sa bude niesť v duchu mnohých zmien. V prvom rade vás čaká nový spôsob školenia pre partnerov a učiteľov. Aj z tohto dôvodu si dobre premyslite, či sa ako cirkev, či organizácia do projektu zapojíte. V minulých sezónach sa od vás očakávalo, že na školeniach strávite cca 4,5 hodiny, po novom sa dĺžka školenia predlžuje na 6,5 hodiny, čo znamená, že si musíte na dané školenie rezervovať celý deň. Táto zmena je spôsobená tým, že školenie partnerov a učiteľov bude spojené do jedného jedinečného školenia. Podľa nových pravidiel NIKTO nebude môcť odísť zo školenia skôr. Zmluvy o spolupráci sa budú podpisovať až po skončení školenia a každý účastník dostane z našej strany certifikát o tom, že sa na školení zúčastnil. Platnosť tohto certifikátu bude jeden rok. Certifikát menovaného oprávňuje zastupovať vašu cirkev alebo organizáciu v komunikácii s nami. Rovnako tiež počítame s tým, že školenia sa okrem koordinátora za cirkev/organizáciu zúčastní aj jeho tím. Podrobnosti ohľadne školení zverejníme neskôr, nakoľko čakáme na upresnenie zo strany Samaritan´s Purse.

Rovnako tiež z dôvodu neskoršieho konania iConnectu 2021, ktoré sa uskutoční v dňoch 10.-12.6.2021 posúvame prihlasovanie do projektu. Prihlasovanie bude spustené od 15.6.2021 a bude trvať do 31.7.2021. Rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení do projektu sa dozviete v priebehu mesiaca september.

V prípade, že máte nejaké otázky ohľadne projektu, či prihlasovania. Obracajte sa prioritne na členov regionálnych tímov OVD. Národný tím OVD kvôli vyššiemu zaťaženiu a komunikácii so Samaritan´s Purse bude riešiť len závažné otázky.

Distribúcie balíčkov obmedzení

Vážení partneri,

súčasná doba si vyžaduje veľkú dávku kreativity. Mnohí z vás si kladú otázku ako dostať balíčky k deťom, ktoré to potrebujú? Veľa z vás splnilo naše inštrukcie počas školení OVD, aby si neodkladali distribúcie na poslednú chvíľu a tak sa podarilo mnoho darčekov dostať k deťom už v predvianočnom období. Zaznamenali sme veľa kreatívnych nápadov. Distribúcie sa konali na otvorenom priestranstve, kde boli dodržané predpísané rozostupy, tímy, ktoré balíčky distribuovali sa rozdelili na menšie skupinky, niekde prebiehali distribúcie v malých skupinkách. Tam, kde nebolo možné urobiť dlhšiu návštevu, ako napr. v  Centrách pre rodiny a deti sme sa zamerali skôr na čas strávený s deťmi a spoločne s nimi sme sa tešili z každej minúty, ktorú sme spoločne strávili. Niektoré balíčky v oprávnených prípadoch odišli do rúk detí poštou, aj s osobným posolstvom a kontaktom na nás.

Chceli by sme vás povzbudiť, aby ste boli kreatívni, ak ste ešte balíčky nerozdali. Pozvite napr. deti jednotlivo do vašich cirkví, aby si prišli balíček prevziať a nalepte pozvánku na vaše bohoslužby alebo podujatia priamo na balíček. Určite však balíčky nedržte u seba do ďalšej sezóny. Porušili by ste tým hneď niekoľko vecí. V prvom rade ohrozujete deti tým, že ak sa v balíčku nachádzajú sladkosti, tie majú obmedzenú spotrebu, ďalej nerozdané balíčky sa mohli využiť na iných miestach iným partnerom, ktorý napr. dostal balíčkov menej ako si objednal. Rovnako v balíčkoch sú listy od darcov, ktorí častokrát očakávajú spätnú väzbu od detí a ťažko im vysvetlíte, prečo sa dieťa ozvalo po roku. Aj z tohto dôvodu vás vyzývame, aby ste v záverečných správach pravdivo uviedli, či vám nejaké balíčky ostali. Ak sa tak stane budeme individuálne pristupovať k danému partnerovi a hľadať riešenie, kde sú balíčky potrebné.

Zároveň neoznámenie, že vám balíčky ostali môže mať za následok vylúčenie z projektu, pretože záverečná správa nie je pravdivá. Dochádza tak porušeniu zmluvy. Neposúvajte prosím balíčky tretím stranám, ktoré nie sú súčasťou Nezabudnite, že záverečné správy je potrebné zaslať do 28. februára 2021. Ak by nastala zmena, resp. posun uzávierky záverečných správ budeme vás včas informovať. Zároveň však všetkých povzbudzujeme, aby ste v distribúciách pokračovali aj v jarnom období, ak to nebude skôr možné a potom nám zaslali dodatočnú záverečnú správu.

 

Otvárame pre vás sklady s balíčkami

Vážení partneri v službe,

ako sme avizovali na online školeniach OVD/TGJ v pondelok 28.11.2020 prichádza na Slovensko kamión s balíčkami z Nemecka. Následne budú balíčky postupne vyskladňované v jednotlivých skladoch, kde prebehne ich spočítanie a prerozdelenie. Až po tomto procese budú balíčky odovzdávané do vašich rúk. Pri vyzdvihnutí balíčkov podpíše váš zástupca distribučnú zmluvu, ktorej jeden exemplár mu ostane, rovnako dostane knižky Najväčší dar k objednanému počtu balíčkov a dodací list, ktorý šoféra chráni pri kontrole. Bez dodacieho listu neodporúčame opúšťať sklad. Tak ako po minulé roky, nevieme zaručiť, že dostanete presne tie kategórie, ktoré ste si objednali, všetko závisí od toho, čo nám bude dodané.

Sklady budú otvorené nasledovne:

Región Západ

Sklad sa nachádza na ulici Stavbárska 42, 82107 Bratislava

Sklad bude otvorený: sobota 5.12.2020 od 7:00 - 22:00 hod.

Kontaktná osoba: Darko Radovanovič, mobil: 0904903308 cez SMS alebo mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Región Stred

Hrádza 1, 976 57  Michalová, okres Brezno
(Hrádza je ulica, je to na hlavnej štátnej ceste 1. triedy  Brezno-Tisovec, 10 km z Brezna, poschodová budova, fasada v kombinácii červenej a bielej farby, v strede obce Michalová, pred budovou je parkovisko..

Sklad bude otvorený:  štvrtok 03.12.2020 od 09:00-18:00
                                   sobota  05.12.2019 od 09:00-18:00                                                

Kontaktná osoba: ThDr. Ján Kundrík, PhD, 0918268073, cez SMS alebo telefonický

Región Východ

ZŠ Zámutov (telocvičňa), Zámutov č. 531, 094 15 Zámutov

Sklad bude otvorený: piatok 4.12.2020 od 12:30 - 20:00 hod.
                                  sobota 5.12.2020 od 8:00 - 17:00 hod.

Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Kováč, mobil: 0907 970 946. Prosíme vás, aby ste si termín vyzdvihnutia balíčkov dohodli vopred.

 

 

 

ŠTVRŤROČNÝ DEŇ MODLITIEB A PÔSTOV - 4. NOVEMBER 2020

 

 

Svedectvá

 

BIELORUSKO

Svedectvo: V roku 2015 sme zámerne oslovili deti so zdravotným postihnutím. Navštívili sme domov Anatolija a Leny Kolesničenko. Mohli sme obdarovať ich veľa detí, vrátane Arsenija, ktorý mal diagnostikovanú Perthesovu chorobu a nemohol chodiť. Povedali sme Kolesničenkovej o Božej liečivej moci a pozvali sme ich do cirkvi. Otec Anatolij sa priznal, že v dedine chodil do nedeľnej školy. Anatoly začal navštevovať cirkev a potom nasledovala jeho manželka a deti. Cirkev sa naďalej modlila, aby sa Arsenij uzdravil a v roku 2018 ho uzdravil Boh! Dnes je schopný chodiť do školy, športovať a je veľmi aktívny. Anatoly mohol odniesť Arsenijov invalidný vozík späť do nemocnice - na šok lekárov, ktorí tvrdili, že uzdravenie je nemožné. Anatolij vzdal slávu Bohu za zázračné uzdravenie. Nemocnica požiadala Anatolija, či by osobne doručil vrátený invalidný vozík, ďalšej rodine, ktorá ho potrebovala, aby im mohol povedať o Arsenijovom uzdravení. Ďakujeme Bohu, že dnes všetci členovia rodiny navštevujú cirkev!

BENIN

Svedectvo č. 1: Boris je malý chlapec z pohanskej rodiny, ktorého matka je kultovou kňažkou vúdú. Boris dostal darčekovú krabicu, ktorej obsah na jeho matku zapôsobil natoľko, že mu umožnila zúčastniť sa Najúžasnejšej cesty. Každú lekciu dieťa opakovalo svojej matke, aby ju získalo pre Krista. Tá nakoniec svoj život odovzdala Ježišovi a rozhodla sa radšej uctievať Boha než kult vúdú. Sláva Bohu!
Svedectvo č. 2: V jednej dedine dostali štyri deti z rôznych rodín v škatuli loptičku, tenisky a khaki školskú uniformu. Rodičia boli ohromení tým, čo videli, a požiadali, aby bol v ich dedine zriadená cirkev!

BRAZÍLIA - RIO DE JANEIRO
Svedectvo: Tím Nisgad v Brazílii, ktorý mal výzvu modliť sa viac za OVD, navrhol modliť sa každý pondelok o 21:00 online. Tím pozval cirkvi, aby sa zúčastnili na modlitbách za deti v Brazílii a na celom svete.

BURKINA FASO
Svedectvo: V meste Gaoua v juhozápadnej oblasti Burkina Faso dostali dve dvojčatá menom NAABA a DJEMI túto sezónu krabicu, zúčastnili sa hodiny Najúžasnejšej cesty a prijali Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Povedali svojmu učiteľovi, že ich otec je chorý. Učiteľ a niektorí spolupracovníci išli za otcom a ten požiadal, aby sa modlili za jeho uzdravenie. Keď sa modlili, otec bol uzdravený. Uveril v Ježiša a pokrstený bol v júli 2020. Jeho manželka tiež odovzdala svoj život Pánu Ježišovi a dnes celá rodina odovzdala svoje životy Kristovi. Chvála Bohu, že to všetko urobil po odovzdaní dvoch darčekových krabíc.

BURUNDI
Svedectvo č. 1: Počas služby Operácia vianočné dieťa boli založené dve cirkvi.
Svedectvo č. 2: Mnoho cirkví zaznamenalo veľký vplyv služby na deti a ich rodiny. Aj príslušníci iných náboženstiev prijali Krista ako Pána a Spasiteľa a teraz chodia na bohoslužby.

POBREŽIE SLONOVINY
Svedectvo:
Attobra Jean Christ - 14 rokov. Tento tínedžer je napoly nemý a napoly hluchý. Jedno z mojich detí ho pozvalo do cirkvi. Absolvoval 12 lekcií TGJ a pochopil Božiu hmatateľnú lásku k Nemu, aj keď je zdravotne postihnutý. Všimol si tiež, že ostatné deti mu v triede preukazujú lásku. Hoci býva ďaleko, verne chodí do triedy, aby sa dozvedel viac o Ježišovi.

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
Svedectvo č. 1: Yonsy, Angel a Kebenci boli pozvaní na evanjelizáciu a o týždeň neskôr na prvú hodinu TGJ v komunite. Deti trpeli veľa šikanovania a posmeškov, pretože pochádzali z inej krajiny. Dokonca aj niektoré ďalšie deti navštevujúce triedu TGJ ich zanedbávali, ale Pán začal robiť v živote detí neobyčajné veci. Transformoval prístup ostatných detí, aby sa ich naučili prijímať a správať sa k nim s láskou a úctou. Začal tiež meniť Yonsyho, Angela a Kebenciho. Viac sa zúčastňovali na hodine a na tvárach mali úsmev. Na konci Najúžasnejšej cesty boli všetky deti naďalej súčasťou miestnej cirkvi.
Svedectvo č. 2: Jeden z partnerov v službe mohol uskutočniť misijnú akciu a TGJ v komunite s názvom Las Charcas. TGJ absolvovalo 36 detí a tínedžerov. Boli nadšení z TGJ a nechceli, aby sa skončila. Žiadali dokonca, aby učeníctvo pokračovalo až do reštartu školy. Členovia komunity uviedli tieto komentáre: „Nikdy sme nič také nevideli.“ Cirkev je živá a dobrá. Taktiež fotili a nahrávali videá detí, ktoré sa skvele bavili.

GAMBIA
Svedectvo: Lawrence Mendy, 13-ročný chlapec z katolíckeho prostredia, ktorý sa zapájal do učeníckeho kurzu najúžasnejšej cesty a prispieval k nemu, na 11. hodine pevne vyhlásil, že nech sa stane čokoľvek, bude farárom, bude kázať Božie slovo a privádzať ľudí do Božieho kráľovstva.

GRUZÍNSKO
Svedectvo: Náš brat Gela usporiadal misijnú akciu v hornatej oblasti Tianety. Kurzom Najúžasnejšej cesty prešlo 27 detí. Ďalej ich pozval do kresťanského tábora a 23 z nich mohlo prísť. Deväť z nich teraz navštevuje cirkev. Ďakujeme Bohu za všetko, čo robí pre deti v Gruzínsku a na celom svete.

GUATEMALA
Svedectvo: Partner v službe dokázal udržiavať telefonický kontakt s deťmi, ktoré sa zaregistrovali do programu Najúžasnejšej cesty. Vyzýval deti, aby ich povzbudil a modlil sa za ne. Pre tieto deti to bolo obrovské požehnanie, pretože v mnohých prípadoch majú infikovaných príbuzných a niektorí dokonca na vírus zomreli. Tento partner v službe ich sprevádzal modlitbou. Chváľte Pána, pretože žiadne z detí nebolo infikované vírusom.

GUYANA
Svedectvo: Jerry žije so svojou matkou a otca nikdy nepoznal. Jeho matka sa ho snažila vychovávať bez stáleho príjmu. Jerry vždy chcel šľapky, aby mohol chodiť do nedeľnej školy, a modlil sa, aby sa jedného dňa objavil jeho otec a priniesol mu šľapky. Cirkev robila v jeho dedine evanjelizáciu so škatuľami od topánok a bol pozvaný. Po získaní krabice bol veľmi šťastný a nemohol uveriť, že je to pre neho. Skutočné vzrušenie prišlo, keď otvoril krabicu a našiel pár šľapiek. Kričal a volal od šťastia. Bol tam jeden z našich národných dobrovoľníkov, ktorý bol svedkom radostí vyjadrených týmto malým dieťaťom, a to všetko kvôli láske Pána Ježiša Krista.

HONDURAS
Svedectvo: Pastorka Rosa Minta Milla, pracuje ako koordinátorka mobilizácie cirkví regionálneho vodcovského tímu v la Paz. V roku 2014 jej Boh vložil bremeno do srdca, aby založila nový zbor v susedstve jej mesta s názvom „Nuevo Amanecer“. Ako to dokázala? Prostredníctvom misijnej udalosti. Touto malou, ale významnou udalosťou bol etablovaný zbor s názvom „Lluvia de Bendición“ alebo „Dážď požehnania“. Už má svoju vlastnú budovu.
V roku 2018 Boh opäť zaťažil srdce Pastorky Rosy. Založila nový zbor, tento krát v komunite Dolores v odľahlej oblasti Guajiquiro. V tomto regióne sa nachádza časť pôvodných obyvateľov krajiny, ktorá sa volá Lencas. Táto nová služba začala aj misijnou akciou, ktorú urobili pod stromom. Teraz však má nový zbor aj svoju vlastnú budovu. Táto kongregácia sa nazýva „Zdroj Cirkvi večného života“. Oba zbory začali evanjelizáciou OVD, pretože kvôli týmto zázračným akciám sa celé rodiny mohli stretnúť, aby sa učili z Božieho slova.

LITVA
Svedectvo: Tom je 10-ročný chlapec z regiónu Tauragė Klaipėda. Navštevoval kurzy Najúžasnejšej cesty a chlapec zo susedstva sa mu vysmieval a šikonoval ho. Tom sa napriek tomu nevzdával a trpezlivo pokračoval v kurze. Jedného dňa susedov chlapec pribehol k Tomovmu domu a požiadal ho, aby sa modlil za jeho šteňa, ktoré zrazilo auto. Tom sa modlil a sused sa mu už nikdy neposmieval.

NIGÉRIA
Svedectvo: Rodičia a ich deti z prísnej náboženskej skupiny prišli na misijnú udalosť v baptistickom kostole Arugba Baba. Po predstavení evanjelia odovzdalo svoj život Kristovi viac ako štyridsať ľudí. Tieto deti teraz chodia na hodiny učeníctva v Cirkvi.

PANAMA
Svedectvo č. 1: Na mieste zvanom Higo de Santiago de Veraguas sa rodina Sáncheza Garcíu na niekoľko rokov odlúčila od Pána a od cirkvi. Pastor Francisco, partner v službe v tomto regióne, preniesol program Operácia Vianočné dieťa do komunity Higo. Na účasť pozval Maike Didiela Sáncheza, 11-ročného chlapca. Toto dieťa je synom rodiny Sáncheza Garcíu. Misijnej udalosti sa chlapec zúčastnil, ale už sa cítil zle a mal horúčky, ktoré pokračovali každý jeden deň. Po evanjelizácii sa začal program TGJ. Aj keď malo dieťa veľmi zlé zdravie, pripojilo sa spolu s ostatnými k učeníckemu programu. Jedného dňa ho previezli do nemocnice. Po niekoľkých vyšetreniach a návšteve rôznych nemocníc dostal diagnózu- rakovina krvi v treťom štádiu. Lekári skonštatovali, že pre neho nemôžu nič urobiť a že má len trochu času do skončenia života. Učiteľ najúžasnejšej cesty si našiel čas, aby ho navštívil. Chlapec mu povedal, že chce dokončiť učenícky program. Maike mohol úspešne dokončiť všetky hodiny, aj keď ležal na nemocničnom lôžku. Lekári sa rozhodli poslať ho
domov, pretože už nemohli nič robiť. Učiteľ pre neho pripravil špeciálnu oslavu absolvovania, na ktorú prišiel aj kazateľ a modlil sa za Maikeho, za Božiu uzdravujúcu ruku, ktorá pomôže aj ku spáse celej rodiny. Potom sa stal zázrak. Maike úplne vyzdravel. Boh použil jeho život a podlomené zdravie, aby vrátil celú rodinu späť k Sebe. Teraz sú všetci súčasťou miestnej cirkvi a potvrdili svoju vieru v Ježiša. Maike teraz pomáha svojmu učiteľovi Bolívarovi pri privádzaní ďalších detí na stretnutie s Ježišom. Je tiež súčasťou hudobného tímu v zbore Templo la Fe v el Higo.
Svedectvo č. 2: Partner v službe menom pastor Olmedo Tejada pricestoval do komunity s názvom „Cerro Atravesado de Calobre“. Jeho túžbou a vášňou bolo uskutočniť misijnú akciu a prejsť učeníckym programom Najúžasnejšia cesta. Otcovi dieťaťa, ktoré prešlo týmto programom, diagnostikovali COVID-19. Otec mal pocit, že sa každým dňom zhoršuje a že sa mu môže stať niečo zlé, rozhodol sa prejsť cez synovu študijnú brožúru TGJ. Sadol si a prečítal si lekciu 9 o dôvere v Boha. Boh využil túto lekciu, aby priviedol otca k rozhodnutiu zveriť svoj život Pánovi. Bol uzdravený a dnes žije so srdcom vďačným Bohu za svoje uzdravenie a spásu. Otec a jeho rodina sú teraz súčasťou miestnej cirkvi v tejto komunite.

PERU
Svedectvo: Ďakujeme Bohu za jeho nekonečnú dobrotu, že umožnil výrobu zvukových a obrazových zdrojov, vďaka ktorým pokračuje program OVD, ktorý sa tak dostal do vzdialených miest, ako sú oblasti Alto Andinas, prostredníctvom strategickej koordinácie s rozhlasom, ktorý vysiela evanjelizácie a kurzy Najúžasnejšej cesty. Rovnakým spôsobom sa videá nahrávali na Facebook a YouTube, takže cirkvi, ktoré majú prístup na internet, môžu pokračovať vo svojich kurzoch. To všetko pripravili naši učitelia z rôznych regiónov. Sláva Bohu!

RECA- citlivá krajina
Svedectvo: V dedine žije pár, ktorý má zdravotné postihnutie, ale ich päťročný syn Adilet sa narodil zdravý. Pretože sa živia ako sa dá, je pre nich ťažké kúpiť si perá a zošity, nieto ešte hračky. Keď chlapec dostal svoju škatuľu, bol taký šťastný, že začal plakať a plakať začal aj jeho otec. Nikdy predtým o Ježišovi nepočuli a bola to skvelá príležitosť zdieľať sa s nimi o dobrej správe. Budeme sa s nimi naďalej stretávať a rozprávať im viac o našom Pánovi.

RECA- citlivá krajina
Svedectvo: Ochatzhon a jej brat Sanatullo žijú spolu so svojou matkou. Otec ich opustil a vzal si inú ženu. Mali to ťažké. Ich matka upratuje v nemocnici a stará sa o nich. Deti nemali oblečenie a ich matka chcela kúpiť šaty pre Ochatzhon, tenisky a tričko pre Sanatulla. Aj deti chceli také oblečenie, ale nemali peniaze. Plat ich matky bol sotva dostatočný na nákup potravín. Keď deti dostali svoje darčekové krabice, našla Ochatzon nádherné šaty a Sanatullo spolu s hračkami tenisky a tričko. Ich matka bola veľmi vďačná a nedokázala zadržať slzy. So srdcom plným radosti povedala: „Tieto dary sú od Boha. Moje deti a ja sme sa modlili k Bohu a On
nám dal to, čo sme potrebovali. Chápeme, že Boh vyslyší naše modlitby a odpovedá na ne.“ Povedala, že odteraz sa budú modliť za to, čo potrebujú. Naši dobrovoľníci jej povedali, že Boh, ktorý odpovedal na jej modlitby, je Ježiš. Prijala Krista do svojho srdca.

SENEGAL
Svedectvo č. 1: G. D. navštevuje školu prísneho náboženstva. Od detstva nikdy nedostala darček až do tohto dňa, ktorý bol najkrajším v jej živote. Žiarila radosťou a nikdy neprestala kričať: „Mám dar, mám darček, poďte sa pozrieť, ako je Boh dobrý. G.D. je z veľmi náboženskej dediny. Sila darčekovej krabice pochádza od Ježiša Krista. Na mieste sa rozhodla, že chce začať najúžasnejšiu cestu, a svojim priateľom odovzdať skutočný Boží dar. Bohu buď všetka sláva.
Svedectvo č. 2: Som šiestak z dediny BADOUDOU v SOKONE, nikdy som nedostal taký darček, som naplnený radosťou a emóciami súčasne a vidím, že kresťania sú ako ich Majster (JEŽIŠ KRISTUS). Ďakujem pastorovi Doulkom a všetkým, ktorí mi dali tento darček. Moje srdce je naplnené radosťou a pokojom. Som veľmi vďačný a chcem byť ako oni. Ďakujem Bohu a aj vám.

UKRAJINA
Svedectvo: Bolo ťažké zhromaždiť deti na hodiny Najúžasnejšej cesty počas karantény a modlili sme sa, aby nám Boh ukázal, ako môžeme dosiahnuť náš cieľ. V tom čase som si všimol, ako sa na našej záhrade začali zhromažďovať deti z našej ulice. Prišli sa hrať s mojou vnučkou. Boh mi ukázal, že toto je moja trieda a mal by som ich začať učiť. Začala sa prvá skupina so šiestimi deťmi! Potom sme jedného dňa mali návštevu rodiny v našom kostole - manžel, manželka a dve deti Maxima a Victora. Porozprávali nám svoj príbeh a to, ako nevedia, kam majú ísť, pretože nemali kde bývať, ani zmysel života. V ten istý deň náš farár kázal o pomoci svojmu blížnemu a uvedomili sme si, že tí ľudia neprišli do nášho kostola len tak náhodou. Povolili sme tejto rodine zostať v budove cirkvi, našli sme pre nich prácu a pomohli sme im dať deti do školy. Boh pokračoval vo svojej práci aj ďalší týždeň. Deti sa stretli s ostatnými deťmi, ktoré bývali blízko kostola, a hrali sa s nimi na kostolnom dvore. Minulý piatok sme mali modlitebné stretnutie a všetky deti prišli. Ďalšiu nedeľu sme s nimi začali prvú hodinu Najúžasnejšej cesty. Rodičia predtým zakazovali svojim deťom priblížiť sa ku kostolu, teraz im však nosia na kurz cukríky a sušienky. Verím, že Boh pôjde do domovov cez detské srdcia a ich rodiny spoznajú Ježiša ako svojho Spasiteľa.

 

Čítať ďalej...

Podkategórie

f t g m