Copyright 2022 - © 2017 Operácia vianočné dieťa - PWR Trade Template

Vážení partneri v službe,

oznamujeme vám, že dňa 2.9.2022 všetci záujemcovia o spoluprácu v projekte Operácia vianočné dieťa dostali do svojich mailov vyjadrenie o zaradení alebo nezaradení do projektu. Ďalšie prihlasovanie do projektu už nie je možné. S vybranými partnermi sa tešíme na spoluprácu.

VERŠ DŇA

1. Kronická 16:8

Oslavujte Hospodina! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami!

Operácia vianočné dieťa

Nová sezóna 2022/23 rokom modlitby

Vážení partneri,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 2. septembra na vaše emaily bolo zaslané rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení do novej sezóny Operácie vianočné dieťa. Nešlo o jednoduché rozhodovanie zo strany jednotlivých tímov OVD, nakoľko počas tohtoročného nConnectu prebiehala medzi nami intenzívna diskusia o každom zbore/organizácii, ktoré sú zapojené do projektu alebo sa zapojili do projektu po prvý raz. Musíme konštatovať, že na jednej strane máme veľmi veľa kvalitných partnerov, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu a vidieť za nimi nádherné svedectvá a výsledky. Na druhej strane sa však nájdu aj partneri, ktorí jednoducho zobrali balíčky, rozdali ich a viac sa obdarovaným deťom nevenovali. Tiež sa nám v jednom prípade vyskytlo hrubé porušenie pravidiel OVD a daný partner už nebude pustený do projektu ani v budúcnosti. Aj z tohto dôvodu sme tento rok pristúpili k vylúčeniu niektorých partnerov z projektu. Zároveň plánujeme v novej sezóne pozorne sledovať činnosť všetkých, nakoľko máme na srdci modliť sa za jednotlivé cirkvi a deti, ktoré budú zahrnuté do projektu. Modlitba je totiž neoddeliteľnou súčasťou projektu a na celom svete sa jej prikladá veľká váha. Chceme sa zjednotiť spolu s vami na týchto modlitbách a aj z tohto dôvodu pripravujeme na školenia pre jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú stať modlitebnými partnermi krátky formulár na vyplnenie, kde budete môcť vyjadriť svoje rozhodnutie stať sa takýmto partnerom.

Zároveň sa v rámci novej sezóny pripravujeme na vizitácie, ktoré chceme absolvovať vo všetkých regiónoch na Slovensku. Chceme byť účastní na vašich evanjelizáciách, kluboch Najúžasnejšej cesty a hlavne vás chceme podporiť vo vašom úsilí. Z dôvodu toho, aby sme boli dobrými správcami zverených prostriedkov od našich darcov tento rok na Slovensko príde len jeden kamión. Aj preto sme pri niektorých partneroch pristúpili k zníženiu vami objednaných balíčkov. O tom koľko balíčkov vám bude pridelených sa dozviete priamo na školeniach OVD.

Jednotlivé školenia budú prebiehať nasledovne:

Región Západ - 1.10.2022 od 9:00 hod. kostol Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch, Osztényiho ulica, Vlčany

Región Stred - 15.10.2022 od 9:00 hod. priestory Slova života Banská Bystrica, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica

Región Východ - 5.11.2022 od 9:00 hod. priestory Koinonia Ján Krstiteľ Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 300, 044 12 Nižný Klátov

Prosíme Vás, aby ste si tieto termíny poznačili nakoľko ďalšie termíny školení neplánujeme. Tento rok nebude prebiehať žiadne online školenie. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte regionálne tímy, pod ktoré spadáte. Zároveň upozorňujeme, že školenie trvá počas celého dňa a predčasný odchod zo školenia nebude akceptovaný nakoľko je veľmi dôležité, aby všetci absolvovali celé školenie.

Na konci školenia budú s vami podpísané Dohody o spolupráci.

Do uzávierky prihlášok do novej sezóny ostávajú posledné dni

Vážení partneri,

do uzávierky prihlášok do novej sezóny OVD ostávajú posledné 4 dni. Odporúčame vám, aby ste si nenechali vyplnenie prihlasovacieho formulára na posledný deň. Zároveň upozorňujeme, že akékoľvek prihlásenie po termíne nebude možné. Výnimku dostanú len cirkvi prihlásené počas špeciálnej akcie v rámci festivalu CampFest, kde im bude umožnená špeciálna forma prihlásenia priamo na mieste v našom informačnom stánku. Zároveň upozorňujeme, že maximálny limit pre sezónu 2022/23 je 200 balíčkov na partnera.

Všetky informácie k najbližšej sezóne nájdete v online formulári, ktorý sa nachádza v hornom menu na našej stránke v sekcii Operácia vianočné dieťa.

 

Národný tím OVD

Prihlasovanie do novej sezony

Vážení partneri,

prihlasovanie do novej sezóny OVD bolo spustené od 1.6.2022. Prihlášku nájdete hornom menu Operácia vianočné dieťa - Prihláška pre partnerov. Prihlasovanie je otvorené do 31.7.2022. Po tomto termíne nahlasovanie do projektu nebude možné. Upozorňujeme, že limit na jedného partnera pre tento rok je maximálne 200 balíčkov. Zaradenie do projektu je pre existujúcich partnerov tiež viazané na zaslanie Záverečnej správy OVD, ktorú rovnako nájdete v sekcii Na stiahnutie - Adobe na našej stránke. Fotografie k záverečným správam zasielajte na náš email.

Výberové konanie do tímov OVD

Národný tím, vyhlasuje do 10. júla 2022 výberové konanie na neobsadené pozície do tímov OVD. Prioritne sa jedná o obsadenie pozícií v národnom tíme OVD, konkrétne o pozície Národného koordinátora pre následnú prácu a Národného koordinátora pre modlitby. Zároveň vyhlasujeme výberové konanie do Regionálneho tímu Západ na pozíciu Regionálneho koordinátora, Koordinátora pre následnú prácu, Koordinátora pre logistiku a Koordinátora zdrojov. V prípade, že máte záujem o niektorú z uvedených pozícií vyplňte PRIHLÁŠKU a zašlite ju na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výberové konanie do ďalších regionálnych tímov bude vyhlásené v ďalšom termíne, avšak v prípade, že sa chcete viac zapojiť do nášho projektu môžete nás individuálne kontaktovať.

Čítať ďalej...

Záverečná správa OVD

Vážení partneri,

do sekcie Na stiahnutie - Adobe sme dnešným dňom pridali editovateľnú verziu novej záverečnej správy, ktorá sa nachádza vo vašich Príručkách OVD. Správa je jednoduché tlačivo, ktoré treba vyplniť podľa návodu v príručke. Svedectvá a fotografie zasielajte samostatne na náš email. Zároveň potrebujeme povolenie na zverejnenie fotografií z vašej strany, nakoľko si to vyžadujú pravidlá EÚ a na Slovensku. Na základe povolenia o zverejnení budeme niektoré vaše fotografie posielať našim partnerom v zahraničí spolu s vašimi svedectvami.

V prípade, že máte akékoľvek otázky k vyplneniu záverečných správ, neváhajte kontaktovať regionálne tímy OVD.

Uzávierka záverečných správ je 31.7.2022. Nedoručenie záverečnej správy do tohto termínu bude mať za následok porušenie pravidiel projektu a nezaradenie do ďalších ročníkov OVD.

 

Národný tím OVD

 

 

Podkategórie

f t g m