Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

do uzávierky prihlasovania do novej sezóny ostáva posledných pár dní. Pozorne si prečítajte sprievodný text vo formulári, ktorý nájdete v hornom menu Operácia vianočné dieťa. Prihlasovanie bude uzatvorené 31.7.2023. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť.

VERŠ DŇA

Joel 2:23

A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravedlivosti, a sošle vám hojný dážď, podzimný i jarný, najprv.

Operácia vianočné dieťa

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 2. máj 2018

 

OVD ŠTVRŤROČNÝ DEŇ MODLITIEB A PÔSTOV

2. máj 2018

 

ZAMYSLENIE


Modlitby za vyslobodenie


Keď nás Boh vedie ťažkým procesom, aby sme pokračovali v prečisťovaní v našich životoch, najprv sa modlíme, aby sa skúška rýchlo skončila. Mnohokrát súd nielen pokračuje, ale oheň sa zvyšuje! Buďte povzbudení, že sme vo veľmi dobrej spoločnosti, keď prežívame náročnú skúšku. Božie slovo nás všetkých veriacich učí, že budeme čeliť skúškam v tomto svete a oheň je často používaný obraz v Písme, ako ten ktorý popisuje ťažký, prečisťujúci  zážitok. (Izaiáš 43: 2, Zachariáš 13: 9, 1 Petra 1: 7)

Biblia tiež niekoľkokrát odkazuje na kováčov, ktorí vyrobili silné zbrane a nástroje z ohrievanej ocele, železa a bronzu. (1 Samuel 13: 19-21, 2 Kráľov 24:14, Izaiáš 54:16) Jedna charakteristika skúseného kováča je, že majú dobré načasovanie. Vedia, ako dlho nechať kúsok surovej ocele v ohni pre optimálne výsledky. Ak sa oceľ vyťahuje z ohňa príliš rýchlo, nikdy nedosiahne maximálnu pevnosť v ťahu a to v najlepšom prípade skončí tak, že je to veľmi slabá zbraň alebo nástroj. Ak kováč nechá oceľ v ohni príliš dlho, stane sa krehkou a rýchlo praskne a zlyhá.

Buďte veľmi povzbudení! Môžeme si byť istí, že načasovanie Ducha Svätého je dokonalé. Ako náš Posvätiteľ nás nikdy nenechá v ohnivových skúškach jeden deň príliš dlho ... alebo jeden deň príliš krátko. Duch nás udrží dostatočne dlho, aby sme boli prečistení a silní v Kristovi, ale nie tak dlho, aby sme sa stali krehkými a zničenými. Rastúca dôvera v Ducha a jeho posväcujúci proces pomáha rozvíjať spôsob, akým sa modlíme prostredníctvom skúšok. Namiesto strácania väčšiny času, keď sa modlíme, aby sa proces skončil, začneme sa modliť Božiu vôľu, aby sa proces viac podobal Ježišovi, posilnila sa naša viera a spálili sa všetky skryté hriechy v našom živote. Začali sme tiež novú sezónu vďakyvzdania a modlitieb, keď ďakujeme Pánovi za to, že ste vždy prechádzali s nami v ohni a nikdy nám nedovolil, aby sme boli spálení (Izaiáš 43: 2).

 

 

 

f t g m