Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

do uzávierky prihlasovania do novej sezóny ostáva posledných pár dní. Pozorne si prečítajte sprievodný text vo formulári, ktorý nájdete v hornom menu Operácia vianočné dieťa. Prihlasovanie bude uzatvorené 31.7.2023. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť.

VERŠ DŇA

Rimanom 15:13

A Bôh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svätého Ducha.

Operácia vianočné dieťa

Skôr ako sa začnete prihlasovať!!!

V sezóne 2019/2020 definitívne pristupujeme k sprísneniu podmienok, ktoré súvisia so zaradením do projektu. V prvom rade Najúžasnejšia cesta je pre všetkých partnerov neoddeliteľnou súčasťou projektu. V praxi to znamená to, že každý partner musí viesť aspoň jeden klub Najúžasnejšej cesty pre deti, ktoré v danej sezóne boli obdarované. Neúčasť na následnej práci je dôvodom na vyradenie daného partnera z projektu. Výnimku dostanú len tí partneri, ktorí v minulej sezóne Najúžasnejšiu cestu organizovali a v súčasnosti hľadajú nové lokality na jej spustenie. Touto cestou však chceme upozorniť, že máme partnerov, ktorí pravidelne každý rok organizujú Najúžasnejšiu cestu a nemajú s tým najmenší problém.

Ďalšou novinkou je, že koordinátor projektu za Vašu cirkev/organizáciu sa bude musieť povinne zúčastniť školenia OVD. Z tohto dôvodu budú jednotlivým partnerom od tejto sezóny zasielané pozvánky na školenie na meno, ktoré si každý musí doniesť so sebou. Uvážte preto dobre, koho uvediete ako koordinátora projektu. Za cirkev/organizáciu to nemusí byť pastor, farár, alebo predseda organizácie. Chceme docieliť, aby si vedúci predstavitelia cirkví/organizácii nenakladali väčšie bremeno na svoje plecia, ako už majú. Zároveň tak získame väčšiu kontrolu nad tým, kto je na školení za ktorú organizáciu. V minulosti sa totiž stalo, že na školenie prišiel partner, ktorý ani nedostal pozvánku a potom dodatočne žiadal pridelenie balíčkov.

Ak sa stane, že Vám do 15.9.2019 nepríde email z našej strany s vyrozumením o zaradení/nezaradení do projektu okamžite sa obráťte na národný tím s dotazom, prečo sa tak nestalo. Dodatočné nahlasovanie do projektu od tejto sezóny definitívne nie je možné.

Čo všetko môže byť dôvodom na vylúčenie z projektu aj po súhlasnom stanovisku zo strany národného tímu o Vašom zaradení do projektu:

  • Neúčasť koordinátora a jedného učiteľa na školení OVD/TGJ
  • Nedodržanie termínu zaslania záverečných správ OVD/TGJ
  • Hrubé porušenie zmluvy (týka sa to najmä otvárania balíčkov, predaja, politických a iných nedovolených aktivít, segregácie detí, atď.)
  • Neposkytnutie termínov distribúcií jednotlivým tímom OVD, keď si ich vyžiadajú
  • Nedodržanie postupu pri distribúcii, tzn. že na každej distribúcii balíčkov musí odznieť posolstvo evanjelia. Projekt je kresťanský!!!
  • Nevyzdvihnutie balíčkov v termíne, ktorý udajú jednotlivé sklady (ľudia v skladoch sú dobrovoľníci a sklady sú k dispozícii len na obmedzený čas)

Zároveň tiež oznamujeme, že v tejto sezóne budú prebiehať návštevy zo strany jednotlivých členov tímov po celom Slovensku. Partneri, ktorých sa to týka o tom budú informovaní najneskôr počas školení OVD/TGJ.

Prihlasovanie do projektu bude spustené po ukončení Vision Casting Meetingu.

 

Za národný tím OVD

Bc. Nadežda Jančárová

národný koordinátor

 

 

 

f t g m