Operácia vianočné dieťa

Otvorenie novej sezóny OVD 2021/2022

Uverejnené: štvrtok, 13. máj 2021, 18:34
Návštevy: 67

Vážení partneri,

keďže sa blíži otvorenie novej sezóny dovoľte nám priniesť vám niekoľko čerstvých informácií, ktoré sa týkajú pripravovanej sezóny. Nová sezóna sa bude niesť v duchu mnohých zmien. V prvom rade vás čaká nový spôsob školenia pre partnerov a učiteľov. Aj z tohto dôvodu si dobre premyslite, či sa ako cirkev, či organizácia do projektu zapojíte. V minulých sezónach sa od vás očakávalo, že na školeniach strávite cca 4,5 hodiny, po novom sa dĺžka školenia predlžuje na 6,5 hodiny, čo znamená, že si musíte na dané školenie rezervovať celý deň. Táto zmena je spôsobená tým, že školenie partnerov a učiteľov bude spojené do jedného jedinečného školenia. Podľa nových pravidiel NIKTO nebude môcť odísť zo školenia skôr. Zmluvy o spolupráci sa budú podpisovať až po skončení školenia a každý účastník dostane z našej strany certifikát o tom, že sa na školení zúčastnil. Platnosť tohto certifikátu bude jeden rok. Certifikát menovaného oprávňuje zastupovať vašu cirkev alebo organizáciu v komunikácii s nami. Rovnako tiež počítame s tým, že školenia sa okrem koordinátora za cirkev/organizáciu zúčastní aj jeho tím. Podrobnosti ohľadne školení zverejníme neskôr, nakoľko čakáme na upresnenie zo strany Samaritan´s Purse.

Rovnako tiež z dôvodu neskoršieho konania iConnectu 2021, ktoré sa uskutoční v dňoch 10.-12.6.2021 posúvame prihlasovanie do projektu. Prihlasovanie bude spustené od 15.6.2021 a bude trvať do 31.7.2021. Rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení do projektu sa dozviete v priebehu mesiaca september.

V prípade, že máte nejaké otázky ohľadne projektu, či prihlasovania. Obracajte sa prioritne na členov regionálnych tímov OVD. Národný tím OVD kvôli vyššiemu zaťaženiu a komunikácii so Samaritan´s Purse bude riešiť len závažné otázky.