Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

iConnect 2014

V 21.-25. júla 2014 sa časť národného tímu a regionálna koordinátorka pre Západ vydali na každoročný iConnect, čo je medzinárodná konferencia Operácie vianočné dieťa. Tento raz sa iConnect konal na Cypre v meste Larnaca. Po niekoľkohodinovom lete sme pristáli na letisku v Larnace, kde nás už čakali zástupcovia zo Samaritan´s Purse a spoločne s nimi sme sa presunuli do hotela. Po ubytovaní nasledovalo krátke voľno a hneď po ňom otváracia večera a otváracie stretnutie. Utorok sme sa hneď po raňajkách stretli na hlavnom stretnutí, kde sme mali ranné zamyslenie a po krátkej prestávke sme boli rozdelení do skupín podľa zamerania. Jedna z väčších skupín mala absolvovať niekoľkodenný tréning pre Najúžasnejšiu cestu. Poobedie sa nieslo v znamení regionálnych stretnutí a  po nich sa pokračovalo v tréningoch ako doobeda. Večer bol zakončený opäť hlavným stretnutím, ktoré bolo zamerané na Strategické plánovanie. Stredajšie ráno otvorilo ranné stretnutie na tému: Iniciatívy v službe a potom sme pokračovali v tréningoch. Popoludní sme sa opäť rozdelili podľa regiónov a riešili problémy a novinky v rámci nášho regiónu a krajiny. Večerné stretnutie bolo zamerané na Deti ako agentov v misii. Hovorilo sa tu o tom, že deti môžu byť a sú súčasťou služby a po absolvovaní Najúžasnejšej cesty sa môžu stať pomocníkmi alebo učiteľmi v ďalších kurzoch Najúžasnejšej cesty. Zvyšok doobedňajšieho programu sa hovorilo o Finančnom správcovstve a o spôsobe spravovania financií, pričom tí, ktorí boli zaradení do tréningu Najúžasnejšej cesty pokračovali v ňom. Popoludní sa v rámci regionálneho času doťahovali detaily pre novú sezónu a pri večernom záverečnom stretnutí sme hovorili na tému Pracuj na svojich silných stránkach. Napriek bohatému programu sme si každý deň našli aspoň hodinku času na relax v mori alebo bazéne. Počas posledného, piatkového dňa sa nám poradilo dokonca navštíviť doobeda mesto a pozrieť si niektoré historické časti. Návrat domov nás čakal v neskorých popoludňajších hodinách.

 

f t g m