Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

iConnect 2018

Tohtoročný iConnect sa po dvoch rokoch opäť konal v Španielskom Tolede. Počas piatich dní sa v hoteli Beatriz Auditorium and Spa stretli zástupcovia 61 krajín, aby spoločne
oslávili 25. výročie projektu Operácie vianočné dieťa a tiež sa spoločne zdieľali o službe.
Za Slovensko sme sa tejto konferencie mali zúčastniť štyria, ale nakoniec sme vycestovali len traja. Po príchode do hotela sme sa ubytovali a išli na večeru. Keďže sme meškali kvôli zápche pri ceste z Madridu, nestihli sme oficiálny začiatok konferencie, neboli sme však sami.
Hlavnou témou tohtoročného iConnectu bolo "Vyhlasuj Jeho slávu medzi národmi", ktorá sa opierala o verš zo Žalmu 96,3. Podtémou iConnectu bol verš z Efezským 2,10b "Pripravený na dobrú prácu".

Ráno na druhý deň sme sa stretli pri spoločných raňajkách s našim riaditeľom pre región BBCE, Markom Datsonom. V krátkosti sme ho informovali o súčasnej situácii na Slovensku. Po raňajkách sme sa presunuli do hlavného auditória, kde sme mali Ranné stíšenie, chvály a oznamy. Ďakovali sme Bohu za 11 miliónov možností hovoriť Evanjelium v uplynulej sezóne, za rast projektu, za to, že projekt je jedným z najväčších evanjelizačných možností vo svete, za dobrovoľníkov a partnerov. V druhej časti ranného stretnutia sme boli oboznámení s globálnymi zmenami, ktoré sa od nadchádzajúcej sezóny implementujú celoplošne po celom svete.
Ide hlavne o zmenu financovania. Od novej sezóny sú balíčky pre deti každému partnerovi v službe dávané zadarmo, bez toho, aby bolo nutné podieľať sa na logistických alebo školiacich nákladoch. Toto pravidlo bolo určené pre všetky krajiny. Znamená to teda, že od tejto sezóny budú náklady na projekt hradené z budgetu Samaritan's Purse.
Výška tohto budgetu sa však odvíja od počtu prijatých balíčkov a tiež detí zapojených v následnej práci. Aj preto je veľmi dôležité, aby bolo čo najviac detí zapojených práve do následnej práce. Z nášho pohľadu ide o smelý plán Samaritan's Purse zastrešiť celosvetovo finančné náklady jednotlivých krajín, ale veríme v Božiu milosť a uvoľnenie financií tak, že ani v jednej krajine nebude ohrozené fungovanie projektu. Samaritan's Purse od nás očakáva, že sa viac zameriame na činenie učeníkov. Mnohé svedectvá, ktoré sme na iConnecte počuli sú potvrdením toho, ako je dôležité, aby každé dieťa počulo evanjelium. Môže to byť jeho posledná šanca na spasenie a preto pristupujte k distribúciám a
prezentácii evanjelia veľmi zodpovedne.
Cieľom pre rok 2018 je zhromaždiť celosvetovo 11 miliónov balíčkov a tiež, aby čo najviac detí bolo zapojených do následnej práce (Najúžasnejšia cesta) a neskôr začlenených do cirkvi.
Joe Mott (International Volunteer Relation Manager) hovoril o efektivite vodcovských tímov. Každý vodcovský tím sa totiž potrebuje budovať a byť efektívny. Z tohto dôvodu bol vytvorený nový Vodcovský manuál, ktorý nám ma pomôcť pri budovaní a tiež preto, aby sme nestrácali tretiu generáciu dobrovoľníkov. V praxi to znamená, aby boli vybudované regionálne tímy v krajinách a aby každý dobrovoľník vedel, čo je jeho zodpovednosť. Manuál je použiteľný pre celé tímy ako také, rovnako ako aj pre jednotlivcov. Viac sme sa tomuto manuálu venovali počas stretnutia jednotlivých regiónov, kde sme postupne prešli celý manuál. Treba konštatovať, že je vytvorený na vysokej úrovni.
Počas regionálneho stretnutia sme tiež hovorili o tom, že Slúžiť je privilégium. Nezáleží na tom, v akej pozícii sa nachádzate. Boli sme spasení, aby sme slúžili. Slúžime preto, lebo máme ochotné srdce. A slúžime, aby sme vybudovali Telo Kristovo.Tiež sme hovorili o Základných hodnotách OVD, o fungovaní tímov, preberali sme jednotlivé pozície, hovorili sme o procesoch výberu a multiplikácii. Hovorili sme o tom, že sme nech sme na akejkoľvek pozícii (pracovníci OVD, medzinárodný reprezentanti, dobrovoľníci v národných a regionálnych tímoch a v jednotlivých cirkvách) v Operácii vianočné dieťa sme partnermi v službe. Dôvera, úcta, závislosť jedného na druhom a efektívne trénovanie prebieha oboma smermi. Okrem veľkých spoločných stretnutí a regionálnych stretnutí sme absolvovali Discusion Marketplace (čas na diskusiu za okrúhlym stolom), národní koordinátori mali samostatné stretnutia počas obeda, kde sa preberala daná problematika financovania podrobnejšie, ale tiež na týchto stretnutiach odzneli rôzne svedectvá, ktoré oslavovali Boha.
V rámci jedného neskorého popoludnia sme absolvovali výlet do starého mesta, kde v čase našej konferencie prebiehal festival. Mesto bolo plné návštevníkov, všade boli vyvesené vlajky s erbami a názvami jednotlivých španielských kolónií. Tiež v uliciach starého mesta prebiehal rôzny program pre všetky vekové kategórie. V rámci prechádzky sme sa túlali zákutiami a úzkymi uličkami, prezreli so rôzne pamiatky a malé obchodíky s rôznymi suvenírmi, ktoré boli orientované na históriu mesta. Častokrát sme v uličkách narazili na ostatných účastníkov iConnectu a prehodili s nimi pár slov.Paradoxne spoločnú večeru sme si dali v čínskej reštaurácii. Do hotela sme sa vrátili okolo desiatej večer.V rámci osláv 25. výročia OVD bolo oficiálne poďakované dlhoročným koordinátorom v národných tímoch, ktorí túto službu robia viac ako 15 rokov. Niektorí z týchto koordinátorov opúšťajú svoje posty, avšak aj podľa ich vlastných slov, ich srdce bude i naďalej patriť Operácii vianočné dieťa.
V závere konferencie sa hovorilo o Najúžasnejšej ceste 2.0. V niektorých krajinách už projekt úspešne beží a je do neho zapojené veľké množstvo detí. Mnohé z týchto detí po jej absolvovaní sú i naďalej aktívne zapojené do služby v rámci Operácie vianočné dieťa. Najmä v lokálnych cirkvách. Samotné cirkvi hovoria o tom, že tieto deti sú pre nich obrovským prínosom.Viac o tom, čo sa dialo počas tejto konferencie odznie počas školenia Operácie vianočné dieťa.Na záver nezabudnite: Robíte úžasnú prácu.

 

 

f t g m