Copyright 2021 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Prihláška pre partnerov v službe

Vážení partneri,

skôr ako sa začnete prihlasovať do novej sezóny prečítajte si nasledujúce informácie.

Máme pred sebou mimoriadnu sezónu, ktorá bude plná zmien a noviniek. Z tohto dôvodu Vám odporúčame prečítať si nasledujúce informácie.

Od tejto sezóny sa mení spôsob školení. Pôvodné školenia OVD a TGJ budú spojené do jedného školenia, ktoré bude mať dĺžku maximálne 6,5 hodiny vrátane obedňajšej prestávky. Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste už pri prihlasovaní sa do projektu počítali s tým, že si musíte rezervovať na školenie jeden celý deň. Skorší odchod nebude možný. Z tohto dôvodu upozorňujeme, že neabsolvovanie celej dĺžky školenia má za následok vyradenie daného partnera z projektu. Účasť koordinátorov za jednotlivé cirkvi je tento rok povinná!!! Rovnako tiež počítajte s tým, že ako po minulé roky musia na školenie prísť s Vami minimálne 1 až 2 ďalší zástupcovia. Na školení totiž po novom budeme hovoriť o tímovej spolupráci. A bez tímov v jednotlivých cirkvách a organizáciách to nepôjde. Rezervujte si záväzne dátum pre Váš región.

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH ŠKOLENÍ BUDÚ NASLEDOVNÉ:

Región Západ - 9.10.2021

Región Stred - 16.10.2021

Región Východ - 6.11.2021

Rovnako ako po minulé roky je následná práca neoddeliteľnou súčasťou projektu. Pre lepšie pochopenie novej formy školení pripravujeme pre všetkých Stretnutie vízie, kde Vás budeme podrobne informovať o pripravovaných novinkách a zmenách. Termín o jeho konaní Vám oznámime prostredníctvom emailu a na našej facebookovej stránke.

Ak sa stane, že Vám do 2.10.2021 nepríde email z našej strany s vyrozumením o zaradení/nezaradení do projektu okamžite sa obráťte na národný tím s dotazom, prečo sa tak nestalo. Dodatočné prihlasovanie do projektu od tejto sezóny definitívne nie je možné.

Čo všetko môže byť dôvodom na vylúčenie z projektu aj po súhlasnom stanovisku zo strany národného tímu o Vašom zaradení do projektu:

  • Neúčasť koordinátora a jedného učiteľa na školení OVD/TGJ
  • Nedodržanie termínu zaslania záverečných správ OVD/TGJ alebo ich neodovzdanie!!! (Máme zodpovednosť pred našimi partnermi, aby dostali spätnú väzbu týkajúcu sa balíčkov)
  • Hrubé porušenie zmluvy (týka sa to najmä otvárania balíčkov, predaja, politických a iných nedovolených aktivít, segregácie detí, atď.)
  • Neposkytnutie termínov distribúcií jednotlivým tímom OVD, keď si ich vyžiadajú
  • Nedodržanie postupu pri distribúcii, tzn. že na každej distribúcii balíčkov musí odznieť posolstvo evanjelia. Projekt je kresťanský!!!
  • Nevyzdvihnutie balíčkov v termíne, ktorý udajú jednotlivé sklady (ľudia v skladoch sú dobrovoľníci a sklady sú k dispozícii len na obmedzený čas).

Zároveň tiež oznamujeme, že aj v tejto sezóne budú prebiehať návštevy zo strany jednotlivých členov tímov po celom Slovensku. Partneri, ktorých sa to týka o tom budú informovaní najneskôr počas školení OVD/TGJ. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte regionálne tímy OVD, nie národný tím!

 

Národný tím OVD

 


captcha
Powered by BreezingForms
f t g m