Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Štvrťročný deň modlitieb a pôstov - 7. november 2018

SVEDECTVÁ

ARUBA
Svedectvo #1
Americká dáma bola pozvaná na návštevu miestnej evanjelizačnej udalosti OVD. Bola veľmi ovplyvnená detskou radosťou a urobila zábery, aby ich ukázala svojmu susedovi, ktorý v jej okolí zhromažďuje krabice od topánok.
Svedectvo #2
Počas TGJ triedy v Nedeľnej škole, 14-ročný chlapec nechcel pokračovať v lekciách. Napriek tomu, teraz sa zúčastňuje lekcií v triede a preukazuje záujem o evanjelium. Učitelia boli svedkami jeho zmeny.

ARGENTÍNA
Je tu potravinová služba, ktorá oslovila jedenásť detí v ich komunite. Zorganizovali OVD evanjelizačné podujatie, kde sa zúčastnilo viac ako 45 detí a mládeže. Mnohí dokončili program TGJ. Po skončení štúdia bolo veľa dospelých a detí pokrstených! Teraz rastú vo svojej viere a chodia do spoločenstva, aby evanjelizovali. Chváľte Boha, že teraz potravinová služba dostáva pravidelnú pomoc od miestneho pekára, aby mohli pokračovať v službe deťom a rodinám v ich komunite.

AUSTRÁLIA
Bolo nám oznámené, že miera neobsadenosti skladov v Aucklande na Novom Zélande bola 1%, čo znamená, že skladové priestory sú veľmi obmedzené. Realitní agenti neboli motivovaní pomôcť nám, pretože provízia za krátkodobý prenájom nie je vysoká. Hľadali sme z viacerých kostolov, táborov, športovísk, atď., Ale všetky dvere boli zatvorené. Po mnohých výzvach Pán poskytol sklad, ktorý dodala skvelá dáma, ktorá má významné portfólio nehnuteľností. Poskytla skvelý sklad za veľmi ekonomickú cenu. Táto dáma spomenula, že keď bola dieťa, balila krabice od topánok a veľmi podporovala službu. Vďaka Bohu za Jeho zaopatrenie. Modlite sa, aby táto milá dáma spoznala Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa.

BIELORUSKO
Chlapec dostal darčekovú krabicu OVD už pred časom. Je z chudobnej rodiny a bojuje s rakovinou. Jeho babička zomrela na rakovinu a aj ďalšie deti v rodine majú zdravotné problémy. Tento chlapec naďalej žije a lekári nevedia, ako to je možné. Táto rodina distribuovala päťdesiat darčekových krabíc ďalším postihnutým deťom a trvalo to niekoľko mesiacov. Výsledkom je, že mnohé rodiny začali navštevovať klub rodičov v ich kostole.

BRAZÍLIA – Manaus
Svedectvo #1
OVD bola pre nás neuveriteľným požehnaním v amazonskej kotline. Dostali sme správy od niekoľkých cirkví o tom, ako projekt požehnal ich cirkvi. Niekoľko pastorov bolo obnovených a povzbudených, keď si uvedomili, že môžu pokračovať
vo svojich službách. Chváľte Boha!
Svedectvo #2
Spustenie OVD v minuloročnej sezóne bolo požehnaním nášho regiónu. Mali sme stovky dobrovoľníkov a desiatky zborov sa zapájajú. Mnohí učitelia k nám prišli a povedali, že projekt OVD je odpoveďou na modlitbu. Naše deti potrebovali byť zasiahnuté nielen evanjeliom, potrebovali sa tiež stať učeníkmi. Akým požehnaním je táto služba!
Svedectvo #3
Naše triedy TGJ pokračujú týždenne. Máme stovky detí, ktoré sa učia. Pre mnohých z nich je to prvýkrát, čo sa dostali do kontaktu s evanjeliom. Niektoré deti dokonca začali privádzať svojich rodičov. Zoznámili sme sa s novými rodinami v
cirkvi a pastori sú svedkami obnovy a oživenia v ich komunitách. Prostredníctvom dobrovoľníkov, evanjelizácie a učeníctva sme zaznamenali skvelé výsledky!

BRAZÍLIA – Rio de Janeiro
Svedectvo #1
Dve mladé dievčatá prišli na konci distribúcie. Nedostali krabice od topánok, pretože chodili do kostola a už poznali Ježiša. Ale keď videli, že tam boli extra krabice, pýtali sa "tety Claudie", či by ich mohli mať. Teta Claudia bola veľmi múdra a začala im klásť otázky. Na stretnutí mali sesternicu, ktorý dostal darček. Spýtala sa dievčat, aký je rozdiel medzi nimi a ich sesternicou. Po tom, čo o tom premýšľali, jedno z dievčat odpovedala: "Už poznávame Ježiša, ale náš bratranec nie." Potom tetuška vysvetlila, že už dostali ten najlepší dar zo všetkého, dar lepší a väčší ako malá krabica - Ježiša! Vysvetlila, že majú najlepší dar zo všetkých (Ježiš), ich úlohou bolo zdieľať tento dar s ostatnými. Ako teta Claudia odišla, počula dievčatá hovoriť so svojou sesternicou. Vysvetlili, že Ježiš ju veľmi miloval a potom požiadali tetu Claudiu, aby sa za ne modlila. Na konci modlitby sa všetky tri dievčatá usmievali a poďakovali Bohu za Najlepší dar zo všetkých, Ježiša!
Svedectvo #2
Malý chlapec prišiel na evanjelizačné stretnutie v špinavom oblečení s vážnym výrazom na jeho tvári. Keď som sa ho opýtal na jeho meno, hovoril tak jemne, že som ho sotva počul. Keď sme sa pýtali deti, či chcú prijať Ježiša, nereagoval verejne na pozvanie, ale vzal ma za ruku a dovolil, aby som sa za neho modlil. Potom, čo chlapec dostal svoj darček v krabici od topánok, mal na tvári obrovský úsmev! Otvoril svoju krabicu, pozrel na každý darček, zavrel ho a potom ho znovu otvoril. Keď som sa spýtal, ktorý darček bol jeho obľúbený, usmial sa a povedal: "Každý jeden z nich! Nemôžem si vybrať len jeden! "
Svedectvo #3
Tam bola komunita pod hrozbou deň na outreach udalosti. Hovorilo sa o policajnej operácii s obrnenými vozidlami a hrozbou streľby. Niekoľkí dobrovoľníci sa pokúsili vstúpiť do komunity, ale nemohli, pretože natáčanie začalo. Modlitebný tím sa začal modliť za svoju bezpečnosť a za zastavenie násilia. Našťastie to! Odvážni dobrovoľníci vstúpili do komunity, aby chodili po uliciach a pozývali deti na dosah. Hoci mnohé deti sú závislé od drog a žijú na uliciach, navštevovalo sa 85 detí. Počúvali pozorne posolstvo evanjelia a keď deti dostali svoju krabicu, bola to radosť! Jedno dieťa povedalo: "Mám mydlo! Nemám doma mydlo. Chystám sa kúpať a všetko oprať! "Ďalšie dieťa povedalo:" Mám loptu. Boh mi dal všetko, čo som žiadal! "Učitelia mali neuveriteľný zážitok a boli prekvapení prítomnosťou Boha. Ich srdce bolo plné radosti vidieť šťastie detí. Sú vďační za príležitosť osloviť deti prostredníctvom OVD.

BURKINA FASO
Obec bola pre evanjelium úplne uzavretá. Žiadnej cirkvi nebolo udelené povolenie kázať evanjelium. Ale vďaka rozšíreniu distribúcie krabíc od topánok získala cirkev svoju dôveryhodnosť. Triedy TGJ boli otvorené a viac ako päťdesiat detí prijalo Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Náčelník obce potom pridelil pozemok cirkvi ako majetok. Celá papierová dokumentácia a povolenia boli dokončené a podpísané miestnymi úradmi. Chvála Bohu!

ČILE
Chcem poďakovať Bohu za dokonalý spôsob, ako robí veci! Za posledné tri roky som sa modlil a požiadal Pána, aby priniesol TGJ do našej cirkvi. Dnes sme nielenže videli odpoveď na túto modlitbu, ale tiež sme vycvičili deväť učiteľov, ktorí po prvýkrát v živote absolvovali výcvik! Ako cirkev sme vyučovali viac ako 40 detí, 35 z nich sú absolventami TGJ a 19 dali svoj život Kristovi! Náš pastor je veľmi nadšený touto službou a v dvadsaťročnej histórii našej cirkvi nikdy nevidel toľko detí prichádzať do cirkvi! Ale Boh nám pre nás dal ďalšie prekvapenie! Dnes je služba detí prioritou našej cirkvi. Vytvorili sme priestor pre ďalšie detské vyučovanie a budujeme malú budovu len pre detskú službu! Sláva Bohu za to, čo urobil!

COSTA RICA
Rodina bola zasiahnutá pre Pána prostredníctvom OVD. Matka mala tri deti, ktoré sa zúčastnili evanjelizačnej udalosti a doručenia krabíc od topánok. Majú nedostatočné zdroje, aby sa zúčastnili, museli ísť dva kilometre. Úžasná vec bola, že táto aktivita tak šokovala matku, že sa pýta, či sa môže zúčastniť TGJ. Navštevovala vyučovanie a absolvovala spolu so svojimi tromi deťmi. Taktiež prijala Ježiša vo svojom srdci. Prekonala jej ekonomický stav a vzdialenosť. Neodišla a dnes
kráča cestou Pána so svojimi deťmi. Povedala nám: "Boh je dobrý a môže robiť zázraky ako to, čo urobil vo mne a v mojich deťoch."

EKVÁDOR
Svedectvo #1
Ako služba sme sa modlili za určitého pastora, ktorý bol Koordinátorom pre mobilizáciu cirkví. Bol chorý a potreboval operáciu, ale z rôznych dôvodov nebol schopný túto operáciu absolvovať. Naša modlitebná sieť sa za neho začala modliť a Boh otvoril dvere, aby mohol absolvovať operáciu. Chváľte Boha, teraz sa zotavuje!
Svedectvo #2
Ekvádor sa v septembri rozhodol hostiť satanskú rockovú skupinu v hlavnom meste. Požiadali sme našu modlitebnú sieť a koordinátorov, aby začali modliť sa, že Boh neumožní tejto skupine hrať v Ekvádore. K nášmu prekvapeniu sme počuli, že organizátori podujatia neboli v zhode a koncert bude zrušený. Boh zmiatol myseľ organizátorov a nenechal túto skupinu vystupovať v našej krajine. Chváľte Boha za Jeho vernosť!

EL SALVADOR
Keď pastor počul, že projekt Samaritan´s Purse prichádza do jeho oblasti, zúčastnil sa školenia a dostal darčekové krabice, ktoré boli rozdelené do jeho cirkevnej komunity. Pri distribúcii prijali traja dospelí a dvanásť detí Krista. To im umožnilo otvoriť novú skupinu, ktorá viedla k výraznému rastu. Teraz má cirkev asi 25 detí a 12 dospelých. Prostredníctvom darčekových krabíc a TJG bolo možné evanjelizovať túto komunitu, kde neexistovali žiadne cirkvi.

GHANA
Distribúcia darčekových krabíc a následné lekcie TGJ zvýšili návštevnosť v cirkvi. Zvyčajná návštevnosť bola okolo 100, ale počet sa zvýšil na približne 150.

GUATEMALA
Dievča sa zúčastnilo distribučného podujatia, v ktorom prijalo Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a potom sa pripojilo k programu TGJ. Mohlo zdieľať evanjelium so svojou matkou, ktorá tiež prijala Ježiša do svojho srdca. Potom jej otec, keď videl svedectvo svojej ženy a dcéry, prijal Ježiša tiež. Neskôr jej otec podal svedectvo, že plánoval únosy a kupoval si a bral drogy. Povedal, že by ho nikdy nenapadlo, že by sa jeho život navždy zmenil.

INDONÉZIA
Niekoľko moslimských detí sa zúčastnilo na evanjelizačnom stretnutí. Najprv mali strach a báli sa pripojiť. Ale vďaka Bohu nakoniec boli ochotné prijať darčekové krabice, prijali knihy Najväčší dar a tiež sa modlili. Veríme, že toto zasiate semienko nie je márne a že Duch Svätý bude pracovať v ich srdciach a životoch.

LESOTHO
Svedectvo #1
Dievča z južného regiónu povedalo, že predtým ako bolo súčasťou TGJ nechápalo prečo má byť súčasťou cirkvi. Po absolvovaní TGJ však plne chápe silu Božieho slova.
Svedectvo #2
Veľa cirkevných lídrov je vďačných za TGJ pretože deti sa naozaj zúčastňujú a podieľajú na cirkevných službách.

LIBÉRIA
Svedectvo #1
Chlapec so silným moslimským pozadím dostal darčekovú krabicu. Bol pozvaný do učeníckej triedy (TGJ), počas ktorej prijal Krista. Jeho rodičia boli nešťastní a snažili sa ho zastaviť, ale zlyhali. V dôsledku toho bol exkomunikovaný zo svojej
rodiny. Dobrou správou je, že chlapec bol prijatý kresťanskou komunitou bez akéhokoľvek odporu moslimskej komunity (čo by zvyčajne viedlo ku konfliktu).
Svedectvo #2
Malý chlapec dostal darčekovú krabicu a bol pozvaný do TGJ triedy. Predtým než tréning skončil prijal do svojho života Krista. Stretol sa s vážnym odporom svojich rodičov a vyhnali ho z domu. Teraz žije s učiteľom učeníckeho programu.

MADAGASKAR
Svedectvo #1
Od verného učiteľa Nedeľnej školy: "Predtým bol počet detí v Nedeľnej škole veľmi nízky, iba 200. Ale pretože sme robili darčekovú distribúciu počet detí v cirkvi sa zdvojnásobil. Deti študujú Božie Slovo a mnohé z nich prijalo Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa."
Svedectvo #2
12- ročné dievča: "Predtým mi moji rodičia nedovoli chodiť do cirkvi. Keď prišla nedeľa, povedali mi, aby som išla nazbierať zväzky dreva na oheň a urobila veľa domácich prác. Keď som dostala dar, boli presvedčení, že Ježiš je skutočný. Takže teraz všetci chodíme do cirkvi, keď nastane nedeľa a ja môžem študovať v Nedeľnej škole."
Svedectvo #3
“Všimol som si, že od distribúcie darčekov deťom bolo deťmi pozvaných do cirkvi veľa ľudí. Sme veľmi vďační NLT (národný tím) a OVD. Dúfame, že dary budú pokračovať.”
Svedectvo #4
“Mám 9 rokov. Som veľmi rád, že mám Ježiša. Predtým bola moja mama vždy opitá a hádali sa vždy s mojím otcom. Väčšinu času sme nejedli, pretože moja matka minula všetky peniaze, za ktoré si kupovala alkohol. To trvalo tri roky. Keď som dostal dar, videla Božie Slovo s Ježišovým obrazom a spomenula si na všetky svoje zlé činy. Týždeň po tom, čo som dostal dar, išla do cirkvi a vzdala sa pitia. Sme veľmi šťastní, že máme Ježiša ako Spasiteľa. ”

MALAWI
Svedectvo #1
Pastor z Evanjelickej cirkvi oslavuje Boha za projekt OVD. Vzdelávací prístup a literatúra motivujú všetkých, aby ovplyvnili deti a spájali denominácie.
Svedectvo #2
12-ročné dievča chváli vzrušene Všemohúceho Boha za darčeky, ktoré si našla vo svojej darčekovej krabici ako sú tričko, voskovky, knihy, ceruzky, guma a strúhatko. Jej školský život je teraz jednoduchší, pretože niektoré z jej potrieb sú naplnené.
Svedectvo #3
9-ročné dievča vzdáva slávu Bohu za jej darčekovú krabicu a za Najväčší dar. V jej krabisi našla mydlo na kúpanie, knihy a oblečenie svojej veľkosti. Má na sebe tieto veci, keď chodí do cirkvi.

MALAJZIA
Dievča svedčilo o transformácii jej sebavedomia. Myslela si, že je divná a škaredá, ale po vyučovacích kurzoch vie, že je nádherné Božie stvorenie.
MEXIKO
Matka zdieľala, že pri odchode z triedy TGJ so svojimi dcérami spolu s inými rodinami boli svedkami únosu dieťaťa, ktoré bolo vytrhnuté z náručia svojej matky. Mohli vidieť Božiu ochrannú ruku pri ochrane svojich životov, najmä životov ich dcér. To ich výrazne ovplyvnilo, a to tak, že svojim deťom nedovolili vynechať triedy TGJ. Okrem toho, hľadajú viac vášnivo Boha.

MYANMAR
Matka, ktorej syn dostal vzácne plyšové zviera svedčila, že veľmi chcel dostať plyšové zviera. Bola veľmi chudobná a ľutovala, že mu ho nemohla kúpiť. Modlila sa za svojho syna a bola veľmi šťastná, že dostal jedno v jeho darčekovej krabici. Povedala, že Boh bol tak dobrý a odpovedal na jej modlitbu.

NIGER
Bol tam jeden malý moslimský chlapec, ktorý dostal darčekovú krabicu na evanjelizačnom podujatí. Bol veľmi šťastný a ukázal svoju krabicu svojim rodičom, ktorí sa tiež tešili, že vidia svojho syna a jeho krabicu. Chlapec sa potom zapísal do TGJ a jeho rodičia dovolili jeho trom mladším bratom a jednej sestre ísť tiež. Dokázali dokončiť kurz TGJ a všetci prijali Ježiša Krista ako Spasiteľa. Každú nedeľu prichádzajú do kostola.

NIGÉRIA
Obec bola napadnutá povstalcami niekoľko rokov späť a niekoľko ľudí bolo zabitých. Jedným z preživších bol tesár, ktorý už nemohol pracovať, pretože jeho nástroje boli zničené. Ale keď jeho syn otvoril svoju krabicu obsahovala kladivo, pár klieští a meracie pásmo. Chlapec povedal: "Môj otec sa teraz môže vrátiť do práce."

PARAGUAJ
Keď mala moja dcéra dva roky, môj svokor nás vždy požiadal, aby sme išli do cirkvi na bohoslužbu, ale nikdy sme sa ho nezúčastnili. Jednu nedeľu, môj svokor prišiel opäť, aby nás požiadal, aby sme sa pripojili k nemu v cirkvi, ako to bolo jeho zvykom. Prišiel o niečo skôr ako zvyčajne, ale tentoraz tu bola dáma z cirkvi, ktorá prišla s ním. Spýtala sa, či môže dcéru vziať do kostola, pretože v tento deň bola pre deti pripravená mimoriadna udalosť. K môjmu veľkému prekvapeniu, keď sa moja dcéra vrátila domov, mala darček v krabici od topánok naplnený hračkami! Tento darček v krabici od topánok sa dotkol môjho srdca. Naplnil ma takou radosťou, že som povedala svojmu manželovi, že som chcela ísť do cirkvi so svojím svokrom. Od toho dňa moja rodina navštevovala cirkev! Sláva Bohu, zostali sme verní a môj manžel teraz slúži ako kľúčový pastor. Naša dcéra porástla a spieva Bohu s nadaným hlasom a ja som partnerom v službe OVD.

PERU
Svedectvo #1
Prostredníctvom služby OVD začalo nové dielo so 150 deťmi. Majitelia miestneho podniku darovali svoje priestory, aby sme sa mohli stretávať kvôli odovzdaniu dobrej správy usporiadali učenícke hodiny. Každý deň sa do skupiny zapája čoraz viac detí, mládeže a dospelých. Prišli, aby počuli evanjelium spásy skrze Ježiša Krista. Chváľte Boha za Jeho vernosť. Svedectvo#2
9-ročný chlapec pochádzal z veľmi pokornej chudobnej rodiny. Jeho rodičia nikdy nemali dostatok prostriedkov na nákup hračiek pre svoje deti. Tento malý chlapec sa však dozvedel o Bohu, že Boh je dobrý a počuje modlitby svojich detí. Malý chlapec sa začal modliť za futbalovú loptu, pretože miloval športovanie a sníval o tom, že sa bude hrať so svojimi priateľmi v škole. Bol pozvaný na evanjelizačné stretnutie a bol veľmi potešený, že sa môže zúčastniť. Keď otvoril svoju darčekovú krabicu, začal plakať. Keď sa ho jedna z vodcov spýtala, čo sa stalo, ukázal jej krabicu od topánok a futbal vo vnútri! Zdieľal sa, že sa modlil za futbalovú loptu a povedal: "Boh naozaj počuje moje modlitby. On je skutočný!"

FILIPÍNY
Počas našej evanjelizácie tam bol chlapec, ktorý dostal darčekovú krabicu. Keď otvoril svoju krabicu, začal plakať, pretože v ňom boli čierne školské topánky. Jeho matka hneď objala chlapca a plakala tiež. To nás všetkých priviedlo k slzám, vrátane iných detí a rodičov, ktorí poznali jeho príbeh. Chlapcova matka sa modlila za čierne topánky, aby jej syn mohol navštevovať školu. Chlapec bol veľmi smutný, keď mu jeho matka povedala, že si nemôžu dovoliť kúpiť topánky, pretože potrebujú peniaze na jedlo. Termín uzávierky školy však bol dva dni pred distribučnou udalosťou a Boh doručil chlapcovi krabicu s tým, čo najviac potreboval, čierne topánky. Nedokázal zadržať svoju radosť, pretože si mysleli, že niet nádeje, aby chodil do školy. Všetci povedali, že Boh je taký dobrý!

SRBSKO
Po distribúcii sme povedali deťom, že pre nich budú každý týždeň v našej cirkvi triedy TGJ. Niektorí rodičia prišli so svojimi deťmi, aby videli a počuli , čo sa učili. Jedna matka sa zúčastňovala pravidelne. Spočiatku sedela vzadu, ale čoskoro pomáhala utíšiť deti, aby mohli venovať pozornosť učiteľovi. Jedného dňa povedala učiteľovi: "Mám rada, ako pracujete s deťmi a naozaj sa o ne staráte a učíte ich dobrú cestu. Všetky mamy by sem mali posielať svoje deti, aby sa naučili byť dobrými ľuďmi a dozvedeli sa o Bohu. Matka Ježiša ešte neprijala, ale povedala iným, čo videla a počula. Už nechodí na detské vyučovanie, ale niekedy navštevuje cirkev a prináša jej matku s ňou. Veríme že Boh, prostredníctvom tejto práce s deťmi, privedie všetkých k sebe. Modlíme sa, aby nám Boh dal viac robotníkov, ktorí dajú evanjelium deťom.

ŠPANIELSKO
Vedúca regionálneho tímu videla tri fotografie svojich darčekových krabíc svojich dievčat na topánky v rukách detí. V roku 2013 dostala vedúca nejaké zlé správy. Plakala sama v spálni a modlila sa za útechu. V tom okamihu dostala správy s fotografiou dieťaťa s jedným z jej balíčkov. Nemohla tomu veriť. Bola to veľmi zvláštna chvíľa s Pánom!

SURINAME
Pán použil pastora, aby išiel k iným pastorom a duchovným vodcom, aby sa podelili o víziu, ktorú mu dal Pán. Vedúci predstavitelia potvrdili, čo s nimi zdieľal. Jeden z vodcov povedal, že videli veľa detí a žien, ktoré reagovali počas ich evanjelizačnej kampane.

USA – JUHOZÁPADNÝ REGIÓN
Majiteľ reštaurácie, ktorý je zároveň členom tímu pre vzťahy s komunitou, nedávno dokončil svoj druhý ročník organizovania ľudí, aby balili viac ako 7 000 špeciálnych darčekových krabíc od topánok! Pracuje po celý rok s veľkou skupinou priateľov a komunitných partnerov, aby sa to stalo. V súčasnosti dokončujú balenie ďalších 3000 tradičných darčekových krabíc, aby vytvorili celkovo 10 000 príležitostí evanjelia pre chlapcov a dievčatá po celom svete!

USA – STREDOATLANTICKÉ ŠTÁTY
Jeden z našich regionálnych koordinátorov sa nedávno zdieľal o vplyve z Celookruhových stretnutí moderátorov. Existujú skutočné životy, ktoré sa menia na "tejto strane krabíc. "Nemyslel som si, že by nejaký pastor bol ochotný v nedeľu ráno vzdať sa svojej kazateľnice. Tak sme sa spýtali pastora v cirkvi zo zhromažďovacej oblasti, či by sa im mohol niekoľkými minútami prihovoriť celookruhový moderátor. No, Boh mal iné plány a po tom, ako si Pastor prečítal jej bio, ponúkol jej, či by nechcela hovoriť dve celé služby. Dva ľudia boli zachránení, ale úplne inak. Jedna osoba zdvihla ruku na záchranu v službe cirkvi a druhá sledovala službu naživo na Facebooku. Nasleduje jeho poznámka o FB ... "Toto dievča mi zabránilo v tom, aby som si dnes ráno vzal môj život. Sme vďační, že Boh naďalej plní svoje ciele.

USA – HORNÝ STREDOZÁPAD
Počas práce na stánku/zbierke OVD sa koordinátor oblasti stretol so ženou, ktorá jej povedala, že vždy bude podporovať OVD. Na otázku prečo, žena zdieľa to, že pred niekoľkými rokmi sa jej cirkev začala zúčastňovať OVD a priniesla jednu krabicu domov, aby ju vyplnila. Jej manžel, ktorý nechodil do cirkvi sa pýtal, čo robí, a tak mu povedala, že má naplniť škatuľu na topánky, aby požehnala dieťaťu. Rozhodol sa pomôcť nakupovať veci do ich krabice. Nasledujúci rok sa pýtal, či to urobí znova, pretože si myslel, že potrebuje zabaliť viac krabíc. Ich počet krabíc od topánok sa celkom pomaly zvyšuje každý rok, až kým sa nedostane do tej miery, že potrebuje pomoc pri doručení krabíc do kostola. Takže v jednu nedeľu jej manžel pomohol priniesť krabice do kostola a bol povzbudený, aby zostal na ich odovzdanie. Počas služby počul evanjelium a dal svoje srdce a život Pánovi. Tento pár pokračoval v balení krabíc od topánok do jeho smrti pred dvoma rokmi a teraz ich stále zabalí na jeho pamiatku. 

MENA-Citlivá krajina
Počas distribučnej akcie dostal veľmi chudobný chlapec krabicu na topánky. Bol veľmi prekvapený a začal plakať. Keď sa učiteľ opýtal, aby zistil, čo sa deje, chlapec povedal: "Nemôžem uveriť, že v mojom živote je niekto, kto ma veľmi miluje a vie, čo som naozaj chcel, bez toho, aby som im to povedal." Potom vyhlásil, že prijal Ježiša ako svojho Spasiteľa a povedal svojej rodine o Ňom.

MENA-Citlivá krajina
Matka deväťročného chlapca prišla za učiteľom TGJ a spýtala sa na zmeny, ktoré videla na jej synovi. Bol veľmi energický, nepríjemný a neuctivý, ale teraz doma, jeho charakter bol iný. Hovorí nízkym hlasom a rešpektuje svojich súrodencov a otca. Matka povedala, že hovorí o tom, ako ho Ježiš zmenil rovnakým spôsobom, ako Ježiš zmenil Zachea. Matka potom požiadala učiteľku, aby jej povedala o Ježišovi.

RECA-Citlivá krajina
Pochádzam z hinduistickej komunity. Prostredníctvom svojho priateľa som dostal darčekovú krabicu. Nikdy som neveril, že toľko darov by mohlo byť v jednej krabici a uvedomil som si, že som dostal tieto dary iba Božou láskou a milosťou. Prišiel som do triedy a dozvedel som sa o živom Bohu, nebi a večnom živote. Požiadal som Ježiša Krista, aby bol mojim osobným Spasiteľom a Pánom. Moji rodičia pracujú ako denní zamestnanci a nemajú radi Ježiša Krista, ale tajne sa modlím za ich prijatie, aby prišli a dostali zadarmo spasenie.

RECA-Citlivá krajina
Počas OVD sme dokázali zorganizovať letný tábor v dedine. Viac ako 100 detí navštevovalo a prišlo z blízkych dedín. Hrali sme hry, tancovali, robili remeslá a spoznali sme sa navzájom. Darčekové krabice nám pomohli spriateliť veľa detí a ich rodičov. Pán otvoril dvere pre evanjelium.

RECA - Citlivá krajina
Tento rok sme s manželkou navštívili rodinu a doručili sme tri darčekové krabice jedného pre chlapca a dve pre dievčatá. Dali sme krabice deťom a vysvetľovali, kto je Ježiš Kristus a že krabice pochádzajú od Neho. Chváľte Pána, babička a matka týchto detí prijali Ježiša ako svojho Pána!

RECA-Citlivá krajina
Bola rodina so štyrmi deťmi. Matka pracovala ako zdravotná sestra a otec bol závislý na alkohole. Starší syn nechcel ísť do školy, pretože nemal topánky. Potom, ako otvoril svoju krabicu, začal plakať a ďakovať Pánovi, pretože v nej našiel vysoko kvalitnú obuv a spodnú bielizeň. Jeho otec videl tento zázrak. Zmenil svoj postoj k rodine a začal pracovať na zabezpečovaní ich potrieb.

RECA-Citlivá krajina
Mladá žena, ktorá má 27 rokov, vyrastala v sirotinci, kde dostala OVD krabicu. O niečo neskôr prišla k poznaniu Pána a začala navštevovať cirkev. V minulom roku začala distribuovať krabice na evanjelizáciách a teraz plánuje začať triedu TGJ.

 

AFRIKA
Poďakovania & Modlitebné prosby

 

ANGOLA

 • Chváľte Boha za dosah OVD a TGJ v priebehu rokov. Keď vstupujeme do prechodného obdobia tohto roku, chválime Boha za deti, ktoré boli zasiahnuté prostredníctvom OVD. Slávime 931 729 darčekových krabíc distribuovaných od roku 1998 a 116 005 detí, ktoré sa zaregistrovali v TGJ od roku 2010.
 • Chváľte Boha za pokračovanie v službe a za všetkých dobrovoľníkov a partnerov, ktorí pokračujú v tejto službe.
 • Chváľte Boha za rodiny a komunity, ktoré boli zasiahnuté kázaním evanjelia deťom prostredníctvom OVD.
 • Modlite sa za životy tých, ktorí slúžili v službe mnoho rokov, ktorí sú plní milosti a súcitu s Bohom..
 • Modlite sa za efektívne Stretnutie vízií pri výbere nového NLT a že Boh povznesie vyvolených mužov a ženy a pre túto službu.
 • Modlite sa za premenené životy tých, ktorým bude slúžiť služba OVD.

BENIN

 • Chváľte Boha za organizáciu a úspech nášho nConnectu. Školenie pripravilo národné a regionálne tímy vedúcich na obdobie 2018-2019.
 • Chváľte Večného za deti a ich učiteľov, ktorí ukončili TGJ s láskou a vytrvalosťou. My ďakujeme Bohu za 15.245 detí, ktoré sa zapísali do kurzu a sme obzvlášť vďační za 12.594 detí, ktoré získali svoje certifikáty a biblie a stali sa nasledovníkmi Ježiša Krista.
 • Modlite sa, aby Všemohúci Boh urobil novo ustanovených RLT dobrovoľníkov odvážnymi v Božej armáde, ktorí sú k tejto úlohe k dispozícii a veľmi odhodlaní.
 • Modlite sa za efektívne zapojenie a silnú účasť počas školenia partnerov v službe, ktorí zastupujú miestne cirkvi, ktoré budú mať vplyv na životy mnohých detí.
 • Modlite sa za členov národného tímu a regionálnych tímov a ich rodinných príslušníkov.
 • Modlite sa za implementáciu nových zdrojov 3.0.

BOTSWANA

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect v septembri a za povzbudenie, všetkých našich zhromaždeným tímov.
 • Chváľte Boha za 67 000 alebo viac detí, ktorých veríme Bohu, že ich zasiahneme túto sezónu v celom národe.
 • Chváľte Boha za vernosť našich tímov a že mnoho z nich je úplných.
 • Modlite sa za TTT začiatkom novembra. Modlite sa, aby investovanie do trénerov TGJ prinieslo ovocie v efektívnych školeniach učiteľov a silných triedach TGJ.
 • Modlite sa za tréningy partnerov v službe, ktoré začali v októbri, a za tréningy učiteľov TGJ v novembri.
 • Modlite sa za bezpečnú prepravu školiacich materiálov pre partnerov v službe a vhodné uskladnenie vo všetkých regiónoch.

BURUNDI

 • Chváľte Boha za súčasný mier a stabilitu v krajine, ktorý poskytne službe OVD zasiahnuť viac detí.
 • Chváľte Boha za nových členov tímu, ktorí boli pridané do národného tímu v minulom období, keď sme stratili niektorých dobrovoľníkov.
 • Chváľte Boha za rôzne denominácie, ktoré sa tešia na partnerstvo s OVD v tejto sezóne.
 • Chváľte Boha za zdroje, ktoré sú k dispozícii v tejto sezóne, aby umožnili službe OVD rásť a pôsobiť v krajine.
 • Modlite sa za školenia pre partnerov a tréningy TGJ, ktoré sa začnú v januári 2019. Modlite sa, aby Boh priniesol verných partnerov v službe a zaviazal učiteľov, ktorí budú vykonávať službu OVD.
 • Modlite sa za darčekové krabice a materiály k službe, že dosiahnu bezpečne konečné destinácie.
 • Modlite sa za národný a regionálne tímy, keď sa pripravujú na poverenie partnerov v službe s krabicami na topánky.
 • Modlite sa za oslobodenie od daní pre materiály pre službu a krabice od topánok.

BURKINA FASO

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect 2018; bolo vyškolených a vybavených pre službu 96 dobrovoľníkov.
 • Chváľte Boha za slobodu uskutočňovať evanjelizáciu mimo krajiny.
 • Modlite sa za novú sezónu OVD a príležitosť priniesť viac detí do Kráľovstva.
 • Modlite sa za armádu Burkiny Faso, že môže kontrolovať teroristické útoky.

KAMERUN

 • Chváľte Boha za nádhernú konferenciu nConnect v septembri.
 • Chváľte Boha za finančný rok 2017/2018, ktorý skončil bez udalosti, dokonca aj v dvoch regiónoch, ktoré zažívajú ťažkosti a nestabilitu, ktoré spôsobili stratu života. Dobrovoľníci sa čelili nebezpečenstva tým, že sa mu vystavili, ale prostredníctvom sily a spoločnosti Pána Ježiša Krista dosiahli dobré výsledky: Sláva Bohu.
 • Modlite sa za novú príručku Vodcovského tímu, ktorá bola zavedená na nConnect do praxe, aby každým koordinátorom pre bezproblémový priebeh a úspech projektu.
 • Modlite sa, aby nový systém správy zdrojov, ktorý bol prezentovaný počas tréningu nConnect uľahčil správu a prispôsobenie projektu pre koordinátorov zdrojov.
 • Modlite sa k Pánovi, aby pomáhal a podporoval všetky tímy OVD a partnerov v službe a dal veľký úspech a dal veľký úspech v evanjelizácii, učeníctve a znásobovaní v sezóne 2018-2019.
 • Modlite sa za to, aby vláda udelila výnimku a pre plavbu príležitosti evanjelia a evanjelizačnú literatúru očakávanú počas niekoľkých mesiacov.

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

 • Chváľte Boha za úspech nášho nConnectu 2018.
 • Chváľte Boha za príchod nového kontajnera literatúry.
 • Chváľte Boha za pokoj, ktorý sa postupne vracia do našej krajiny.
 • Modlite sa za dobrý začiatok činnosti novej sezóny.
 • Modlite sa za rozhodnosť v odhodlaní všetkých dobrovoľníkov.
 • Modlite sa za založenie nových RLT.

ČAD

 • Chváľte Boha za pokrok dosiahnutý v nConnect 2018.
 • Chváľte Boha za dostupnosť a angažovanosť dobrovoľníkov v regiónoch a zónach.
 • Chváľte Boha za mier v krajine napriek kontextu krízy.
 • Modlite sa, aby sme získali oslobodenie od daní, pretože naša súčasná trojročná dohoda so štátom vyprší na konci roku 2018.
 • Modlite sa za začatie tejto sezóny 2018-19.
 • Modlite sa k Bohu, aby zastavil finančnú, hospodársku a sociálnu krízu v Čade.

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

 • Chváľte Boha za deti, ktoré ukončili triedy TGJ, urobili rozhodnutie hovoriť s ostatnými o Ježišovi a modliť sa za svojich priateľov a rodiny.
 • Chváľte Boha za vzdelávacie materiály, ktoré prišli včas a budú použité na školenie partnerov a študentov TGJ.
 • Chváľte Boha za uzdravenie národného koordinátora.
 • Modlite sa za úspešný výber a školenie partnerov v službe a učiteľov TGJ, ktorí nasledujú nConnect.
 • Modlite sa za pokojné a hladké prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 23. decembra 2018.

GABON

 • Chváľte Boha za jeho vernosť a pomoc, aby bola OVD v tomto roku úspešná a plná svedectiev.
 • Chváľte Boha za úspech nConnectu a všetko, čo sa tam stalo.
 • Chváľte Boha za otvorené dvere s colnými orgánmi, ktoré nám umožnili získať trvalú výnimku.
 • Chváľte Boha, že nám tento rok stále pomáha dostať sa k nezasiahnutým skupinám.
 • Modlite sa za novú sezónu a za zvýšenú mobilizáciu partnerov.
 • Modlite sa za mnohé cirkvi, ktoré budú ovplyvnené projektom OVD.
 • Modlite sa, aby Boh poskytol ochranu a božské zdravie tímom a dobrovoľníkom a aby naďalej pracovali s veľkou odvahou a horlivosťou na dosiahnutie vízie OVD.

GAMBIA

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect v septembri.
 • Chváľte Boha za všetkých učiteľov poslancov a TGJ, ktorí absolvovali školenie.
 • Modlite sa za partnerov v službe, ktorí tento rok zdieľajú evanjelium vo svojich komunitách.
 • Modlite sa za úspešné preclenie kontajnerov v rámci vládnych zmien.

GHANA

 • Chváľte Boha za úspešný výber a nahradenie rôznych voľných miest, ktoré existovali v regionálnych tímoch po celej krajine.
 • Chváľte Boha za láskavosť, ktorú nám dal pred novým ministrom pre deti, rodovú rovnosť a sociálnu ochranu, ktorý sa zaviazal podporiť otázku OVD v Ghane a ubezpečil NLT, že udelí doklady o udelení výnimky.
 • Chváľte Boha za zriadenie novej cirkvi v obci v hornom západnom regióne prostredníctvom druhej dodávky (SDS).
 • Modlite sa za hladké a nerušené spracovanie dokladov o oslobodení od dane s príslušnými orgánmi.
 • Modlite sa za úspešné preclenie kontajnerov a aby rozdelenie do všetkých regiónov by bolo bez zásahov.

GUINEA

 • Chváľte Boha za láskavosť pri preclení literatúry.
 • Modlite sa, aby Boh dal múdrosť NLT pri nábore RLT.
 • Modlite sa za učiteľov, ktorí budú učiť deti, keď sa dozvedia o Ježišovej nádeji.

GUINEA BISSAU

 • Modlite sa za politickú stabilitu v krajine.
 • Modlite sa za partnerov v službe, ktorí zdieľajú evanjelium v komunite.

POBREŽIE SLONOVINY

 • Chváľte Boha za čas, ktorý tím strávil spolu na prvom iConnectu v Južnej Afrike.
 • Modlite sa za to, že vybraní partneri a učitelia skutočne pochopia poslanie a víziu OVD.
 • Modlite sa za partnerov v službe, ktorí zdieľajú evanjelium v komunite.
 • Modlite sa za jednotu v krajine, pretože rany z predchádzajúcich problémov sú stále hlboké.

KEŇA

 • Chváľte Boha za príležitosť osloviť veľa detí prostredníctvom služby OVD.
 • Chváľte Boha za dobrovoľníkov po celej krajine, ktorí používajú krabice od topánok ako nástroj na evanjelizáciu.
 • Chváľte Boha za našich dobrovoľníkov, pretože naďalej nesú misiu a víziu OVD v celej krajine.
 • Modlite sa, aby služba OVD rástla a oslovila viac chudobných detí v tomto roku.
 • Modlite sa za deti, ktoré dostanú darčeky v tejto sezóne. Modlite sa, aby sa Ježiš dotkol ich života navždy.
 • Modlite sa za naše vedenie v IHQ, Franklina Grahama a ďalších, ktorí veľmi tvrdo pracujú na tom, aby služba OVD bola účinná.

LESOTHO

 • Chváľte Boha za severný región, pretože viac detí malo príležitosť počuť o Ježišovi v tejto sezóne a uskutočnili sa ďalšie záverečné slávnosti.
 • Chváľte Boha za nezasiahnuteľné a nedostatočne privilegované deti, ktoré sme dosiahli v tejto sezóne, najmä za chlapcov v horských oblastiach.
 • Chváľte Boha, že všetky regióny boli schopné distribuovať krabice do cirkví minulú sezónu.
 • Modlite sa za to, aby mal južný región plný regionálny tím; je stále potrebný koordinátor modlitieb. Modlite sa k Bohu, aby sme vybrali tú správnu osobu, aby túto základnú úlohu prevzala.
 • Modlite sa za tímového ducha, jednotu a lásku medzi všetkými tímami OVD.
 • Modlite sa za nových partnerov v službe, ktorí sa minulý

LIBÉRIA

 • Chváľte Boha, že služba detí v troch cirkvách narástla a boli založené dve nové cirkvi.
 • Chváľte Boha, že nám poskytol kontaktnú osobu, ktorá nám pomôže so zasiahnutím dvoch skupín nezasiahnutých ľudí.
 • Modlite sa za proces akreditácie NLT s novou vládou, ktorá urobí NLT nezávislou po dokončení.
 • Modlite sa za prielom s RLT, aby sme prekonali veľkú výzvu dostať kontajner do svojho regiónu. Prístup je zložitý kvôli silným dažďom v tomto roku.
 • Modlite sa za otvorené dvere vojenským deťom v krajine prostredníctvom špeciálnej evanjelizácie v tomto roku. 

MADAGASKAR

 • Chváľte Boha za úspešné nedávne Stretnutie vízií a prevzatie slučky v regiónoch. Modlite sa, aby Boh pokračoval v budovaní správnych ľudí, aby spolupracovali s OVD vo všetkých regiónoch.
 • Chváľte Boha za množstvo detí, ktoré Ježiš získal prostredníctvom vyučovania TGJ po distribúcii darčekov.
 • Chváľte Boha za úspešný nConnect a povzbudenie prijaté prostredníctvom tréningov a trávenie spoločného času.
 • Modlite sa za dokončenie tried TGJ, ktoré ešte prebiehajú od minulého roka. Prosím, modlite sa, aby sa hodiny dobre skončili a aby správy boli zhromaždené s úspechom a boli povzbudením pre všetkých.
 • Modlite sa za všetkých dobrovoľníkov a tímy, keď idú do tejto novej OVD sezóny, aby boli verní a povzbudení k tomu, aby mnohých zasiahli evanjeliom prostredníctvom OVD.

MALAWI

 • Chváľte Boha za program Najäžasnejšej cesty, ktorý minulú sezónu zasiahol viac ako 36 000 detí.
 • Chváľte Boha za ťažko pracujúce tímy dobrovoľníkov.
 • Chváľte Boha za zvyšovanie počtu modlitebných bojovníkov, ktorí sa modlia za Malawi a globálny projekt OVD.
 • Modlite sa k Bohu, aby dal milosť a Jeho bohatú láskavosť k zabezpečeniu skladu GIK pre NLT a za severný región, ktorý má problémy s zabezpečením voľného skladového priestoru.
 • Modlite sa k Bohu, aby sa ujal vedenia v príprave na výlet do Spojeného kráľovstva. Nech Boh dáva vedúcim tímom viac poznatkov a pomáha neustále sa spoliehať na Ducha Svätého.
 • Modlite sa za tréning TGJ učiteľov a partnerov, ktorý sa čoskoro začne, prinesie v tejto sezóne ešte väčšie ovocie.

MALI

 • Chváľte Boha za spravodlivé prezidentské voľby.
 • Chváľte Boha, že ustanovils efektívny nový národný vedcovský tím nad Združením misií a cirkví v krajine, ktorý pomôže zjednoteniu a posilneniu zborov v ich spolupráci.
 • Chváľte Boha za dobrý začiatok nového školského roka 1. októbra.
 • Modlite sa za mier a obnovu v krajine, kde etnické konflikty v poslednom štvrťroku spôsobili veľa smrti medzi dvoma kmeňmi.
 • Modlite sa za to, aby nová vláda zostala silná a stabilná a čelila súčasným nevhodným štrajkom, aby proces importu kontajnerov nebol ovplyvnený zmenami daňových zákonov.
 • Modlite sa, aby nový RLT bol strategicky a dobre vybavený pri službe.

MOZAMBIK

 • Chváľte Boha za vytvorenie Národného vodcovského tímu, tím mužov a žien, ktorí sa boja Pána a tešia sa na službu pre Neho prostredníctvom OVD po šiestich rokoch bez OVD v Mozambiku.
 • Chváľte Boha za poskytnutie príjemcu, ktorý je nadšený partnerom s OVD.
 • Modlite sa za proces oslobodenia od daní a za láskavosť od vlády.
 • Modlite sa za naplánované stretnutie vízií a že sa ho zúčastnia správni ľudia a budú povzbudení k tomu, aby spolupracovali s OCC.
 • Modlite sa za školenia pre partnerov a TGJ učiteľov.

NAMIBIA

 • Chváľte Boha za veľmi úspešný nConnect a povzbudzujúce zavedenie príručky pre vodcovský tím.
 • Chváľte Boha za nové väčšie darčekové krabice, ktoré budú mať ešte väčší vplyv.
 • Modlite sa, aby všetci dobrovoľníci pochopili Dobrovoľnícku vodcovskú príručku a aby každý z nich účinne fungoval v ich úlohe.
 • Modlite sa za efektívnosť tréningu trénerov a školenia partnerov v službe.
 • Modlite sa za dokončenie projektu budovania cirkvi s nezasiahnutou skupinou ľudí.

NIGER

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect.
 • Chváľte Boha za rastúci počet detí, ktoré prichádzajú do tried TGJ a dávajú svoj život Pánovi.
 • Modlite sa za to, aby úrady včas doručili list o výnimke a vyhli sme sa plateniu.
 • Modlite sa za to, aby NLT disponovala zariadeniami na výcvik a vybavenie troch nových RLT a že budú dobre pracovať s monitorovacím systémom a systémom podávania správ.
 • Modlite sa za dobré spravovanie zdrojov OVD na všetkých úrovniach NLT, sRLT, RLT a partnerov v službe.

NIGÉRIA

 • Chváľte Boha za bezpečnú evnjelizáciu, ktorá sa uskutočnila v troch oblastiach
 • Chváľte Boha za ochranu kresťanov v Nigérii, najmä v dvoch oblastiach, v ktorých dochádza k neustálemu útoku a naši bezpečnostní osobní a politickí lídri riešia útočníkov ako neznámych ozbrojencov.
 • Modlite sa za Božiu milosť k žiadosti NLT o predĺženie dátumu uplynutia platnosti v našom oslobodzovacom liste od spolkovej vlády.
 • Modlite sa za nebojácnych lídrov, ktorí sa objavia v nadchádzajúcich voľbách v roku 2019; lídrov, ktorí zavedú politiku, ktoré podporia činnosti kresťanstva a OVD.
 • Modlite sa za správnych ľudí, aby sa objavili a vyplnili voľné pozície v NLT a RLT v dvoch oblastiach.

KONŽSKÁ REPUBLIKA

 • Chváľte Boha za jeho ochranu a zjavenia na nConnect.
 • Chváľte Boha za takmer 12 000 detí, ktoré dokončili TGJ.
 • Modlite sa k Bohu, aby pozdvihol dobrých dobrovoľníkov počas náborového a výberového procesu.
 • Modlite sa k Bohu, aby pomohol pri zostavovaní dvoch sRLT a dvoch RLT.
 • Modlite sa k Bohu, aby sa dotkol partnerov v službe, aby spolupracovali so službou OVD.

RWANDA

 • Chváľte Boha za ďalšiu príležitosť a ďalší rok kedy oslovíme viac ako 100 000 detí s evanjeliom
 • Chváľte Boha za regionálne tímy, ktoré sa snažia robiť službu OVD.
 • Chváľte Boha, že cirkvi, ktoré vláda zatvorila pred niekoľkými mesiacmi, sa znova otvorili a evanjelium sa znovu hlásalo.
 • Modlite sa za to, aby Boh účinne využíval naše sRLT a RLT skvelým spôsobom, keď sa pripravujú na túto službu v tomto roku.
 • Modlite sa, aby vláda a daňový úrad neuvalili veľa daní na darčeky, ale budú spolupracovať s NLT.
 • Modlite sa za vedenie OVD na celom svete.

SENEGAL 

 • Chváľte Boha za jednotu medzi NLT a RLT.
 • Chváľte Boha za úspešný nConnect tento rok.
 • Modlite sa za tréning učiteľov, ktorí budú zdieľať lásku Krista s deťmi.
 • Modlite sa za iniciatívu UPG, ktorá začala minulý rok.

SEYCHELY

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect. NLT bol vyškolený s dokonalosťou a zlepšuje sa každý rok!
 • Chváľte Boha za štyroch nových nadšencov, ktorí sa pripojili k nám na nConnect 2018!
 • Modlite sa za naše triedy TGJ, ktoré sa čoskoro dokončia a nastávajúce záverečné slávnosti.
 • Modlite sa, aby štyria noví dobrovoľníci RLT zachytili OVD víziu a mohli s ňou pracovať.
 • Modlite sa za novú sezónu stretnutí, ktoré sme naplánovali na nadchádzajúce mesiace. Za nových partnerov v službe, Vision Casting a TGJ školenia. Modlite sa za ďalšie deti, ktoré budú zasiahnuté v tejto budúcej sezóne!

SIERRA LEONE

 • Chváľte Boha za všetkých partnerov v službe a učiteľov TGJ, ktorí absolvovali školenia.
 • Modlite sa za politickú stabilitu krajiny.
 • Modlite sa za úspešné preclenie kontajnerov.

JUŽNÁ AFRIKA

 • Chváľte Boha za spoločný nConnect konaný v Južnej Afrike a za povzbudenie, aby štyri krajiny spoločne oslávili všetko, čo Boh urobil v minulosti cez OVD.
 • Chudoba dosahuje alarmujúce rozmery a deti sú často najväčšími obeťami. Modlite sa, aby sme prostredníctvom OVD dokázali osloviť viac detí s nádejou evanjelia.
 • Modlite sa za naše nadchádzajúce školenie pre partnerov a učiteľov TGJ.
 • Modlite sa, aby sme mohli začleniť finančnu politiku Resource 3.0.
 • Modlite sa, aby Boh požehnal a posilnil NLT, keď sa zaviazali slúžiť našej krajine.

JUŽNÝ SUDÁN

 • Chváľte Boha za novú sezónu OVD a tiež za zmenu, ktorú vidíme v politickej situácii v našej krajine.
 • Chváľte Boha za efektívny nábor a výber oddaných mužov a žien, ktorí tvoria nový tím.
 • Chváľte Boha za ďalší rok, kedy dostaneme vládne oslobodenie od dane.
 • Modlite sa, aby zavládol mier a bezpečnosť, stále je napätie v našej krajine. Modlite sa, aby nové regionálne tímy prijali víziu OVD a po prvýkrát túto sezónu mohli viesť službu vo svojich oblastiach.
 • Modlite sa za cestu štyroch kontajnerov a 32 000 evanjeliových príležitostí, ktoré prichádzajú do krajinu v tejto sezóne. Modlite sa, aby Boh použil tento čas, aby povzbudil cirkvi k evanjelizácii.
 • Modlite sa za to, aby RLT, ktorí sa v tejto sezóne nezúčastnili, zostali silní a sústredili sa na víziu OVD, kým budú cesty lepšie a služba môže ich oblastiach pokračovať.
 • Modlite sa, aby sme sa dostali k deťom v nezasiahnutých skupinách ľudí, ktoré chceme zasiahnuť v tejto sezóne.

SVAZIJSKO

 • Chváľte Boha za príležitosť navštíviť nConnect v Južnej Afrike s tromi ďalšími krajinami z regiónu.
 • Chváľte Boha za dopad, ktorý mala OVD a TGJ v priebehu rokov. Pozeráme sa späť a oslavujeme 843 813 darčekových krabíc distribuovaných od roku 2000 a 16 060 detí, ktoré sa od roku 2011 zapísali do TGJ.
 • Modlite sa za regionálny tím, ktorý túto sezónu nesie váhu služby.
 • Modlite sa za efektívne tréningy TGJ učiteľov a partnerov v službe pre nadchádzajúcu sezónu.
 • Modlite sa za efektívne stretnutie vízií pri výbere nového národného tímu, aby mohol Boh poslať oddaných ľudí do Jeho služby.

TANZÁNIA

 • Chváľte Boha za dokončený a úspešný nConnect, kde sa zúčastnili všetky naše tímy po celej krajine.
 • Chváľte Boha za vytvorené sRLT a dobrovoľníkov RLT, ktorí verne pokračujú v službe OVD.
 • Chváľte Boha za nezasiahnuté skupiny ľudí, najmä tie z islamských oblastí, kde je OVD schopný zasiahnuť.
 • Modlite sa za rýchly a plynulý zúčtovací proces a že krabice budú preclené bez komplikácií.
 • Modlite sa za rýchle prijatie certifikátu, ktorým je povolenie prijímať a rozdávať darčeky na roky 2018-19.
 • Modlite sa za bezpečnosť a úspech SRT, NLT a regionálnych manažérov pri cestovaní na školenia partnerov v službe.
 • Modlite sa, aby cirkvi zapojené do OVD pokračovali v používaní krabíc ako nástroja evanjelizáciu v ich komunitách.

TOGO

 • Chváľte Boha za pridanie detí, ktoré boli zachránené v uplynulej sezóne.
 • Chváľte Boha za mnohé cirkvi, ktoré boli vytvorené v dvoch regiónoch.
 • Chváľte Boha za nové školenie a úspešný nConnect 2018.
 • Modlite sa za novú sezónu a za efektívne zmeny vedenia, ktoré oslavujú meno Pána.
 • Modlite sa za mier v Togu, aby sociálno-politické nepokoje nezabránili evanjelizácii, ale skôr pomáhali.
 • Modlite sa za ústredie a že Pán otvorí dvere požehnania, aby pomohli národom, kde sa nachádza OVD.

UGANDA

 • Chváľte Boha za nového prijímacieho a nového zúčtovacieho agenta, ktorí obaja robia obrovskú prácu.
 • Chváľte Boha za príležitosť a otvorené dvere, ktoré dávajú službe prístup k ďalším oblastiam v krajine.
 • Chváľte Boha za podporu IHQ pri získavaní krabíc do regiónov a za podporu miestnych tímov.
 • Modlite sa za to, aby služba OVD získala oslobodenie od dane, čo bolo pre službu výzvou.
 • Modlite sa za silu a vytrvalosť v službe vedenia OVD.
 • Modlite sa za to, aby viac detí prijalo a poznalo Pána ako svojho osobného Spasiteľa.

ZAMBIA

 • Chváľte Boha za úžasný vplyv OVD a TGJ v priebehu rokov. Pozeráme sa späť a oslavujeme 2 942 396 darčekových krabíc distribuovaných deťom od roku 2000 a 308 243 detí, ktoré sa zapísali do TGJ od roku 2010.

ZIMBABWE 

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect a nový Vodcovský tréningový manuál (LTM), ktorý nás vybaví, aby sme slúžili efektívnejšie. Zvlášť chválime Boha za jeho ochranu, ako sme sa zhromaždili napriek vypuknutiu cholery.
 • Chváľte Boha za vášeň a odhodlanie každého tímu, pretože zdieľajú a rozvíjajú dobrú správu o Ježišovi.
 • Chváľte Boha za cirkevné spoločenstvá, ktoré v minulosti nemohli spolupracovať, ale teraz pracujú ruka v ruke na slávu Božieho kráľovstva.
 • Modlite sa, aby sa Zimbabwe zotavilo zo súčasných hospodárskych problémov, ktorým čelí, keď sa zotavuje z epidémie cholery. Modlite sa, aby OVD dokázal byť svetlom pre deti, ich rodiny a komunity.
 • Modlite sa za dobrotu a hladké úspešné procesy importovania a oslobodenia od daní.
 • Modlite sa za tréning trénerov v novembri. Modlite sa, aby investovanie do trénerov TGJ prinieslo ovocie v efektívnych učiteľských tréningoch a silných triedach TGJ.
 • Modlite sa za školenia pre partnerov v službe a TGJ učiteľov, ktoré sa konajú pred koncom roka.

MENA

 • Chváľte Boha za nConnect, konferencia vybavila tím pre nadchádzajúcu služobnú sezónu.
 • Chváľte Boha za každé z detí, ktoré boli vycvičené v Božom slove.
 • Modlite sa za porozumenie a zabezpečenie, keď sa tím presunie do novej sezóny.
 • Modlite sa za Božie slovo, aby sme oslovili deti so špeciálnymi potrebami a deti s väznenými rodičmi.
 • Modlite sa za partnerov v službe a TGJ tréning trénerov, ktorý sa uskutoční pre nových dobrovoľníkov.

MENA

 • Chváľte Boha za nové príležitosti šíriť Božie Slovo prostredníctvom darčekov v krabiciach od topánok.
 • Chváľte Boha za úspešné evanjelizácie, ktoré sa vyskytli, a za deti, ktoré počuli evanjelium.
 • Modlite sa za nadchádzajúci nConnect.
 • Modlite sa za otvorenie dverí a budovanie mostov s predstaviteľmi cirkví, ktoré začnú v tejto temnej oblasti službu OVD.
 • Modlite sa k Pánovi, aby otvoril dvere za oslobodenie darčekov vo veľkom meste.

MENA

 • Chváľte Boha za to, že udelil NLT výsadu slúžiť v letných táboroch a šíriť evanjelium deťom.
 • Chváľte Boha za múdrosť pri výbere nového RLT.
 • Modlite sa za ukončenie všetkých voľných úloh v RLT.
 • Modlite sa za novú stratégiu pre nadchádzajúcu sezónu a múdrosť pri plánovaní ako ovplyvniť viac detí prostredníctvom TGJ.

MENA

 • Chváľte Boha za deti, ktoré sa zapísali do TGJ v celej krajine.
 • Chváľte Boha za doplnenie tímov NLT a RLT. Tímy teraz môžu zdieľať váhu služby a lepšie slúžiť ľuďom.
 • Modlite sa za ďalších partnerov v službe.
 • Modlite sa za nConnect, ktorý sa bude konať 21. - 23. novembra a že Pán dá milosti tímom a pomaže ich, aby mu slúžili lepšie.
 • Modlite sa, že Pán otvorí dvere pre službu OVD ľuďom vo vidieckych oblastiach, ktorí sú zbavení Božieho slova.
 • Modlite sa, aby deti, ktoré poznali Pána, boli príčinou spásy pre ich rodiny a priateľov.

MENA

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect a jeho vplyv na duchovný a osobný život dobrovoľníkov.
 • Chváľte Boha za zvýšenie vplyvu TGJ medzi nezasiahnuté skupiny ľudí.
 • Modlite sa za dokončenie nového regionálneho tímu.
 • Modlite sa za deti, ktoré sa zapísali do TGJ, aby zažili a poznali nádej, ktorú majú v Ježišovi.
 • Modlite sa za deti, ktoré prijali Krista prostredníctvom vyučovania TGJ, že budú rásť vo svojej viere.

MENA

 • Chváľte Boha za doplnenie NLT.
 • Chváľte Boha za NLT, ktorí sú upevnení, aby čelili všetkým výzvam, ako postupovať v službe.
 • Modlite sa za rozhodnosť a vytrvalosť pre NLT, aby zostali silní a nestratili nádej.
 • Modlite sa za bezpečnostné problémy v našej krajine, pretože to robí problematické a náročné šíriť Božie slovo.
 • Modlite sa za prijatie oslobodenia od daní a distribúcie darčekových krabíc.

MENA

 • Chváľte Boha za poslednú návštevu zamestnancov OVD, aby ste tímu vybavili a rozvinuli projekt.
 • Chváľte Boha za nábor a výber nového tímu, ktorý je motivovaný iniciovať službu OVD.
 • Modlite sa za novú sezónu a za to, že tím by mohol sprostredkovať evanjelium skutočne a úprimne
 • Modlite sa, aby sme našli verných partnerov, že Pán pomôže pochopiť vplyv služby OVD.

MENA

 • Chváľte Boha za náš tretí nConnect a Božiu ochranu, ktorá nám umožnila zažiť radosť z toho, že sme spolu.
 • Chváľte Boha za pretrvávajúcu vášeň a odhodlanie každého tímu pokračovať v zdieľaní a šírení dobrej správy o Ježišovi.
 • Modlite sa za dovoz a príchod darčekových krabíc a to, že deti, rodiny a komunity budú mať z nich úžitok.
 • Modlite sa, aby Boh otvoril dvere v našej krajine, aby zdieľali dobré správy o Kristovi prostredníctvom darčekov.
 • Modlite sa za to, aby sa viac miestnych detí mohlo tento rok zaregistrovať a dokončiť kurzy TGJ.

 

AMERIKA & KARIBIK
Poďakovania a modlitebné prosby

 

ANTIGUA A BARBUDA

 • Modlite sa, aby životy detí zapísanýchdo TGJ boli výrazne dotknuté.
 • Modlite sa za neustále zvyšovanie partnerstiev miestnych cirkví a rozšírenie programu.
 • Modlite sa, aby naši politickí lídri robili rozhodnutia na základe Božích hodnôt pre národnú ekonomickú prosperitu.
 • Chváľte Boha za šesťdesiat detí, ktoré odovzdali svoj život Ježišovi na jednej z našich evanjelizácií.
 • Chváľte Boha za študenta, ktorý sa modlil za umelecké potreby pred účasťou na distribúcii. Bol prekvapený, že našiel pásku a ďalšiu výbavu v v balíčku, ktorú potreboval do školy.

ARGENTÍNA

 • Chváľte Boha za každé z detí a dospelých, ktorí prijali Krista v uplynulej sezóne OVD.
 • Chváľte Boha za nové dvere, ktoré sa otvorili pre prácu v rôznych provinciách v celej našej krajine pre novú sezónu.
 • Modlite sa k Bohu, aby otvoril dvere, aby darčekové krabice mohli byť dovezené do Argentíny (v súčasnosti sa zúčastňujú projektu Vytvor krabicu).
 • Modlite sa za NLT, pretože potvrdzujeme nový RLT.
 • Modlite sa za deti v Argentíne, ktoré žijú v ťažkých situáciách, ako napr. rodinné násilie, rozvedení rodičia alebo jednoducho deti, ktoré zostanú opustené. Modlite sa, aby poznali nádej a radosť poznaním Ježiša Krista.

ARUBA

 • Chváľte Boha, že centrá starostlivosti v Arube a v školských zariadeniach začali prijímať program OVD.
 • Chváľte Boha za zvýšenie Partnerov v službe.
 • Chváľte Boha, že viac dobrovoľníkov prijalo víziu OVD.
 • Modlite sa za nové granty pre štátnu školskú administratívu, ktoré ponúkajú príležitosť na zavedenie OVD na verejných školách (doteraz sa vo verejných školách nedovoľovalo náboženstvo).
 • Modlite sa za zdravie člena NLT.
 • Modlite sa, aby program OVD bol prijatý všetkými materskými a základnými školami na ostrove.

BAHAMY

 • Chváľte Boha za cirkvi, ktoré rastú kvôli poslaniu OVD.
 • Chváľte Boha za národného koordinátora pre logistiku, ktorý po liečbe lekárov v zahraničí prejavuje zlepšenie svojho zdravia.
 • Modlite sa za celkové uzdravenie národného koordinátora pre logistiku a to, že nepotrebuje operáciu.
 • Modlite sa, aby Boh utužil a posilnil tímy a ich rodiny na všetkých ostrovoch, ktorí v septembri utrpeli stratu svojich blízkych.
 • Modlite sa, aby Boh poslal partnerov v službe a TGJ učiteľov s ochotnými srdcami, vášňou pre deti a túžbou zdieľať evanjelium, ktorí sa zúčastnia školení učiteľov po celom ostrove.

BARBADOS

 • Chváľte Boha za 145 detí, ktoré dali svoj život Ježišovi Kristovi.
 • Chváľte Boha za oddaných učiteľov, ktorí sa dobrovoľne zaviazali, že prinesú program deťom v našich školách.
 • Chváľte Boha za mnohé deti, ktoré boli v poslednej sezóne hrdými absolventmi.
 • Modlite sa za viac ako 6 000 detí, aby počuli posolstvo evanjelia a dostali darčekové krabice od topánok.
 • Modlite sa za nadšenie pre viac ako 130 partnerov v službe, ktorí sa zaviazali k programu.

BELIZE

 • Modlite sa za tri RLT'S, pretože organizujú stretnutia partnerov v službe a školenia učiteľov.
 • Modlite sa za dobré počasie, najmä počas obdobia dažďov, ktoré môžu brániť dňom stretnutí a školení.
 • Modlite sa za mnohých mladých ľudí v našej krajine, ktorí umierajú kvôli okultným rituálom a praktikám.

BRAZÍLIA – Pernambuco (Útes)

 • Chváľte Boha za všetkých dobrovoľníkov a miestny logistický tím, ktorý pomohol pri balení krabíc prostredníctvom programu Build a Box v Brazílii. Slúžili s nadšením a radosťou!
 • Chváľte Boha za úspešné vzdelávacie podujatia pre partnerov v službe a TGJ učiteľov a pre všetkých, ktorí budú túto sezónu slúžiť a viesť projekt OVD vo svojich cirkvách.
 • Modlite sa za múdrosť pre SRLT a RLT a že láska Kristova sa odrazí v našich činoch a postojoch.
 • Modlite sa za logistiku distribúcie darčekov a materiálov pre službu pre túto nadchádzajúcu sezónu.
 • Modlite sa k Pánovi, aby išiel pred nami a pripravil srdcia každého dieťaťa, ktoré bude počuť evanjelium prostredníctvom akčných aktivít a vyučovania TGJ.

BRAZÍLIA – Rio de Janeiro

 • Chváľte Boha za nádherných darcov, ktorí dávajú, aby deti mohli dostať darčeky a dozvedieť sa o Ježišovi!
 • Chváľte Boha za verných partnerov v službe, ktorí s radosťou a nadšením slúžia deťom v rizikových lokalitách.
 • Chváľte Boha za každého z dobrovoľníkov a učiteľov, ktorí sa v minulom období zúčastnili na OVD. Aj za modlitebný tím, ktorý sa modlil za túto službu a za spásu mnohých detí.
 • Modlite sa za ochranu a mier partnerov v službe, ktorí pracujú v rizikových oblastiach, keď dokončia program TGJ.
 • Modlite sa k Bohu, aby učil učiteľom TGJ múdrosti a porozumeniu, keď učia deti, a že im dá trpezlivosť na prácu v nepriateľstve.
 • Modlite sa za múdrosť pre nového koordinátora pre mobilizáciu cirkví sRLT, lebo sa učí a slúži vo svojej novej úlohe.

BRAZÍLIA - Manaus

 • Chváľte Boha za Jeho pomoc pri dokončení našej prvej sezóny s OVD! Mali sme veľmi krátky čas na začatie a s Božou pomocou sa dvere otvorili!
 • Chváľte Boha za všetkých partnerov v službe, dobrovoľníkov a učiteľov TGJ, ktorí v tejto sezóne slúžili verne!
 • Chváľte Boha za všetky deti a rodiny, ktoré počuli evanjelium v uplynulom období!
 • Modlite sa za projekt ako aj prvú sezónu s OVD. Modlite sa aj za nábor troch ďalších členov tímu sRLT (modlitba, učeníctvo a zdroje).
 • Modlite sa za všetky deti, ktoré dokončia lekcie učeníctva TGJ. Modlite sa, aby sa naučili a rástli v Ježišovi.
 • Modlite sa proti duchovnej vojne a za bezpečnosť a ochranu sRLT. Na začiatku sezóny zažili niekoľko nehôd.

ČILE

 • Chváľte Boha za nového RLT, ktorý mal za sebou prvý tréning pre partnerov a TGJ učiteľov pre novú sezónu.
 • Chváľte Boha za poskytnutie nízkonákladovej dopravy, aby ste doručili zdroje k miestnym regionálnym tímom.
 • Modlite sa za nové RLT. Tento tím má v súčasnosti len dvoch členov, ale modlíme sa, že môžeme dokončiť tím tým, že získa ďalších štyroch vynikajúcich kandidátov. Modlite sa za múdrosť v týchto rozhodnutiach.
 • Modlite sa za regióny na severe Čile. RLT sa stretol s mnohými opozíciami niekoľkých cirkví a bolo ťažké ho tam rozvinúť.
 • Modlite sa k Pánovi, aby poskytol sklad, v ktorom sa dajú uložiť darčekové krabice počas procesu preclenia a dovozu, ktorý trvá asi štyri mesiace. Potrebujeme otvorené dvere v dvoch oblastiach.

KOLUMBIA

 • Chváľte Boha za deti, ktoré boli zasiahnuté pre Krista minulú sezónu.
 • Chváľte Boha za nConnect. Bola to krásna doba tréningu, služby, prípravy, dozrievania a spoločenstva.
 • Chváľte Boha za každého dobrovoľníka, ktorý verne slúžil s OVD minulou sezónou.
 • Modlite sa za nadchádzajúcu sezónu, aby nám Pán dal milosť a silu, aby sme zasiahli deti nášho národa (spolu s ich rodinami)pre Krista.
 • Modlite sa za to, aby sa RLT v tejto sezóne dobre prispôsobili niektorým novým strategickým a zdrojovým zmenám.
 • Modlite sa k Pánovi, aby nám poslal nových dobrovoľníkov, aby sme obsadili prázdne miesta, ktoré máme na niektorých našich pozíciách v RLT, ako aj úlohu koordinátora pre logistiku v NLT.

COSTA RICA

 • Vďaka Bohu za zdvojnásobenie počtu dobrovoľníkov na konci sezóny.
 • Vďaka Bohu, pretože štyri z našich regionálnych vodcovských tímov sa stali regionálnymi strategickými tímami.
 • Vďaka Bohu za úspešný nConnect v tomto roku a za dobré školenie pre všetkých účastníkov.
 • Modlite sa za citlivú sociálnu, politickú a ekonomickú situáciu v krajine.
 • Modlite sa, aby táto nová sezóna 2018-2019 bola použitá Pánom, aby sa v našej krajine zasiahol a učil sa pre Krista najväčší počet detí.
 • Modlite sa, aby Duch Svätý viedol každý tím v múdrosti pri vykonávaní plánov na novú sezónu.

CURACAO

 • Chváľte Boha za cirkvi, ktoré chodili do niekoľkých susedných štvrtí a za deti, ktoré odpovedali na ich pozvania.
 • Chváľte Boha za pastorov, ktorí sa zúčastnili na predstavovaní vízií a za ich radosť v tom, že program je odpoveďou na ich modlitby.
 • Modlite sa za Božiu pomoc, keď vstupujeme do cyklu projektu a že sa srdcia detí obrátia k Pánovi.
 • Modlite sa za úspech projektu OVD v Bonaire.
 • Modlite sa za nadchádzajúce školenia partnerov v službe a TGJ.
 • Modlite sa, aby sa hospodárska a finančná kríza skončila a nebránila rozšíreniu OVD v celej krajine.

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

 • Chváľte Boha za nášho nového národného koordinátora, ktorý bol s veľkou úctou prijatý celým tímom.

EKVÁDOR

 • Chváľte Boha za nových školiteľov učiteľov, ktorí nám pomôžu s našimi školeniami pre partnerov v službe a TGJ.
 • Chváľte Boha za chlapcov a dievčatá, ktoré spoznali Krista v uplynulej sezóne.
 • Chváľte Boha za nové cirkvi, ktoré sa pripojili do OVD vďaka minulej sezóne.
 • Modlite sa za krajinu Ekvádoru, pretože čelíme väčšej politickej opozícii voči biblickým zásadám ochrany života, biblického manželstva a biblickej identity.
 • Modlite sa za naše školenia pre partnerov v službe a TGJ tréning, pretože zahŕňame nové cirkvi, ktoré oslovia deti pre evanjelium.
 • Modlite sa za Pánovo poskytnutie zdrojov pre túto novú sezónu, za dobrovoľníkov, ktorí budú slúžiť a za naše tímy, keď budú pracovať pre Pána.

EL SALVADOR

 • Chváľte Boha, ukončili sme sezónu 2017 - 2018 s dobrým úspechom.
 • Chváľte Boha za všetkých dobrovoľníkov, ktorí spolupracujú so službou.
 • Chváľte Boha za podporu partnerov v službe, ktorí sa zúčastnili tejto uplynulej sezóny.
 • Modlite sa za prezidentské voľby vo februári 2019.
 • Modlite sa, aby nám Boh dal vládu, ktorá je vždy ochotná nechať vstúpiť darčeky do krajiny bez daní.
 • Modlite sa, aby Boh nám pomohol dokončiť národné a regionálne tímy. Modlite sa za sezónu, ktorá sa práve začala.
 • Modlite sa za školenia pre partnerov a učiteľov v službe a za ochranu a bezpečnosť tímov a dobrovoľníkov.

GUATEMALA

 • Chvála Bohu, včas sme predstavili našu národnú správu. Chváľte Boha, že sme dosiahli dobré výsledky.
 • Chváľte Boha za náš prvý nConnect, ktorý umožnil dobrovoľníkom lepšie pochopiť princípy OVD.
 • Modlite sa k Bohu, aby nás usmerňoval v doplnení nášho RLT, a že záujemci o vstup do tímu, budú vybraní Ním..
 • Modlite sa za regionálne tímy v piatich oblastiach, aby spolupracovali v evanjelizačných stretnutiach pre deti.
 • Modlite sa za sklad pre evanjelizačné materiály a za prepravu.

HAITI

 • Modlite sa za nové cirkvi, ktoré boli založené prostredníctvom OVD.
 • Modlite sa za obete zemetrasenia v októbri 2018.
 • Modlite sa za úspech nConnectu a že bude mať trvalé výsledky.
 • Modlite sa za rozvoj tímu a silu pre všetky regionálne tímy.

HONDURAS

 • Chváľte Boha za to, že nám dovolil slúžiť v minulom období, v ktorom sme mohli zažiť vaše zabezpečenie a vašu priazeň. Túto sezónu zasiahli približne 300 000 detí darčekové krabice a trochu menej ako 200 000 s TGJ.
 • Chváľte Boha, že dovolíte našej krajine vrátiť sa k politickej a sociálnej stabilite. Napriek tomu, že politická kríza ešte stále ostala, ale dramaticky klesla.
 • Modlite sa za implementáciu zdrojov 3.0 a že bude asimilovaná každým tímom. Modlite sa, aby každý účastník, od dobrovoľníkov až po partnerov v službe, a dokonca aj deti pochopili hodnotu každej darčekovej krabice a že sú odrazom lásky Ježiša Krista.
 • Modlite sa za príjemcu OVD v Hondurase. Každý štát vyvíja väčší tlak na procesy. Žiadame, aby sa príjemca naďalej riadil všetkými vládnymi normami a aby boli otvorené dvere pre výnimky a zdroje.
 • Počas posledného mesiaca došlo v celej krajine k silným dažďom, najmä v juhozápadnej oblasti. Mnohé rodiny boli vážne postihnuté a stratili svoje domovy a majetky. Niekoľko ľudí zomrelo. Modlite sa za zabezpečenie pre tých, ktorí to potrebujú a pokoj pre trúchliacich.

MEXIKO

 • Chváľte Boha, že 1. júla sme v našej krajine usporiadali riadne prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnili bez udalosti.
 • Chváľte Boha za 841 026 detí, ktoré sa zasiahli v sezóne 2017-2018.
 • Chváľte Boha za viac ako 400 000 detí, ktoré absolvovali TGJ.
 • Modlite sa, aby tento nConnect znamenal začiatok novej fázy, ktorá produkuje ovocie a dobrú úrodu pre sezónu 2018-2019.
 • Modlite sa za skutočnú integráciu a konsolidáciu Medzinárodnej modlitebnej siete, ktorej predsedá Medzinárodný modlitebný riaditeľ.
 • Modlite sa za manželku národného koordinátora modlitieb, ktorá bude liečená na rakovinu prsníka šesť mesiacov.

 NIKARAGUA

 • Chváľte Boha, že aj napriek kríze, ktorou prechádza naša krajina, sa konali školenia a distribučné akcie bez akéhokoľvek problému. Boh je verný.
 • Chváľte Boha za službu OVD a za všetkých partnerov v službe, ktorí vyjadrili veľkú vďaku za to, že sú súčasťou tejto služby a za to, že sme mali príležitosť osloviť deti našej krajiny pre Ježiša Krista.
 • Modlite sa za severnú zónu Nikaraguy, aby bol regionálny tím vytvorený v tejto oblasti zvolený Bohom.
 • Modlite sa, aby boli kvalifikovaní a vyvolení ľudia a vytvorili tímy jednoty v Kristovi Ježišovi.
 • Modlite sa za politickú situáciu v našej krajine, ktorá ovplyvnila pastoračnú jednotu kvôli rôznym politickým ideálom.
 • Modlite sa, aby Boh prevzal kontrolu nad srdcom a myšlienkami a že mier, spravodlivosť a pravda Ježiša zvíťazí.

PANAMA

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect v októbri. Ďakujeme za príležitosť stretnúť sa s našimi dobrovoľníkmi, spoločne sa učiť, spoločne uctievať a zjednocovať naše srdcia.
 • Modlite sa za reštrukturalizáciu NLT a za múdrosť pri doplnení do NLT v oblasti modlitby, mobilizácie cirkví, logistiky a koordinátora tímu.
 • Modlite sa, aby RLT boli v tejto sezóne zjednotené v srdci, mysli a úlohe, pretože slúžia Pánovi prostredníctvom OVD.
 • Modlite sa za partnerov v službe, učiteľov a deti, ktorý budú v tejto sezóne zasiahnutí evanjeliom. 

PARAGUAJ

 • Modlite sa za národných a regionálnych dobrovoľníckych koordinátorov a ich rodiny. Modlite sa, aby ich Boh posilnil v ich zdraví, práci a službe.
 • Modlite sa, keď sa snažíme prijať a vybrať nový RLT.
 • Modlite sa, aby všetko prebehlo hladko av súlade s colnými predpismi, keď dorazia darčekové krabice.
 • Chváľte Boha za každého dobrovoľníka, ich vernú prácu a ich čas a odhodlanie osloviť mnohé deti v našej krajine evanjeliom Ježiša Krista.
 • Chváľte Boha za otvorené dvere, aby sme v tejto sezóne mohli pracovať s RLT v dvoch regiónoch.
 • Chváľte Boha za príležitosť spolupracovať s kľúčovými vodcami z rôznych denominácií v našej krajine. Sme zjednotení v modlitbe a s cieľom zasiahnuť detievanjeliom.

PERU

 • Modlite sa za naše nové RLT, ktoré boli vytvorené v oblastiach.
 • Modlite sa za múdrosť, keď začneme novú stratégiu OVD v tejto sezóne.
 • Chváľte Boha za to, že nám dovolí zasiahnuť sedem domorodých spoločenstiev v strednej džungli a tri ďalšie etnické skupiny s evanjeliom Ježiša Krista.
 • Chváľte Boha za to, že nám tiež dovolí pracovať v jednom regióne, aby sme zasiahli štyri domorodé spoločenstvá, rovnako ako zdieľanie sa s tromi ďalšími skupinami ľudí. Modlite sa za týchto ľudí!
 • Chváľte Boha za tri nové cirkvi, ktoré sa začali prácou OVD v rámci dvoch etnických skupín. Prostredníctvom modlitby a veľkej obete začali tieto cirkvi. Títo noví veriaci sú vyškolení, aby mohli zdieľať evanjelium v ich vlastných komunitách.

SURINAM

 • Chváľte Boha, že deti, ktoré dokončili projekt OVD, navštevujú cirkevné aktivity pre mládež a deti.
 • Modlite sa, že Boh posilní a usmerní nových členov regionálneho tímu, ktorí boli nedávno vyškolení.
 • Modlite sa k Pánovi, aby viedol naše plány do nadchádzajúcej sezóny a do ťažkých oblastí v krajine.
 • Modlite sa za tri nové oblasti, ktoré sa pripoja k projektu OVD.
 • Modlite sa za úspešné stretnutie vízie v Suriname.

URUGUAJ

 • Modlite sa za dobrovoľníkov, ktorí budú tento mesiac vyškolení na školeniach pre partnerov v službe a TGJ učiteľov.
 • Modlite sa za dovoz materiálov služby a krabice od topánok a proti oneskoreniu preclenia a dovozu.
 • Modlite sa za strategický plán, ktorý sme vyvinuli na túto budúcu sezónu, aby sme boli efektívni.
 • Chváľte Boha za úspešný nConnect, ktorý sme mali v septembri. Po prvýkrát sa všetkých 17 RLT dokázalo spoločne zúčastňovať na vzdelávaní, byť povzbudzovaní a sústrediť sa spoločne na novú služobnú sezónu.
 • Chváľte Boha za dva nové RLTs.
 • Chváľte Boha za nášho nového NLT koordinátora logistiky.

 

EUROÁZIA
Poďakovania a modlitebné prosby

 

BIELORUSKO

 • Modlite sa za zber a spracovanie žiadostí od partnerov v službe.
 • Modlite sa za Božiu pomoc s misijnými udalosťami, tréningami TGJ a efektívnou spoluprácou s organizáciami.
 • Modlite sa, nech deti, ktoré ukončili v minulom roku TGJ, budú v tomto roku pozývať na lekcie TGJ veľa nových detí.
 • Modlite sa, aby v novembri až decembri dorazili kamióny s darčekovými krabicami a aby sa zaviedol nový logistický systém.

BOSNA A HERCEGOVINA

 • Chváľte Boha za dlhoročného partnera a bývalého člena tímu, ktorý sa zotavuje z vážnej dopravnej nehody, ktorá ho paralyzovala. Modlite sa za jeho zotavenie.
 • Chváľte Boha za regionálneho koordinátora učeníctva, ktorý sa zotavuje zo zlomeného členku. Modlite sa za úplné uzdravenie.
 • Chváľte Boha za nConnect, ktorého sa zúčastnili mnohí členovia tímu a vykonali úspešné sezónne plánovanie.
 • Modlite sa, aby partneri v službe prijali víziu a mali dobrý čas pri zdieľaní svedectiev a vzájomnom povzbudzovaní sa počas školení pre partnerov v službe a učiteľov v novembri.
 • Modlite sa, aby sa našla správna osoba pre pozíciu koordinátora zdrojov v národnom tíme.

ESTÓNSKO

 • Chváľte Boha za nového Národného koordinátora a že sa tím môže stať teraz viac kooperatívnym a súdržným.
 • Chváľte Boha za vodcov, ktorí neustále poskytujú vyučovanie a povzbudenie prostredníctvom Connect-u a nConnect-u.
 • Modlite sa, aby bola jednota medzi štyridsiatimi partnermi v službe zapojenými do OVD počas nadchádzajúcej sezóny.
 • Modlite sa za pastorov a ostatných služobníkov, aby pochopili naliehavosť detskej služby.
 • Modlite sa za nadchádzajúce školenia a nech učitelia budú pre službu dobre vyškolení a zapálení.
 • Modlite sa, aby sme skompletizovali Národný tím, naplnením pozícií regionálneho koordinátora a koordinátora logistiky.

GRUZÍNSKO

 • Chváľte Boha za dva nové RLT.
 • Chváľte Boha za podporu a pomoc regionálnym dobrovoľníkom a IFR.
 • Chváľte Boha za nConnect.
 • Modlite sa k Bohu, aby poslal nových kandidátov na pozíciu modlitebného koordinátora NLT a niekoľko ďalších pozícií v rámci dvoch RLT.
 • Modlite sa za pastorov a nových partnerov v službe.
 • Modlite sa za Božie požehnanie školení.

INDONÉZIA

 • Chváľte Boha za 23 651 detí, ktoré prijali Ježiša túto sezónu, trikrát viac ako minule, za 67 400 detí, ktoré navštevovali TGJ a 38 026 detí, ktoré sa zaviazali modliť sa a zdieľať s ostatnými.
 • Chváľte Boha za skompletovanie nášho Vedúceho tímu, NLT a sRLT. Teraz máme celkovo dvanásť tímov.
 • Chváľte Boha za nConnect a Príručku pre výcvik vedúcich, ktorá pomôže dobrovoľníkom účinnejšie vykonávať úlohy.
 • Modlite sa, ako počet našich vedúcich tímov rastie. Modlite sa, aby sa stali silnými tímami a mali jednotu, dobrú komunikáciu a spoluprácu, navzájom sa podporovali a dobre plnili svoje úlohy.
 • Modlite sa za naše prezidentské voľby v roku 2019. Modlite sa, aby toto politická obdobie neovplyvnilo rozdávanie darčekových škatúľ.
 • Modlite sa, aby doklady o nadchádzajúcej zásielke boli dokončené včas a aby boli schválené čo najskôr.
 • Modlite sa, nech Boh pošle partnerov v službe a dobrovoľníkov, ktorí majú srdce a vášeň slúžiť Ježišovi prostredníctvom OVD, keďže plánujeme zasiahnuť nové oblasti v nadchádzajúcej sezóne.

LOTYŠSKO

 • Chváľte Boha, že už máme skladovací priestor, ktorý je vo veľmi dobrom stave a je zadarmo!
 • Chváľte Boha za vhodné miesto, na usporadanie nášho každoročného stretnutia pre výcvik partnerov TGJ!
 • Modlite sa, aby mal náš tím Božiu múdrosť, ako a koho pozvať tento rok k partnerstvu s nami.

MACEDÓNSKO

 • Chválajte Boha za n-connect v Čiernej Hore a za čas tímbildingu.
 • Chváľte Boha za nášho nového koordinátora pre mobilizáciu cirkví na NLT.
 • Modlite sa za múdrosť pri výbere správnych partnerov pre nadchádzajúcu sezónu.
 • Modlite sa za Božie usmernenie o našom pokuse osloviť nezasiahnuté skupiny v západnej časti krajiny.
 • Modlite sa za dvojročné dievčatko s diagnostikovanou leukémiou. Jej rodičia sú kresťania a veľmi aktívni v cirkvi. Pred deviatimi dňami mali ďalšie dieťa, chlapčeka. Modlite sa, nech sa dievčatko uzdraví a aby bola celá rodina a cirkev svedkami Božej moci. Modlite sa, aby mali deti požehnanú budúcnosť.

MALAJZIA

 • Chváľte Boha za možnosť získať darčekové krabice v tejto sezóne a znova požiadať o oslobodenie od dane.
 • Chváľte Boha za novinky od IHQ týkajúce sa vládneho grantu! To nám veľmi pomôže zasiahnuť vnútrozemie.
 • Chváľte Boha za zvýšenie pozitívnej spätnej väzby od našich partnerov v službe! Sú vzrušení a prijímajú víziu, akým sú materiály OVD skvelým nástrojom pre učeníctvo a rast násobením, čo zase prináša prospech miestnym cirkevným službám.
 • Modlite sa za kompletnú NLT. Máme len dvoch členov na tejto úrovni a úplnosť tímov pomôže našej sRLT úrovni.
 • Modlite sa za priazeň úradov, aby sme získali schválenie žiadosti o oslobodenie od dane.
 • Modlite sa, aby kandidáti plnili úlohy v rámci sRLT a RLT. Stále máme voľné pozície na úrovni sRLT a preto náš vedúci sRLT musí plniť mnohé potrebné úlohy.

MONGOLSKO

 • Modlite sa za dovoz, aby tento rok prebiehal hladko.
 • Modlite sa za obsadenie otvorených pozícií RLT a aby im NLT a sRLT pomohli počas sezóny dobre fungovať.
 • Modlite sa, aby bolo vyškolené množstvo vášnivých dobrovoľníkov.

MJANMARSKO

 • Chváľte Boha za konferenciu nConnect a že sezónny plán na roky 2018-19 bol dobre naplnený.
 • Chváľte Boha za misijné akcie v táboroch, so skupinou nezasiahnutých ľudí.
 • Chváľte Boha, že využitím OVD priviedol dve cirkvi v jednej dedine ku vzájomnej spolupráci.
 • Modlite sa, aby sme podpísali Memorandum o porozumení s našim štátom.
 • Modlite sa, aby 18 dobrovoľníkov z NLT, sRLT a RLT malo porozumenie a jednotu, aby slúžili Bohu dobre.
 • Modlite sa, aby sme mohli získať dobrovoľníkov pre dve nové RLT.

FILIPÍNY

 • Chváľte Boha za dokončenie príručky nConnect a Leadership Training Manual, ktorá pomôže dobrovoľníkom zosúladiť a zjednotiť sa v službe. Chváľte Boha za aktívnu účasť všetkých tímov počas školení nConnect.
 • Chváľte Boha za vyplnenie dokumentov na prijatie prichádzajúcich zásielok. Modlite sa za schválenie čo najskôr.
 • Chváľte Boha za našich proaktívnych dobrovoľníkov, ktorí ochotne a vášnivo slúžia Ježišovi podporujúc sa navzájom.
 • Modlite sa za výcvik školiteľov, koordinátorov mobilizácie cirkví a koordinátorov učeníctva. Modlite sa za veriacich a vášnivých trénerov oddaných modlitbe, ktorí budú školiť ostatných, aby oslovili najchudobnejšie a najnúdznejšie deti.
 • Modlite sa, aby cirkvi, ktoré sa pripojili k distribúcii počas tejto sezóny, mohli nájsť tie najchudobnejšie a najnúdznejšie deti a osloviť ich v mene Ježiša.
 • Modlite sa, aby tímy vzali na srdce správy a boli radi, keď ich píšu, vediac, že hlásenie je oslavou a prinesie slávu Bohu. Prosím, modlite sa za vytvorenie 100% správ

POĽSKO

 • Chváľte Boha za dobrovoľníkov a učiteľov, ktorí sú ochotní prijať povolanie ísť deťom a rodinám s dobrou zvesťou
 • Modlite sa, aby viac ľudí otvorilo srdcia potrebám detských potrieb a bolo pripravených pomôcť.
 • Modlite sa za nové sklady v Poľsku.
 • Modlite sa za nového kandidáta pre severný región Poľska

RUMUNSKO

 • Chváľte Boha za tohoročnú konferenciu nConnect.
 • Chváľte Boha za tisíce detí, ktoré boli vyučované.
 • Chváľte Boha za mladých ľudí, ktorí sa pripojili ku krajskému a regionálnemu tímu.
 • Modlite sa k Bohu, aby požehnal misijných partnerov, ktorí sa zúčastnili školení v októbri.
 • Modlite sa, aby deti, ktoré dokončili kurz učeníctva, začali navštevovať cirkev.
 • Modlite sa za tím z nového regiónu, ktorý bol zostavený tento rok.
 • Modlite sa, aby Pán v tomto roku viedol všetky distribúcie a aby sa mnohých deťom dotklo evanjelium.

SRBSKO

 • Chváľte Boha za posilnenie, čo dal tímu počas ostatnej sezóny, napriek ťažkostiam, ktoré ju sprevádzali.
 • Chváľte Boha za všetky zakončené kurzy TGJ a možnosť urobiť TGJ s dvoma novými cirkvami na severe krajiny. Prostredníctvom tejto práce môžeme zaradiť viac ako 30 matiek týchto detí do našich workšopov "Vstúpte do odpočinku".
 • Modlite sa za múdrosť pri komunikácii s cirkvami, aby všetci naši partneri v službe mohli plne pochopiť evanjeliovú príležitosť, ktorá prichádza s každou škatuľou.
 • Modlite sa, aby naši učitelia TGJ boli kreatívni a mali odvahu. Modlite sa, aby noví členovia tímu obsadili voľné pozície.

SLOVENSKO

 • Chváľte Boha za všetku podporu od Samaritan´s Purse.
 • Chváľte Boha za oddané srdcia našich dobrovoľníkov, čas, ktorý poskytujú OVD a za podporu ich rodín.
 • Modlite sa k Boha, aby ochránil, posilňoval a poskytoval zdravie našim partnerom v službe a dobrovoľníkom počas tejto novej sezóny.
 • Modlite sa za nových členov tímu do našich NLT a RLT a nech Boh povolá tých správnych ľudí do týchto tímov.
 • Modlite sa za deti, ktoré dostanú krabice od topánok v tejto sezóne.

THAJSKO

 • Chválte Boha za nConnect a oslavu 25. ročníka OVD.
 • Chváľte Boha za nabudenie tímu pre novú sezónu.
 • Modlite sa za nášho nového logistického koordinátora. Toto je prvýkrát, čo zásielka bude pochádzať z USA namiesto Austrálie. Modlite sa, aby prišla včas.
 • Modlite sa za VIP misijné akcie a Festival úžasnej lásky s Franklinom Grahamom v januári.
 • Modlite sa za našich partnerov v službe v ďalšej sezóne a nech viac detí prijme Pána Ježiša ako svojho Pána.
 • Modlite sa, aby sa pomer TGJ zvýšil na 30%.

UKRAJINA

 • Chváľte Boha za stovky cirkví, ktoré sa chcú zúčastniť OVD.
 • Chváľte Boha za viac ako dvadsať školení Partnerov v službe, ktoré sa dejú na Ukrajine.
 • Chváľte Boha za príležitosť byť malou časťou veľkého Božieho diela.
 • Modlite sa za dostatok učiteľov TGJ, ktorí majú byť vyškolení v tejto sezóne.
 • Modlite sa za oslobodenie darčekových škatúľ od poplatkov.
 • Modlite sa za pokoj na východe Ukrajiny.

VIETNAM

 • Chváľte Boha za Jeho prácu prostredníctvom Ducha Svätého v evanjelikálnych cirkvách; viac životov je zachraňovaných a láska k Bohu medzi kresťanmi rastie. Kresťania sa neustále modlia, aby Boh oživil krajinu.
 • Chváľte Boha za Jeho požehnanie pre národ. Ekonomika naďalej rastie a mier zotrváva.
 • Modlite sa, aby Boh otvoril dvere pre realizáciu OVD.
 • Modlite sa, aby Boh oživil krajinu prostredníctvom vplyvov cirkví, vlády a všetkých kresťanov.
 • Modlite sa, aby sa evanjelikálne cirkvi zjednotili v modlitbe, aby Boh zmenil vládu, stranu a národné zhromaždenie; aby vodcovia boli vykúpení; aby spravodliví vodcovia povstali; a nech sa evanjelium slobodne káže všetkým ľuďom.

RECA - citivá krajina

 • Chváľte Boha za príležitosť viesť triedy TGJ a tábor v dvoch rôznych oblastiach.
 • Chváľte Boha za dvanásť vyškolených učiteľov.
 • Chváľte Boha za jeho pomoc a milosrdenstvo.
 • Modlite sa nech tímy dostanú počas nadchádzajúcej konferencie nConnect nové vedomosti, inšpiráciu a tréning vodcov.
 • Modlite sa za novú sezónu OVD a nových členov RLT.
 • Modlite sa za región, aby začal s triedami TGJ, za rast TGJ v dvoch oblastiach, ako aj v celej krajine.

RECA - citlivá krajina

 • Chváľte Boha za porozumenie medzi tímami a partnermi v službe.
 • Chváľte Boha za darčeky, na ktoré čakáme a za tých, čo ich pomáhajú zhromažďovať.
 • Chváľte Boha za jednotu medzi členmi NLT.
 • Modlite sa za prípravu novej sezóny.
 • Modlite sa, nech nás Boh vedie k založeniu RLT na severe a na juhu.
 • Modlite sa, aby Boh pomáhal vyučovať nezasiahnuté deti.

RECA - citlivá krajina

 • Chváľte Boha za krajanov, ktorí prijímajú Pána Ježiša a nechávajú sa krstiť napriek tlaku príbuzných a spoločnosti.
 • Modlite sa za náboženskú slobodu v našej krajine a nech mnohí veriaci hľadajú príležitosti na prisťahovanie, ak neočakávajú, že by sa mohlo stať niečo dobré.
 • Modlite sa za koordinátora logistiky a tím IHQ Logistics, aby našiel spôsob, ako dovážať darčekové krabice do našej krajiny.
 • Modlite sa, aby naše sRLT a RLT nestratili nádej.

RECA - citlivá krajina

 • Chváľte Boha za ľudí, ktorí obetavo dávajú, aby sa pozbierali dary do škatúľ. Chváľte Boha, že môžeme svedčiť o Ježišovi a mať otvorené domáce skupiny štúdija Biblie vďaka škatuliam od topánok.
 • Modlite sa za misijné akcie v nezasiahnutých regiónoch.
 • Modlite sa k Bohu, aby pripravoval a pomáhal novým členom tímu v južnom a severnom RLT a NLT, nech slúžia dobre v tejto sezóne a vybuduje sa dobrá komunikácia s tímami.
 • Modlite sa k Pánovi, aby poskytol finančné prostriedky na nadväzujúci zimný misijný tábor pre deti, ktoré dostanú darčeky v krabiciach na topánky.

 

ÚSTREDIE/USA DOMÁCE REGIÓNY
Poďakovania a Modlitebné prosby

 

CAROLÍNY

 • Chváľte Boha za bezpečnosť našich dobrovoľníkov a partnerov v službe, ktorí boli postihnutí hurikánom a záplavami.
 • Chvála Bohu za objavenie a výber štyroch nových koordinátorov oblasti a potvrdenie ich volania!
 • Modlite sa za pokračujúce uzdravenie a obnovu pre dobrovoľníkov a partnerov v službe postihnutých povodňovými vodami.
 • Modlite sa proti duchovnému boju a zdravotným problémom, ktoré môžu spôsobiť rozptýlenie počas Národného zhromažďovacieho týždňa.

VEĽKÉ JAZERÁ

 • Chváľte Boha za 586 odovzdávacích miest.
 • Chváľte Boha za úspešnú modlitebnú akciu na celom území.
 • Modlite sa za to, aby sa región Veľkých jazier rozmnožil na dva územné tímy.
 • Modlite sa, aby sa zhromaždilo 945 000 darčekových krabíc od topánok na Národný zhromažďovací týždeň.

SEVEROVÝCHOD

 • Chváľte Boha za milosť, láskavosť a milosrdenstvo, pokiaľ ide o poskytnutie 287 odovzdávacích miest do roku 2018.
 • Ďakujeme Bohu za oblastný tím, ktorý získal 12 750 dolárov na to, aby pomohol pokryť náklady na dodanie GO Boxov prostredníctvom viacerých baliacich strán, ako aj časť z výnosov do TGJ.
 • Chváľte Boha za ochranu nad dvomi vedúcimi tímov, ktorí mali dve nehody pri cestovaní z domu na Misijnú cesta; obe vozidlá boli zničené, aj keď boli nezranení.
 • Modlite sa, aby sme skončili rok silný s pozitívnym rastom v kľúčových ukazovateľoch hlavných cieľov: Rast krabíc, aktívne oblastné tímy, celoroční dobrovoľníci, Odovzdávacie miesta a Cirkev / Spoločenstvo / Mediálne angažovanie.
 • Modlite sa, aby naša otvorená pozícia Koordinátora pre správu bola vyplnená správnou osobou.
 • Modlite sa, aby Boh povolal ľudí, aby slúžili na oblastných tímoch vo všetkých funkciách, ktorí sú ochotní slúžiť dlhodobo.
 • Modlite sa za 430 000 príležitostí evanjelia, aby vyšli zo severovýchodného regiónu.

SEVEROZÁPAD

 • Chváľte Boha za Jeho uzdravujúcu ruku. Vedúca centrálneho odovzdávacieho tímu bola diagnostikovaná na rakovinu mozgu v 4. štádiu len minulý rok. Táto mladá mama dvoch detí prešla úžasným zotavením a chystá sa slúžiť na mieste Centrálneho odovzdávajúceho miesta ako krátkodobý dobrovoľník. Modlite sa za jej ďalšie uzdravenie.
 • Chvála Bohu za nového oblastného koordinátora. V priebehu jedného týždňa sme mali koordinátora oblasti, ktorý odstúpil, a len o dva dni neskôr Pán poskytol ďalšieho nového koordinátora oblasti pre tento tím. Sme vďační za Božie ustanovenie!
 • Modlite sa, že Pán bude povzbudzovať v balení krabíc, keďže Ho hľadáme v tejto sezóne kvôli 320 000 gospelových príležitostí.
 • Modlite sa k Pánovi, aby poskytol viac robotníkov. Chceli by sme si nabrať, vybrať a vybaviť 500 dobrovoľníkov.
 • Modlite sa za jedenásť oblastných tímov, ktoré hľadajú koordinátorov oblasti.

STRED - ATLANTIK SEVER

 • Chváľte Boha za 4% nárast počtu cirkví, ktoré slúžia ako odovzdávajúce miesta.
 • Chvála Bohu za viac ako 650 aktívnych Connect dobrovoľníkov, ktorí slúžia Bohu prostredníctvom OVD.
 • Chváľte Boha za plynulý prechod z jedného stredoatlantického regiónu k severným a južným stredoatlantickým regiónom.
 • Modlite sa, aby sme dosiahli náš cieľ zbierania 685.800 krabíc.
 • Modlite sa, aby sa neveriaci odovzdávajúci krabice stretli s Kristovou láskou.
 • Modlite sa za dobrovoľníkov, ktorí nakladajú nákladné vozidlá s krabicami od topánok a za bezpečnú jazdu vodičov nákladných automobilov.

STRED - ATLANTIK JUH

 • Chváľte Boha za plný tím.
 • Chváľte Boha pre logistickú sieť, ktorá rástla od roku 2017.
 • Chvála Boha za nášho prvého Oblastného regionálneho stratéga.
 • Modlite sa za nové partnerské cirkvi a komunitné skupiny na balenie krabíc od topánok.
 • Modlite sa za zdravie a bezpečnosť každého, kto slúži na našich odovzdávacích miestach.
 • Modlite sa za proces strategického plánovania v roku 2019.

STRED - JUH

 • Chvála Bohu za dvoch nových koordinátorov pre vzťahy s komunitou!
 • Chváľte Boha za vyše 35 nových vedúcich odovzdávajúcich tímov!
 • Chváľte Boha za tri vynikajúce, inšpirujúce a motivujúce Speaker Tours. Mnohí počuli, ako jednoduché krabice od topánok ovplyvnili životy rečníkov a spôsob, akým boli transformovaní láskou Ježiša a mocou evanjelia.
 • Modlite sa za koordinátorov našej logistickej siete, vedúcich tímov centrálnych odovzdávajúcich miest a vedúcich tímov, ktorí sú vyškolení a sú vybavené tak, aby dohliadali na modlitebné, transformačné, misijné, efektívne a presné miesto odovzdania počas celého zhromažďovacieho týždňa.
 • Modlite sa za nového regionálneho manažéra. Modlite sa za našich koordinátorov oblasti a služby.
 • Modlite sa, aby sme dosiahli náš cieľ 810 000 darčekových krabíc.

JUHOVÝCHOD

 • Chvála Bohu za šesť nových koordinátorov oblasti a rast v našej logistickej siete.
 • Chváľte Boha za otvorené dvere s vysokým potenciálnym partnerom v službe.
 • Chváľte Boha, že sme našli miesto odovzdávania v niekoľkých kľúčových oblastiach. Pán ich poskytol na poslednú chvíľu.
 • Modlite sa za prijímanie nového regionálneho manažéra (RM) a za prechod pre RM, ktorý odíde.
 • Modlite sa za bezpečnú a vzrušujúcu sezónu spracovania.
 • Modlite sa za múdrosť, keď dokončíme naše iniciatívy do roku 2019.

JUHOZÁPAD

 • Chváľte Bohu za jeho poskytnutie 251 odovzdávajúcich miest.
 • Chváľte Boha za mnohé dobre navštevované oblastné tímové akcie, ktoré mobilizovali cirkvi a skupiny k baleniu krabíc od topánok.
 • Chváľte Boha za nových dobrovoľníkov, ktorí nedávno vstúpili do oblatných tímov v našom regióne.
 • Modlite sa za dokončenie výstavby nového skladu v Denvere, kde sa sťahujeme, pripravujeme a začneme spracovanie topánok do 23. novembra.
 • Modlite sa zavýber a prijímanie viac ako 200 spolupracovníkov do sezónneho spracovateľského centra.
 • Modlite sa, aby každý tím dosiahol svoje ciele zberu a aby bol splnený náš cieľ 385 000 príležitostí evanjelia.

TEXAS & LOUISIANA

 • Chváľte Boha, že je región plne obsadený!
 • Chvála Bohu, že sme identifikovali 2 nových koordinátorov regionálnych oblastí!
 • Modlite sa, aby bol splnený cieľ 777 777 darčekov v krabiciach od topánok.
 • Modlite sa, aby centrum Dallas / Fort Worth Processing Center bolo plne obsadené v roku 2018.

HORNÝ STREDOZÁPAD

 • Chváľte Boha za to, že poskytol 22 nových miest na odovzdávanie a celoročných dobrovoľníkov v oblastiach, ktoré boli modlitebnými cieľmi.
 • Chváľte Boha za úspešné stretnutie o strategickom plánovaní, ktoré vytvára priestor pre Boží pohľad a smerovanie v roku 2019.
 • Chváľte Boha za našu Rečnícku tour. Celookruhový rečník dokázal zdieľať svoje svedectvo ako príjemca darčeka, ktorý vyjadril vďačnosť a povzbudil nášho koordinátora oblasti, vedúcich projektov, spoluhráčov a darcov.
 • Modlite sa za naše tímy v oblasti a darcov pri prístupe k Národnému zhromažďovaciemu týždňu. Modlite sa, aby bol nepriateľ držaný bokom. Uvedomujeme si, že náš Boho daný cieľ je, že získame 600 000 evanjelizačných príležitostí!
 • Modlite sa za plynulý prechod, keď sa krajské úrady a spracovateľské centrum presunú na nové miesto. Modlite sa že dobrovoľníci budú podporovaní.
 • Modlite sa za mnoho dobrovoľníkov, ktorí zažili stratu rodinných príslušníkov alebo ktorí majú rodinných príslušníkov, ktorí sa zaoberajú vážnymi zdravotnými problémami.
 • Modlite sa, aby sa za odovzdávacie miesta, že budú modlitebné, misijné a aktívne, keď pozdravia darcov; dobrovoľníkov, ktorých úlohou je nájsť príležitosti na evanjelizáciu na tejto strane pri odovzdávaní krabíc od topánok s tými, ktorí nepoznajú Krista.

ZÁPADNÉ POBREŽIE

 • Chváľte Boha za poskytnutie nového, trvalého spracovateľského centra na Západnom pobreží a Oblastný úrad.
 • Chváľte Boha za 285 odovzdávacích miest a rozšírenie našej regionálnej logistickej siete pre rok 2018.
 • Chváľte Boha za neuveriteľnú propagačnú sezónu s viac miestnymi udalosťami než kedykoľvek predtým!
 • Modlite sa, aby Pán ochraňoval, posilňoval a povzbudzoval koordinátorov oblasti, pretože vedú najrušnejšiu čas roka.
 • Modlite sa za našu logistickú sieť a za ich významnú zodpovednosť zastupovať OVD pre Národný zhromažďovací týždeň.
 • Modlite sa za záverečné etapy výstavby nášho skladu, prípravu Centra spracovania a premiestnenia regionálnych kancelárií.
f t g m