Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

ŠTVRŤROČNÝ DEŇ MODLITIEB A PÔSTOV - 5. február 2020

 

 

Svedectvá

 

BIELORUSKO

Volám sa Galina. Pracujem v sirotinci. Veriaci často navštevujú náš sirotinec.

Stretla som ich pred mnohými rokmi, keď okolo Vianoc začali prinášať darčekové krabice. Rozprávali tiež deťom o Bohu a hrali sa s nimi. Zdieľali svoju lásku s deťmi.

Sledovala som ich a myslela som si: „Kto sú tí ľudia? Ako to, že majú toľko lásky? Prečo to robia? “Siroty boli vždy radi, keď videli dobrovoľníkov a dostali aj darčekové krabice. Ďakujem všetkým, ktorí sú súčasťou tohto projektu a ktorí prostredníctvom týchto krabíc zbierajú a zdieľajú lásku k deťom. Veľmi to oceňujú a vážia si ich.

Tiež som do svojho života dostala Boha prostredníctvom tých ľudí, ktorí nám priniesli vianočné darčekové krabice. Predtým som nebola kresťanom, ale teraz vždy hovorím deťom o Bohu. Jeden z mojich absolventov tiež prijal Krista do svojho života. Mnoho detí sa zmení, keď počujú príbehy o Bohu. Ďakujeme veľmi pekne a chválime Pána za všetko!

BOLÍVIA

S deťmi na mnohých miestach v Bolívii sa v ich zboroch nepočítalo a nikto neveril, že by mohli byť krásnymi nástrojmi evanjelizácie uprostred svojej rodiny, cirkvi a regiónu. Boh však používa Operáciu vianočné dieťa na zmenu tejto mentality v cirkvi.

BRAZÍLIA – RIO DE JANEIRO

Svedectvo č. 1: V mexickej komunite PIB do Rocha matka vypovedala, že s jej synom sa predtým veľmi ťažko zaobchádzalo a škola prišla pochváliť jej syna za jeho dobré správanie. Matka svedčila o tom, že zlepšenie bolo spôsobené účasťou na účeníckom programe projektu Operácie vianočné dieťa.

Svedectvo č. 2: Cirkev v Belforde, ktorá hostila Najúžasnejšiu cestu a predtým nemala deti vo svojej cirkevnej rodine, oslávila prvú cirkevnú službu s viac ako päťdesiatimi deťmi prítomnými so svojimi rodinami. Bohu patrí všetka česť a sláva. Teraz má cirkev aktívnu službu pre deti.

Štvrťročný deň

Modlitieb a Pôstov

5. február 2020

 

Svedectvá

 

BIELORUSKO

Volám sa Galina. Pracujem v sirotinci. Veriaci často navštevujú náš sirotinec.

Stretla som ich pred mnohými rokmi, keď okolo Vianoc začali prinášať darčekové krabice. Rozprávali tiež deťom o Bohu a hrali sa s nimi. Zdieľali svoju lásku s deťmi.

Sledovala som ich a myslela som si: „Kto sú tí ľudia? Ako to, že majú toľko lásky? Prečo to robia? “Siroty boli vždy radi, keď videli dobrovoľníkov a dostali aj darčekové krabice. Ďakujem všetkým, ktorí sú súčasťou tohto projektu a ktorí prostredníctvom týchto krabíc zbierajú a zdieľajú lásku k deťom. Veľmi to oceňujú a vážia si ich.

Tiež som do svojho života dostala Boha prostredníctvom tých ľudí, ktorí nám priniesli vianočné darčekové krabice. Predtým som nebola kresťanom, ale teraz vždy hovorím deťom o Bohu. Jeden z mojich absolventov tiež prijal Krista do svojho života. Mnoho detí sa zmení, keď počujú príbehy o Bohu. Ďakujeme veľmi pekne a chválime Pána za všetko!

BOLÍVIA

S deťmi na mnohých miestach v Bolívii sa v ich zboroch nepočítalo a nikto neveril, že by mohli byť krásnymi nástrojmi evanjelizácie uprostred svojej rodiny, cirkvi a regiónu. Boh však používa Operáciu vianočné dieťa na zmenu tejto mentality v cirkvi.

BRAZÍLIA – RIO DE JANEIRO

Svedectvo č. 1: V mexickej komunite PIB do Rocha matka vypovedala, že s jej synom sa predtým veľmi ťažko zaobchádzalo a škola prišla pochváliť jej syna za jeho dobré správanie. Matka svedčila o tom, že zlepšenie bolo spôsobené účasťou na účeníckom programe projektu Operácie vianočné dieťa.

Svedectvo č. 2: Cirkev v Belforde, ktorá hostila Najúžasnejšiu cestu a predtým nemala deti vo svojej cirkevnej rodine, oslávila prvú cirkevnú službu s viac ako päťdesiatimi deťmi prítomnými so svojimi rodinami. Bohu patrí všetka česť a sláva. Teraz má cirkev aktívnu službu pre deti.

BRAZÍLIA – MANAUS

Svedectvo č. 1: Sestra sa stará o deti z rodín spojených s Candomblé (čarodejníctvo). Tieto dievčatá sa porezali a jedného dňa sa rozhodli povedať svojmu učiteľovi, že to chcú zastaviť. Holiaci strojček dali učiteľom Najúžasnejšej cesty. Dnes tieto dievčatá naďalej bojujú, ale Kristus ich už posilnil, aby urobili prvý krok k zmene života.

Svedectvo č. 2: Koordinátorka následnej práce čelila chorobe a potrebovala chirurgický zákrok. Dnes sa zotavuje a je pripravená vrátiť sa k projektovým činnostiam.

BURKINA FASO

A sick child attended an Outreach event. After a prayer done for the children, the child recovered from his sickness. The next day, his parents called the Regional Leadership Team members to tell them that the shoeboxes are really a source of blessings for the village. The event ended by having a new church in this village. Praise be to God.

ČILE

Svedectvo č. 1: 22-ročný, ktorý sa zúčastnil stretnutia Vision Casting, si spomenul, že vo svojom detstve dostal darčekovú krabicu. Keď videl túto prekrásnu príležitosť, chcel sa vo svojom kostole zúčastniť projektu Operácie vianočné dieťa. Bolo to veľké požehnanie, pretože hovorí, že stále má hračku, ktorú dostal v tom čase.

Svedectvo č. 2: Pred začiatkom Najúžasnejšej cesty mal kostol v regióne Maule 20 verných detí. Dnes, po Najúžasnejšej ceste, má teraz kostol 56 detí. Sláva Bohu za jeho prácu.

COTE D’IVOIRE (POBREŽIE IVORY)

Počas evanjelizačného podujatia bolo prítomných šesť detí, všetci bratia a sestry z tej istej rodiny, všetci dostali darček a boli veľmi šťastní. Báli sa zúčastniť sa triedy Najúžasnejšej cesty, pretože ich rodičia sú moslimovia. Ďakujeme Bohu, že dokázali prekonať strach, absolvovali 12 lekcií a absolvovali. Boli tak nadšení a plní lásky, aby sa delili o evanjelium. Ich správanie prinútilo dve moslimské dámy v susedstve, aby prišli do triedy a počúvali Božie slovo počas siedmej hodiny. Ďakujeme Bohu za všetko, čo robí prostredníctvom tejto služby.

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

Na jednom zo vzdelávacích podujatí pre Najúžasnejšiu cestu sa modlitebný koordinátor stretol s 18-ročným chlapcom. Mladý chlapec dostal škatuľu od topánok, keď bol dieťaťom na evanjelizačnom podujatí. Na tej udalosti počul posolstvo evanjelia. Určite nikdy nezabudne, ako táto udalosť v jeho živote jednoducho zanechala obrovskú stopu. Ako študent prešiel Najúžasnejšou cestou a teraz, vo veku 18 rokov, je v súčasnosti v procese prípravy na učiteľa, ktorý má viesť deti po najlepšej ceste ich života.

EKVÁDOR

Pán reagoval s láskou a silou na operáciu Rity Angamarcy. Zaoberala sa nádorom v jej mozgu a Boh poskytol všetky ekonomické zdroje potrebné na operáciu.

GABON

Počas tejto minulej sezóny sa dieťa, ktorého rodičia boli chudobní, navštevovalo TGJ verne, po jednom zo stretnutí učiteľ vyzval deti, aby sa modlili za svojich rodičov. Tento deväťročný chlapec pozval svojho otca, aby sa spolu modlili, aby mu Boh dal prácu. O tri dni neskôr bol otec najatý dobrou spoločnosťou.

GAMBIA

Svedectvo č. 1: 9-ročná moslimská dievčina Aja Danso dostala krabicu od topánok a s radosťou sa vrátila domov a ukázala to svojim rodičom. Boli ohromení, keď uvideli pár topánok, sukne, blúzky a ďalších krásnych vecí. Toho dňa mala narodeniny a rodičia nemali peniaze na darček k narodeninám. Rodičia boli naplnení radosťou, šli k učiteľke, aby jej poďakovali za dar, a povedali: „Prosím, láskavo pozdravte svojho kresťanského priateľa za to, že skrze Ježiša rozšíril lásku k našej dcére.“ Bohu patrí sláva, Aja prijala Ježiša a zúčastnila sa a absolvovala Najúžasnejšiu cestu.

Svedectvo č. 2: Ďalšie moslimské dieťa menom Amie získalo krabicu od topánok a otvorilo ju. Bola nadšená všetkým, čo dostala, vrátane školských pomôcok a meracej pásky, ktorú dala svojmu otcovi. S nadšením vzali ona a ďalšie dve dievčatá svoje krabice priamo k ich (učiteľovi arabčiny) a opýtali sa ho, čo si o darčekoch myslí. Nič netušil, urobil úžasné komentáre k darom. Povedali mu: „Oklamali ste nás klamstvami a povedali nám, aby sme nenávideli kresťanov, že majú zlý, démonický a zlý vplyv. Teraz však poznáme pravdu. Keby kresťania z Kanady, ktorí sú ďaleko od Afriky, mohli posielať dary aj moslimom, znamenalo by to, že kresťania nie sú zlí alebo diabolskí, ale dobrí.“ Po chvíli Arab nedokázal zadržať slzy. Bohu patrí sláva, Amie a jej dve kamarátky sa zúčastnili Najúžasnejšej cesty, ale dve skončili a absolvovali. Teraz sú všetci riadnymi členmi Kráľovskej detskej služby.

GUATEMALA

Dve sestry stratili svoju matku. Mesiac pred evanjelizačnou udalosťou vo svojom okolí sa stali sirotami. Žili v extrémnej chudobe spolu s matkou v neďalekej dedine, keď sa ich teta rozhodla prijať ich do svojho domu. Zmena umiestnenia nezmenila ich sociálno-ekonomický status, pretože ich teta na tom bola tiež veľme zle. Dievčatá mali veľmi málo oblečenia. Mali iba oblečenie, ktoré nosili na sebe a možno jeden alebo dva ďalšie kúsky oblečenia pomimo. Obe dievčatá prišli na evanjelizačné podujatie, kde dostali darčekovú krabicu. Na svoje prekvapenie obe dostali úplne nové oblečenie. Boh ich prekvapil láskou a láskavosťou a poskytoval to, čo presne potrebovali. Cítili Božiu lásku, ako aj skutočnosť, že Boh presne poznal ich potreby. O pár mesiacov neskôr sa farár podelil o to, že dve malé dievčatká a ich teta sú stále súčasťou miestneho kostola kvôli láske, ktorú dostali od Boha z krabice na topánky.

HAITI

Svedectvo č. 1: Pastor Medithe Sanon z Letničnej cirkvi z Cyvadieru uviedol, že 45 detí sa rozhodlo nasledovať Ježiša po ukončení Najúžasnejšej cesty. Z týchto 45 detí polovica z nich nemala kostol, ktorý navštevovali.

Svedectvo č. 2: Napriek tomu, že sa sestra Katie Beautexte z kostola v Moreli bola obmedzená invalidným vozíkom, vo svojom kostole učila a viedla Najúžasnejšiu cestu a ovplyvnila životy mnohých detí.

Svedectvo č. 3: Osemročný chlapec Robert, ktorý je fyzicky postihnutý, ale bol schopný zúčastniť sa na Najúžasnejšej ceste, uviedol, že sa cítil zapojený a hodiny sa jeho života dotkli.

HONDURAS

Ako modlitebný bojovník „Som nesmierne šťastný, pretože v našom regióne sa s Operáciou vianočné dieťa zúčastnili nové cirkvi, nielen na evanjelizačných podujatiach, v ktorých bolo evanjelium ústrednou témou programu, ale aj prostredníctvom programu Učeníctva o Najúžasnejšej ceste. Silné dokončenie až do bodu, keď náš miestny zbor oficiálne vytvoril program detskej služby. Ďakujeme Operácia vianočné dieťa za školenie našich učiteľov, aby mohli efektívne pracovať s deťmi. “

MALI

Traja kresťanskí bratia sa stali rukojemníkmi teroristickej skupiny, ktorá povstala v regióne. Národný modlitebný koordinátor po upozornení zdieľal žiadosti o modlitbu so všetkými tímami a rôznymi modlitebnými partnermi. Vytrvali modlitbou a za 24 hodín boli všetci rukojemníci prepustení. Ďakujeme Pánovi.

MEXICO

Strategická modlitebný koordinátor pre štát Veracruz napísal: „Sme svedkami toho, ako bola Božia ruka zjavná v týchto prvých mesiacoch sezóny 2020. Videli sme Jeho zásah a dovoľujúc nám organizovať naše vzdelávacie podujatia pre Partnerov v službe a Najúžasnejšiu cestu v troch rôznych mestách, vzdialených jedno od druhého, čeliacich množstvu nepriaznivých a nepredvídaných udalostí, je to úžasné. Okrem toho sme videli, že modlitebné stretnutia sa konajú s vynikajúcou účasťou v každom z nich. “

MYANMAR

Distribučného podujatia sa zúčastnilo 75 detí a do Najúžasnejšej cesty sa prihlásilo 30 detí. Ale kvôli niektorým extrémistom museli hodiny zastaviť po 3 hodinách. Veriaci sa však srdečne modlia spolu s učiteľmi a vďaka milosti Božej môžu znovu začať učiť. Pred podujatím bolo v nedeľnej škole iba 15 detí, ale pravidelne ich navštevovalo viac ako 30 detí.

PANAMA

Svedectvo č. 1: V oblasti zvanej Arraijan, mladý muž, ktorý bol celé dni v kóme, po modlitbe k Bohu sa stal zázrakom a je teraz zdravý.

Svedectvo č. 2: Modlili sme sa za dve deti, bratov, ktorí chceli pokračovať v triede Učeníctva po evanjelizačnom podujatí, ale rodičia im nedovolili zúčastniť sa. Nedovolili by deťom pokračovať v Najúžasnejšej ceste, avšak k sláve Pána, teraz sú súčasťou biblickej školy v komunite Chorrera.

PARAGUAY

Pani Caterina má 11 detí a jej manžel je zdravotne postihnutý z dôvodu dopravnej nehody, ktorá mu znemožňuje pracovať. Ich najstarší syn predával drogy na ulici a ďalšie dve deti bežne chodili do supermarketu ukradnúť, aby mali jedlo alebo hračku, ktorá sa im páčila. Boh nás viedol do domu tejto rodiny. Hovorili sme s otcom o Slove a pozvali sme rodinu, aby sa zúčastnila evanjelizačného podujatia, ktorá sa bude konať v kostole. Na naše prekvapenie išli celé evanjelizačné podujatie a tam všetci prijali Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Dnes všetci navštevujú kostol a deti absolvovali triedu Najúžasnejšej cesty. Deti a celá rodina sa úplne zmenili, od smútku k úsmevom a veľkej radosti. Boh zmenil ich životy mocným spôsobom.

PERU

Evanjelizačná udalosť, ktorá sa konala na mieste v severnej Piure zvanom El Tablazo, mal farár Jose Luis Marchan a jeho tím víziu a odvahu ísť a zdieľať evanjelium deťom, ktoré o Ježišovi nikdy nepočuli. V dôsledku tohto podujatia, ktoré usporiadali, poskytol jeden z dedinčanov svoj dom na otvorenie novej práce s 85 deťmi a 25 dospelými. V súčasnosti sa zhromažďujú a Božie dielo neustále rastie.

RECA - CITLIVÁ KRAJINA 

Desaťročný chlapec z vidieka napísal: „Športový tím z kostola z iného okresu navštívil našu školu a organizoval hry, ktoré sme nikdy nehrali, ale videli len v televízii. Potom nám prečítali biblické príbehy o Ježišovi Kristovi a urobili lekciu z Najúžasnejšej cesty, položili otázky nám aj našim rodičom. Páčilo sa nám počúvanie, ale najzaujímavejšou časťou programu bola darčeková krabica, ktorá bola úplne prekvapením. Bol som veľmi rád, rovnako ako aj ostatné deti. V mojej krabici som našiel všetko potrebné pre školu: ceruzky, fixky, oblečenie a žabky. Chceli by sme počuť viac príbehov o Bohu.

KONŽSKÁ REPUBLIKA

V jednej oblasti boli dvere na dlhú dobu zatvorené pre službu Operácie vianočné dieťa, ale prostredníctvom modlitby sme mali tento rok viac Partnerov v službe, ktorých sme im mohli poskytnúť.

RUMUNSKO

Pán nedávno urobil zázrak v našich etnických komunitách (Oltenia). Štyri maďarské ženy zo Zigoreni dostali Božiu lásku tým, že o ňom počuli. Dve rómske rodiny, ktoré prišli so svojimi deťmi a po akcii Operácie vianočné dieťa sa zúčastnili spoločenstva v baptistickom kostole z Campulungu. Týchto ľudí teraz Pán používa na šírenie Jeho Slova a Jeho kráľovstva.

JUHOZÁPAD

Svedectvo č. 1: Dáma v Scottsdale v Arizone balila krabice od topánok so svojím synom, ktorý ju navštívil z Los Angeles v Kalifornii. Keď sa vrátil späť do LA, jeho vodič Uber sa opýtal na jeho deň a povedal vodičovi, ako darovať krabicu od topánok. Vodič povedal, že je z Guatemaly a on dostal krabicu sám vo veku 8 rokov a úplne to zmenilo jeho život! Tento dar ho motivoval, aby prišiel do Ameriky ako mladý dospelý človek, a nakoniec bol schopný vystopovať osobu, ktorá ho darovala, a prišli do Guatemaly, aby spoznali celú svoju rodinu. Z tohto daru sa naučil, ako byť milý a veľkorysý a nikdy nebol taký istý. Pri balení škatúľ si syn naozaj neuvedomil, do akej miery by to na niekoho skutočne mohlo mať vplyv, ale keď ho počul z prvej ruky, jeho hodnota ožila.

Svedectvo č. 2: Jaylynn a Joe sú dvaja mladí súrodenci, ktorí sú bez domova. Žijú so svojimi starými rodičmi v obytnom dome. Ich mama a otec sú drogovo závislí a starí rodičia tiež zápasia. Zaparkujú svoj obytný dom v susedstve kostola Central Drop Off v Salt Lake City a väčšinu dní po škole prichádzajú a ostávajú v kostole. Cirkev ich živí, nechá sa osprchovať a niekedy aj prať. Deti chceli pomôcť všetkým počas Národného zhromažďovacieho týždňa a Jaylynn nakreslil obrázky a napísal listy, aby šli do krabíc od topánok. Boli tak milí a chceli veľmi pomôcť. Viera dieťaťa je skutočne krásna.

SLOVENSKO

Regionálna modlitebná sieť sa modlila za 3-ročné dieťa. Dievčatku bola diagnostikovaná leukémia a začala s chemoterapiou. Výsledky z nemocnice v Bratislave sú negatívne. Neboli tam teda rozpoznané žiadne zlé bunky. Analýza v Prahe je ešte presnejšia, ale aj keď výsledok nebol úplne nula, bude veľmi blízko nuly. Liečba pokračuje (a budú trvať asi 2 roky), ale dnešný výsledok je veľmi dobrý a ďakujeme vám za vaše modlitby. Prosím, majte toto dievčatko vo svojich modlitbách.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Svedectvo č. 1: Zamestnanci a dobrovoľníci z celého Spojeného kráľovstva pracovali neuveriteľne tvrdo, aby zhromaždili darčeky do topánok a spracovali ich. Vedúci prevádzky a logistiky povedal: „Len neuveriteľne masívne chválim a ďakujem Bohu, ktorý nám poslal štáb, dobrovoľníkov a energiu, aby splnil to, čo sa zdalo nemožnou misiou pre tento rok. Vystúpili sme vo viere s mnohými zmenami, ale v tejto chvíli to vyzerá, akoby boli zhromaždené všetky škatule a všetky tieto škatule budú odoslané deťom. “S informáciou, že jedna spoločnosť už nebude schopná, aby tento rok ponúkli svoje obchody ako opustené miesta, modlitba za alternatívu bola zodpovedaná formou poistenia A-Plan, ktoré otvára dvere pre použitie ako opustené miesta. To spolu s cirkvami a miestnymi podnikmi po celom Spojenom kráľovstve, ktoré konali ako DOL, znamenalo, že darcovia mohli odovzdať svoje darčekové krabičky, 75 zhromažďovacích centier v cirkvách sa mohlo s darcami podeliť o misiu Operácie vianočné dieťa a miestne cirkvi s darcami ako odovzdávali svoje dary.
Svedectvo č. 2: Skupina 25 zamestnancov spoločnosti British Telecommunications (BT) sa dobrovoľne prihlásila na jeden deň v našom regionálnom spracovateľskom centre v Severnom Írsku. Po orientácii, ktorá jasne zdieľala naše kresťanské ciele, jeden z pracovníkov BT vyhlásil, že bol ateista a nepodporil kresťanské aspekty projektu. Zostal však na mieste a začal spracovávať krabice. Keď odišiel na konci dňa, poznamenal, že to bol veľký deň, a že Operácia vianočné dieťa je skvelý projekt a odporučil by, aby jeho kancelária v roku 2020 zabalila krabice od topánok. Ďakujeme Bohu za príležitosť pre tohto muža stretnúť sa s kresťanskou komunitou, ktorá jemne spochybnila jeho mylné predstavy o kresťanstve a kresťanoch.

 

AFRIKA

Poďakovania & Modlitebné potreby

 

BENIN

 • Ďakujeme Bohu za stretnutie vízií a školiace podujatia učiteľov Najúžasnejšej cesty, ktoré sa uskutočnili v rôznych regiónoch.
 • Ďakujeme Bohu za Božiu ochranu nad koordinátormi tímu počas všetkých ich tréningových ciest.
  Modlite sa za Božie smerovanie pri nábore, výbere a školení nových regionálnych vodcovských tímov, aby sa mohli orientovať smerom k strategickému plánu krajiny.
 • Modlite sa, aby sezóna evanjelizačných podujatí a triedy Najúžasnejšej cesty premieňali a ovplyvňovali životy detí a dokonca aj životy rodičov.

 

BURKINA FASO

 • Ďakujeme Bohu za zrod novej cirkvi.
 • Ďakujeme Bohu za stretnutia vízie v celej krajine.
 • Modlite sa za to, aby tréningy pre Partnerov v službe a učiteľov Najúžasnejšej cesty prebiehali dobre a aby im pomohli účinne plniť svoje úlohy.
 • Modlite sa za Božie smerovanie a ochranu pred náborom, výberom a školením nových tímov.
 • Modlite sa za mier a obnovu.

 

BURUNDI

 • Ďakujeme Bohu za dobré zdravie a ochranu našich tímov.
 • Ďakujeme Bohu za materiály pre službu a krabice, ktoré sa teraz plavia, aby sa k nám čoskoro dostali.
 • Modlite sa za kontajnery, ktoré plávajú do Burundi.
 • Modlite sa za mier a hlavné voľby, ktoré sa uskutočnia v roku 2020.
 • Modlite sa za hospodárstvo Burundi.

 

KAMERUN

 • Ďakujeme Bohu za dvadsať nových modlitebných partnerov.
 • Ďakujeme Bohu za kolobežku, ktorú Boh poskytol jednému z našich modlitebných koordinátorov, aby mohol slúžiť s Operáciou vianočné dieťa medzi skupinou nezasiahnutých ľudí.
 • Modlite sa za zvýšenie počtu modlitebných partnerov, ktorí budú nosiť službu vo svojich srdciach.
 • Modlite sa za jednotu medzi našimi tímami a Partnermi v službe, aby sme dosiahli naše sezónne ciele.
 • Modlite sa za dobré zdravie pre všetkých našich dobrovoľníkov, pretože začiatok suchého obdobia prináša veľa choroby.

 

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

 • Ďakujeme Bohu za úspešné školenia Partnerov v službe a školenia učiteľov Najúžasnejšej cesty.
 • Ďakujeme Bohu za lásku, ktorú nám ukázala rodina Operácie vianočné dieťa pri odprevádzaní nášho koordinátora učeníctva, ktorý je teraz s Pánom.
 • Modlite sa za nábor a výber členov tímu na obsadenie voľných miest.
 • Modlite sa za mier a stabilitu v našej krajine.

 

ČAD

 • Ďakujeme Bohu za začatie novej sezóny Stretnutí vizií a školenia Partnerov v službe niekoľkými regionálnymi vodcovskými tímami.
 • Modlite sa za evanjelizáciu a materiály pre učeníctvo, aby dorazili včas a v dobrom stave.
 • Modlite sa za niekoľko dobrovoľníkov a ich rodiny, ktorí majú veľa zdravotných problémov.
 • Modlite sa za napätú politickú / sociálnu situáciu za zlepšenie a mier.

 

COTE D’IVOIRE (POBREŽIE IVORY)

 • Ďakujeme Bohu za obsadenie voľných pozícií.
 • Ďakujeme Bohu za rôzne školiace podujatia partnerských krajín.
 • Modlite sa za nadchádzajúce prezidentské voľby naplánované na rok 2020.

 

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO - BUNIA

 • Modlite sa za mier v celej oblasti a najmä v provincii Ituri, aby deti vo vojnových zónach mohli túto sezónu dokončiť Najúžasnejšiu cestu.
 • Modlite sa, aby nám v tejto sezóne Boh pomohol založiť nové regionálne vodcovské tímy v lokalitách Mahagi, Mambasa a Aru.

 

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO – LUBUMBASHI

 • Modlite sa za Partnerov v službe a učiteľov Najúžasnejšej cesty, aby boli schopní evanjelizovať a učiť deti.
 • Modlite sa, aby darčekové krabice a literatúra boli bezpečne doručené.

 

GABON

 • Ďakujeme Bohu za nepretržité pridávanie Partnerov v službe.
 • Modlite sa za mier v Gabone.
 • Modlite sa za väčšiu mobilizáciu Partnerov v službe.

 

GAMBIA

 • Ďakujeme Bohu za dobré zdravie a ochranu národného vodcovského tímu a regionálnych koordinátorov.
 • Ďakujeme Bohu za úspešné dokončenie Stretnutia vízie v rôznych regiónoch a milosrdenstvo počas cesty nad členmi tímu a za Božiu ochranu nášho národa.
 • Modlite sa za našu vládu a očakávané zmeny.
 • Modlite sa za túto novú sezónu, aby boli deti ochotné a horlivé robiť program učeníctva.

 

GHANA

 • Ďakujeme Bohu za úspešnú a pôsobivú dobrovoľnícku konferenciu v Ho, v regióne Volta v Ghane.
 • Ďakujeme Bohu za jeho ochranu, požehnanie a milosrdenstvo pre dobrovoľníkov v rôznych regiónoch, keď sa pri výkone svojich povinností presúvajú z jedného miesta na druhé.
 • Ďakujeme Bohu za obnovený záväzok a nadšenie dobrovoľníkov v rôznych regiónoch.
 • Modlite sa, aby nadchádzajúce Stretnutie vízie a školenie našich Partnerov v službe národným a regionálnymi vodcovskými tímami prebehlo dobre.
 • Modlite sa, aby Duch Svätý viedol tímy k tomu, aby vybrali odhodlaných a verných Partnerov v službe na tréning detí a na podujatia venované darčekovým krabiciam.

 

GUINEA

 • Ďakujeme Bohu za jednotu v národnom vodcovskom tíme.
 • Ďakujeme Bohu za mobilizáciu v rôznych oblastiach.
 • Ďakujeme Bohu za životy detí, ktoré prijali Pána Ježiša prostredníctvom Najúžasnejšej cesty.
 • Modlite sa za nadchádzajúce voľby.

 

GUINE BISSAU

 • Modlite sa za distribúciu krabíc Partnermi v službe a za hodiny Najúžasnejšej cesty.
 • Modlite sa za mier po prezidentských voľbách.

 

KEŇA

 • Ďakujeme Bohu za príležitosť zaučiť v tejto sezóne viac ako 41 000 detí.
 • Ďakujeme Bohu za jednotu, ktorú máme medzi Partnermi v službe.
 • Ďakujeme Bohu za našich dobrovoľníkov, pretože pokračujú v plnení poslania a vízie Operácie vianočné dieťa.
 • Modlite sa za silných a odhodlaných Partnerov v službe pre budúcu sezónu.

 

LIBÉRIA

 • Ďakujeme Bohu za novú sezónu, ktorá sa darí po celej krajine.
 • Modlite sa, aby krabice od topánok dorazili bezpečne.
 • Modlite sa za dobrovoľnícke tímy a Partnerov v službe, ktorí sa stále viac zameriavajú na moslimské regióny.
 • Modlite sa za včasný príchod materiálov pre službu.

 

MALI

 • Ďakujeme Bohu za pokrok v službe v Mali.
 • Ďakujeme Bohu za školiace podujatie Skupiny nezasiahnutých ľudí, ktoré pomohlo hlbšie pripraviť srdcia pre túto službu.
 • Ďakujeme Bohu za dobré školiace stretnutia s tímami.
 • Modlite sa za dobrú implementáciu stratégií v rôznych regiónoch.
 • Modlite sa, aby darčekové krabice bezpečne dorazili.
 • Modlite sa za bezpečnosť v našej krajine.

 

NIGER

 • Ďakujeme Bohu za rôzne školiace akcie, ktoré prebehli dobre.
 • Ďakujeme Bohu za Božiu ochranu členov národného vodcovského tímu počas ich rôznych ciest, aby šli trénovať alebo trénovať ostatné regionálne tímy.
 • Ďakujeme Bohu, že dvere sú stále otvorené na predstavenie evanjelia.
 • Modlite sa za mier a obnovu v krajine.

 

NIGÉRIA

 • Ďakujeme Bohu za prekonanie logistických prekážok.
 • Ďakujeme Bohu za evanjelizačné podujatia.
 • Modlite sa za národné a regionálne vodcovské tímy.

 

RWANDA

 • Ďakujeme Bohu za krabice, ktoré boli zhromaždené po celých Spojených štátoch a teraz sa dodávajú do celého sveta.
 • Ďakujeme Bohu za ľudí, ktorí sa modlia za túto sezónu po celom svete.
 • Ďakujeme Bohu za našich dobrovoľníkov, keď sa pripravujú na prijímanie materiálov a na učenie detí.
 • Modlite sa za Parnerov v službe, ktorí sa pripravujú na prijatie krabíc na evanjelizáciu.

 

KONŽSKÁ REPUBLIKA

 • Ďakujeme Bohu za úspešné Stretnutie vízie vo všetkých našich regiónoch a za silný začiatok novej sezóny.
 • Modlite sa za Božiu pomoc, keď vyberáme nových dobrovoľníkov a vytvárame nové tímy.
 • Modlite sa za schopnosť koordinátorov zdrojov naučiť sa potrebné účtovnícke metódy.

 

SENEGAL

 • Ďakujeme Bohu za nové projekty na podporu evanjelia.
 • Modlite sa za celý tím.
 • Modlite sa za zdravie národného koordinátora.
 • Modlime sa za semeno evanjelia, aby tento rok prinieslo ovocie deťom v Senegale, zatiaľ čo sa zasadzujeme za Operáciu vianočné dieťa.

 

JUŽNÝ SUDÁN

 • Ďakujeme Bohu za mier, ktorý máme v Južnom Sudáne.
 • Ďakujeme Bohu za ďalšiu sezónu, ktorá sa čoskoro blíži a osloví viac ako 35 000 detí.
 • Ďakujeme Bohu za cirkvi, ktoré sa zúčastnia v tejto sezóne a bude na nich mať Božiu mocnú ruku.
 • Modlite sa, aby sme mali dobrú sezónu a dobré evanjelizačné podujatia.
 • Modlite sa, aby učitelia, ktorí začínajú triedy Najúžasnejšej cesty, mali múdrosť viesť deti spôsobom, ktorý by sa páčil Bohu..

 

TANZÁNIA

 • Ďakujeme Bohu za otvorené dvere pre túto službu v tejto sezóne.
 • Ďakujeme Bohu za krabice a materiály.
 • Modlite sa, aby sa evanjelium dotýkalo života mnohých detí a celých rodín.
 • Modlite sa za ďalšie nadväzujúce programy a výlety do delty Rufiji. Nech nás Pán spojí so správnymi Partnermi v službe, ktorí budú zakladať zbory v týchto islamských oblastiach.

 

TOGO

 • Ďakujeme Bohu za tímy regionálnych vodcov a za dobrovoľnícky záväzok posunúť službu vpred.
 • Ďakujeme Bohu za dobré vzťahy.
 • Ďakujeme Bohu za pokoj a obnovu v Togu.
 • Modlite sa za prezidentské voľby.
 • Modlite sa za angažovanosť detí, ktoré prechádzajú programom The Greatest Journey, aby zostali verní pri zdieľaní evanjelia.

 

UGANDA

 • Ďakujeme Bohu za školenie učiteľov Najúžasnejšej cesty.
 • Ďakujeme Bohu za to, ako používa každú krabicu na zdieľanie svojej lásky a hmatateľným spôsobom prináša nádej medzi moslimské rodiny.
 • Ďakujeme Bohu za ďalšiu sezónu. Ďalšia príležitosť osloviť viac ako 99 000 detí.
 • Modlite sa za Partnerov v službe, ktorí sa pripravujú na prijímanie krabíc v tejto sezóne.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za úspešnú dobrovoľnícku konferenciu, ktorá pomáha viesť, vybavovať a povzbudzovať tímy pri začatí novej sezóny.
 • Ďakujeme Bohu za obsadenie všetkých voľných pozícií v národnom vodcovskom tíme.
 • Modlite sa za všetky tréningy, ktoré sa budú konať v tejto sezóne.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za vybavenie a školenie nových regionálnych vodcovských tímov.
 • Ďakujeme Bohu za bezpečnosť koordinátorky modlitieb a za narodenie jej krásneho dievčatka.
 • Modlite sa za bezpečnosť a mier v našej krajine.
 • Modlite sa za dokončenie národného vodcovského tímu a regionálneho vodcovského tímu v našej krajine.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za uskutočnené školenie.
 • Ďakujeme Bohu, že tímom otvoril nové príležitosti, aby mohli osloviť nové oblasti.
 • Modlite sa za službu, aby sme ovplyvnili životy medzi skupinami nezasiahnutých ľudí.
 • Modlite sa za to, aby vedúci cirkvi mali novú víziu o ovplyvňovaní detí mimo kostolných múrov.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za školenie Partnerov v službe, ktoré sa uskutočnilo.
 • Ďakujeme Bohu za vybavené a podporované národné vodcovské tímy a regionálne vodcovské tímy.
 • Modlite sa za Partnerov v službe, ktorí uskutočňujú svoje evanjelizačného podujatia a prezentujú evanjelium.
 • Modlite sa za deti, ktoré prechádzajú triedami Najúžasnejšej cesty.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za nových Partnerov v službe, ktorí sa o službu napriek všetkým výzvam stále zaujímajú.
 • Ďakujeme Bohu za úspešnú dobrovoľnícku konferenciu dvoch krajín, ktorá bola mimoriadne inšpiratívnou a láskavou pre tímy, aby naplánovali svoje nové obdobie.
 • Modlite sa za bezpečnosť a mier v našej krajine.
 • Modlite sa za dokončenie nového regionálneho vodcovského tímu v jednej oblasti.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za všetky účinné distribúcie, ku ktorým došlo.
 • Modlite sa za odolnosť národného vodcovského tímu, aby zostali silní a nestratili nádej.
 • Modlite sa za bezpečnostné otázky v našej krajine.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za úspešnú sezónu.
 • Ďakujeme Bohu za členov oddaného národného vodcovského tímu, ktorí sú pripravení slúžiť Pánovi aj so všetkými výzvami, ktorým čelia.
 • Modlite sa za nájdenie tých správnych Partnerov v službe, ktorí sú pripravení zdieľať dobré správy s deťmi prostredníctvom služby.
 • Modlite sa za nezasiahnuté skupiny ľudí.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za otvorenie dverí a národný vodcovský tím, ktorý dostal darčekové krabice.
 • Modlite sa, aby Pán otvoril dvere pre tlač materiálov pre službu v našej krajine.
 • Modlite sa za ochranu a bezpečnosť národného vodcovského tímu.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za distribúciu darov v celej krajine.
 • Modlite sa za obsadzovanie voľných miest v národnom vodcovskom tíme.
 • Modlite sa, aby Pán otvoril srdce učiteľov, aby boli ochotní učiť Najúžasnejšiu cestu.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za národný vodcovský tím, pretože naďalej plní misiu a víziu Operácie vianočné dieťa.
 • Ďakujeme Bohu za budovanie nových tímov.
 • Ďakujeme Bohu za absolvovanie tréningov Partnerov v službe a Najúžasnejšej cesty.
 • Modlite sa za Partnerov v službe, aby oslovili nezasiahnuté skupiny ľudí.
 • Modlite sa za prijatie regionálneho koordinátora do jedného z našich tímov.

 

MENA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za nadšený a vytrvalý národný vodcovský tím.
 • Modlite sa za národný vodcovský tím.

 

 

AMERIKY & KARIBIK

Poďakovania a Modlitebné prosby

 

BOLÍVIA

 • Ďakujeme Bohu za veľkú výsadu, že projekt Vytvor krabicu máme v Bolívii.
 • Ďakujeme Bohu za to, že máme tú česť školiť pastorov, učiteľov a mobilizovať zbory na duchovný výcvik nových generácií, ktoré budú poznať Boha.
 • Ďakujeme Bohu za nové výzvy, ktoré sa nám v tejto novej sezóne Operácie vianočné dieťa predstavujú.
 • Modlite sa, aby sa Duch Svätý dotkol sŕdc bolívijských detí, aby uverili a prijali Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.
 • Modlite sa za prezidentské voľby v apríli 2020, aby podľa jeho vôle existovala zavedená vláda.

BRAZÍLIA – MANAUS

 • Ďakujeme Bohu za efektívnu prácu evanjelizácie a učeníctva medzi partnermi projektu Operácia vianočné dieťa.
 • Ďakujeme Bohu, že cez službu vstúpilo evanjelium do amazonského regiónu.
 • Ďakujeme Bohu, že nedávna operácia nášho koordinátora pre následnú prácu prebehla dobre.
 • Modlite sa za sestru v Kristovi, ktorá pracuje s deťmi z rodín zapojených do čarodejníctva, ktoré mali významné duchovné boje.
 • Modlite sa k Bohu, aby sa v tejto sezóne 2020 založili dva nové tímy regionálnych vodcovských tímov.
 • Modlite sa za nášho nového modlitebného koordinátora Eduarda Yasudu, ktorý sa dozvie o tejto dôležitej úlohe v tíme.

BRAZÍLIA – RIO DE JANEIRO

 • Ďakujeme Bohu za školenie a jednotu nového regionálneho vodcovského tímu v Niterói.
 • Ďakujeme Bohu za začiatok novej sezóny 2020 s príležitosťami na evanjelizáciu a učeníctvo medzi deťmi spoločenstiev Niterói a Baixada Fluminense.
 • Ďakujeme Bohu za učiteľov Najúžasnejšej cesty, ktorí dostali silu, aby v niektorých komunitách naďalej čelili násilným okolnostiam a radosť zo služby Bohu ako učeníkov.
 • Modlite sa k Bohu, aby tímu Niteroi povolal modlitebného koordinátora.
 • Modlite sa, aby sa neodradili učitelia Najúžasnejšej cesty, aby sa každý deň skôr posilňovali, aby pokračovali v učeníkovaní svojich študentov.
 • Modlite sa za múdrosť pre regionálny vodcovský tím v Rio de Janeiro, aby mohli každý deň úspešne napredovať.

ČILE

 • Ďakujeme Pánu za jeho starostlivosť a ochranu prostredníctvom regionálnych vodcovských tímov a národného vodcovského tímu počas ťažkých období v Čile za posledné 2 mesiace. Boh bol verný a podujatia Vison Casting boli ukončené v rôznych odvetviach.
 • Ďakujeme Bohu za nového koordinátora mobilizácie cirkvi pre národný vodcovský tím, Boh nám poskytol veľmi verného sluhu pre túto úlohu.
 • Modlite sa za Čile a jeho súčasnú politicko-sociálnu situáciu. Po 2 mesiacoch sociálneho nepokoja boli mnohí zranení a kapitál bol väčšinou ochrnutý.Modlite sa za obnovenie mieru.
 • Modlite sa za zdravie národného vodcovského tímu, pretože traja jeho členovia boli chorí a vyžadovali si hospitalizáciu a chirurgický zákrok.
 • Modlite sa, oblasti udržali krabice od topánok.

KOLUMBIA

 • Ďakujeme Bohu za prvé školenie modlitebných koordinátorov v krajine a ďakujeme medzinárodnému tímu za túto iniciatívu a podporu.
 • Ďakujeme Bohu za každého nového dobrovoľníka Operácie vianočné dieťa v našej krajine.
 • Ďakujeme Bohu za jeho ochranu a pomoc uprostred zložitých okolností, ktoré náš národ v súčasnosti prežíva.
 • Modlite sa za prichádzajúce evanjelizačné podujatia aby deti, ktoré ich navštevujú, odovzdali svoj život Ježišovi.
 • Modlite sa za každé dieťa, ktoré v tejto sezóne stále začína Najúžasnejšiu cestu.
 • Modlite sa za každého učiteľa, ktorý bude vyučovať triedy Najúžasnejšej cesty.

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

 • Ďakujeme Bohu za príležitosť ktorú Operácia vianočné dieťa dala našej krajine hosťovať partnerov v službe a zamestnancov vo februári a marci, aby pozorovali terénne evanjelizačné podujatia a boli požehnaním pre náš národ.
 • Ďakujeme Bohu za vášeň, s ktorou v tejto sezóne pracujú noví dobrovoľníci.
 • Ďakujeme Bohu za uzdravenie jedného z našich drahých priateľov.
 • Modlite sa, aby Pán vo svojej nádhernej milosti poskytol príležitosť osloviť ľudí na miestach, kde je ťažký prístup počas tejto sezóny.
 • Modlite sa, aby sa Partneri v službe naďalej zameriavali na mestá a oblasti, kde projekt ešte nedosiahol. Že sa evanjelizačná správa silne posúva vpred.
 • Modlite sa, aby boli prázdne úlohy v našich 18 regiónoch dokončené a aby sme mohli dosiahnuť 108 úloh vo všetkých 18 regiónoch.

EKVÁDOR

 • Ďakujeme Bohu za Najúžasnejšiu cestu, pokračujeme sobotu po sobote so skupinou detí zdieľajúcich Božiu lásku.
 • Ďakujeme Bohu za to, že nám otvoril dvere, aby sme mohli učeníkovať veľmi ťažko prístupný domorodý región.
 • Ďakujeme Bohu, ktorý je verný v tom, že poskytol všetko, čo potrebujeme na splnenie služby Operácie vianočné dieťa.
 • Modlite sa za matku jedného z našich študentov, ktorá v priebehu šiestich mesiacov stratila zrak a podrobuje sa testom na hľadanie nádorov alebo iných príčin.
 • Modlite sa za deti z komunity Shuar v amazonskej džungli, ktoré boli učeníkované prostredníctvom Najúžasnejšej cesty, ale sú veľmi náchylné na zneužívanie, zlé zaobchádzanie, drogy a alkohol.
 • Modlite sa za nové príležitosti na zdieľanie evanjelia počas sezóny 2020.

GUATEMALA

 • Ďakujeme Bohu za uspokojivé výsledky, ktoré sme dosiahli v Guatemale v roku 2019. Očakávania prekročili naše plánovanie.
 • Ďakujeme Bohu za život, angažovanosť a vášeň dobrovoľníkov v našich regionálnych a národných vodcovských tímoch.
 • Modlite sa za dopad Najúžasnejšej cesty.
 • Modlite sa za deti a dospievajúcich, ktorí počujú evanjelium.
 • Modlite sa za duchovné prebudenie v krajine.

GUYANA

 • Ďakujeme Bohu za dobré zdravie našich regionálnych koordinátorov, keď sa vydávame na vrchol sezóny.
 • Ďakujeme Bohu za nové tímy regionálnych vodcovských tímov, najmä v oblasti nezasiahnutých skupín ľudí.
 • Ďakujeme Bohu za úspešné školenie partnerov a školenia Najúžasnejšej cesty.
 • Modlite sa za bezpečnú distribúciu.
 • Modlite sa za priaznivé počasie na sekundárne doručenie džungľou na hranicu Brazílie.
 • Modlite sa za koordinátorov, ktorí pracujú v skupinách ľudí bez hraníc v oblasti zamorenej maláriou.

HAITI

 • Ďakujeme Bohu za úspech programu Najúžasnejšej cesty na Haiti. Tisíce detí boli učeníci a mnohé prišli do programu po prvýkrát.
 • Modlite sa, aby sa sociálne nepokoje po celej krajine urovnali, aby sme mohli projekt zrealizovať.
 • Modlite sa za všetky deti, ktoré sa v rámci programu stali Kristovými nasledovníkmi.
 • Modlite sa za všetkých učiteľov Najúžasnejšej cesty a vedúcich tímov v celej krajine, ktorí vedú projekt.

HONDURAS

 • Ďakujeme Bohu za rôznych Partnerov v službe v odľahlých oblastiach našej krajiny, ktorí práve ukončili svoj výcvikový proces.
 • Ďakujeme Bohu za každé z detí, ktoré počuli posolstvo evanjelia a prešlo celým programom Učeníctva o najúžasnejšej ceste.
 • Modlite sa za posilnenie modlitieb v našej krajine.
 • Modlite sa za celý logistický proces v našej krajine.
 • Modlite sa za silný rast medzi našimi Partnermi v službe.

MEXIKO

 • Ďakujeme Bohu za príležitosť opäť usporiadať v našej krajine celonárodné školenie pre koordinátorov následnej práce.
 • Ďakujeme Bohu za príležitosť usporiadať naše posledné stretnutia v roku 2019 v Boone v štáte NC.
 • Ďakujeme Bohu, že väčšina školení pre partnerov v službe a Najúžasnejšiu cestu sa uskutočnila včas.
 • Modlite sa za bezpečnú cestu krabíc od topánok naplánovaných na sezónu 2020.
 • Modlite sa za viac ako 700 000 detí, ktoré dostanú krabicu od topánok po vypočutí evanjelizačnej správy. Že ich srdcia sa stávajú citlivými na Pána Ježiša Krista spolu s príbuznými a susedmi.
 • Modlite sa za zvýšenie počtu detí zapísaných do Najúžasnejšej cesty, ako aj za viac detí, ktoré prechádzajú procesom absolvovania.

PANAMA

 • Ďakujeme Bohu za posilnenie vzdelávacích podujatí, ktoré sa Božou mocou premietnu do väčšej evanjelizácie, učeníctva a znásobovania v našej krajine.
 • Ďakujeme Bohu za nových Partnerov v službe, ktorí sa pripojili, najmä tých s modlitebnými bojovníkmi za účelom oslovenia detí a ich rodín s odkazom Evanjelia.
 • Ďakujeme Bohu za začiatok tejto novej sezóny.
 • Modlite sa za nových učiteľov v tejto sezóne.
 • Modlite sa za Partnerov v službe počas ich evanjelizačných podujatí.

PARAGUAJ

 • Ďakujeme Bohu za život každého dieťaťa, ktoré túto sezónu počuje evanjelium.
 • Ďakujeme Bohu za súčasné modlitebné stretnutia, ktoré sa konajú v rôznych regiónoch.
 • Modlite sa za ochranu každého národného a regionálneho tímu a každej jeho rodiny, ako aj trénerov, učiteľov a dobrovoľníkov.
 • Modlite sa za oblasť logistiky.

PERU

 • Ďakujeme Bohu za otvorenie nového regionálneho vodcovského tímu Apurimac, že Boh bude robiť veľké a úžasné veci na tomto veľmi potrebnom mieste.
 • Ďakujeme Bohu za privilégium pracovať s Operáciou vianočné dieťa a za mnoho životov, ktoré budú ovplyvnené v roku 2020.
 • Ďakujeme Bohu za prvé modlitebné stretnutie, ktoré sa konalo v Peru s našimi regionálnymi koordinátormi modlitieb. Bolo to pre nich požehnaním a povzbudením.
 • Modlite sa za všetky logistické procesy.

SURINAM

 • Ďakujeme Bohu za úspešné školenie Partnerov v službe, ktoré sa uskutočnilo v regióne Para.
 • Modlite sa za tréningy Najúžasnejšej cesty po celej krajine.
 • Modlite sa, aby vedúci cirkvi pochopili a zachytili víziu Operácie vianočné dieťa.
 • Modlite sa za službu, ktorá vstupuje do nových oblastí a regiónov.

TRINIDAD AND TOBAGO

 • Modlite sa za spásu detí na východno-západnom koridore.
 • Modlite sa za ochranu a bezpečnosť našich návštevníkov na cestách a počas týchto udalostí.
 • Modlite sa za oživenie nášho národa, pretože pri týchto podujatiach sa učí Božie slovo.
 • Modlite sa za tých, ktorí budú organizovať evanjelizácie, aby boli naplnení Duchom Svätým a mocou.

URUGUAJ

 • Ďakujeme Bohu za nových Partnerov v službe za túto sezónu 2020.
 • Ďakujeme Bohu za všetkých nových učiteľov, ktorí budú vyškolení od februára.
 • Modlite sa za viac modlitebných partnerov, ktorí si dokážu udržať svoj záväzok počas celej sezóny 2020.
 • Modlite sa, aby uruguajské evanjelizačné podujatia mali obrovský vplyv.
 • Modlite sa, aby Boh zdvojnásobil percentuálny podiel detí, ktoré sa zapíšu do školy Najúžasnejšej cesty a absolvujú ju.

 

EURASIA

Poďakovanie a prosby o modlitby

 

ARMÉNSKO

 • Ďakujeme Bohu za to, že znovu rozbehol OVD v Arménsku.
 • Ďakujeme Bohu za novo vybraný národný tím a za Božie vedenie v tomto procese.

BIELORUSKO

 • Modlite sa, aby nám Boh pomohol nájsť deti, ktoré nikdy nepočuli o Kristovi, a rozprávať im o ňom, aby deti, ich priatelia a členovia rodín nasledovali Krista.
 • Modlite sa, aby Boh požehnal partnerom v službe a učiteľom počas 12 lekcií a po ukončení štúdia; za Jeho pomoc pri udržiavaní záujmu detí, za prácu Ducha Svätého a za podporu všetkých zúčastnených.
 • Modlite sa za Božiu pomoc regionálnym tímom a národným tímom v procese zhromažďovania svedectiev a správ.

BOSNA A HERCEGOVINA

 • Ďakujeme Bohu za stretnutie dobrých partnerov, na ktorom sa vymieňali nápady a skúsenosti.
 • Ďakujeme Bohu za úspech logistických vecí.
 • Modlite sa za silnú sezónu Najúžasnejšej cesty.
 • Modlite sa za mnoho detí, ktoré budú počuť evanjelium prostredníctvom Operácie vianočné dieťa.
 • Modlite sa, aby národné a regionálne tímy rástli vo svojich úlohách, jednote a aby boli posilnené.

BULHARSKO

 • Ďakujeme Bohu za 180 detí v materských školách, ktoré koncom novembra ukončili štúdium Najúžasnejšej cesty.
 • Ďakujeme Bohu za prácu nášho nového regionálneho tímu na severozápade, ktorý zmobilizoval nových partnerov v službe a tento rok s pomocou národného vedúceho tímu absolvoval svoje prvé školenie.
 • Modlite sa za to, aby sa výučba najúžasnejšej cesty vyučovala v celej krajine.
 • Modlite sa za nadchádzajúce školenia.
 • Modlite sa za ochranu detí a rodín, pretože by sa mohla prijať legislatíva, ktorá by vážne ohrozila ich bezpečnosť.

GRUZÍNSKO

 • Ďakujeme Bohu za nové regionálne tímy v Batumi.
 • Ďakujeme Bohu za nových partnerov v službe.
 • Modlite sa za bezpečnú prepravu darčekových krabíc.
 • Prosím, modlite sa za všetky regionálne tímy a za múdrosť, aby správne spravovali zdroje služby.
 • Prosím, modlite sa za všetkých partnerov v službe, informačné podujatia a deti.

GUAM

 • Ďakujeme Bohu za misijné akcie, ktoré sa začínajú.
 • Modlite sa za nadchádzajúce špeciálne misijné akcie.
 • Modlite sa za lekcie najúžasnejšej cesty a za deti, ktoré sa na nich budú učiť.

LITVA

 • Ďakujeme Bohu za nový regionálny tím vo Vilniuse, hlavnom meste.
 • Ďakujeme Bohu za dokonalé načasovanie dodaním krabíc od topánok.
 • Modlite sa za odvahu a múdrosť partnerov, aby mohli pozvať čo najviac detí, aby sa stali súčasťou najväčšej cesty.
 • Modlite sa, aby mnoho detí dalo svoje srdce Ježišovi.

 MACEDÓNSKO

 • Ďakujeme Bohu za nové oblasti služby v západných častiach Macedónska.
 • Modlite sa, aby v deň vykládky nákladných vozidiel nepršalo.

MALAJZIA

 • Ďakujeme Bohu za úspešný nábor partnerov v službe z novej zóny a územia anglikánskych cirkví v Tawau.
 • Ďakujeme Bohu za viac stretnutí pre hľadanie vízie a za záujem v miestnej cirkvi.
 • Modlite sa za logistického koordinátora nášho regionálneho tímu, rodinných príslušníkov reverenda Rajimana. Náš koordinátor logistiky odišiel minulý mesiac k Pánovi.
 • Modlite sa za náhradu nášho logistického koordinátora.

MIKRONÉZIA

 • Ďakujeme Bohu za vzrušenie z miestnych cirkví.
 • Modlite sa za partnerov v službe, aby účinne usporiadali misijné podujatia.
 • Triedy najúžasnejšej cesty a deti, ktoré sa v nich budú učiť.

MOLDAVSKO

 • Modlite sa za deti, aby počúvali a prijímali evanjelium.
 • Modlite sa k Bohu, aby použil najúžasnejšiu cestu na výučbu mnohých detí o Ježišovi.
 • Modlite sa, aby sa zhromaždil a odoslal správny počet darčekov do Moldavska.
 • Modlite sa za efektívnu spoluprácu medzi regionálnymi tímami a miestnymi cirkvami.

MONGOLSKO

 • Ďakujeme Bohu, že máme 16 regionálnych tímov a stovky partnerov a dobrovoľníkov v službe, ktorí distribuujú darčekové krabice. Nech Boh žehná každému z nich.
 • Ďakujeme Bohu, že 80% regionálnych vodcovských už začalo školiť partnerov v službe.
 • Modlite sa, aby členovia tímu mali jednotu v porozumení, nasadení a ovocie.

ČIERNA HORA

 • Ďakujeme Bohu za dobrovoľnícku konferenciu v októbri.
 • Ďakujeme Bohu za úspešnú vianočnú detskú sezónu 2018-2019.
 • Ďakujeme Bohu za 5 979 darčekových krabíc, ktoré sme dostali.
 • Modlite sa za vedenie s vládou.
 • Modlite sa za našich partnerov v službe.

MJANMARSKO

 • Ďakujeme Bohu za stretnutia na hľadanie vízií.
 • Ďakujeme Bohu za dobrovoľníkov, ktorí verne slúžia.
 • Modlite sa, aby Boh vychovával partnerov v službe, ktorých potrebujeme na dosiahnutie našich cieľov do roku 2020.
 • Modlite sa, aby tlačiarne mohli včas vytlačiť materiály.

PALAU

 • Ďakujeme Bohu za misijné udalosti, ktoré sa začínajú.
 • Modlite sa za nadchádzajúce špeciálne misijné podujatia.
 • Modlite sa za lekcie najúžasnejšej cesty a za deti, ktoré sa v nich budú učiť.

FILIPÍNY

 • Ďakujeme Bohu za školenie, ktoré dostali koordinátori mobilizácie cirkvi.
 • Ďakujeme Bohu za posledných 5 školení školiteľov pre koordinátorov učeníctva. Mali sme ešte jedno takéto školenie v západných Visayách, aby bola dokončená celá krajina, čo bolo oneskorené kvôli tajfúnu, ktorý prešiel.
 • Ďakujeme Bohu za vernú implementáciu Zdrojov 2.0, ktorá sa prejavuje v rôznych regiónoch, prostredníctvom rýchleho vrátenia výdavkov a príjmov.
 • Modlite sa za dobrovoľníkov a partnerov v službe, ktorých zasiahol tajfún Tisoy v Bicol, Tuguegarao a za tých, ktorí boli zasiahnutí zemetrasením v Mindanau.

POĽSKO

 • Ďakujeme Bohu za všetky vzdelávacie konferencie v krajine, nových partnerov a nových učiteľov, ktorí chcú priniesť evanjelium deťom a rodinám.
 • Ďakujeme Bohu za každú zásielku a každú jednotlivú škatuľu, ktorá bola odoslaná do Poľska.
 • Modlite sa za novo začaté obdobie a nové miesta, kde by sme boli schopní osloviť deti evanjeliom.
 • Modlite sa za jednotu pre všetky dobrovoľnícke tímy v našej krajine.

RUMUNSKO

 • Ďakujeme Bohu za nové tímy.
 • Ďakujeme Bohu za najúžasnejšiu cestu a za mnoho detí, ktoré prostredníctvom tejto služby počúvajú evanjelium.
 • Modlite sa za mnoho učiteľov a študentov, ktorí sú v odľahlých dedinách.
 • Modlite sa za novo vytvorený tím z okresu Caras-Severin.

SRBSKO

 • Modlite sa za modlitebnú koordinátorku národného tímu, ktorá práve prišla o svojho manžela.

SLOVENSKO

 • Ďakujeme Bohu za všetkých darcov, ktorí túto sezónu podporili projekt. Nech ich Pán bohate požehná. Nech Pán ochráni ich a ich rodiny.
 • Modlite sa, aby deti nadviazali vzťah s Ježišom.
 • Modlite sa za rodiny detí.
 • Modlite sa za ochranu všetkých dobrovoľníkov, partnerov a detí, ktoré dostávajú dary. Modlite sa, aby sa deti pripojili k Najúžasnejšej ceste.

ŠALAMÚNOVE OSTROVY

 • Ďakujeme Bohu za vzrušenie miestnych cirkví.
 • Modlite sa za terénne podujatia a triedy Najúžasnejšej cesty a ich vplyv na deti a cirkvi.

THAJSKO

 • Ďakujeme Bohu za úspech v odbornej príprave učiteľov Najúžasnejšej cesty.
 • Ďakujeme Bohu za úspech stretnutí Vision Casting Meeting v mnohých oblastiach Thajska.
 • Modlite sa za všetky pozície, aby boli obsadené.
 • Modlite sa za usilovnú prácu všetkých tímov na príprave školení učiteľov Najúžasnejšej cesty pre 300 učiteľov v Thajsku v januári až februári 2020.

VIETNAM

 • Ďakujeme Bohu za Jeho služobníkov z cirkví v Ha Noi. Spoločne zorganizovali počas vianočných dní dve misijné kampane. Na nich mnoho ľudí prijalo Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa.
 • Ďakujeme Bohu, že posiela mnoho pastierov zo zahraničia do Vietnamu, aby otvoril mnoho vyučovacích sústredení o Biblii pre veriacich.
 • Modlite sa, aby mnoho Vietnamcov vrátane vládnych predstaviteľov bolo spasených v Ježišovi Kristovi.
 • Modlite sa za otvorenie dverí pre realizáciu programu OVD vo Vietname.

RECA- CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za všetkých, ktorí sa zúčastňujú na tomto projekte.
 • Ďakujeme Bohu za porozumenie medzi partnermi v službe.
 • Ďakujeme Bohu za jednotu medzi národnými vodcovskými tímami a členmi regionálnych vodcovských tímov.
 • Modlite sa za nábor a výber nového regionálneho vodcovského tímu na juhu.
 • Modlite sa za Božiu pomoc pri oslovovaní detí zo všetkých oblastí krajiny a zdieľaní evanjelia s darčekovými krabicami.
 • Modlite sa za viac príležitostí osloviť nezasiahnuté deti pomocou Najúžasnejšej cesty.

RECA- CITLIVÁ KRAJINA

 • Modlite sa za rast služobných tímov.

RECA- CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za nábor a výber nových regionálnych vodcovských tímov v ťažko dostupných oblastiach krajiny.
 • Ďakujeme Bohu za príležitosť uskutočniť informačné podujatia v tejto ťažko dosiahnuteľnej oblasti v novembri 2019.
 • Prosím, modlite sa za nové regionálne vodcovské tímy v ťažko prístupných oblastiach krajiny, ako aj za vyplnenie ďalších regionálnych vodcovských tímov.
 • Modlite sa za tohoročné parlamentné a prezidentské voľby.
 • Modlite sa za školenia a tréningové stretnutia.

RECA- CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za partnerov v službe, ktorí sa stále modlia za Operáciu vianočné dieťa a povzbudzujú nás, aby sme sa nevzdávali a hľadali spôsoby, ako zdieľať evanjelium.
 • Ďakujeme Bohu za členov regionálnych vodcovských tímov a národných vodcovských tímov, ktorí veria a zostávajú s nami.
 • Modlite sa za silu našich partnerov v službe.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za nové tímy, ktoré boli vybudované.
 • Modlite sa za otvorené pozície medzi regionálnymi tímami.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za úspešnú sezónu.
 • Ďakujeme Bohu za dobré spravovanie zdrojov.
 • Modlite sa za partnerov v službe a školenia učiteľov v regióne.
 • Modlite sa, aby sa služba tento rok dostala ku skupinám nezasiahnutých ľudí.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za jeho pomoc pri obnove štruktúry tímu.
 • Modlite sa za nového národného koordinátora.
 • Modlite sa za zosúladenie partnerov v službe a za plánované školenia.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za nový tím, ktorý bol prijatý a vybraný v kmeňovej oblasti.
 • Ďakujeme Bohu za úspešné dokončenie predchádzajúcej sezóny.
 • Modlite sa za ochranu pre nadchádzajúcu sezónu.
 • Modlite sa za naplánované školenia.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za novo vybudovaný regionálny tím vodcovstva.
 • Ďakujeme Bohu za úspešné učeníctvo.
 • Modlite sa za nový tím, pretože začína v tejto sezóne.
 • Modlite sa za dva regionálne tímy vodcovstva, aby rástli silne a efektívne.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za nový národný tím vodcovstva.
 • Modlite sa za naplánované školenia.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za nový tím, ktorý bol oslovený, vybraný a vyškolený.
 • Ďakujeme Bohu za úspešné dokončenie predchádzajúcej sezóny.
 • Modlite sa za naplánované školenia partnerov a učiteľov.
 • Modlite sa, aby regionálne tímy mali silný rok.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za prijatie a výber nového tímu.
 • Ďakujeme Bohu za nového koordinátora zdrojov.
 • Modlite sa za nový regionálny tím, aby mohli mať úspešný rok.
 • Modlite sa za nového koordinátora mobilizácie cirkvi.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za dva nové tímy.
 • Ďakujeme Bohu za úspešnú sezónu školiteľov.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za angažovaných modlitebných koordinátorov v regióne.
 • Modlite sa za lepšie zosúladenie procesu partnerov v službe.
 • Modlite sa za pokračujúci rast tímov.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za prijatie a výber nových tímov.
 • Ďakujeme Bohu za obsadené pozície.
 • Modlite sa za ochranu a včasnú distribúciu všetkých darčekových krabíc.
f t g m