Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
Návštevy: 1915

"Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. (Rim. 10,14-15)

 

Dobrovoľníci Operácie vianočné dieťa sú najmotivovanejšími ľuďmi na planéte. V srdciach našich dobrovoľníkov je vášeň pre šírenie evanjelia. Ako príbehy o detských srdciach ovplyvnených jednoduchou krabicou od topánok pokračujú ďalej, vidíme ako narastá vášeň. Účinky sú nezameniteľné - objavuje sa bezprecedentná jednota medzi vodcami cirkví po celom svete, ktorí spolupracujú a dávajú príležitosť deťom počuť a reagovať na evanjelium.
Nepriateľ nemá rád vášeň alebo jednotu, ktorá sa deje a odoláva nášmu úsiliu so všetkými svojimi silami. Ale nedovolíme skúškam, aby nás zdolali, pretože si pamätáme, že boli prisľúbené skúšky. Máme nádej v pravde, že naše úsilie bolo zorganizované Bohom a výsledky náležia Jemu. Bez ohľadu na našu rolu, je to Bohom ktorý pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. (Filipským 2:13). Miluje dávať nám do nášho srdca túžby, keď sa modlíme a postíme za záchranu detí a mnohých ďalších po celom svete. Sú to naše srdcia spojené s milujúcim a láskavým Otcom prostredníctvom modlitby, ktorá napomáha lepšie pripraviť srdcia, zasadiť viac semien evanjelia, viac sa dotknúť učeníkov, rodín a miestnych zborov.
Vďaka našim modlitbám a snahám násobenie evanjelia exponenciálne rastie a mladí kazatelia sú posielaní zdieľať sa s Dobrými správami.

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu 4. máj 2016
f t g m