Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
Návštevy: 1110

SVEDECTVÁ

ARUBA
Svedectvo #1
Americká dáma bola pozvaná na návštevu miestnej evanjelizačnej udalosti OVD. Bola veľmi ovplyvnená detskou radosťou a urobila zábery, aby ich ukázala svojmu susedovi, ktorý v jej okolí zhromažďuje krabice od topánok.
Svedectvo #2
Počas TGJ triedy v Nedeľnej škole, 14-ročný chlapec nechcel pokračovať v lekciách. Napriek tomu, teraz sa zúčastňuje lekcií v triede a preukazuje záujem o evanjelium. Učitelia boli svedkami jeho zmeny.

ARGENTÍNA
Je tu potravinová služba, ktorá oslovila jedenásť detí v ich komunite. Zorganizovali OVD evanjelizačné podujatie, kde sa zúčastnilo viac ako 45 detí a mládeže. Mnohí dokončili program TGJ. Po skončení štúdia bolo veľa dospelých a detí pokrstených! Teraz rastú vo svojej viere a chodia do spoločenstva, aby evanjelizovali. Chváľte Boha, že teraz potravinová služba dostáva pravidelnú pomoc od miestneho pekára, aby mohli pokračovať v službe deťom a rodinám v ich komunite.

AUSTRÁLIA
Bolo nám oznámené, že miera neobsadenosti skladov v Aucklande na Novom Zélande bola 1%, čo znamená, že skladové priestory sú veľmi obmedzené. Realitní agenti neboli motivovaní pomôcť nám, pretože provízia za krátkodobý prenájom nie je vysoká. Hľadali sme z viacerých kostolov, táborov, športovísk, atď., Ale všetky dvere boli zatvorené. Po mnohých výzvach Pán poskytol sklad, ktorý dodala skvelá dáma, ktorá má významné portfólio nehnuteľností. Poskytla skvelý sklad za veľmi ekonomickú cenu. Táto dáma spomenula, že keď bola dieťa, balila krabice od topánok a veľmi podporovala službu. Vďaka Bohu za Jeho zaopatrenie. Modlite sa, aby táto milá dáma spoznala Ježiša Krista ako svojho osobného Pána a Spasiteľa.

BIELORUSKO
Chlapec dostal darčekovú krabicu OVD už pred časom. Je z chudobnej rodiny a bojuje s rakovinou. Jeho babička zomrela na rakovinu a aj ďalšie deti v rodine majú zdravotné problémy. Tento chlapec naďalej žije a lekári nevedia, ako to je možné. Táto rodina distribuovala päťdesiat darčekových krabíc ďalším postihnutým deťom a trvalo to niekoľko mesiacov. Výsledkom je, že mnohé rodiny začali navštevovať klub rodičov v ich kostole.

BRAZÍLIA – Manaus
Svedectvo #1
OVD bola pre nás neuveriteľným požehnaním v amazonskej kotline. Dostali sme správy od niekoľkých cirkví o tom, ako projekt požehnal ich cirkvi. Niekoľko pastorov bolo obnovených a povzbudených, keď si uvedomili, že môžu pokračovať
vo svojich službách. Chváľte Boha!
Svedectvo #2
Spustenie OVD v minuloročnej sezóne bolo požehnaním nášho regiónu. Mali sme stovky dobrovoľníkov a desiatky zborov sa zapájajú. Mnohí učitelia k nám prišli a povedali, že projekt OVD je odpoveďou na modlitbu. Naše deti potrebovali byť zasiahnuté nielen evanjeliom, potrebovali sa tiež stať učeníkmi. Akým požehnaním je táto služba!
Svedectvo #3
Naše triedy TGJ pokračujú týždenne. Máme stovky detí, ktoré sa učia. Pre mnohých z nich je to prvýkrát, čo sa dostali do kontaktu s evanjeliom. Niektoré deti dokonca začali privádzať svojich rodičov. Zoznámili sme sa s novými rodinami v
cirkvi a pastori sú svedkami obnovy a oživenia v ich komunitách. Prostredníctvom dobrovoľníkov, evanjelizácie a učeníctva sme zaznamenali skvelé výsledky!

Štvrťročný deň modlitieb a pôstov - 7. november 2018
Návštevy: 1489

OVD ŠTVRŤROČNÝ DEŇ MODLITIEB A PÔSTOV

7. Február 2018


ZAMYSLENIE

Spôsobuje, že nepriateľ uteká


Náš Pán Ježiš je pre nás tak milý a milostivý, že nám dal všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť, uprostred tohto padlého sveta (2 Petra 1: 3). Pán nám dal duchovné brnenie, ktoré si každodenne obliekame, aby sme dokázali odolať a zvíťaziť v našich bojoch a bojoch proti hriechu a Satanovi (Efezským 6: 10-18). Ježiš nám dal svojho Ducha, aby v nás prebýval a povedal nám, že Jeho Duch je väčší ako náš nepriateľ (1 Ján 4,4). A Ježiš nám dal duchovné stratégie, ktoré môžeme využiť celý deň, keď čelíme útokom a pokušeniam od Diabla.
Jedna z týchto duchovných stratégií, ktorú často zanedbávame, je tak silná, že v skutočnosti spôsobuje, že Satan od nás uteká! Božie slovo nám sľubuje, že uprostred duchovného boja, ak sa obrátime a podriadime Bohu, musí nepriateľ utiecť (Jakub 4: 7). Toto je neuveriteľný prísľub a realita. Jakub opisuje, že dve skutočnosti sa skutočne vyskytujú v rovnakom čase. Keď sa obraciame k Bohu v modlitbe a poslušnosti, vlastne sa obraciame preč od Satana a to spôsobí, že Satan od nás utečie. Akonáhle si vyberieme uctievanie nad starosťami, náš nepriateľ už nemá oporu a musí utiecť.
Tento čin duchovného boja dáva Bohu veľkú slávu, pretože mu ukazuje, že veríme v Jeho moc a je to uctievanie, keď Mu podávame sami seba a naše okolnosti. Ako Boh dostane slávu, zažívame úľavu a mier z útoku nášho nepriateľa. Táto duchovná stratégia načrtnutá Jakubom v nás tiež spôsobuje, že rastieme v duchovnej zrelosti, čo nás robí viac závislými na Božích duchovných víťazstvách a nespoliehame sa na vlastnú silu.

 

SVEDECTVÁ

ANGOLA

Traja mladí ľudia, Bruno, Gerson a Edmilson, ktorí ako deti dostali darčekové krabice, ale odišli z cirkvi a od Boha, nedávno uznali hodnotu toho, čo dostali prostredníctvom OVD a vrátili sa k rozhodnutiu nájsť pastora, ktorý im dal tieto darčeky. Chvála Bohu, že poslal týchto márnotratných synov späť. Teraz chcú byť zapojení do OVD, aby zabezpečili, že aj ostatné deti dostanú Najväčší dar.

BIELORUSKO
Manžel stále hovoril svojej manželke, „Nikdy neprejdem dverami tvojej cirkvi“. Ale tento rok prišiel na Vianočnú evanjelizáciu so svojím synom.

BRAZÍLIA – Pernambuco (Recife) (pozn. prekl. Prístav na severovýchode Brazílie)
Felipe Rocha, 14 rokov, je mladý muž s motorickými a intelektuálnymi ťažkosťami, s mentálnym vekom nižším ako jeho chronologický vek. Je z katolíckej rodiny, ale bol pozvaný na účasť na Najúžasnejšej ceste. Počas každej lekcie bola Felipeovi preukázaná láska Kristova. Mal takú radosť, že sa dokázal učiť a zúčastňovať sa spolu s ostatnými deťmi. Naučil sa o láske k Bohu a o Ježišovi Kristovi, Božom synovi. Jeho rodina povedala, že pred TGJ bol Felipe smutný a nekomunikoval s ostatnými deťmi. Ale jeho rodina videla radosť v jeho srdci po každom úseku v TGJ a chcela, aby i naďalej navštevoval cirkev, kde sa konala TGJ, aby sa mohol stále učiť o Bohu.

BRAZÍLIA – Rio de Janeiro
Výsledok nášho úsilia prostredníctvom TGJ prináša radosť do našich sŕdc. Emerson, 11-ročný chlapec, ktorý tvrdil, že je ateista, navštevoval a dokončil Najúžasnejšiu cestu. Bol zasiahnutý Božím slovom, prijal Bibliu a veľmi sa zaujímal o čítanie Biblie. Štyri ďalšie deti, Adriele S., Adriele; Joice a Ariene, ktorých rodiny sú zapojené do čarodejníctva, tiež počuli Slovo Božie. Dve z týchto detí prijali Ježiša ako svojho Spasiteľa. Bola to pozoruhodná skúsenosť v živote profesorky Alcione. Už po 2. hodine profesorka Alcione bola veľmi odradená z neposlušnosti detí a duchovného boja. Ale ona dokončila kurz a bol vzrušená a šťastná zo všetkého, čo sa stalo. Teraz je ešte viac pripravená a ochotná zdieľať Kristovo evanjelium s viacerými deťmi.

ČILE
Daniel Palacio spolu so svojimi bratmi boli poslaní na SENAME (národná služba pre neplnoleté osoby) a Úrad na ochranu detí La Florida v Santiagu v Čile. Daniela a jeho bratia sa mohli zúčastniť na stretnutí v jeho škole, kde získal darček na topánky. Mireya Inostroza, koordinátor logistiky NLT, dokázal s ním pokračovať. Pred účasťou v OCC bol Danile pravidelne potrestaný za svoje zlé správanie a za slabú akademickú výkonnosť. On nebol povýšený na ďalšiu triedu a opakoval rovnakú triedu už druhý krát. Ale po účasti na OCC sa Daniel začal meniť! Jeho učitelia uviedli, že zmena bola pozoruhodná. Jeho triedy sa zlepšili a dokonca aj jednu cenu od svojej školy za všetky jeho ťažké úsilie. Bol vybraný ako jeden z najuznávanejších študentov! Daniel momentálne navštevuje miestny kostol s školským lektormi. Dávame Bohu slávu na zmenu v Danielovom živote.

COSTA RICA
Minulý rok IMAS (celoštátna sieť denných centier) umožnila dobrovoľníkom slúžiť deťom. Tímy priniesli evanjelium najmä v severnom a atlantickom regióne.

EL SALVADOR
Pastor svedčil o tom, ako bola TGJ požehnaním v jeho cirkvi, pretože deväť detí prišlo k poznaniu Krista, ktorého rodičia ho nepoznajú. Dúfam, že prostredníctvom detí môžu rodičia jedného dňa prijať Krista. Pastor poďakoval Bohu, Samaritan´s Purse a "Sol de Peniel" za materiál, ktorý bol požehnaním pre nedeľnú školu.
Debora je desaťročná dievčina z chudobnej rodiny žijúca vo vidieckej oblasti vzdialenej od mesta La Palma. Zúčastnila sa na evanjelizačnom stretnutí a na svoje prekvapenie v jej krabici od topánok sa objavili topánky, farby, perá atď. Povedala, že bola taká šťastná, že mnohokrát prosila svojich rodičov o topánky, ale nemohli si ich dovoliť. Jej rodičia boli takí vďační, že sa k nej pripojili v cirkvi.

GUATEMALA
Boh je verný a vo svojom milosrdenstve dovolil tímu hovoriť s kresťanským podnikateľom, jeho meno je Tomás Miculax. Keď mu bol predložený projekt, povedal: "Nebojte sa, chcem byť súčasťou tohto požehnania a môcť prezentovať Ježiša deťom po celej krajine, a tak vám zabezpečím sklad." O niekoľko dní neskôr zavolal, aby sa pýtal, či by sme mohli hovoriť, pretože mal kamaráta, ktorému nás chcel predstaviť. Keď sa tím stretol s bratom Tomásom, vytiahol si zápisník, v ktorom zorganizoval celú oblasť zónami a s nápadom lepšieho plánu osloviť veľa detí.

LESOTHO
Severný región má deti, ktoré sú teraz modlitebnými bojovníkmi po absolvovaní TGJ v roku 2015.

ČIERNA HORA
Táto sezóna pre nás v Čiernej hore začala s náročnými skúsenosťami. Krátko pred distribúciou v severnej časti Čiernej Hory (Plevlja, Zabljak) niekto publikoval o nás zlé články a uvoľnil tlak z pravoslávnej cirkvi na ľudí, ktorí boli pozvaní. Zjednotili sme sa v modlitbe a požiadali o modlitebnú podporu zo strany a vedúcich predstaviteľov BBCE. Pán odpovedal mocným spôsobom. Distribúcia prebiehala hladko a ľudia zmenili svoje postoje.

NIKARAGUA
V cirkvi Jehovah Jireh, v tunelovej komunite Masaya, po rozdelení topánok v máji 2017 sa rozrástla služba s deťmi a slúžila ako prostriedok evanjelizácie rodičov detí a komunity.

PARAGUAY
Od minulého roka sa regionálny tím vedúcich pracovníkov Paraguarí usilovne zameral na oslovenie ľudí na veľmi vzdialených a zabudnutých miestach v ich oblasti. V oblasti Escobaru sa Pán dotkol sŕdc niekoľkých pastorov, aby pracovali na týchto vzdialených miestach, aby získali duše pre Krista. Sú to veľmi pokorné cirkvi, ale Pán pracuje. Toto veľmi povzbudilo srdcia tímu v Paraguarí, aby pokračovali v službe, pretože vidia úžasné výsledky toho, čo robí Pán.

POĽSKO
Akcia v Zyrardove bola rozdelená na dve časti kvôli počtu detí. Keď bolo evanjelium vyhlásené pre prvú skupinu, mnoho detí prišlo, aby dali svoje srdcia Ježišovi. Potom sa jeden chlapec prihlásil k našim dobrovoľníkom a spýtal sa, či by mohol zostať na druhej akcii. Nie kvôli daru v krabici od topánok, ale kvôli evanjeliu. Pri prvom stretnutí nevyšiel a bol odhodlaný tak urobiť. Potom bol tak šťastný a jeho želanie bolo, aby OVD pokračovalo navždy.

SRBSKO
Jedna cirkev hlásila, že po distribúcii sa o TGJ zaujímalo toľko ďalších detí, že to prekročilo naše očakávania. Teraz musíme upraviť naše plány. Jedno dieťa dostalo detskú Bibliu v krabici od topánok a teraz jej matka číta každú noc svojim deťom pred spaním. Chváľte Boha za tieto deti, ktoré sa teraz ponáhľajú do postele a počúvajú tieto biblické príbehy. Môžeme mať mnohých ako táto rodina.

SLOVENSKO
Chcem sa poďakovať za vaše modlitby a podporu v posledných mesiacoch. V auguste som bola nečakane hospitalizovaná a absolvovala som operáciu. Asi o mesiac neskôr výsledky ukázali, že sa jednalo o nádor. Od začiatku, vďaka vašim modlitbám som cítila, že Boh je so mnou. Nemala som žiadne bolesti po celý čas, cez liečbu som prešla bez akýkoľvek problémov a vďaka Ježišovi som v tomto víťaz. Národná koordinátorka pre následnú prácu.

JUŽNÁ AFRIKA
V Mathabatha gaSekhukune sa tínejdžerka s dyslexiou a učebnými problémami začala zúčastňovať hodín TGJ a Božou milosťou bol medzi tými, ktorí dobre skončili a absolvovali. Rodičia tohto dievčaťa teraz začali chodiť do Cirkvi.
V Polokwane tínejdžerka začala malú triedu vyučovania detí od susedov po vyučovaní TGJ po škole. Dieťa predtým nedostalo žiadne odmeny zo školy, ale tentoraz získalo ocenenie 2. najlepšieho študenta na promóciách. Dokonca učilo svojich rodičov, aby sa modlili každý deň ako rodina. Matka začala prichádzať do cirkvi a otec tiež sľúbil, že začne chodiť tento rok.

ŠPANIELSKO
Španielska kresťanka pozvala univerzitnú kamarátku s moslimským pozadím, aby dobrovoľne pracovala v spracovateľskom centre v Madride. Päť dopoludní sa dobrovoľne podieľali na expedovaní, čo jej dalo príležitosť vyjadriť svoju vieru, a to najmä preto, že OVD distribuovala krabice od topánok do utečeneckých táboroch. V severnej Afrike je demonštrácia OVD projektom, ktorý slúži všetkým deťom bez ohľadu na náboženské pozadie. A čo viac, uvedomila si, že sa cítila úplne integrovaná so zvyškom dobrovoľníkov bez ohľadu na jej moslimskú vieru.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Jedna z našich dobrovoľníkov v Spojenom kráľovstve bola neuveriteľne požehnaná na službe Vision Trip, keď odovzdala krabicu dievčaťu v nemocnici v Albánsku. Rozpoznala, že krabica od topánok bola spracovaná a zabalená v Spracovateľskom centre, v ktorom dobrovoľne pracuje.

MENA-Citlivá krajina
"Veľmi som miloval veľa peňazí, keď som raz kráčal po ulici, videl som núdzne staré ženy. Pamätal som si, čo sme sa naučili v triede TGJ a dal jej všetko to, čo mám 3,5 dolárov, o niekoľko minút neskôr som videl, ako človek zrazu stratil 100 dolárov z vrecka, tak som peniaze zodvihol, utekal k nemu a dal mu 100 dolárov. Ako odmenu dal 3,5 dolárov. Cítil som sa tak šťastný a povzbudený. ​​"- Príjemca balíčka

"V škole som bol veľmi lenivý. Raz som sa modlil k Bohu a spýtal sa ho, či je tak mocný, ako som o ňom počul, a potom, či mi pomôžte s mojim štúdiom. Boh ma zmenil, stal som sa oveľa aktívnejší a energickejší v škole a moje známky sa zmenili, sú lepšie. "- Príjemca balíčka

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 7. február 2018
Návštevy: 1714

(čiastočný preklad z angličtiny)

 

Boh, ktorý otvára dvere

 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz vo väzení, Kološanom 4:3

Božie Slovo obsahuje viac ako päťdesiat veršov, ktoré uvádzajú "dvere". Otvorené dvere, zatvorené dvere, rozbité dvere a opravené dvere sa používajú ako mocné ilustrácie Svätého Ducha v Písme. Dokonca aj Pán Ježiš sa označil za "dvere", ktoré vedú k spáse v Jánovi 10: 9.

Jeden model Kráľovstva, ktorý nám Boh preukazuje vo svojom Slove, je, že zázračne otvára dvere na šírenie evanjelia ako odpoveď na modlitby Jeho ľudu. Zamyslite sa späť do napätej scény v Skutkoch 12. Apoštol Jakub bol práve zabitý a apoštol Peter bol vhodený do väzenia. Cirkvi, ktorá sa práve narodila, hrozí, že bude umlčaná a vyčistená. Existuje však skupina Božích ľudí, ktorí sa horlivo modlia v blízkom dome. A ako odpoveď na modlitby svojho ľudu, Boh zázračne otvorí dvere a Peter vystupuje z väzenia a späť do Jeruzalema, aby hlásal evanjelium.

Apoštol Pavol, ktorý dobre pochopil realitu duchovného boja (pozri Efezským 6: 10-20), vedel, že nepriateľ sa pokúša vytvoriť všetky druhy stien, prekážok a hradieb, aby zastavil šírenie záchranného evanjelia Ježiša Krista , To je dôvod, prečo Pavol požiadal cirkev v Kolosách, aby sa modlili, aby Boh "otvoril nám dvere pre slovo, aby vyhlásil Kristovo tajomstvo" (Kol. 4, 3).

Ako služba, ktorá je plne odhodlaná šíriť lásku a pravdu Ježiša Krista miliónom detí na celom svete, Operácia vianočné dieťa čelí mnohým prekážkam a zatvoreným dverám, ktoré sú pre nás neprekonateľné, ale nie pre Boha. Boh otvára dvere ako odpoveď na naše modlitby, v reakcii na naše modlitby za každú krabicu, každú paletu, každý kartón a každý kontajner. A dvere, ktoré Otvorí nikto nemôže zavrieť (Zjavenie 3: 8). Len Boh môže nadprirodzene otvoriť srdce dieťaťa, aby uverilo a prijalo jeho Syna Ježiša a jedine Boh môže nadprirodzene otvoriť všetky dvere potrebné na to, aby každý kontajner dorazil bezpečne. Pokračujme neustále v modlitbách za obidve tieto oblasti a stojme  v úžase, ako náš veľký Boh odpovedá na volanie svojho ľudu.

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 1. november 2017
Návštevy: 2123

ZAMYSLENIE

Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipanom 4:6-7 EKU)
Čo je lepšie, mať v sebe pokoj alebo pocit strachu ? Ako často zápasíme s myšlienkami, ktoré nám víria v našej mysli a spôsobujú, že sme čoraz viac ustarostení? Naše myšlienky a pocity sa môžu navzájom sýtiť tak, že sa špirálovito transformujú do starostí.
Pre mnohých z nás je veľmi jednoduché starostiť sa. Môžeme si robiť obavy a starosti ohľadom nášho zoznamu úloh, práce, rodiny, bezpečnosti a celého radu iných vecí. Starosť a obava, tak ako aj byť ustarostený, nie je dobrá. Biblia nám veľmi jasne hovorí, že nemáme byť ustarostení alebo si robiť starosti. Je to presný opak viery a dôvery v Ježiša. Namiesto toho sa máme modliť, žiadať a dokonca aj prosiť Boha ohľadom všetkého v našom živote. Tým, že to budeme robiť a zároveň budeme ďakovať, Boh nám zasľúbil, že Jeho pokoj bude viesť naše srdcia a mysle. Tento druh pokoja nedáva z ľudského pohľadu žiaden zmysel. Tento pokoj totiž prevyšuje všetko čomu dokážeme porozumieť. Stráži naše mysle, naše pocity, naše mysle i to ako premýšľame. Uvedený verš jasne hovorí, že sa to deje skrze Ježiša Krista. Ježiš na kríži zobral každý dôvod na to, aby sme sa pre niečo starostili. Zaplatil cenu, aby sme ju my už nemuseli platiť. Umožnil nám, aby sme zažívali plnosť Božej lásky a pokoja.
Tým, že oznamujeme svoje žiadosti Bohu a sústredíme sa len na Neho, stávame sa človekom zo Žalmu 1:2-3 (EKU)
Ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.
Takže zíďme sa spolu a skrze modlitbu, ďakovanie, prosiac Boha, aby konal, odovzdajme Mu všetky naše obavy a dôverujme Mu, že On bude konať. Zažime spolu Boží pokoj, ktorý prichádza skrze našu neochvejnú dôveru k Nemu a taktiež plne dôverujme Bohu, že Jeho pokoj bude strážiť naše pocity a myšlienky.

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 2. august 2017
Návštevy: 2082

Boží pokoj, ktorý presahuje všetko

“Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.” (Filipanom 4:6-7 EKU)

Deti sú jedným s najviac prehliadaných a utlačovaných segmentov celosvetovej populácie najmenej zasiahnutá skupina ľudí. Väčšina svetovej populácie detí nikdy nepočula o tomto verši, ktorý napísal apoštol Pavol cirkvi v cézarskej Filipii, aby ich potešil a povzbudil. Príliš veľa detí žije hlboko pod hranicou chudoby, trpí chorobami a sú zanedbávané.
My nemáme byť ustarostení pod ťarchou týchto faktov, ale máme predkladať naše žiadosti Bohu, pretože On odpovedá na vierou naplnené modlitby svojho ľudu. George Barna vo svojom výroku hovorí, že "Služba deťom je tá najstrategickejšia služba v Božom kráľovstve.” (Barna, George. Transforming Children Into Spiritual Champions. 2003). To je dôvod prečo sa mobilizujeme do modlitby za Operáciu vianočné dieťa.
To je prečo s celým srdcom hľadáme a skrze modlitbu vo viere žiadame nášho Stvoriteľa, aby našiel spôsob ako doručiť viac krabíc od topánok ešte nezasiahnutým deťom. Modlíme sa, aby bolo srdce každého dieťaťa otvorené tejto jedinečnej možnosti skrze Evanjelium spoznať Boží pokoj, ktorý presahuje každú myseľ. Našou túžbou je vidieť nárast modlitieb, aby boli zasiahnuté srdcia detí. Výsledkom našej jednotnej modlitby bude to, že viac a viac detí spozná lásku a prijatie, ktoré im dá náš Pán.

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 3. august 2016
f t g m