Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

15. lekcia - Ovocie Ducha

Ovocie Ducha je výsledkom prítomnosti Ducha Svätého v našich životoch. Premieňa náš charakter a všetko v ňom, rovnako tiež vzťahy a životy. V Galaťanom 5. kapitole sú opisované vlastnosti, ktoré by mali byť prítomné v živote človeka, keď slúži Pánovi. Týmito vlastnosťami - označované ako ovocie Ducha Svätého - je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti Duchu a Duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve. No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! Nehľadajme prázdnu slávu, nedráždime sa navzájom a nezáviďme jeden druhému!
(Galaťanom 5,16-26)

 

VERŠ NA ZAPAMÄTANIE: No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme Duchom, podľa Ducha aj konajme! (Galaťanom 5,22-25)


OTÁZKY NA ZAMYSLENIE
• Prečo máme žiť podľa Ducha?
• Čo patrí medzi skutky tela?
• Čo patrí medzi ovocie Ducha?
• Akí by sme ako kresťania mali byť?

Nezabudni: Ak žiješ pre Krista, potom by si mal mať toto ovocie vo svojom živote. Ako strom, ktorý je zasadený vonku. Ak je to jabloň a nerodí žiadne jablká, potom nie je dobrá na nič. Jej úlohou je rodiť jablká. Každý z nás má ovocie, ktoré môže použiť na to, aby spravilo zmeny v ľudských životoch a pomohlo zachrániť duše. Ľudia sa pozerajú na Tvoj život. Ak hovoríš, že si kresťan a slúžiš Pánovi, tak by si mal niesť veľa ovocia a ukázať ho. Môžeš mať lásku, radosť, pokoj...
Ježiš Ti pomôže, aby si niesol/a Ovocie Ducha, ak ho o to požiadaš. Chce, aby si nosil toto ovocie pre Neho. Pomôž mu s tým a ukáž lásku ostatným okolo seba. Ukáž im Ježiša skrze svoje skutky a tie Ťa na tejto ceste povedú.

 

Materiály k tejto lekcii si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

f t g m