Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

oznamujeme vám, že dňa 2.9.2022 všetci záujemcovia o spoluprácu v projekte Operácia vianočné dieťa dostali do svojich mailov vyjadrenie o zaradení alebo nezaradení do projektu. Ďalšie prihlasovanie do projektu už nie je možné. S vybranými partnermi sa tešíme na spoluprácu.

VERŠ DŇA

Rimanom 15:2

Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dobré ku vzdelaniu;

Operácia vianočné dieťa

1. jún je MDD - zapoj sa do OVD!

Za niekoľko hodín sa otvoria elektronické dvere OPERÁCIE VIANOČNÉ DIEŤA pre sezónu 2017 na Slovensku. Ponúkame partnerstvo cirkevným zborom všetkých kresťanských denominácii na Slovensku, ktoré súhlasia s misijným prehlásením projektu OPERÁCIA VIANOČNĚ DIEŤA  a zaviažu sa

zrozumiteľne a prakticky demonštrovať Božiu lásku núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnou cirkvou hlásať dobrú správu o Ježišovi Kristovi. 

Projekt má dve časti :

1. Distribúcia darov v krabici od topánok / zrozumiteľný a praktický prejav.

2. Otvorenie biblického kurzu Najúžasnejšia cesta pre deti / zvestovanie evanjelia

Minulosť nám nastavila zrkadlo v ktorom sme videli množstvo obdarovaných detí (14.500 v roku 2016), no iba málo pozvaných detí k poznávaniu biblických právd v biblickom kurze Najúžasnejšia cesta (cca. 700 detí od januára 2017). Sme vďační Bohu za túto nádhernú službu  aj za každého partnera, ktorý sa zapojil. Snívame však Boží sen o ktorom svedčí sväté Písmo: „Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 1.Tim. 2,4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“  Chceme pracovať tak, aby deti boli spasené a prišli k poznaniu pravdy. Slovo božie nás však vedie k porozumeniu ako sa to môže stať: “Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.  Rim. 10,14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Rim. 10,15 A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané: aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!“

Modlite sa, plánujte a zaregistrujte sa na www.operaciavianocnedieta.sk  od 1.júna 2017

 

Tešíme sa  na spoluprácu s Vami !

 Mgr. Vaško Andrej – národný koordinátor OVD na Slovensku

Podkategórie

f t g m