Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

prihlasovanie do novej sezóny OVD je dnešným dňom spustené. Prihlásiť sa môžete v hornom menu v sekcii Operácia vianočné dieťa. Uzávierka prihlášok do novej sezóny je 31.7.2024. V prípade naplnenia kapacity balíčkov, ktoré máme naplánované pre novú sezónu aj skôr.

VERŠ DŇA

Žalmy 119:93

Nikdy nezabudnem tvojich nariadení, lebo nimi si ma obživil.

Operácia vianočné dieťa

Školenia Operácie vianočné dieťa 2017

Vzácni partneri v službe,
pozdravujeme Vás v mene Pána Ježiša Krista! Ďakujeme Bohu za Váš záujem podieľať sa na projekte Operácia vianočné dieťa (OVD) na Slovensku v roku 2017. Zámerom projektu OVD je podporiť miestnu cirkev v službe núdznym deťom, prejavovaním Božej lásky prostredníctvom daru a zvestovaním evanjelia Ježiša Krista. Preto je nevyhnutné, aby ste sa zúčastnili školenia. Každý partner OVD musí byť zastúpený minimálne dvoma zástupcami, z ktorých jeden je zodpovedný za distribúciu balíčkov a druhý za následnú prácu v kurzoch Najúžasnejšia cesta. Partneri OVD, ktorí požadujú viac ako 200 balíčkov na distribúciu, potrebujú vyslať na konferenciu o jedného zástupcu viac.
Prosíme partnerov OVD, aby zaregistrovali učiteľov zodpovedných za kurz Najúžasnejšia cesta na http://www.operaciavianocnedieta.sk/index.php/tgj/tgj-form do 31.10.2017
V prípade, že sa zodpovedná osoba nemôže zúčastniť školenia, písomne splnomocní svojho zástupcu.
Prosíme učiteľov Najúžasnejšej cesty, ktorí v minulom roku absolvovali vzdelávanie, aby si priniesli príručku pre učiteľa Najúžasnejšej cesty.

Miesta a dátumy školení :
Martin 4.11.2017 o 13:00 hod. v ECAV Martin-Záturčie: Riečiny 4, Martin-Záturčie
Galanta 11.11.2017 o 9.30 hod. Modlitebňa Apoštolskej cirkvi - Z. Kodálya 11, Galanta
Rožňava 17.11.2017 o 13.00 hod. Spoločenská sála MsÚ v Rožňave – ( Šafárikova ul.)
Soľ 18.11.2017 o 10.00 hod. Komunitné centrum v rómskej osade

Súčasťou školenia je podpis Distribučnej zmluvy, ktorá je predpokladom k úspešnému partnerstvu v projekte OVD. Váš schválený počet balíčkov OVD pre rok 2017 a miesto kde bude sklad Vám bude oznámený na školení.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Národný tím OVD Slovensko
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0917 174223

1. jún je MDD - zapoj sa do OVD!

Za niekoľko hodín sa otvoria elektronické dvere OPERÁCIE VIANOČNÉ DIEŤA pre sezónu 2017 na Slovensku. Ponúkame partnerstvo cirkevným zborom všetkých kresťanských denominácii na Slovensku, ktoré súhlasia s misijným prehlásením projektu OPERÁCIA VIANOČNĚ DIEŤA  a zaviažu sa

zrozumiteľne a prakticky demonštrovať Božiu lásku núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnou cirkvou hlásať dobrú správu o Ježišovi Kristovi. 

Projekt má dve časti :

1. Distribúcia darov v krabici od topánok / zrozumiteľný a praktický prejav.

2. Otvorenie biblického kurzu Najúžasnejšia cesta pre deti / zvestovanie evanjelia

Minulosť nám nastavila zrkadlo v ktorom sme videli množstvo obdarovaných detí (14.500 v roku 2016), no iba málo pozvaných detí k poznávaniu biblických právd v biblickom kurze Najúžasnejšia cesta (cca. 700 detí od januára 2017). Sme vďační Bohu za túto nádhernú službu  aj za každého partnera, ktorý sa zapojil. Snívame však Boží sen o ktorom svedčí sväté Písmo: „Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 1.Tim. 2,4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“  Chceme pracovať tak, aby deti boli spasené a prišli k poznaniu pravdy. Slovo božie nás však vedie k porozumeniu ako sa to môže stať: “Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.  Rim. 10,14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Rim. 10,15 A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané: aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!“

Modlite sa, plánujte a zaregistrujte sa na www.operaciavianocnedieta.sk  od 1.júna 2017

 

Tešíme sa  na spoluprácu s Vami !

 Mgr. Vaško Andrej – národný koordinátor OVD na Slovensku

Podkategórie

f t g m