Copyright 2022 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.6.2022 spúšťame prihlasovanie do novej sezóny OVD. Úspešné zaradenie do projektu je podmienené splnením všetkých podmienok OVD, ktoré sú stanovené zo strany Samaritan´s Purse. Prihlasovanie do sezóny uzatvoríme dňa 31.7.2022. Po tomto termíne nebude náhlásenie možné.

VERŠ DŇA

Jakubov 4:10

Ponížte sa pred tvárou Pánovou, a povýši vás.

Operácia vianočné dieťa

Výdaj balíčkov región Západ a Stred

Vážení partneri,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes bol v regióne Západ a Stred vyložený prvý kamión. Týmto veľmi pekne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za vyloženie kamiónu. Momentálne intenzívne pracujeme na prerozdelení balíčkov. Sklady postupne pripravujeme na ich výdaj. Jednotlivé sklady budú otvorené nasledovne:

SKLAD Vlčany - adresa: Vlčany 962, hneď vedľa kostola Reformovanej cirkvi, zodpovedná osoba za výdaj balíčkov: p. farár Pál Erdélyi

Je nutné vopred sa objednať na termín vyzdvihnutia. Volať pánovi farárovi je možné zajtra, tzn. štvrtok od 18:00-19:00 hod. kontaktné telefónne číslo: 0905 680 153

výdaj balíčkov: sobota 4.12.2021 od 9:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 17:00 hod.

 

SKLAD MICHALOVÁ - adresa: Kultúrny Dom Michalová, Hrádza 19/1, zodpovedná osoba za výdaj balíčkov: pán farár Ján Kundrík, kontaktné telefónne číslo 0918/268073

Je nutné vopred sa objednať na termín vyzdvihnutia.

výdaj balíčkov: sobota od 8:00 - 18:00 hod.

 

 

f t g m