Copyright 2022 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Do nových regionálnych tímov hľadáme dobrovoľníkov spomedzi radov našich Partnerov v službe. Ak máš na srdci zapojiť sa viac do projektu Operácie vianočné dieťa a tiež máš na srdci misiu deťom, si pre nás ten pravý/á. Voľné pozície v tímoch k 1.10.2021 sú:

Národný tím

 • Národný koordinátor pre následnú prácu
 • Národný koordinátor pre mobilizáciu cirkví
 • Národný koordinátor modlitieb

Región Západ:

 • Koordinátor tímu Západ
 • Koordinátor zdrojov
 • Koordinátor pre následnú prácu

Región Stred:

 • Koordinátor pre mobilizáciu cirkví
 • Koordinátor pre logistiku
 • Koordinátor zdrojov
 • OVD kontakt

Región Východ:

 • Koordinátor pre následnú prácu
 • Koordinátor pre logistiku
 • Koordinátor zdrojov
 • OVD kontakt

 

V prípade, že máš záujem o niektorú z dobrovoľníckych pozícií vyplň krátky dotazník, ktorý si môžeš stiahnuť TU. Podrobnejší popis jednotlivých pozícií si môžeš vyžiadať na maily Národného tímu OVD.

 

Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. (Mat. 28,19-20)

Vážení partneri v službe a návštevníci našej webovej stránky,

v uplynulom mesiaci sme zaznamenali masívny výpadok servera, na ktorom sa nachádza naša webová stránka v dôsledku čoho sme prišli o značnú časť zdrojových dát nášho webu, ktoré nebolo možné obnoviť. Z tohto dôvodu je stránka v rekonštrukcii. Snažíme sa obnoviť celú stránku tak, aby ste v nej mali dostupné všetky potrebné informácie v čo najkratšom čase. Postupne budú napĺňané aj jednotlivé podkategórie dátami z minulosti. V prípade, že máte akékoľvek otázky k nášmu webu, neváhajte nás kontaktovať.

Národný tím OVD

f t g m