Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

13. lekcia - Ježišove podobenstvá

Ježišove podobenstvá

Ježiš často učil svojich nasledovníkov pomocou podobenstiev. Podobenstvá, sú vlastne príbehy, ktoré tvoria súbor princípov, o ktorých Ježiš často rozprával – O hrivnách, Boháč a Lazár, Dvaja synovia, O rozsievačovi, O desiatich pannách, O horčičnom semene. Učia nás byť dobrými správcami všetkého, čo sme dostali. Vo svete, ktorý je zameraný predovšetkým na napĺňanie vlastných potrieb, nám tieto nadčasové príbehy pomáhajú dôverovať Bohu. Zároveň nás učia podľa Ježišových slov aj žiť. Jedným z takýchto príbehov je príbeh o talentoch. Poďme sa naň pozrieť. 

Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schopností — a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Keď prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje! Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. (Matúš 25,14-30)

Otázky na zamyslenie:

•    Čo rozhodovalo o osude sluhov?________________________________ ________________________________ ________________________________
•    V čom spočívala ich odmena?________________________________ ________________________________ ________________________________
•    Prečo tretí sluha zlyhal?________________________________ ________________________________ ________________________________

VERŠ NA ZAPAMÄTANIE: "... Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. Lebo každému, kto má, sa pridá a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má..." (Matúš 25, 28 - 29)

 

Poznámka pre učiteľov: Úplný pracovný list nájdete v sekcii Download. Je dobré, aby ste si na úvod lekcie pripravili podobné aktivity, ako ste to robili s deťmi doteraz.

f t g m