Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Štvrťročný deň modlitieb a pôstov - 1. máj 2019

Euroázia

Poďakovania a modlitebné prosby

 

BIELORUSKO

 • Ďakujeme Bohu za vzdelávanie regionálnych koordinátorov, ktoré bolo veľmi úspešné a ocenené.
 • Ďakujeme Bohu za to, že mnohé deti prechádzajú tréningom učeníctva.
 • Modlite sa za jednotu všetkých vedúcich tímov.
 • Modlite sa, aby Pán priviedol tých správnych ľudí, aby vyplnili prázdne pozície vo viacerých tímoch.

BOSNA A HERCEGOVINA

 • Ďakujeme Bohu za každú príležitosť, ktorú sme mali v tejto sezóne na zdieľanie evanjelia.
 • Ďakujeme Bohu za 25 rokov služby OVD v krajine.
 • Ďakujeme Bohu za veľké národné a regionálne stretnutie tímov, kde sme strategizovali, ako posunúť službu dopredu.
 • Modlite sa, aby partneri chytili víziu OVD a TGJ a aby Boh otvoril viac dverí pre TGJ.
 • Modlite sa, aby bol Ježiš vyvýšený na našej nadchádzajúcej 25-ročnej oslave OVD, kde pozveme partnerov,vládnych predstaviteľov a členov komunity.
 • Modlite sa, aby Boh prerušil cyklus vojny na Balkáne a vypočul naše modlitby za naše deti a krajinu.

ESTÓNSKO

 • Modlite sa, aby aspoň dvanásť detí v konkrétnej dedine úspešne dokončilo triedy a absolvovalo TGJ,čo by bolo svedectvom Božej moci.
 • Modlite sa za miestnu cirkev pozvanú do školy, aby distribuovala darčekové krabice a začala TGJ.Keď prišli učitelia, žiadne deti na nich nečakali.Namiesto toho objavili okultné aktivity a tie sú podporované miestnymi orgánmi.

FIDŽI

 • Ďakujeme Bohu, že jeden regionálny tím distribuoval 2 230 darčekových krabíc a že do TGJ sa zapojilo 1 000 detí.
 • Ďakujeme Bohu za prácu vykonanú v tejto sezóne bez nehôd alebo neúspechov a za to, že všetky stretnutia a úlohy boli dokončené.
 • Modlite sa za cirkev, ktorú navštevuje pätnásť ľudí, ktorá začala po distribúcii darčekových krabíc.Ďakujeme Bohu za nový začiatok a že sa v budúcnosti zvýši počet členov.
 • Modlite sa za tímovú prácu v jednote a za dokonalý koniec sezóny.
 • Modlite sa za triedy TGJ, ktoré sa začali a skončia rovnakým počtom študentov.

GRUZÍNSKO

 • Ďakujeme Bohu za nový regionálny vodcovský tím, ktorý organizoval projekt vo svojich regiónoch dobre.
 • Ďakujeme Bohu za nového modlitebného koordinátora v Národnom tíme.
 • Ďakujeme Bohu za všetkých partnerov v službe, ktorí sú pre nás požehnaním.
 • Modlite sa za nábor a výber nového regionálneho vedenia.
 • Modlite sa za deti, ktoré teraz prechádzajú cez TGJ.
 • Modlite sa za letnú distribúciu spolu s tímom študentov zo Spojených štátov.

INDONÉZIA

 • Ďakujeme Bohu, že ministerstvo financií vydalo dekrét o oslobodení od dane.To znamená, že lenjeden krok je potrebný na to, aby kontajnery dostali colné odbavenie.
 • Ďakujeme Bohu, že prvý projekt Value That Grows sa úspešne uskutočnil na rybom trhu s 217 deťmi.
 • Ďakujeme Bohu za ukončenie tréningu, 48-krát sa uskutočnilo stretnutie vízie a TGJ tréning 6-krát.
 • Modlite sa, aby sa kontajner včas uvoľnil bez zdržania pri colnom odbavení alebo prekážok v distribúcii.
 • Modlite sa, aby neexistovali žiadne prekážky s tlačením materiálov a aby bolo dokončené včas, aby sa mohla začať TGJ, len čo dostane darčekové krabičky.
 • Modlite sa, aby sa program OVD uskutočnil včas a aby sa mohol vytvoriť nový regionálny tím.

LITVA

 • Modlite sa, aby šestnásť cirkví v krajine mohlo začať kurzy TGJ, ktoré budú pokračovať v promócii.
 • Modlite sa za rozvoj projektu a najmä za výber regionálnych tímov.

MACEDÓNSKO

 • Ďakujeme Bohu za oslavy dvadsiatich rokov služby Samaritan´s Pursse v Macedónsku.
 • Ďakujeme Bohu za verných učiteľov a 34 detí, ktoré prešli TGJ.
 • Ďakujeme Bohu za úžasnú tímovú chémiu.
 • Modlite sa za nového regionálneho koordinátora zdrojov.
 • Modlite sa, aby deti, ktoré prešli TGJ, rástli v Pánovi.

MALAJZIA

 • Ďakujeme Bohu za schválenie daňového oslobodenia a bezpečný príchod 7 000 darčekových krabíc.
 • Ďakujeme Bohu za jeho nikdy nekončiacu priazeň poskytovania bezplatného uskladnenia darčekových krabíc.
 • Ďakujeme Bohu za úspešné evanjelizačné podujatia v troch dedinách.
 • Modlime sa, aby sa v nadchádzajúcej sezóne prijalo viac partnerov v službe.
 • Modlite sa, aby Partneri v službe začali predkladať svoje správy včas.
 • Modlite sa, aby naši partneri v tomto roku zažili veľkú úrodu.

MONGOLSKO

 • Ďakujeme Bohu, že všetci Partneri v službe a učitelia TGJ boli vyškolení.
 • Ďakujeme Bohu, že sme mohli doviezť darčeky OVD do krajiny.
 • Modlite sa za to, aby sme mali všetky potrebné dokumenty na odbavenie darčekových krabíc, aby mohli rýchlo prejsť colnými orgánmi.
 • Modlite sa za bezpečnú prepravu a skladovanie darčekových krabíc.

ČIERNA HORA

 • Ďakujeme Bohu, že teraz máme dokončený Národný vodcovský tím a pre deti, ktoré sa zúčastnili TGJ.
 • Ďakujeme Bohu za Partnerov v službe, ktorí sú v tejto sezóne zaangažovaní.
 • Ďakujeme Bohu, že každý Partner v službe mohol distribuovať darčekové krabice a všetky náklady na dopravu boli pokryté.
 • Modlite sa za matku dieťaťa zapísaného do TGJ.Matka má rakovinu prsníka.
 • Modlite sa za deti, ktoré tento rok počuli evanjelium Ježiša Krista.
 • Modlite sa za viac učiteľov TGJ, ktorí budú šíriť evanjelium deťom a viesť

MJANMARSKO

 • Ďakujeme Bohu za trojdňové stretnutie, kde sme študovali Bibliu, preskúmali Tímový vodcovský manuál aprediskutovali plány na nadchádzajúcu sezónu.
 • Ďakujeme Bohu za verných Partnerov v službe, ktorí učili lekcie TGJ, hoci čelili ťažkostiam.
 • Modlite sa, aby dobrovoľníci mohli slúžiť Bohu s jednotou, pokorou a vďačnosťou.
 • Modlite sa za tímovú koordinátorku, ktorá musí dostať chemoterapiu kvôli rakovine prsníka.
 • Modlite sa, aby sme včas podpísali memorandum o porozumení a mohli normálne spustiť plán sezóny 2019-2020.

FILIPÍNY

 • Ďakujeme Bohu za uvoľnenie posledných dvoch kontajnerových dodávok.
 • Ďakujeme Bohu, že väčšina auditu v IHQ mala dobré výsledky v zodpovednosti v rámci služby.
 • Ďakujeme Bohu za podujatia Willa Grahama, špeciálnu distribúciu a Detskú kampaň
 • Modlite sa, aby členovia tímu zostali v centre pozornosti, úsilia a vášne konať Pánovu vôľu s radosťou, láskou a spoluprácou.
 • Modlite sa za pokračujúce školenia TGJ a aby sa oslovili najchudobnejšie a najpotrebnejšie deti v krajine.
 • Modlite sa, aby Partneri v službe boli verní a dobrí správcovia evanjelia, deti, darčekové krabice a zdroje.

POĽSKO

 • Ďakujeme Bohu za každé nové miesto v krajine, kde sa dostali darčeky a evanjelium.
 • Ďakujeme Bohu za oslavu Dvadsať rokov OVD Poľsko a za mnoho rokov Božej vernosti.
 • Modlite sa za múdrosť pre koordinátorov a učiteľov, aby plne pochopili a implementovali smernice OVD.
 • Modlite sa za nové miesta v Poľsku, ktoré sa dajú dosiahnuť prostredníctvom evanjelia prostredníctvom OVD.
 • Modlite sa za novú generáciu detí, ktoré sú teraz budované prostredníctvom TGJ.

RUMUNSKO

 • Ďakujeme Bohu za úspešný Vision Trip s tímom z Nemecka.
 • Ďakujeme Bohu za dobré správy od našich krajských tímov.
 • Ďakujeme Bohu za každú skupinu, ktorá sa zúčastňuje na TGJ a za tých, ktorí ukončili štúdium.
 • Modlite sa za zdravotný stav našich regionálnych a krajských koordinátorov, ktorí mali operáciu.
 • Modlite sa za motiváciu a oddanosť nášho tímu a za príležitosti začať nové zbory prostredníctvom OVD.
 • Modlite sa za pravidelné stretnutia vedúcich tímov a lepšiu komunikáciu medzi tímami.

SRBSKO

 • Modlite sa za nový nadväzujúci program, ktorí by chceli Srbskí dobrovoľníci predstaviť školám.
 • Modlite sa za skupinu detí, ktoré absolvovali TGJ, že budú naďalej rásť v Kristovi.
 • Modlite sa za úspešné absolvovanie kurzu TGJ v dedine, kde deti milujú učenie Biblie.

SLOVENSKO

 • Ďakujeme Bohu za rast národného a regionálnych tímov.
 • Ďakujeme Bohu za nového prezidenta Slovenska.
 • Modlite sa za to, aby Boh usmernil nového prezidenta Slovenska na ceste spravodlivosti.
 • Modlite sa za odstránenie manipulácie a za Božiu spravodlivosť a múdrosť.
 • Modlite sa za uzdravenie regionálneho koordinátora pre logistiku Západ, ktorý má zdravotné problémy s kolenom.
 • Modlite sa za ochranu a povzbudenie regionálnej koordinátorky pre následnú prácu Západ, ktorá čelí útokom na seba a svoju rodinu.
 • Modlite sa za region Gemer, deti a rodiny v tomto regióne. Nech Boh otvorí dvere do miest a obcí, aby čo najviac odznelo evanjelium a čo najviac ľudí bolo zachránených pre Božie kráľovstvo.
 • Ďakujeme Bohu za každé dieťa, ktoré je zapojené do programu TGJ a každého verného učiteľa TGJ.

THAJSKO

 • Ďakujeme Bohu za nábor a výber dobrovoľníkov pre tím, ktorý je teraz plný.
 • Chváľte Pána za krabice.Väčšina z nich bola uvoľnená našim Partnerom v službe.
 • Ďakujeme Pánovi za evanjelizačné podujatia, na ktorých sa zúčastnili mnohé deti, ktoré prijali Ježiša ako svojho Pána.
 • Modlite sa za mnohé nadchádzajúce podujatia.
 • Modlite sa za doplnené národné a regionálne vodcovské tímy.
 • Modlite sa za nábor a výber Vodcovského tímu.

UKRAJINA

 • Ďakujeme Bohu, že darčeky a materiály pre službu boli bez problémov doručené Partnerom v službe.
 • Ďakujeme Bohu za partnerov, ktorí organizujú evanjelizačné podujatia a triedy TGJ.
 • Modlite sa, aby boli prázdne pozície vo vodcovských tímoch obsadené na nadchádzajúcu sezónu.
 • Modlite sa za prezidentské a parlamentné voľby. Modlite sa za vodcov, ktorí umožnia cirkvám, aby si aj naďalej užívali slobodu kázať evanjelium.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za včasné obdržanie Osvedčení o využítí od vlády.
 • Ďakujeme Bohu za obsadenie neobsadenej pozície modlitebného koordinátora.
 • Ďakujeme Bohu, že stretnutie Strategického plánovania sa úspešne uskutočnilo so zamestnancami a IFR.
 • Modlite sa za Nábor a Výber v dvoch regiónoch, Vision Casting Meetings a pozíciu koordinátora, ktorá sa má obsadiť.
 • Modlite sa za to, že od vlády budú prijaté nevybavené osvedčenia o využití.
 • Modlite sa za sklady ako nefinančné dary na najlepších miestach.
 • Modlite sa za jednotu členov tímu, dobré vzťahy medzi sebou a schopnosť dostať sa do nezasiahnutých oblastí.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za darčeky, ktoré boli bezpečne a utajene distribuované v roku 2018.
 • Ďakujeme Bohu za všetky deti, ktoré ukončili program učeníctva.
 • Ďakujeme Bohu za to, že včas vyplnil všetku vládnu dokumentáciu.
 • Modlite sa za to, aby bol prvý nový tím prijatý a vybraný národným tímom koncom apríla.
 • Modlite sa za deti, ktoré ukončili učeníctvo.
 • Modlite sa za nadchádzajúcu sezónu Evanjelizácie a a učeníctva.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za nedávne stretnutie strategického plánovania, ktoré povzbudzuje členov tímu k tomu, aby školili tímy pod nimi.
 • Ďakujeme Bohu za úžasné školenie o Zdrojoch 3.0 pre koordinátorov zdrojov.
 • Modlite sa, aby národný tím hodnotil a reštrukturalizoval tímy v rámci nich.
 • Modlite sa za naše voľby a aby Boh pozdvihol vodcov, ktorí zabezpečia slobodu pre všetky náboženské vyznania.
 • Modlite sa za to, aby sa mnohým núdznym deťom v nezasiahnutých oblastiach venovali a aby sa členovia tímu obnovovali v Bohu pre službu OVD v každom okrese.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za povolenie vlády na distribúciu darčekových tašiek medzi deťmi utečencov.
 • Ďakujeme Bohu za to, že Božie požehnanie je evidentné v tom, že v takej ťažkej krajine je oslobodené od daní.
 • Ďakujeme Bohu za dokončený tím vo veľmi chudobnej oblasti.
 • Modlite sa za nadchádzajúci nábor a výber členov tímu na voľné pozície v rôznych tímoch.
 • Modlite sa za nadchádzajúce školenie Zdrojov.
 • Modlite sa za to, aby sme zasiahli veľa hladných, zanedbaných a bezmocných detí

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za pokojné evanjelizácie a úžasnú reakciu detí a ich rodín.
 • Ďakujeme Bohu za všetky certifikáty o využívaní od vlády.
 • Modlite sa za rýchle uzdravenie jedného z našich logistických koordinátorov, ktorý mal srdcový infarkt.
 • Modlite sa, aby všetky deti, ktoré prešli TGJ, pokračovali v raste vo svojej viere.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za to, že nám umožnil osloviť jednu nezasiahnutú skupinu ľudí v tejto oblasti.
 • Ďakujeme Bohu za novo prijatého koordinátora tímu.
 • Ďakujeme Bohu za dokončenie tried učeníctva a za získanie vládnych dokumentov.
 • Modlite sa za následnú prácu Partnerov v službe medzi nezasiahnutými skupinami ľudí.
 • Modlite sa za nadchádzajúce Vision Casting, MP a Školenia učiteľov a nový tím v inej oblasti.
 • Modlime sa za múdrosť, ktorou sa koordinátori modlitieb snažia vzbudiť viac modlitebných partnerov v celom regióne.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za predchádzajúcu sezónu.
 • Ďakujeme Bohu za Tréningy následnej práce a za distribúciu Biblií a certifikátov.
 • Ďakujeme Bohu za výber nového koordinátora zdrojov.
 • Modlite sa za plynulé odbavenie darčekových krabíc a všetky školenia, ktoré sa majú uskutočniť včas.
 • Modlite sa, aby viac detí získalo poznanie o spáse nášho Pána Ježiša Krista.
 • Modlite sa za dobrú koordináciu medzi kontaktom OVD a učiteľmi a hladkým chodom vyučovacích tried TGJ.

RECA – CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za úspešné ukončenie tried a záverečnú slávnosť.
 • Ďakujeme Bohu za deti, ktoré začali svoju cestu viery.
 • Modlite sa za dokončenie zostávajúcich slávností.
 • Modlite sa za nový nábor RLT.
 • Modlite sa za obsadenie voľných pracovných miest v jednom tíme.

RECA- CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za Program rastu hodnôť, ktorý môžeme použiť v našej krajine.
 • Ďakujeme Bohu za prostriedky prijaté v tejto sezóne.
 • Ďakujeme Bohu za možnosť distribuovať darčekové krabice na severe a juhu krajiny.
 • Modlite sa, aby sme sa mohli podeliť o evanjelium na ťažko dostupných miestach a s nezasiahnutými skupinami ľudí.
 • Modlite sa k Bohu, aby požehnal nábor a výber nového tímu.
 • Modlite sa, aby vláda dokončila kontrolu všetkých kontajnerov a aby sa dary rozdeľovali v hlavnom meste.

RECA- CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za školenia učiteľov v desiatich mestách.
 • Ďakujeme Bohu za 273 detí, ktoré už program ukončili.
 • Modlite sa za to, aby sa OVD dalo rozvíjať v každom regióne, aby sme sa dostali ku každej dedine a nezasiahnutej skupine ľudí.
 • Modlite sa, aby každá cirkev bola Partnerom v službe a tímy, aby Pán vzbudil učiteľov a pomocníkov.
 • Modlite sa, aby deti, ktoré absolvovali program, pokračovali v nasledovaní Pána.
 • Modlite sa, aby všetky naše tímy boli plne naplnené.

RECA- CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za Partnerov v službe, ktorí nás vždy povzbudzujú, aby sme sa modlili za to, aby OVD naďalej prinášalo darčekové krabice, takže Evanjelium môže napredovať!
 • Ďakujeme Bohu za členov tímu, ktorí veria v OVD a zostávajú s nami!
 • Ďakujeme Bohu, že Samaritan´s Purse je ochotná vyjsť z ich cesty, aby dala dar našej krajine!
 • Modlite sa k Bohu, aby nám pomohol zrušiť pokutu, ktorú vláda žiada od Príjemcu.
 • Modlite sa za nového zúčtovacieho agenta, aby našiel legálne spôsoby dovozu a preclenie darčekových krabíc.
 • Modlite sa, aby naše tímy zostali jednotné a nerozpadli sa, pretože sme neboli schopní dovážať darčekové krabice.

RECA- CITLIVÁ KRAJINA

 • Ďakujeme Bohu za darčeky.
 • Ďakujeme Bohu za rastúci počet Partnerov v službe.
 • Ďakujeme Bohu, že sme mohli posielať krabice OVD do rôznych regiónov po celej krajine.
 • Modlite sa, aby sme sa mohli podeliť o evanjelium pomocou krabíc OVD.
 • Modlite sa k Bohu, aby nám pomohol založiť nový regionálny vodcovský tím na severe.
 • Modlite sa za to, aby sme mohli vytlačiť Nové zmluvy pre deti v ich materinskom jazyku.

 

f t g m