Copyright 2023 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Štvrťročný deň modlitieb a pôstov - 6. február 2019

Svedectvá


BAHAMY
Pri príprave tréningu TGJ v Nassau sme pripravili 70 ľudí, aby sa zúčastnili a týchto 70 sa zmenilo na vyše 100. Mohol to byť len zázrak, ktorý rozšíril ich množstvo. Boh tiež vylial uzdravenie na jedného z účastníkov, ktorý potreboval terapiu zlomeného ducha a odstránenie strachu. Tiež osoba, ktorá prišla len na to, aby videla, čoho sa školenie týka, zdieľala, že jej cirkev hľadala program na evanjelizáciu. Bola tak nadšená, že Boh jej nasmeroval kroky priamo na naše stretnutie. Boh skutočne pracoval pre nás.

BARBADOS
Svedectvo # 1 Rodič zrušil prácu, aby sa zúčastnil stretnutia TGJ so svojou šesťročnou dcérou potom, čo povedala, aký krásny čas mala na týchto lekciách. Dovolil je tiež, aby začala navštevovať nedeľnú školu v kostole.
Svedectvo č. 2 Mladá dievčina zlomila babičkin hrebeň  a bola z toho veľmi  rozrušená. Bola pozvaná na evanjelizačné stretnutie a modlila sa za možnosť vyrovnať sa s babičkou. Nie je prekvapením, že keď otvorila darčekovú škatuľu, našla hrebeň umiestnenú na vrchu. Ozýval sa smiech a výkriky radosti z Božieho dobra.
Svedectvo # 3 Dvaja neveriaci rodičia začali navštevovať cirkev kvôli jedenásťročnému synovi. Predtým nenávidel cirkev a upadal do záchvatov, keď musel ísť. Teraz je ochotný a túži ísť. Bol súčasťou lekcií TGJ a miloval ich. Na jeho naliehanie prišli rodičia a teraz sa pripojili k zhromaždeniu.

BOLÍVIA
Svedectvo # 1
Služba OVD a lekcie TGJ boli veľkou pomocou v osobnom i školskom živote detí. Hodiny TGJ mali tiež veľký vplyv na rodiny detí. Zistili sme, že väčšina detí mala otcov, ktorí boli alkoholikmi a starali sa o ich deti zle. Ako sme napredovali v lekciách TGJ, deti sa modlili a preukazovali zmenu postojov a konania. Stali sa viac milujúcimi a starajúcimi sa jedni o druhých v triede. Zdieľali tiež, že ich otcovia sa o ne viac starali a chápali ich. Prostredníctvom svojich modlitieb a viery v Boha videli skutočné zlepšenie svojich problémov.

BRAZÍLIA - Manaus
Svedectvo # 1
Osoba, ktorá bola zodpovedná za službu OCC v jednej cirkvi, bola Službou veľmi požehnaná. Deti prišli do cirkvi a Duch Svätý obnovil zbor prostredníctvom tejto služby.
Svedectvo č. 2
Bola tu jedna mladá dievčina vo veku 9 rokov. Povedala svojej učiteľke TGJ: "Nikdy som nevedela, že existuje láska, najmä láska Božia!"
Svedectvo # 3
Pastor chválil Boha za účasť celej svojej cirkvi v projekte OCC. "Neočakával som pomoc toľkých ľudí z cirkvi, ale bolo to požehnanie pre všetkých. Boh žehnaj OCC! "

BRAZÍLIA - Rio de Janeiro
Svedectvo # 1
Jedna cirkev mala veľa pozitívnych odpovedí z misijnej akcie, ktorá sa konala v sirotinci, kde učili deti tak, ako boli vyškolení v OCC. Konečné výsledky boli vzrušujúce! Rodina troch detí (ktorá žila s agresívnym otcom) sa rozhodla navštíviť cirkev. Deti mohli priniesť svojich rodičov na misijné podujatie. Mnohí prijali Ježiša a ich tváre vyjadrili, že chápu evanjelium. To veľmi posunulo tím. Cirkev zhromaždila finančné príspevky a zaviazala sa pokračovať v starostlivosti o deti v priebehu roku 2019.
Svedectvo č. 2
Učiteľka TGJ mal možnosť pracovať s deťmi vo veku 5-9 rokov. Účasť v tejto službe
bola pre ňu neuveriteľnou skúsenosťou. Rozprávala o Ježišovi a videla detské tváre, keď pozorne počúvali každý príbeh a zúčastňovali sa na aktivitách. Každý deň priniesol iný zážitok, ale najviac ju ovplyvnilo, že deti hovorili o Ježišovi iným ľuďom a priateľom. Učiteľka bola Bohu veľmi vďačná.
Svedectvo # 3
10-ročný chlapec bol veľmi vystrašený. Keď sa rozsvietili svetlá alebo keď počul akýkoľvek hluk, ponáhľal sa k svojej matke alebo sestre. Teraz sa správa inak. Zúčastnil sa TGJ a počúval biblický príbeh o Davidovi a Goliášovi. Podieľal sa na príprave drámy tohto príbehu. Povedal, že to bol čin viery, pretože si zapamätal, že môže dôverovať Bohu, ktorý ho oslobodil od všetkého strachu. Teraz sa nemusí obávať ničoho. Dokončil TGJ, absolvoval ho a radoval sa pri prijímaní Biblie - Nového zákona do daru!


ČILE
Svedectvo #1
Počas misijnej akcie dobrovoľníčku sprevádzal jej dospievajúci syn, čo vyrastal v kresťanskej domácnosti, ale nikdy nenavštevoval cirkev, ani neprijal Krista. Počas výzvy po zvesti evanjelia však zodvihol ruku! Neskôr v ten deň bola jeho matka veľmi emotívna a vydala svedectvo, že sa veľmi ťažké rozhodovala, či slúžiť v OVD ako dobrovoľník, ale teraz vidí ruku Božiu vo všetkom a dokonalé Božie načasovanie. Sláva Bohu za život tohto dospievajúceho chlapca!
Svedectvo #2
Jedna mladá dievčina vo veku 14 rokov, ktorá navštevovala strednú školu, bola pozvaná na Misijné stretnutie. Prišla veľmi bezradná. Jej maturita prichádzala, ale nemala prostriedky, aby si mohla kúpiť šaty na stužkovú. Keď otvorila svoju škatuľu na topánky, bola tak plná emócií, že začala plakať! Vnútri boli krásne šaty na jej stužkovú, lepšie, ako si mohla vysnívať! Ona a jej matka nemohli uveriť, že dostala taký dar. Sláva Bohu za spôsob, akým používa zvláštnych ľudí z iných krajín, aby demonštrovali Božiu lásku deťom, ktoré Ho nepoznajú.

EKVÁDOR
Dostali sme žiadosť o modlitby za svokru, ktorá bola hospitalizovaná pre vysoký krvný tlak. Ten spôsobil krvnú zrazeninu v jej mozgu. Národná modlitebná sieť sa za ňu začala modliť a ďakujeme Bohu, že krvná zrazenina sa rozpustila a jej krvný tlak sa normalizoval. Chváľte Boha!

EL SALVADOR
Istá obec v San Salvádore zažila veľké násilie a cirkvi boli rozdelené svojimi doktrinálnymi presvedčeniami. Ale Boh nám dal príležitosť vychovávať partnerov v službe a my sme boli schopní slúžiť pastorom. Vytvorila sa skupina príhovorcov, aby sa modlili za projekt OVD a odvtedy sme mohli vidieť, ako cirkvi v tejto oblasti zmenili svoj pohľad na jednotu Kristovho tela. Vďaka Samaritan purse sme svedkami Kristovho prikázania, aby sme boli jedným.

ESTÓNSKO
Cirkev chváli Boha za zázrak uzdravenia učiteľky TGJ. Prešila školením a rozhodla sa pripraviť špeciálnu oslavu OVD pre deti. Krátko potom sa cítila veľmi chorá a musel ísť do nemocnice. Diagnóza nebola dobrá a bolo príliš neskoro na liečbu. Do konca novembra ju nemocnica poslala späť do miestneho hospicového centra. Jej cirkev uskutočnila špeciálnu modlitebnú noc: 777 modlitbu (7. decembra od 7.00 do 7.00 hod.) Modlila sa za službu OVD a jej uzdravenie. Nasledujúce ráno cítila zmenu a rozhodla sa, že príde do cirkvi, aby svedčila o uzdravení. Na Nový rok tancovala.

GUAJANA
Svedectvo # 1
Mladý chlapec - najstarší vo svojej domácnosti z rodiny ôsmich detí, mal ukázať jeho dar. Vzrušenie naplnilo jeho hlas, keď povedal: "Vždy som chcel šachovnicu na dámu. Nikdy sme ju nemali doma a obvykle som ju len nakreslil na papieri, aby som mohol hrať s mojimi súrodencami. Ale v mojej škatuli som dostal veľmi peknú a teraz môžeme hrať so skutočnou šachovnicou. Chváľte Boha za jeho starostlivosť!
Svedectvo č. 2
Dievča z moslimského domu, ktoré nenavštevuje cirkev, prijalo Ježiša na evanjelizácii. Povedala učiteľovi o jej bratrancoch, ktorí chodia do cirkvi a povedala, že jediným spôsobom, ako môže chodiť ona je návšteva o nich. Videla ich hračky. Medzi nimi malú bábiku - anjela. Mala ju rada, ale vedela, že ju nemôže mať, pretože patrí jej bratrancom. Ale keď otvorila svoju škatuľu od topánok, našla malého anjelíka, ktorý kľačal a modlil sa. Nemohla prestať hovoriť o svojom malom plyšovom anjelovi. Povedala, že teraz ho má vo svojej izbe a pripomína jej, že musí každý deň hovoriť s Bohom.

NEMECKO
Chváľte Boha za zachráneného z genocídy v Rwande pred 20 rokmi, ktorý ešte ako dieťa v sirotinci  dostal dar od OVD. Teraz žije v Nemecku a mohol povedať svoje svedectvo v spracovateľskom centre. Jeho príbeh sa dotkol sŕdc mnohých dobrovoľníkov, ktorí nie sú všetci kresťanmi.

GUATEMALA
Rodina so štyrmi deťmi bola pozvaná na evanjelizačnú akciu. Nasledujúci týždeň deti začali Najúžasnejšiu cestu. Zúčastnili sa prvých piatich hodín, ale na šiestu neprišli. Učitelia programu brali svoju dobrovoľnícku prácu veľmi vážne a rozhodli sa navštíviť deti doma na druhý deň. Hlboký záujem učiteľov o blaho a podporu detí stačil, aby sa rodičia rozhodli dať svoj život Kristovi. Dnes celá rodina navštevuje cirkev a deti vytvorili spevácky zbor, aby hovorili o Ježišovi, pretože nezabudli na chvíľu, kedy cítili odpustenie od Boha. Rodičia povedali, že ak sa niekto tak veľmi stará o ich deti, postará sa aj o dospelých.

LOTYŠSKO
Svedectvo # 1
27. decembra sme mali podujatie pre 60 až 70 detí, ale nemali sme dostatok darov. Hľadisko bolo plné a mal som strach, ale zložil som starosť na Pána! Keď prišla posledná skupina chlapcov, aby dostali svoje darčeky, bol môj tím v panike! Pohľadu na dary hovoril: „Nie je dosť!“ - a ja som sa modlil rozdávajúc krabice! Keď som vytiahol poslednú škatuľu, stál tam posledný chlapec! K dispozícii bolo dostatok krabíc pre každého!
Svedectvo č. 2
Dňa 16. decembra sme konali podujatie OVD. Boli sme ustaraní, či prídu krabice včas. Boh je vždy verný! Dostali sme ich v pravú chvíľu! Na túto udalosť prišlo 120 ľudí. Modlitby sú mocné! Ďakujeme Bohu z hĺbky našich sŕdc za vás a každého, kto slúži týmto malým!

MACEDÓNSKO
Svedectvo # 1
Pred mnohými rokmi regionálna dobrovoľníčka snívala o poskytnutí bezpečného prostredia pre svoje dcéry a ich priateľov. Sny sa splnili a každý piatok začala robiť detský klub vo svojom dome. Mnohé deti prichádzali a bolo pre ňu veľkou radosťou vidieť, ako sa učia o Bohu a čítajú Bibliu. Mnohé z týchto detí sú teraz zosobášené, majú svoje vlastné deti a ona zostáva v kontakte s niektorými z nich. Nedávno sa jedno z týchto bývalých detí zúčastnilo na podujatí OVD so svojimi dvoma dcérami v cirkvi dobrovoľníčky. Tá bola šťastná, že sa stretla s dievčatami a zistila, že všetky nasledujú Ježiša. Je úžasné svedčiť, ako sa niečo dávno vysadené rozmnožilo a rastie.

MADAGASCAR
Svedectvo # 1
Som 12-ročný a neposlúchal som svojich rodičov. Ale keď som sa učil v TGJ, našiel som Ježiša. Teraz sa zmením a už ich prestanem neposlúchať. Riadim ich pokynmi a robím  čo prikážu.
Svedectvo # 2
Mám 10 rokov. Bol som nepriateľský, najmä keď som sa mal o niečo podeliť. Ale keď som sa učil v TGJ, uvedomil som si, že Pán vie všetko, čo robím, a dnes som rád, že som s priateľmi a spolužiakmi.
Svedectvo # 3
Predtým mi moji rodičia nedovolili navštevovať nedeľnú školu. Ale jeden deň som bol v triede a moji priatelia chceli, aby som s nimi robil TGJ, tak som išiel. Páčilo sa mi čítanie knihy TGJ a príbehov vnútri. Teraz som prijal Ježiša a presvedčil som svojich rodičov, aby mi dovolili ísť sa učiť na nedeľnú školu a vážne sa za nich modlím.

MALAWI
Svedectvo # 1
32-ročná žena bola motivovaná slúžiť Bohu prostredníctvom detskej služby. Jej cirkev ju poslala, na školenie OVD. Predtým bola nečinná, pokiaľ ide o veci Božie. Skupina robila evanjeliové prezentácie a téma zamerané na deti priviedli túto ženu k rozhodnutia. Jej manžel ju vždy demoralizoval čo sa týka Božích vecí. "Teraz sa vraciam, zmenená sa a transformovaná, aby som sa pozdvihla a zasiahla deti."
Svedectvo č. 2
Pastor evanjelickej cirkvi chváli Boha, že mu vzrástol počet detí z 8 na 42. Jeho detská služba bola už roky ohromujúca. "OVD mi veľmi požehnalo a budem udržiavať svoje partnerstvo silné s ním, pretože je to jediný nástroj na úspech v mojej moslimskej oblasti!" Pastor vyhlásil počas výcviku partnerov v službe, že "Darčekové krabice boli efektívnejšie v porovnaní s prístupom od dverí k dverám"

MALAJZIA
Miestny mestský zbor absolvoval štúdium TGJ a svedectvo detí povzbudilo novú skupinu detí, aby prichádzali na podujatie OVD. Partneri boli ohromení dopadom TGJ na deti. Tiež boli povzbudzovaní, aby videli, že "malé" semeno, ktoré zasial, mohlo priniesť toľko úžitku.

MEXIKO
Svedectvo # 1
Podnik venuje na dva roky potrebný priestor na uskladnenie krabíc OVD, kým nebudú distribuované partnerom v službe. V tomto roku boli majitelia firmy na mieste v deň, keď nakladali kamión. Žena majiteľa podniku so vzrušením sledovala každý krok práce dobrovoľníkov, nakladanie škatúľ, didaktického materiálu a odchod k partnerom v službe. Fotografovala všetkých, vrátane vodiča nákladného auta. Keď sa spýtal na dôvod jej radosti, ona odpovedala: "S manželom žijeme v Kanade a môj syn je pastorom cirkvi." Celé jeho zhromaždenie, vrátane mojich vnúčat, darovali škatule na topánky. Tie dorazia a splnia účel, ktorý im Boh prikázal. "
Svedectvo č. 2
Pastor povedal: "Dva dni po tom, čo matka odišla k Pánovi V decembri 2018 som medzi hrobmi videl niekoľko detí, o ktorých som sa neskôr dozvedel, že sú deťmi návštevníka cintorínu. Rozhodli sme sa zdieľať s nimi o Najväčš dar prostredníctvom krabíc OVD. Deti a ich rodina prijali Ježiša do sŕdc a tiež sa zúčastnia Najúžasnejšej cesty. Pán prichádza na najmenej pravdepodobné miesta s láskou a silou spásy.

MJANMARSKO
Dvojročná dievčina bola pozvaná na evanjelizáciu. Jej matka je neveriaca a jej otec formálnym kresťanom, ktorý nechodí pravidelne do cirkvi. Keď matka počula evanjelium na podujatí, prijala Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Začala sama navštevovať cirkev a naliehala na svojho manžela a rodičov, aby tiež začali. Teraz sa ich rodina srdečne prichádza do cirkvi.

NIKARAGUA
Svedectvo # 1
Chceme vám poďakovať, že ste nás vzali do tohto drahocenného programu. Pomohlo nám to integrovať deti, ktoré nechcú nič o Bohu vedieť. Zároveň sa chceme podeliť svedectvom o dieťati, ktoré malo od počiatku pesimistický postoj a bolo úplne znechutené kvôli svojej disfunkčnej rodine. Ale prostredníctvom programu sa nám podarili zblížiť ho s našou cirkvou a dokázali sme mu poskytnúť komplexné následné kroky.
Svedectvo č. 2
Ďakujeme vám za príležitosť, ktorú ste nám poskytli na účasti v programe Operácia vianočné dieťa, v ktorom pracujete ako národný tím. Naším cieľom je tiež s vami zdieľať radosť, ktorú mali deti našej komunity s týmto programom. Deti nielenže dostali niečo fyzické, ale aj prostredníctvom učeníckeho programu poznajú Ježiša Krista. To nám pomáha osloviť rodičov a snažíme sa získať viac detí.

PANAMA
Svedectvo # 1
Som dieťa, ktoré má dve operácie kvôli nádoru v hlave. Kvôli operácii som musel cestovať do Panamy. V tomto čase som dostal darček v krabici na topánky. Ďakujem Bohu, pretože všetko pre svoje osobné potreby, bolo v ňom! Takže moji rodičia nemuseli nakupovať tieto veci a boli schopní ušetriť nejaké peniaze na náklady na operáciu. Tiež vnútri bol povzbudivý list od ľudí, ktorí ho balili. To mi potvrdilo, že Boh bol so mnou. Ďakujem Bohu za odpoveď na svoju modlitbu, pretože viem, že uzdravil hlavu zo zostávajúceho nádoru.
Svedectvo č. 2
Projekt OVD bol veľkým požehnaním našej cirkvi. Boh nám dal príležitosť vidieť skvelé výsledky prostredníctvom programu učeníctva TGJ. Nielen u detí, ale aj u dospelých. Prostredníctvom OVD sme mohli začať novú službu a vidíme skvelé výsledky.

PERU
Svedectvo # 1
9-ročný chlapec žije v komunite, kde nie je elektrická energia. Používajú len sviečky. Aby ste sa dostali do svojho domu, musíte vyliezť na vysoký kopec a je veľmi nebezpečné chodiť po tme. V blízkosti nie sú obchody, keď musí rodina nakúpiť. Chlapec požiadal Ježiša, aby mu dal baterku, aby mohol chodiť v noci a Boh ho počul! Na evanjelizácii, ktorá sa konala v jeho cirkvi, dostal darček v škatuli na topánky. Vo vnútri našiel 24 malých bateriek s batériami! Bol veľmi šťastný a poďakoval Bohu, že teraz môže zdieľať tieto svetlá so svojou rodinou.
Svedectvo # 2
Som matka dvoch krásnych detí. Môj manžel nás opustil. Nemáme verejnú dopravu každý deň. Z tohto dôvodu boli moje školenia OVD veľmi ťažké, ale vždy som našla spôsob, ako ich dokončiť. Často som premýšľala o mojich deťoch, ktoré boli bez otca a deťoch v mojej komunite, ktoré tiež potrebovali pozornosť a pomoc. Rozhodla som sa, že otvorím školu a budem ich učiť o Božom slove. Cirkev nemala záujem o prácu s deťmi a zdieľam to s hanbou. Cítila som sa úplne sama, ale Pán mi dal silu pokračovať. Hovorila som so svojimi susedmi a požiadala som o otvorenie školy v komunitnom centre. Na začiatku to bolo ťažké, pretože som bola jediný učiteľ, jediný, ktorý vytváral lekcie a poskytoval občerstvenie. Krátko po chvíli mi pomáhali matky detí (ktoré neboli veriace). Začali tým, že pomáhali upratať, priniesli občerstvenie a pomáhali tým, že si odoberali dokumenty na naše aktivity. Boh používal mnoho ľudí, ktorých som ani nepoznala na pomoc deťom. Je veľkou pravdou, že kážeme s našimi skutkami. Kázala som dospelým prostredníctvom spôsobu, ako sa správam voči deťom. Matky začali navštevovať hodiny TGJ, sedieť s deťmi a počúvať lekcie. Slovo Božie zasiahlo nielen deti, ale aj matky. Boh mi dal veľké privilégium. Nedávno som opäť navštívila pastora cirkvi, ktorý nemal záujem osloviť deti. Teraz ponúka svoju podporu. Dúfam, že cirkev sa bude po krátkom čase zaujímať o oslovené deti. Služba OVD zmenila môj život a život mnohých ľudí. Dala nám nádej a zmenila postoj cirkvi k deťom. Ďakujem, Samaritan purse.

FILIPÍNY
Vieme, že náš BOH je plný zázrakov. Dieťa s ochorením kože, ktoré je neveriacim, dostalo v minulom roku GO box. Navštevovalo tiež kurzy TGJ. Vždy sme ho zahrnuli do našich modlitieb. Ako dni prechádzali, rana dieťaťa sa pomaly vysušila a cez naše modlitby dostalo úplné uzdravenie. Prijalo Pána Ježiša ako svojho osobného Pána a Spasiteľa, bolo pokrstené a stalo sa členom cirkvi. Chváľte Pána!

SRBSKO
Po distribúcii krabíc od topánok sme povedali deťom, že budeme mať pre nich týždenné kurzy TGJ v našom zbore. Niektorí rodičia sa prišli pozrieť a vypočuť si, čo sa ich deti učili. Jedna mama chodila pravidelne. Najskôr len sedela vzadu, ale neskôr začala pomáhať utišovať deti, aby dávali pozor a odpovedá na otázky. Jedeného dňa povedala: ,,Páči sa mi ako pracujete s deťmi, staráte sa o nich a učíte ich dobré veci.“ Všetky mamy by sem mali posielať svoje deti aby sa učili byť dobrými ľuďmi a učili sa o Bohu. Ešte neprijala Ježiša, ale hovorí čo videla a počula na TGJ. Už nechodí na detské kurzy, ale niekedy príde do zboru a privedie so sebou svoju matku. Veríme, že Boh cez túto prácu s deťmi môže priviesť k sebe nielen tieto deti, ale aj ich rodičov. Modlíme sa za to, aby nám Boh dal viac pracovníkov, ktorí budú deťom zvestovať evanjelium.

SLOVENSKO
Zorganizovali sme OVD v jasliach. Učitelia a deti boli veľmi otvorení nášmu programu, a už sme si urobili plány na budúci rok.

URUGUVAJ
Svedectvo 1
Počas modlitieb sme počuli krásne svedectvo od mladého chlapca. Svoje svedectvo hovoril veľmi emocionálne. Povedal nám, že je ovocím rozdávania krabíc od topánok. Dostal krabicu a dal svoj život Kristovi a teraz slúži ako učiteľ besiedky v jeho zbore.
Svedectvo 2
Jedna sestra zdieľala svoju skúsenosť ako sa po prvý krát zúčastnila na medzinárodnom dni modlitieb a pôstu. Povedala, že bola veľmi dotknutá modlitbami, hudbou a chválami, poriadkom na programe, a duchovnom spoločenstve jej bratov a sestier. Cítila prítomnosť Svätého Ducha v jej skupine a povedala:,, Cítila som, ako sa moja sila obnovila a bola som šťastná.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Do Centra spracovania prišla žena a koordinátorka pre vzťahy s Cirkvou cítila, že Boh ju vyzýva, aby hovorila s touto ženou. Dobrovoľník sa dozvedel, že žena je agnostik s tromi deťmi. Tento rok bol jej pätnásťročný syn zabitý pri autonehode, a jej stredný syn riadil to auto. Jej pracovisko spracovávalo krabice na pár rokov a ona vedela o OCC zo školy, na ktorú chodili jej chlapci. Rozhodla sa vytvoriť krabicu na pamiatku svojho syna. Koordinátorka pre vzťahy s Cirkvou jej dala tašku na požehnanie, ktorá obsahovala drevený kríž a kópiu Pánovej modlitby.

USA - FLORIDA / PUERTO RICO
Dobrovoľníci museli zrušiť naplánované baliace stretnutie kvôli neuveriteľným škodám spôsobeným hurikánom iba jeden týždeň pred plánovaným dátumom balenia. Po vyhodnotení škody zistili, že všetky dary boli v bezpečí a iba niekoľko dodávok bolo poškodených vodou. Odložili baliacu párty a uskutočnili ju len dva týždne po hurikáne. Dobrovoľníci, ktorí nemali elektrickú energiu, vodu a mali veľké škody na majetku sa zišli a zhromaždili 2 351 darčekov na to, aby mohli zdieľať lásku Ježiša s deťmi v duchovne temných miestach sveta.

USA - Severozápadná oblasť
Počas návštevy na Aljaške počas Národného týždňa kolekcií sme sa dozvedeli, že vedúci tímu Drop Off bol asistentom manažéra kampane pre novozvoleného guvernéra Aljašky. Sme vďační za ďalšie požehnanie SP Partners, ktorí slúžia Pánovi prostredníctvom politického procesu.
Svedectvo 2
Sme vďační Pánovi za to, že nám pomohol identifikovať dvoch nových príjemcov obuvi, ktorí žijú v našom regióne a ktorí sú teraz vypočúvaní predsedníckym úradom. Prosím, modlite sa, aby Boh použil týchto mladých ľudí, aby pomohli posunúť služobníctvo OCC dopredu.

USA Juhovýchodný región
Počas spracovateľského obdobia Boh zasiahol v životoch dvoch mladých žien mocným spôsobom. Tieto dámy boli príjemkyňami krabíc od topánok zo sirotinca a boli adoptovné v rôznom čase dvomi rodinami v USA. Prostredníctvom série neuveriteľných udalostí ich Boh  umiestnil do spracovateľského centra tak, aby v ten istý deň pracovali ako dobrovoľníčky a zorganizoval radostné stretnutie. Len Boh mohol urobiť to, čoho sme boli toho dňa svedkami ... všetci chváľme Ho!

USA - juhozápadný región
Celoročná dobrovoľníčka a jej rodina prišli so skupinou na spracovávanie nie krabíc. Môžete si predstaviť ich nadšenie, keď cez ich líniu prešli krabice, ktoré sami balili s miestnou kresťanskou školou. Len Boh im mohol dať toto nádherné prekvapivé požehnanie, že nechá ich boxy prejsť cez ich ruky ešte raz v ten deň!

RECA-citlivá krajina
Deti z nedeľnej školy pozývali svojich priateľov a susedov na akciu zameranú na dosah. Po tom, ako deti dostali darčeky, matka dievčaťa prišla k našim dobrovoľníkom v slzách, poďakovala za darček a povedala: ,,Vďaka NÁŠMU BOHU". Povedala im, že otec dievčaťa nemôže robiť toľko, koľko dobrovoľníci urobili zadarmo. V krabici na topánky našli všetko, čo dcéra potrebovala do školy - zošit, školské pomôcky a batoh! Do tej doby dievča nosilo svoje učebnice v plastovej taške. Dievča i matka boli veľmi šťastné.

 

 

EUROÁZIA
Poďakovania a modlitebné prosbyBIELORUSKO
•    Chváľte Boha, že viac partnerov nadšených pre TGJ a plán zapísať viac detí.
•    Chváľte Boha, že za všetku tvrdú prácu vysielajúcich krajín. Všetky darčekové krabičky dorazili v decembri 2018.
•    Chváľte Boha, že partneri v službe boli schopní organizovať evanjelizačné akcie počas Vianočnej sezóny a za deti pozvané do TGJ.
•    Modlite sa za deti, ktoré sa zúčastňujú na TGJ, aby absolvovali a naďalej nasledovali Krista.
•    Prosím, modlite sa za to, aby naši partneri v službe ochotne a častejšie posielali chvály, svedectvá a modlitby.

BOSNA AND HERCEGOVINA
• Chváľte Boha za krabice od topánok, ktoré boli distribuované v decembri a januári a ktoré zahŕňali rozdelenie medzi migrantmi.
• Modlite sa za pokračujúcu prácu s migrantmi a že existuje väčšia spolupráca medzi cirkvou a organizáciami, ktorá umožňuje prístup k migrujúcim obyvateľom tábora.
• Modlite sa, aby deti, ktoré Boh chce previesť prostredníctvom TGJ, absolvovali celý program bez akéhokoľvek prekážky od svojich rodičov, komunity, choroby alebo iných rozptýlení.

ESTÓNSKO
• Chváľte Boha za včasný príchod materiálov k službe a darčekové krabice od topánok, aby dobrovoľníci mohli robiť oslavy v správny čas. Oslavy sa uskutočňujú na školách, materských školách, kultúrnych miestach a kostoloch.
• Chváľte Boha za dedinu, ktorú naši dobrovoľníci našli, kde 109 detí dostalo krabice od topánok a počulo evanjelium.
• Modlite sa, aby mnohé deti mohli dokončiť 12 hodín TGJ a za cirkev, ktorá chce obnoviť pravidelnú nedeľnú školu po oslave OVD.

GRUZÍNSKO
• Chváľte Boha za dve nové RLT, ktoré už vedú partnerov v službe vo svojich regiónoch.
• Chváľte Boha za požehnanie našich tréningov.
• Chváľte Boha za veľký dovoz a doručenie darčekových krabíc k cirkvám.
• Modlite sa za všetky cirkvi, kontakty OVD a dobrovoľníkov.
• Modlite sa za rodičov a deti, ktoré počujú evanjelium.
• Modlite sa za prijímanie a výber nových RLT v jednom regióne.

INDONÉZIA
• Chváľte Boha za nadšenie štyroch tímov sRLT a sedem tímov RLT, ktoré sa stávajú silnejším tímom.
• Chváľte Boha za to, že ste nám poskytol dobrých partnerov v službe, ktorí verne podporili sezónu 2018.
• Chváľte Boha, že nám dal dobré zdravie a silu, keď slúžime a pracujeme pre Pána.
• Modlite sa za dokumenty potrebné pre prichádzajúce kontajnery, pretože sme v procese ukončenia na Ministerstve obchodu, Ministerstve financií, Ministerstve pre náboženské a sociálne záležitosti. Modlite sa, aby Boh otvoril cestu, aby sme mohli dostať darčeky bez akéhokoľvek oneskorenia.
• Modlite sa za Božiu ochranu nad Indonéziou. Modlite sa za žiadne ďalšie katastrofy a že nadchádzajúce voľby budú prebiehať bezpečne a pokojne.
• Modlite sa, aby sme zasiahli v roku 2019 viac nových oblastí a že Boh nám dá viac partnerov v službe, ktorí sú vášniví v službe Pánovi prostredníctvom OVD.

LITVA
• Chváľte Boha za špeciálne stretnutie Národného dňa modlitieb.
• Chváľte Boha, že 700 detí počuje evanjelium, dostane dary a pozvánku na TGJ.
• Chváľte Boha za nových dobrovoľníckych vodcov v regionálnom tíme.
• Modlite sa, aby Boh dal múdrosť učiteľom, ktorí už začali TGJ. Modlite sa, aby jasne učili Božie Slovo a deti dokončili kurzy.
• Modlite sa za možnosť rozšírenia OVD cez celú krajinu. Potrebujeme nové RLT a ďalších dobrovoľníkov do existujúcich tímov.

MACEDÓNSKO
• Chváľte Boha za prelomenie prekážky a oslovenie nových miest s krabicami od topánok v tomto roku.
• Chváľte Boha za štyri kluby TGJ, ktoré začali s 39 deťmi, jeden klub už absolvovalo  detí, ktoré sa modlili za spásu.
• Modlite sa za to, aby sa začali ďalšie kluby TGJ a aby sa s evanjeliom zasiahlo veľa detí.
• Modlite sa za dobrú chémiu a aby náš tím OVD vynikal.

MALAJZIA
• Chváľte Boha za jeho vernosť, pretože dochádza k nárastu počtu nových partnerov.
• Chváľte Boha za nové otvorené dvere, ktoré nám dávajú skvelú príležitosť dotknúť sa viac detských životov.
• Chváľte Boha, že prostredníctvom miestnych lokálnych cirkví OVD sú schopné realizovať evanjelizačné programy.
• Modlite sa za schválenia oslobodenia od dane a že príslušné oddelenie bude vykonávať svoju povinnosť efektívne a rýchlo.
• Modlite sa, aby služba OVD zažila tento rok rast a zasiahnutie viac chudobných detí.
• Modlite sa, aby sa tí správni ľudia čoskoro postavili a obsadili voľné miesta v rámci NLT a RLT.

MONGOLSKO
•    Chváľte Boha, že všetci partneri a učitelia TGJ boli vyškolení.
•    Chváľte Boha, že môžeme importovať darčeky OVD do krajiny.
•    Modlite sa, aby sme dostali všetky požadované dokumenty na odbavenie krabíc OVD, aby mohli rýchlo prejsť colnicami.
•    Modlite sa za bezpečnú prepravu darčekových krabíc do prírody a ich skladovanie.

ČIERNA HORA
•    Chváľte Boha za otvorené dvere, kde sa prvýkrát hovorilo evanjelium. V tomto roku bolo evanjelizovaných dvanásť oblastí a okolitých dedín.
•    Chváľte Boha za päťdesiat detí, ktoré požiadali o program Follow up.
•    Chváľte Boha za jednotu medzi cirkvami, keď sa členovia naučia pracovať a slúžiť spoločne.
•    Modlite sa, aby sa osivo evanjelia zakorenilo v srdciach detí a ich rodičov v dvanástich miestach a okolité dediny, keď sa v tomto roku hovorilo evanjelium.
•    Modlite sa, aby rodičia prečítali Nové zmluvy, ktoré boli potešením po vianočnom programe. Boh môže zmeniť život skrze Jeho Slovo a preto sa modlite za každého človeka, ktorý ho bude čítať.

MYANMAR
• Chváľte Boha za úspešné dokončenie darčekovej distribúcie minulý rok.
•    Chváľte Boha za absolvovanie slávností TGJ na niektorých miestach.
•    Chváľte Boha za tímovú prácu dobrovoľníkov.
•    Modlite sa za zdravie dobrovoľníkov a ich rodín v našich NLT, sRLT a RLT.
•    Modlite sa, aby sme podpísali MOU.
•    Modlite sa, aby naše triedy TGJ pokročili a dosiahli dobrý výsledok.

FILIPÍNY
• Chváľte Boha za dokončenie všetkých TTT v celej krajine, čo má za následok vyškolenie 220 trénerov.
• Chváľte Boha za prvé vydanie materiálu pre službu a príchod GO boxov pre festival Willa Grahama vo februári.
• Chváľte Boha za začiatočný tréning a tréning, ktorý sa deje po celej krajine.
• Modlite sa za naplnenie prístavu na Filipínach. Modlite sa za druhú dávku misijných materiálov, ktoré sa čoskoro uvoľnia a za prichádzajúce zásielky GO Boxov.
• Modlite sa za výkazy o výdavkoch a za dobré spravovanie Božích zdrojov.
• Modlite sa za tréning a tréning NLT / SRL a za všetky tréningy TGJ učiteľov, že sa budú robiť s dokonalosťou.

POĽSKO
• Chváľte Boha za nové miesto, kde sa konala oslava OVD a začala sa TGJ. Toľko detí a rodičov počulo evanjelium.
• Modlite sa za správne pochopenie vízie našej služby všetkými partnermi, keď svedčíme na oslavách.
• Modlite sa za múdrosť, aby NLT vedel, ako komunikovať a propagovať hodnotu OVD ako evanjelizačného nástroja pre cirkvi.
• Modlite sa za nových dobrovoľných vodcov pre RLT a za nové modlitebné skupiny s jednotou medzi nimi.

RUMUNSKO
• Chváľte Boha za všetku múdrosť poskytovanú krajským koordinátorom, keďže riadia distribúcie krabíc od topánok.
• Chváľte Boha za každý nový distribučný bod.
• Chváľte Boha za tímy, ktoré sa vytvorili tento rok a že projekt dobre pochopili.
• Modlite sa, aby sa noví učitelia TGJ neodstraňovali a nevzdávali sa stretnutí detí v cirkvách, do ktorých patria.
• Modlite sa, aby noví partneri v službe, ktorí nedostali krabice od topánok, nebudú odradení a budú pokračovať s nami.
• Modlite sa za tím, ktorý tento rok navštívi nemecký tím.
• Modlite sa za vyplnenie všetkých dokumentov od partnerov v službe.

SRBSKO
• Chváľte Boha za všetkých partnerov v službe, ktorí zdieľajú našu víziu a pomáhajú deťom poznať Boha.
• Chváľte Boha za členov tímov, ktorí sú vytrvalí vo svojich úlohách s Božou pomocou.
• Chvála za všetkých nových členov RLT.
• Modlite sa za tých členov tímu, ktorí sa rozhodli opustiť svoju službu kvôli zdravotným problémom, presťahovaniu do zahraničia alebo očakávaniu dieťaťa.
• Modlite sa za nových členov v našich tímoch RLT. Modlite sa, aby nám Boh dal múdrosť pri výbere a aby im Boh dal milosť, keď sa teší z ich dobrovoľníckych pozícií.
• Modlite sa, aby sme sa viac sústredili na modlitbu, keď skončí distribúcia a začnú sa triedy TGJ.

SLOVENSKO
• Chváľte Boha za dobrovoľníkov v OVD v našej krajine, najmä za tých, ktorí nám v tejto sezóne pomohli s náročnou logistickou situáciou. Ďakujeme za všetkých dobrovoľníkov, ktorí vyložili kamióny!
• Modlite sa, aby sme našli bezplatný alebo lacný sklad pre materiály  a balíčky pre partnerov v službe.
• Modlite sa za reedukačné domovy pre mladých ľudí, v ktorých sme tento rok zabalili darčeky. Modlite sa za ďalšie príležitosti, aby ste s nimi znovu zdieľali evanjelium.

THAJSKO
• Chváľte Boha mnoho vodcov, ktorí sa zúčastnili na stretnutiach s predstavením vízie a školenia partnerov v službe.
• Chváľte Boha za našich skúsených partnerov v službe, ktorí sú odhodlaní osloviť deti, ktoré nepočuli Dobrú správu.
• Modlite sa za festival Franklina Grahama, ktorého súčasťou bude OVD.
• Modlite sa za vzdelávanie učiteľov a že prostredníctvom TGJ zasiahnu 9 000 detí.
• Modlite sa, pretože Logistika dopĺňa všetky požadované dokumenty pre naše oslobodenie od dane.
• Modlite sa, keď sa plány spájajú, aby sa začali evanjelizačné podujatia a TGJ vo februári.

UKRAJINA
• Chváľte Boha za 27 školení partnerov v službe a za tých, ktorí boli pripravení na implementáciu OVD.
• Chváľte Boha za 3 000 zborov, ktorí túto sezónu robia OVD.
• Modlite sa, aby sme po nadchádzajúcich prezidentských a parlamentných voľbách v tomto roku naďalej mali slobodu pre cirkvi a OVD.
• Modlite sa za prípravu učiteľov TGJ.

VIETNAM
• Chváľte Boha za Jeho prácu prostredníctvom Ducha Svätého v evanjelikálnych cirkvách počas Vianoc. Mnoho životov bolo zachránených, pretože kresťania sa neustále modlia k Bohu za oživenie v našej krajine.
• Chváľte Boha za Jeho požehnanie pre národ. Ekonomika krajiny naďalej rastie a mier zostáva.
• Modlite sa k Bohu, aby otvoril dvere pre OVD, ktoré majú byť implementované.
• Modlite sa k Bohu, aby oživil Vietnam prostredníctvom vplyvov cirkví, vlády a všetkých kresťanov.
• Modlite sa, aby všetky evanjelikálne cirkvi boli zjednotené a modlite k Bohu sa za to, aby zmenil vládu, stranu a národné zhromaždenie. Modlite sa, aby vodcovia boli vykúpení Bohom a aby vzkriesil spravodlivých ľudí.
• Modlite sa, aby sa evanjelium slobodne kázalo všetkým ľuďom.

RECA – Citlivá krajina
• Chváľte Boha za tréningy TGJ na juhu, kde bolo učených štrnásť učiteľov a desať partnerov v službe.
• Chváľte Boha za osem detí z krajiny, ktoré nedávno absolvovali štúdium.
• Chváľte Boha, že väčšina tréningov TGJ bola úspešne dokončená.
• Prosím, modlite sa za odbavenie kontajnerov na obidvoch miestach dovozu.
• Prosím, modlite sa za nadchádzajúce školenia po celej krajine.
• Prosím, modlite sa za 200 detí na juhu, ktoré v súčasnosti prechádzajú TGJ, aby dokončili program a stali sa nasledovníkmi Ježiša.

RECA – Citlivá krajina
•Chváľte Boha za hodnoty, ktoré rastú (VTG) v našej krajine.
• Chváľte Boha za zdroje 3.0.
• Modlite sa k Bohu, aby viedol partnerov, aby išôo do nezasiahnutých oblastí.
• Modlite sa, prosím, aby boli učitelia školení o tom, ako používať TGJ a VTG.
• Prosím, modlite sa za partnerov v službe, ktorí sú kontrolovaní náboženským výborom vlády.

RECA – Citlivá krajina
• Chváľte Boha za partnerov v službe, ktorí nás vždy podporujú tým, že sa modlia za OVD, aby neustále hľadali spôsoby, ako priniesť dary do krajiny, aby evanjelium mohlo pokračovať!
• Chváľte Boha za RLT a členov NLT, ktorí veria v OVD a zostanú u nás!
• Chváľte Boha za Samaritan´s Purse, ktorá je ochotná vyjsť z cesty, aby doručila dary našej krajine!
• Modlite sa k Bohu, aby nám pomohol zrušiť pokutu, ktorú príjemca požaduje od vlády.
• Modlite sa za nového zúčtovacieho agenta, ktorý nájde právne spôsoby, ako dovážať a odbaviť darčekové krabice.
• Modlite sa za to, aby RLT zostala zjednotená, pretože niektoré sa začali rozpadávať, pretože sme nedokázali dovážať krabice od topánok.

RECA – Citlivá krajina
• Chváľte Boha za dary, ktoré očakávame, a za všetkých, ktorí ich zhromaždili.
• Chváľte Boha za školenia Partnerov a TGJ, ktoré sme dokázali zorganizovať.
• Chváľte Boha za rastúci počet partnerov v službe.
• Modlite sa za prijímanie a výber RLT.
• Modlite sa k Bohu, aby nám pomohol priviesť evanjelium do všetkých regiónov krajiny pomocou darčekových krabíc OVD.
• Modlite sa, aby sme mali materiály TGJ v našom národnom jazyku.


PRÍSLUŠNÉ ÚRADY A PARTNERSKÉ SLUŽBY

Chvály a modlitebné prosby

 


KANADA
• Modlite sa, aby sme sa znova spojili s našimi cirkvami a prijali do služby viac cirkví.
• Modlite sa, aby cirkev pochopila neuveriteľný vplyv Kráľovstva v každej krabici!
• Modlite sa za každého dobrovoľníka našich cirkevných vzťahov.

FÍNSKO
• Modlite sa za tri až päť nových regionálnych koordinátorov
• Modlite sa za nové komunitné a obchodné partnerstvá
• Chváľte Boha za skvelé skúsenosti so spracovateľským centrom.
• Chváľte Boha za všetky krabice, ktoré sme dostali tento rok vo Fínsku!

NEMECKO
• Chváľte Boha za zhromaždených 41371 darčekových krabíc od topánok a príležitosť zdieľať evanjelium Ježiša Krista.
• Chváľte Boha za otvorenie nášho druhého spracovateľského centra a pre dobrovoľníkov, ktorí tam pomáhali spracovávať krabice od topánok.
• Modlite sa za to, že náš výlet do Rumunska bude inšpirujúci pre všetkých účastníkov a že príprava na cestu bude úspešná.
• Modlite sa za naše nadchádzajúce konferencie Connect.
• Modlite sa za mnohé zmeny, ktoré prináša Nový rok a za múdrosť našich zamestnancov.

UK
• Chváľte Boha za bezpečnú a dobre organizovanú exportnú sezónu. V libérijských kontajneroch bolo odoslaných päťdesiat štyri zásielok a pred príchodom sa vyriešilo preclenie.
• Chváľte Boha za poskytnutie stáleho spracovateľského centra a pozitívne odpovede tých, ktorí tam pracujú.
• Modlite sa za plánovanie a nastavenie cieľov v roku 2019. Modlite sa, aby sme mali múdrosť, aby sme určili najefektívnejšie oblasti služby, aby sme sa zamerali na každý región.
• Modlite sa za kampaň Affirmation/Prehlásenia ako dobrovoľníci zdieľajú s darcami Spojeného kráľovstva o vplyve OVD.IHQ / USA DOMÁCE REGIÓNY
Chvály a modlitby Žiadosti


Carolíny
• Chváľte Boha za viac ako 2,4 milióna krabíc od topánok spracovaných v spracovateľskom centre v Charlotte.
• Chváľte Boha za nového koordinátora regionálnej oblasti.
• Modlite sa za prípravu blížiacich sa plánovacích stretnutí koordinátorov oblasti a aby boli produktívni a oslávili Boha.
• Modlite sa za nadchádzajúce násobenie tímov a že Boh povolá nové vedenie, ktoré bude slúžiť, najmä koordinátorov oblasti a logistiky.


FLORIDA / PUERTO RICO
• Chváľte Boha za povolanie dobrovoľníkov do vedúcich úloh do roku 2019.
• Chváľte Boha za to, že v roku 2018 zvýšil počet Evanjelizačných príležitostí.
• Chváľte Boha za dobrovoľníkov a darcov v Puerto Rico, ktorí sa opätovne zapojili do služby po minuloročnom hurikáne a naplnili viac ako 66 000 krabíc od topánok!
• Modlite sa k Pánovi, aby aj naďalej volal vodcov dobrovoľníkov, ktorí presunú službu do svojich miestnych oblastí.
• Modlite sa za to, aby Boh hovoril do sŕdc a myslí zamestnancov a dobrovoľníkov počas obdobia plánovania a obnovy služby.
• Modlite sa za dobrovoľníkov, darcov a cirkvi, ktorí sa zotavujú z následkov hurikánu.

VEĽKÉ JAZERÁ
• Chváľte Boha za štyroch nových koordinátorov oblasti od začiatku roka!
• Chváľte Boha za nového koordinátora regionálnej oblasti, ktorý bol vybraný v januári.
• Chváľte Boha za dve novo znásobené Oblastné tímy.
• Modlite sa za to, aby boli noví oblastní koordinátori vyzvaní, aby Pán slúžil v piatich oblastiach.

NIŽŠÍ STREDOZÁPAD
• Chváľte Boha za 514 Zhromažďovacích miest v roku 2018.
• Chváľte Boha za poskytnutie regionálneho administratívneho koordinátora.
• Chváľte Boha za 48 jednodňových  Celookruhových stretnutí s moderátormi v roku 2018.
• Modlite sa za prechod zamestnancov.
• Modlite sa za 300 dobrovoľníkov, ktorí navštevujú konferencie Connect.
• Modlite sa k Bohu, aby povolal koordinátora oblasti a koordinátorov služby pre oblastné tímy.

STREDNÝ ATLANTIK - SEVER
• Chváľte Boha, že poskytol partnerstvo s inými kresťanskými organizáciami na zabezpečenie nových kancelárskych priestorov.
• Chváľte Boha za to, že poskytol nových vedúcich dobrovoľníkov pre tri oblastné tímy.
• Modlite sa za plynulý prechod do nových kancelárskych priestorov.
• Modlite sa za múdrosť a rozlišovanie pri plánovaní na rok 2019.

STREDNÝ ATLANTIK - JUH
• Chvála za zber evanjelizačných príležitostí, ktoré Pán poskytol.
• Chvála za bezpečnú a úspešnú sezónu spracovania.
• Chvála za nových koordinátorov oblasti.
• Modlite sa za plánovacie stretnutie koordinátora oblasti.
• Modlite sa, aby naši dobrovoľníci uvažovali o vedúcich úlohách.
• Modlite sa za proces strategického plánovania v roku 2019.

STREDNÝ-JUH
• Chváľte Boha za každú krabicu, ktorá bola darovaná v roku 2018.
• Chváľte Boha za každú osobu slúžiacu ako celoročného connect dobrovoľníka.
• Chváľte Boha za úspešné stretnutie o plánovaní AC v roku 2019, ktoré slúžilo ako základňa pre túto sezónu.
• Modlite sa k Bohu, aby viedol našich zamestnancov pri výbere nového regionálneho manažéra a nábor a výber nových regionálnych koordinátorov pre naše rozvojové tímy.
• Modlite sa k Bohu, aby viedol našich zamestnancov a vedúcich dobrovoľníkov k rozlišovaniu a realizácii plodných  cieľov v roku 2019.

SEVEROVÝCHOD
• Chváľte Boha, že rok 2019 začal s plným obsadením Krajského úradu.
• Chváľte Boha, že sa na plánovacej schôdzi koordinátora územia zúčastnia traja noví regionálni koordinátori.
• Chváľte Boha za vzrušujúcu prácu, ktorú vidíme v oblasti rozvojových oblastí.
• Modlite sa za dobré počasie a bezpečné cestovanie pre tých, ktorí navštevujú nadchádzajúce stretnutie plánovania koordinátorov v roku 2019.
• Modlite sa, aby bola regionálna potvrdzujúca kampaň robustná a prinášala oveľa dobrého ovocia.
• Modlite sa za zvýšenie koordinátorov oblasti, misijné zbierky a účasti cirkví v našom regióne.

SEVEROZÁPAD
• Chváľte Boha, že sme zabezpečili novú kanceláriu a do konca januára sme sa do nej dostali.
• Chváľte Boha za viac ako 300 000 detí, ktoré v tomto roku dostanú darčeky z nášho regiónu.
• Modlite sa, aby sme dosiahli náš cieľ 500 dobrovoľníkov, ktorí slúžia v rámci služby a viac ako 1000 partnerov modlitebných sietí.
• Modlite sa za plynulé procesy, keď v prvom štvrťroku tohto roka znásobujeme tímy Boise, Idaho a Portland a Oregon.

JUHOVÝCHOD
• Chváľte Boha za úspešný koniec roku 2018 s spracovaním viac ako 1 milióna krabíc od topánok v Atlanta Processing Center!
• Chváľte Boha za nadšenie v roku 2019 a za príležitosť mu slúžiť v tejto službe na ďalší rok.
• Modlite sa k Bohu, aby priniesol regionálneho manažéra a že táto osoba by v prebiehajúcej sezóne zostala v našom tíme.
• Modlite sa, aby nám Boh požehnal svojím smerom plodný rok, keď vyvíjame náš plán služby pre tento rok.

JUHOZÁPAD
• Chváľte Boha za odpočinok a zotavenie počas prázdnin.
• Chváľte Boha za mnohé nové dobrovoľnícke záujmové otázky zo spracovateľskej sezóny.
• Chváľte Boha za nové pozície koordinátora oblasti, ktoré boli naplnené počas prvých dvoch týždňov v roku 2019.
• Modlite sa za následný proces a výber nových perspektívnych dobrovoľníkov.
• Modlite sa za dokončenie online školenia od všetkých našich dobrovoľníkov.
• Modlite sa za regionálne kancelárske a oblastné tímy, keď plánujeme rok 2019.

HORNÝ STREDOZÁPAD
• Chváľte Boha za troch nových koordinátorov oblasti.
• Chváľte Boha za úspešnú sezónu Centra spracovania, keď sme oslavovali 20 rokov a že spracovali sme viac ako 12,6 miliónov krabíc na topánky počas tohto obdobia!
• Modlite sa, aby naše stretnutie plánovania regionálnych koordinátorov vo februári bolo časom povzbudenia a vybavenia, ako aj zábava a priateľstvo pre našich dobrovoľníckych lídrov.
• Modlite sa za úspech našich aktivít v prvom štvrťroku, opätovné dobrovoľníctvo, technológiu,
ktorá podporuje mesačné podávanie správ a našu Affirmation kampaň, aby sme vyjadrili vďaku našim darcom za krabice od topánok.
• Modlite sa za znásobenie nových vedúcich dobrovoľníkov a členov tímu, najmä v rozvojových oblastiach, ktoré nemajú miestne vedenie.

DOMORODÁ AMERIKA
• Modlite sa, aby Boh povolal svojich pomazaných, aby boli vodcami, aby slúžili v službe OVD a aby mali dlhodobý duchovný vplyv na rozvojové tímy domorodých amerických OVD tímov.
• Modlite sa za prebiehajúcu prácu VD v indiánskych rezerváciách.
• Modlite sa za indiánske kostoly, ktoré sa v tomto roku zúčastnili na dodávke OVD krabíc od topánok.
• Chváľte Boha za začiatok dlhodobého vzťahu a jednoty medzi cirkvami. Predtým než OVD prišla do našich dedín, mnohé z cirkví boli územné a nemali žiadnu komunikáciu medzi sebou. Dnes cirkvi pracujú vedľa seba a zdieľajú svoje zdroje na uspokojenie potrieb chudobných.
• Chváľte Boha, že existuje spoločný pohyb v cirkvách.
 

f t g m