Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Distribúcia v MČ Devínska Nová Ves, Bratislava

S touto mestskou časťou sme spolupracovali aj v minulosti. Zhromaždili sme deti zo sociálne slabých rodín v priestoroch materskej školy, ktoré nám už v minulosti bezplatne poskytla pani riaditeľka. V rámci programu sme deťom pustili krátke posolstvo z Operácie vianočné dieťa a predstavili projekt následnej starostlivosti. Pri otváraní balíčkov deti nadšene vyberali veci, ktoré našli v krabiciach. Jeden chlapček hovoril mame, že presne po takom aute na diaľkové ovládanie túžil a našiel si ho vo svojej krabici. Jedna mamička so svojimi deťmi dokonca nečakala na začiatok projektu následnej starostlivosti a prišla hneď v piatok na vianočný dorast a mládež, ktorý sme organizovali v našom zbore.

Distribúcia v Špeciálnej základnej škôlke internátneho typu pre sluchovo postihnuté deti, Bratislava

Na začiatku sme nemali ani tušenie, že sa ocitneme aj na tomto mieste. Avšak po modlitbách, sme kontaktovali pani riaditeľku a ona nás začlenila do ich vianočného večierku v škôlke, kde boli prítomní aj rodičia detičiek, nakoľko išlo o deti z celého Slovenska. Mnohé rodiny musia svoje deti nechávať v škôlke aj počas víkendov, pretože neustále cestovanie je pre nich náročné. Obávali sme sa ako im prinesieme posolstvo vzhľadom na ich hendikep, ale nakoniec sa to vyriešilo krátkou scénkou, ktorú si pripravili naši členovia zboru spolu s pastorom. Samotná distribúcia priniesla prielom v tom, že srdcia rodičov a vedenia boli hlboko dotknuté posolstvom, ktoré dostali.

Distribúcia na Základnej škole, Centrum 1, Hnúšťa

Išlo o veľmi neštandardnú formu distribúcie, nakoľko sme sa jej osobne nezúčastnili. Balíčky odovzdala jedna z učiteliek, ktorá dostala presné inštrukcie ako postupovať. Počas tejto distribúcie dostalo 9 detí z druhej triedy balíčky. Išlo o sociálne slabé deti. Mnohé z týchto detí žijú v katastrofálnych podmienkach v osadách a domoch bez vody a sociálneho zariadenia. Častokrát nemajú čo jesť a chodia skromne oblečené. Vedeli sme, že akútne potrebujú pomoc a počuť posolstvo evanjelia. Nečakali sme spätnú väzbu, ale tá prišla v podobe tohto textu: Dnes sa ku mne dostali balíčky. Dík za ne a za úžasný list. Už som skoro zabudla, že okrem emailov, SMS a podobných vecí sa dá písať aj perom na papier. Určite to prečítam aj deťom hneď v utorok a dám ti potom o tom vedieť.... O pár týždňov prišla ďalšia informácia: Ahoj, po dlhom čase. Sľúbila som Ti, že sa ozvem po odovzdaní balíčkov, ale nejak rýchlo ušiel čas pri všetkých povinnostiach... No, ale hlavne čo sa balíčkov týka, mali veľký úspech. Dokonca niektorí rodičia doma vyvaľovali oči. Dvaja žiaci dokonca kvôli tomu prišli do školy, hoci dva dni predtým chýbali :-) Dozvedela som sa, že tieto Vianoce niektorí z nich nedostali nič, lebo si to nemohli dovoliť. Ostatné deti z bohatších rodín, ktoré mám v triede sa tešili s týmito chudobnejšími spoločne. Bolo to veľmi poučné pre obe strane, keď si tí, čo dostávajú všetko uvedomili, že sú medzi nimi aj takí, ktorí si mnohé veci nemôžu dovoliť a môžu o nich maximálne snívať. Toto je svedectvo, ktoré ukazuje ako je práca každého z nás v tomto projekte potrebná a že to má zmysel.

Distribúcia na Špeciálnej základnej škole v Šahách

V tejto škole je podobná situácia ako v Hnúšti. Mnohé deti z tejto školy pochádzajú zo sociálne slabých rodín a žijú v rovnakých podmienkach. Samotná distribúcia kvôli zlej finančnej situácii rodičov prebehla 2x. Prvý raz 21.12. a druhý raz 14.1. Deti sa totiž nevedeli dostať do školy. Distribúciu viedol jeden manželský pár zo zboru, ktorý túto školu občas navštevuje a spolu s priateľmi im vždy donesie nejaké oblečenie a hračky. Keď si deti otvorili svoje balíčky bol to pre nich obrovský zážitok. V živote totiž nevideli tak krásne veci ako sa nachádzali v krabiciach. Všade navôkol nás vypukla obrovská radosť. Rodičia aj deti so slzami v očiach ďakovali za darčeky. Niektoré deti sa zapojili aj do následnej práce, ktorá môže ešte viac zmeniť ich životy.

f t g m