Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

O projekte

Najúžasnejšia cesta je následný program pre deti, ktoré boli pozvané na distribúciu Vianočných balíčkov projektu OPERÁCIA VIANOČNÉ  DIEŤA a majú záujem viac poznať dobrú zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi a stať sa Jeho nasledovníkmi.

Učenícky kurz Najúžasnejšia cesta obsahuje 12 lekcií, ktoré sú usporiadané do 3 sekcií. Každá sekcia má hlavnú tému a obsahuje 4 lekcie. Všetkých 12 lekcií je založených na biblických príbehoch a obsahujú zábavné výučbové aktivity a verše na zapamätanie, ktoré sú špecificky vybrané, aby pomohli deťom porozumieť a aplikovať biblické učenie.

Okrem toho, že sú k dispozícii knihy pre deti, Operácia vianočné dieťa používa ďalšie zdroje a stratégie pre úlohu detského učeníctva. Tieto sú určené na pomoc vedúcim detí využívajúcim 12 lekcií Najúžasnejšej cesty a pokračovaniu tejto služby po dokončení kurzu Najúžasnejšej cesty.

Plnofarebný materiál NAJÚŽASNEJŠIA CESTA je k dispozícii zdarma pre všetky deti, ktoré sa do projektu zapoja.

Program končí slávnostným odovzdávaním osvedčení s možnosťou pozvať svojich kamarátov, rodičov alebo známych.

Deti sú na stretnutia NAJÚŽASNEJŠEJ CESTY pozvané pracovníkom, ktorý bol za týmto účelom vytrénovaný a je súčasťou tímu distribúcie Vianočných balíčkov.

Na Slovensku hľadáme dobrovoľníkov, ktorí s deťmi pracujú alebo chcú pracovať a v tomto programe vidia možnosť ako zasiahnuť Evanjeliom nové deti v svojom okolí.

Každý pracovník s deťmi, ktorý absolvoval prípravu dostane zdarma manuál ako viesť stretnutia NAJÚŽASNEJŠEJ CESTY a UČITEĽSKÚ PRÍRUČKU!

 

 

f t g m