Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
Návštevy: 1246

Tohtoročný iConnect sa po dvoch rokoch opäť konal v Španielskom Tolede. Počas piatich dní sa v hoteli Beatriz Auditorium and Spa stretli zástupcovia 61 krajín, aby spoločne
oslávili 25. výročie projektu Operácie vianočné dieťa a tiež sa spoločne zdieľali o službe.
Za Slovensko sme sa tejto konferencie mali zúčastniť štyria, ale nakoniec sme vycestovali len traja. Po príchode do hotela sme sa ubytovali a išli na večeru. Keďže sme meškali kvôli zápche pri ceste z Madridu, nestihli sme oficiálny začiatok konferencie, neboli sme však sami.
Hlavnou témou tohtoročného iConnectu bolo "Vyhlasuj Jeho slávu medzi národmi", ktorá sa opierala o verš zo Žalmu 96,3. Podtémou iConnectu bol verš z Efezským 2,10b "Pripravený na dobrú prácu".

iConnect 2018
Návštevy: 4294

V dňoch 3. - 10. apríla 2017 sa v meste Orlando na Floride zišlo viac ako 3.500 dobrovoľníkov zo 129 krajín sveta, aby spoločne oslávili, čo Boh robí  cez Operáciu vianočné dieťa. Národné tímy z celého sveta sa presúvali tisícky kilometrov už od 1. apríla a postupne zapĺňali hotel Shingle Creek, kde sa konala konferencia Global Connect 2017. Pre mnohých to bola prvá návšteva USA vôbec. Pre náš tím to znamenalo cestu dlhšiu ako 12 hodín, ale všetci sme sa tešili, pretože to bola prvá návšteva kompletného národného tímu na Connecte vôbec. Už počas cesty sme zažili niekoľko úsmevných príhod, ktoré si mnohí z nás zapamätajú navždy.

Global Connect 2017
Návštevy: 1847

 V dňoch 21. - 25. júna 2016 sa v španielskom Tolede konal iConnect 2016. Dvaja členovia národného tímu vyrazili doobeda z letiska Viedeň a smerovali do Zurichu, kde ich čakal ďalší let. Vzhľadom na preplnený vzdušný priestor nad Madridom si užili niekoľkonásobné krúženie nad mesto, čím sa vytvorilo meškanie. Toto meškanie spôsobilo, že autobus, ktorý každú hodinu odchádzal z letiska do Toleda odišiel a tak bolo potrebné čakať na ďalší. Unavení z cesty si naši cestovatelia sadli v jednej z hotelových reštaurácií a čakali na ďalšie národné tímy, ktoré mali ísť do Toleda ďalším autobusom.

iConnect 2016
Návštevy: 2652

Tohtoročný iConnect sa konal v Tesalonikách v Grécku v termíne od 23.-26. júna 2015. Za Slovensko sa na ňom zúčastnili traja členovia národného tímu. Po príchode a ubytovaní sa program začal uvítacou večerou, ktorá sa konala na streche hotela, z ktorého bol nádherný výhľad na prístav v Tesalonikách, ale aj celé mesto. Program na iConnect bol intenzívny, ako to už býva pravidlom. Hovorilo sa o aktuálnej situácii v rámci projektu, plánovala sa nasledujúca sezóna a tiež sa hovorilo o pripravovaných zmenách. Novinkou tohtoročného iConnectu, boli takzvané Discusion Market Place, kde sa za okrúhlym stolom hovorilo o rôznych témach, ich riešeniach v rôznych krajinách, ale tiež o problémoch, ktorým musíme čeliť v rámci projektu. Takéto diskusie potom pomáhajú riešiť problémy ústrediu Samaritan´s Purse.

 

Návštevy: 1936

V 21.-25. júla 2014 sa časť národného tímu a regionálna koordinátorka pre Západ vydali na každoročný iConnect, čo je medzinárodná konferencia Operácie vianočné dieťa. Tento raz sa iConnect konal na Cypre v meste Larnaca. Po niekoľkohodinovom lete sme pristáli na letisku v Larnace, kde nás už čakali zástupcovia zo Samaritan´s Purse a spoločne s nimi sme sa presunuli do hotela. Po ubytovaní nasledovalo krátke voľno a hneď po ňom otváracia večera a otváracie stretnutie. Utorok sme sa hneď po raňajkách stretli na hlavnom stretnutí, kde sme mali ranné zamyslenie a po krátkej prestávke sme boli rozdelení do skupín podľa zamerania. Jedna z väčších skupín mala absolvovať niekoľkodenný tréning pre Najúžasnejšiu cestu. Poobedie sa nieslo v znamení regionálnych stretnutí a  po nich sa pokračovalo v tréningoch ako doobeda. Večer bol zakončený opäť hlavným stretnutím, ktoré bolo zamerané na Strategické plánovanie. Stredajšie ráno otvorilo ranné stretnutie na tému: Iniciatívy v službe a potom sme pokračovali v tréningoch. Popoludní sme sa opäť rozdelili podľa regiónov a riešili problémy a novinky v rámci nášho regiónu a krajiny. Večerné stretnutie bolo zamerané na Deti ako agentov v misii. Hovorilo sa tu o tom, že deti môžu byť a sú súčasťou služby a po absolvovaní Najúžasnejšej cesty sa môžu stať pomocníkmi alebo učiteľmi v ďalších kurzoch Najúžasnejšej cesty. Zvyšok doobedňajšieho programu sa hovorilo o Finančnom správcovstve a o spôsobe spravovania financií, pričom tí, ktorí boli zaradení do tréningu Najúžasnejšej cesty pokračovali v ňom. Popoludní sa v rámci regionálneho času doťahovali detaily pre novú sezónu a pri večernom záverečnom stretnutí sme hovorili na tému Pracuj na svojich silných stránkach. Napriek bohatému programu sme si každý deň našli aspoň hodinku času na relax v mori alebo bazéne. Počas posledného, piatkového dňa sa nám poradilo dokonca navštíviť doobeda mesto a pozrieť si niektoré historické časti. Návrat domov nás čakal v neskorých popoludňajších hodinách.

 

f t g m