Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
Návštevy: 141

OPERÁCIA VIANOČNÉ DIEŤA

 November / December 2023

  Vízia modlitieb:  

 Buďme zahrnutí do modlitieb – v zbore, v službe OVD, ...

 • Modlime sa s deťmi aj s dospelými
 • Veďme deti k modlitbám
 • Efežanom 6,18: „modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých.“

 Chvála a vďaka:  

 Za zázraky okolo nás

 • Za nielen veľké, ale aj malé zázraky
 • Za zázraky v stvorení a za zázrak spasenia
 • Vďaka za zázrak, že Boh postavil človeka uprostred makro a mikrokosmosu

Prihovárajme sa:

 Za vysielajúce krajiny – za darcov, za vodcov projektu – aby videli ovocie zo svojej služby

 • Za týždeň zhromažďovania balíčkov – za ochranu, bezproblémový priebeh, za všetky potrebné povolenia do všetkých krajín, za to, aby balíčky prišli nepoškodené....
 • Za logistiku prepravy do jednotlivých krajín
 • Za prijímajúce krajiny – aby partneri v službe chápali víziu „evanjelizácia, učeníctvo, multiplikácia“

 Ak máš nejakú modlitebnú potrebu, v rámci OVD služby, alebo osobnú potrebu, neváhaj nám napísať, aby sme ťa zahrnuli do svojich modlitieb.

 Prosby zo zborov:

 • Za naše zbory
 • Za cirkev na Slovensku
 • Za prebudenie medzi deťmi, ale aj v iných generáciách
 • Za vyslanie robotníkov do žatvy
 • Za zrelých služobníkov
 • Za vytrvalosť a zodpovednosť v službe

Povzbudenie:

  Jakub 1,17:

 „Každé dobré danie a každý dokonalý dar sostupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo nejakého obratu zatônenia.“

Návštevy: 1104

 

 

Svedectvá

 

BIELORUSKO

Volám sa Galina. Pracujem v sirotinci. Veriaci často navštevujú náš sirotinec.

Stretla som ich pred mnohými rokmi, keď okolo Vianoc začali prinášať darčekové krabice. Rozprávali tiež deťom o Bohu a hrali sa s nimi. Zdieľali svoju lásku s deťmi.

Sledovala som ich a myslela som si: „Kto sú tí ľudia? Ako to, že majú toľko lásky? Prečo to robia? “Siroty boli vždy radi, keď videli dobrovoľníkov a dostali aj darčekové krabice. Ďakujem všetkým, ktorí sú súčasťou tohto projektu a ktorí prostredníctvom týchto krabíc zbierajú a zdieľajú lásku k deťom. Veľmi to oceňujú a vážia si ich.

Tiež som do svojho života dostala Boha prostredníctvom tých ľudí, ktorí nám priniesli vianočné darčekové krabice. Predtým som nebola kresťanom, ale teraz vždy hovorím deťom o Bohu. Jeden z mojich absolventov tiež prijal Krista do svojho života. Mnoho detí sa zmení, keď počujú príbehy o Bohu. Ďakujeme veľmi pekne a chválime Pána za všetko!

BOLÍVIA

S deťmi na mnohých miestach v Bolívii sa v ich zboroch nepočítalo a nikto neveril, že by mohli byť krásnymi nástrojmi evanjelizácie uprostred svojej rodiny, cirkvi a regiónu. Boh však používa Operáciu vianočné dieťa na zmenu tejto mentality v cirkvi.

BRAZÍLIA – RIO DE JANEIRO

Svedectvo č. 1: V mexickej komunite PIB do Rocha matka vypovedala, že s jej synom sa predtým veľmi ťažko zaobchádzalo a škola prišla pochváliť jej syna za jeho dobré správanie. Matka svedčila o tom, že zlepšenie bolo spôsobené účasťou na účeníckom programe projektu Operácie vianočné dieťa.

Svedectvo č. 2: Cirkev v Belforde, ktorá hostila Najúžasnejšiu cestu a predtým nemala deti vo svojej cirkevnej rodine, oslávila prvú cirkevnú službu s viac ako päťdesiatimi deťmi prítomnými so svojimi rodinami. Bohu patrí všetka česť a sláva. Teraz má cirkev aktívnu službu pre deti.

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE ŠTVRŤROČNÝ DEŇ MODLITIEB A PÔSTOV - 5. február 2020
Návštevy: 1292

SVEDECTVÁ

BIELORUSKO

Alina z Brestu napísala: „Rada som chodila do cirkvi na všetkých dvanásť lekcií. Počas prvej z nich som sa dozvedela, že Boh stvoril svet za sedem dní. Veľmi sa mi páčilo, keď nám pomohli porozumieť lekciám, dali nám ako príklad životné situácie a museli sme povedať, čo by sme v týchto situáciách urobili. Na konci každej hodiny sme robili rôzne zaujímavé výtvory a stretla som nových priateľov.“

BENIN

Jedno dievča z rodiny uctievačov modiel našlo v krabici šaty. Hneď si ich oblieklo a urobili jej fotku. Rodičia boli na ňu hrdí, lebo si všimli veľké zmeny v jej živote po absolvovaní 12 lekcií Najúžasnejšej cesty. Nakoniec sa rozhodli aj jej rodičia, že budú spolu s ňou navštevovať cirkev a zanechali modly.

BOLÍVIA

Liliana, deväťročné dievča, ktoré žije v Bajo Pampajasi v meste La Paz, je najstaršou z troch súrodencov. Stará sa o svojich mladších súrodencov, perie šaty a dáva im jedlo a pritom dokončuje svoje školské úlohy. Lilianu ich otec opustil pred 4 rokmi a jej matka pracuje od 5:00 do 21:00 - varí a perie oblečenie, takže musí nechať svoje deti celý deň sama. Lilianu vzal do cirkvi svetových misií sused. Dali jej krabicu od topánok, ktorá bola obrovským požehnaním, až sa rozplakala. Liliana povedala, že jej nikto nedal toľko krásnych veci a nakoniec sa cítila milovaná. Teraz je zapísaná v Najúžasnejšej ceste.

BRAZÍLIA - RIO DE JANEIRO

Počas evanjelizačného podujatia cirkvi vo Vilar dos Teles boli deti, rodičia a cirkev veľmi ovplyvnené. Pastor nikdy nepracoval s deťmi, príliš málo ich evanjelizoval. Potom povedal: „Uvidel som vo svojom vlastnom susedstve realitu, ktorú som predtým nepoznal. Teraz sú v mojej mysli projekty detskej evanjelizácie. Najúžasnejšia cesta je len začiatok. Teraz organizujeme veľkú párty pre deti, čo ju absolvovali v decembri.“

BRAZÍLIA - MANAUS

Sestra Lilian sa modlila za materiály, ktoré by jej v cirkvi pomáhali viesť k učeníctvu, pretože nemala k dispozícii žiaden materiál, ktorý efektívne učí deti evanjelium. Keď počula o Operácii vianočné dieťa, prijala materiály a krabice so srdcom plným radosti. Modlí sa za veľkú žatvu medzi deťmi z jej dediny.

ČILE

Martina, 10-ročné dievča zo San Bernarda v Santiagu, prišlo do miestnej cirkvi ako prvé. Začala sa lekcia najúžasnejšej cesty. Martina- dcéra odlúčených rodičov, bola pozvaná susedmi, ktorí sa o ňu tiež starali po škole. V kostole našla úľavu od veľkého tlaku rodiny. Jedného dňa sa lekcia najúžasnejšej cesty dotkla témy „Veľký Spasiteľ Ježiš“ a učiteľ sa zdieľal tak, že sa Martina cítila zlomene a požiadala o modlitbu. V ten deň prijala Ježiša za svojho Spasiteľa. Nasledujúci víkend zomrela pri dopravnej nehode zapríčinenej opitým vodičom. Táto správa zasiahla a významne ovplyvnila učiteľov Najúžasnejšej cesty, ktorí sú potešení, že Martina poznala Ježiša. Božia vôľa je dobrá a dokonalá. Sláva Bohu za partnerov služby, ktorí tak pracovali, že Martina mohla počuť správu evanjelia.

KOLUMBIA

Andrea z etnickej skupiny Wayuu v La Guajire nemohla navštíviť lekára, pretože v ich komunite neexistuje zdravotný systém. Priviezli ju rodičia Daniel a Karolína do komunity Tawaira (v meste Riohacha), kde začala cirkev lekcie Najúžasnejšej cesty. Andrea nemohla chodiť a dokázala sa len plaziť alebo ju nosili. Počas lekcie učiteľka spolu so zvyškom detí natiahli ruky a modlili sa za Andreino uzdravenie. Budúci týždeň sa rodičia spojili s učiteľkou a povedali jej, že sa stal zázrak a dievča začalo chodiť. Sláva Pánovi, ktorý koná zázraky.

COTE D´IVOIRE (POBREŽIE SLONOVINY)

13-ročné dievča sa narodilo v animistickej rodine. Nikdy nemala šancu chodiť do školy. Jej otec bol od detstva oddelený od jej matky. Aby prežila, stala sa zlodejkou jedla v domácnostiach a na poliach. Bola všeobecne známa ako zlodejka a špinavé dieťa. Jedného dňa predávala banány v dedine a dozvedela sa, že niektorí ľudia prichádzajú zdieľať Božie slovo a majú distribúciu darčekov. Zúčastnila sa na tejto udalosti a dostala aj krabicu plnú pekných hračiek, obuvi a oblečenia. Bola potom pozvaná na triedy Najúžasnejšej cesty. Počas šiestej lekcie si uvedomila: „Ježiš je najväčší priateľ, ktorý prijal trest za mňa!“ Od tohto okamihu dala svoj život
Ježišovi a začal chodiť do cirkvi. Tam ju pastor a diakoni vychovávajú a starajú sa o ňu. Jej život sa určite zmenil. Ďakujeme Ježišu!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

Počas nášho projektu nConnect náš národný vodcovský tím dostal správu, že brat Amauri z USA- Severovýchodná oblasť bol v nemocnici a lekári sa nemohli zhodnúť na špecifikácii diagnózy, len, že bol veľmi chorý. Každé ráno počas konferencie sme mali modlitebný čas o 6:00. Trávili sme ho príhovormi za Amauriho, až kým sme sa nedozvedeli, že lekári prišli na diagnózu, Amauri podstúpil operáciu a podľa Božej milosti bola úspešná.

EKVÁDOR

V Ekvádore, v meste Cuenca bolo na jednu z evanjelizačných udalostí pozvané dieťa bez domova a dostal škatuľu. Otvorilo ju a vo vnútri bol list s nápisom: „Dieťa, ktoré prijalo tento list, nech zavolá na číslo, ktoré je tu napísané, lebo mu chceme splniť želanie jeho srdca.“ Pastor cirkvi vytočil číslo v Spojených štátoch a rodina, ktorá darovala tento balík, odpovedala a ponúkla vyhovieť žiadosti srdca dieťaťa. Opýtali sa ho a povedalo, že chce byť so svojimi rodičmi, čo boli v USA. Vo veľmi mladom veku ho opustili, a preto sa v uliciach stratilo a skončilo bez domova. Potom táto rodina z USA iniciovala potrebné postupy na splnenie sna tohto dieťaťa a dnes je už v USA spolu so svojimi rodičmi.

FIJI

Jedna dievčina- Nitika, ktorá sa zúčastnila najúžasnejšej cesty, počula o Ježišovi a učila sa modliť. Zdieľala príbeh o Ježišovi svojej chorej babičke trpiacej zlyhaním obličiek. Po vypočutí príbehu požiadala kresťanských susedov, aby sa za ňu modlili a teraz verí v Ježiša.

GABON

Rodina, ktorá žila na ceste k miestnemu kostolu a bola k nemu nepriateľská, sa pravidelne snažila odvrátiť nových ľudí tým, že im povedala, že na tejto ceste sa nenachádza žiadny kostol. Počas distribúcie darčekových krabíc, ktoré zbor organizoval, sa dieťa z tejto rodiny zúčastnilo a dostalo dar. Keď povedalo svojim rodičom, že to bol dar cirkvi a ukázalo im obsah, boli tak dotknutí, že nasledujúci deň išli k farárovi a priznali sa, že odvracajú ľudí od cirkvi. Ich dieťa absolvovalo kurz najúžasnejšej cesty, rodičia sami uverili a boli pokrstení.

GAMBIA

Päťročnej Moudou sa veľmi páčilo, že v škatuli našla školskú tašku. Asi týždeň nenosila do školy tašku, pretože bola zničená a jej rodičia si nemohli dovoliť ďalšiu. Pre ňu je to odpoveď na modlitbu, keď v krabici od topánok objavila krásnu tašku.

GHANA

Operácia vianočné dieťa pozvala mladého chlapca na distribučnú akciu a v krabici od topánok našiel pekný dáždnik. Chlapec bol nadšený, pretože sa konečne mohol chrániť pred každým silným dažďom. Bolo obdobie dažďov a chlapec požiadal svoju matku o dáždnik, ale z finančných dôvodov ho nemohla poskytnúť. Boh však môže urobiť všetko.

GUATEMALA

Ako národný tím sme mali vynikajúcu príležitosť vidieť naše tímy na veľkej konferencii nConnect. Prišli s radosťou, túžbou oslavovať, učiť sa a prijať povolanie, aby pracovali dokonalo. Užívali sme si nádherný čas spoločenstva. Mali sme účasť kompletných tímov a čo je najdôležitejšie, oslávili sme, ako v Guatemale rastie služba „Ježiš je najväčší dar“.

HONDURAS

Zusi je dievča, ktoré sa zúčastnilo na učeníckom programe Najúžasnejšia cesta. Bola pozvaná na podujatie Festy Kids a týždeň po tom sa zapísala do programu učeníctva aj napriek určitým fyzickým a zdravotným obmedzeniam. Bola jej diagnostikovaná rakovina, nakoniec by stratila schopnosť chodiť. Jej vieru v Ježiša povzbudila matku, ktorá ju vzala do Christian Vision Ministry Church, aby sa zúčastnila programu učeníctva. Lekcia, ktorá ju najviac ovplyvnila, bola o viere štyroch mužov, ktorí niesli ochrnutého ku Kristovi. Ako ubehli týždne, jej viera jednoducho vzrástla. Jedného dňa vstala Zusi z postele bez pomoci. Teraz je úplne vyliečená z rakoviny. Kráča a káže každému všetko, čo Ježiš vykonal v jej živote.

LOTYŠSKO

Jeden chlapec miluje fantasy literatúru, ako je Harry Potter atď. Keď začal čítať knihu Najúžasnejšia cesta, jeho prvá otázka znela: „Je aj toto fantasy literatúra?“ Keď mu potvrdili, že všetko je pravda, venoval sa dôkladne štúdiu. Musíme sa modliť, aby sa pre neho stali Ježišove príbehy skutočnejšími ako fantasy literatúra.

LITVA

Distribúcie, ktorá sa uskutočnila v priestoroch kostola, sa zúčastnilo iba 6 detí z veľkej skupiny hostí. Iba jeden chlapec prišiel na prvú lekciu Najúžasnejšej cesty. Na druhú priviedol so svojou matkou ďalšie tri deti a ešte tri ďalšie sa pripojili neskôr. Všetky navštevovali všetky lekcie, a sprevádzajúci dospelí tiež. Úprimne si užili príležitosť zúčastniť sa na tejto ceste Božieho slova, stať sa akoby malými deti, robiť si úlohy, hrať sa a spievať s nimi piesne. Matka jedného chlapca bola príjemne prekvapená, koľko dôležitých vecí nikdy nevedela; hodiny ju povzbudili, aby študovala Písmo nezávisle a aby žila prakticky podľa Božieho slova. To všetko mi prinieslo toľko radosti ako učiteľovi - cítil som dôležitosť každej hodiny pre tých, ktorí majú otvorené srdce pre poznanie Boha, aby s Ním žili. Každá z dvanástich tém aj mne osobne pomohla získať hlbšie, nové chápanie Božej neobmedzenej lásky k ľuďom. Božie slovo, ako bolo študované metódou Najúžasnejšej cesty, úžasne oživilo moju vieru. Zakaždým, keď som pripravoval a prednášal lekciu, môj duch horel nadšený a ďakujem Bohu. Prechádzam novou fázou väčšej oddanosti Bohu. Povzbudení Božou prácou operácie Vianoce dieťa som začal kázať evanjelium oveľa prirodzenejším, bezprostrednejším a odvážnejším spôsobom. Teším sa, že som súčasťou prebiehajúcej práce s deťmi, ktoré ju navštevovali. Pán ma požehnal tak hojne, úžasným revitalizovaním, že môžem zdieľať svoju lásku s ostatnými s odvahou a radosťou. Ďakujem Mu a chválim ho.

MACEDÓNIA

Tento rok som viedla kurz Najúžasnejšej cesty iba s jedným dievčaťom. Na začiatku som premýšľala, či je skutočne možné absolvovať kurz s jedným dieťaťom, ale bola som prekvapená, že to bolo skutočne produktívne. Mali sme veľa špeciálnych okamihov, pretože sa mohla slobodne podeliť, čím prechádza a klásť otázky. Keď sme hovorili o hriechu, povedala: „Raz som klamala v materskej škole, skrývala svojho priateľa, ale neskôr som sa cítila veľmi zle a plakala som, prosila som Boha, aby mi odpustil.“ Raz som sa jej opýtala s kým sa bude deliť o veci, ktoré sa učí, a povedala, že chce, aby to poznala jej rodina, aj priatelia zo školy. Jedného dňa mi povedala, že v škole hovorila so svojím priateľom, a on povedal, že Boh neexistuje. Spýtala som sa: „Čo si na to povedala?“ Odvetila: „Povedala som, že by musel zomrieť, aby mohol zistiť, či Boh skutočne neexistuje, keď Ho uvidí.“ Bola som prekvapená jej úprimnosťou a túžbou pomáhať iným spoznať Boha a priamo im čeliť. Keď hovoríme o obeti kríža a o Ježišovom zmŕtvychvstaní, prekvapila ma otázkou, ktorá mi ukázala, ako vážne rozmýšľa. Povedala: „Ježiš zomrel za naše hriechy a vstal, aby nás zachránil, a čo s ľuďmi pred Ježišom?“ V siedmich rokoch mala mnoho vážnych otázok a chcela sa dozvedieť viac podrobností. Strávila som s ňou kvalitný čas, keď som bola svedkom jej modlitieb a prvých krokov k Bohu.

MALAWI

Promise je dvojročné dievča. Jej matka nikdy nepočula prezentáciu evanjelia, keď sprevádzala svoju dcéru na misijné podujatie. Počula evanjelium a odovzdala svoj život Ježišovi. Služobník Operácie vianočné dieťaťa povedal matke, aby otvorila krabicu od topánok a pozorovala, ako si dieťa cení jej obsah. Promise bola uchvátená všetkými predmetmi a veľmi vďačná. Svoju radosť zdieľala so všetkými ostatnými deťmi.

MEXIKO

Strategický modlitebný koordinátor pre štát Chiapas napísal: „Chiapas je jedným zo štátov v Mexickej republike, kde je komunikácia náročná kvôli rôznym dialektom (medzi inými aj Tzotzil, Tzeltal, Lacandon, Tojolabal a Maya) a pre službu Operácie vianočné dieťa to bola osobitná výzva každý rok. Máme tiež veľa veľmi ťažko dostupných území, najmä v džungli. Po modlitbe nám Pán otvoril dvere v oblasti Palenque, kde pre budúcu sezónu bol pre Operáciu vianočné dieťa vytvorený miestny tím. Spoločne sa modlia, vyjadrujú veľké nadšenie a ochotu zúčastniť sa na tomto projekte. Ďakujeme Bohu, pretože opäť vidíme, ako
Pán pripravuje srdcia pre svoju službu, napriek výzvam, ktorým môžu čeliť.“

ČIERNA HORA

Jednému dievčaťu, ktoré dokončilo Najúžasnejšiu cestu prvýkrát, sa podarilo ísť do kresťanského tábora v Srbsku. To je zázrak, pretože celá rodina je nekresťanská. Chválime Boha, že spája ľudí zázračným spôsobom.

PANAMA

Dievčatko v regióne Corregimiento de Burunga vzalo vážne výzvu podeliť sa o poznanie z lekcií s ostatnými ľuďmi. Zdieľalo lekcie Najúžasnejšej cesty so svojou matkou, ktorá na konci dňa odovzdala svoj život Pánovi. Teraz sú obe pravidelnými účastníčkami cirkvi.

PARAGUAJ

Matka Delmi opustila a otec ju vychovával už od útleho veku. Boli nominálni katolíci a keď niekto pozval Delmi na evanjelizačnú udalosť, tak sa zúčastnila, prijala Krista do svojho srdca a bola veľmi nadšená darmi a všetkým, čo prežila ten deň. To všetko oznámila svojmu otcovi. Po týždni ju tá istá sestra pozvala na lekcie Najúžasnejšej cesty a Delmiin otec dal povolenie. Na lekcii požiadala Delmi Boha, aby jej priniesol matku späť, a za menej ako 2 týždne sa jej matka ukázala. Delmi dokončila Najúžasnejšiu cestu. ale o niekoľko týždňov neskôr sestra, ktorá ju pozvala, dostala informáciu od jej otca, ktorý žiadal o modlitbu, pretože bola veľmi chorá na bakteriálnu infekciu. Lekári oznámili veľmi negatívnu správu, ale keď sa partneri v službe modlili za Delmi v nemocnici, bola uzdravená a jej matka pri nej bola a zažila tento zázrak.

PERU

Evanjelizačné stretnutie sa konalo na mieste zvanom El Tablazo v severnej Piure. Pastor Jose so svojím tímom mal víziu a odvahu ísť a zdieľať evanjelium deťom, ktoré o Ježišovi nikdy nepočuli. Po tejto evanjelizácii jeden z dedinčanov poskytol svoj domov na otvorenie novej práce s 85 deťmi a 25 dospelými. V súčasnosti tam majú zhromaždenia a Božie dielo neustále rastie.

FILIPÍNY

Ďakujeme Bohu za misiu vo Villa Paz Agusan Del Sur, kde sa spoločenstvo so štyrmi členmi po distribúcii rozrástlo na 60 a po niekoľkých mesiacoch boli mnohí pokrstení spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi.

RECA - CITLIVÁ KRAJINA

Členovia nášho zboru, ktorí išli na školenie Values ​​That Grow (Hodnoty, ktoré rastú), sa teraz zúčastnili distribučnej akcie a použili materiály. Používali ich aj na mnohých školách a učitelia ich požiadali, aby si uchovali materiály Values ​​That Grow a robili následnú prácu s deťmi. Deti, ktoré dostali darčekové krabice, boli pozvané do letných táborov, aby si vypočuli viac o Bohu.

RECA - CITLIVÁ KRAJINA

Na nedávnom dobrovoľníckom vzdelávacom podujatí bola pozvaná miestna chválospevová skupina, ktorá sa zúčastnila bohoslužby. V posledný deň prerušil hlavný spevák pieseň a povedal, že musí povedať svedectvo. Keď bol dieťaťom, dostal škatuľu od topánok a počul evanjelium. Takto sa stal veriacim v Pána Ježiša Krista. Teraz je oddaným Ježišovým stúpencom a slúži vo svojej miestnej cirkvi ako vodca uctievania. Sila jednoduchého daru.

REPUBLIKA KONGO

V jednej časti krajiny boli dvere na dlhú dobu zatvorené službe OVD. Prostredníctvom modlitby sme mali tento rok viac partnerov v službe, ako sme mohli zabezpečiť.

RUMUNSKO

Pán nedávno urobil Boh zázrak v našich etnických spoločenstvách (Oltenia). Štyri maďarské ženy zo Zigoreni dostali Božiu lásku tým, že o Ňom počuli. Dve rómske rodiny, ktoré prišli so svojimi deti na akcii OVD sa zúčastnili spoločenstva v baptistickom kostole z Campulungu. Deti z otvorenej skupiny z Valea Mare sa začali modliť. Modlili sme sa jeden za druhého a videli sme, ako Boh hovorí k nám všetkým. Týchto ľudí teraz Pán používa na šírenie svojho slova a rozširovanie svojho kráľovstva.

SPOJENÉ KRALOVSTVO

Sarah je mama s dospievajúcimi deťmi, ktorá v roku 1998 opustila kariéru event manažéra, aby vychovávala svoju rodinu. V januári 2016 bola vybraná ako dobrovoľníčka logistiky Operácie vianočné dieťa, keď bola niekoľko rokov vedúcou projektu v jej cirkvi. Tri sezóny viedla spracovateľské stredisko v Tonbridge pri Londýne. Tu videla, že počet spracovaných boxov sa štvornásobne zvýšil a počet dobrovoľníkov sa viac ako zdvojnásobil. Po vizitácii v Albánsku v roku 2017 povedala: „Očakávala som, že sa mi bude najviac páčiť, keď deti otvoria škatule, ale akokoľvek úžasné to bolo, hlavným bodom sa pre mňa stalo stretnúť sa s tímom regionálnych vodcov a dozvedieť sa o ich službe a o tom, ako im krabice pomáhajú a podporujú ich“. Keďže sa jej vodcovská sebadôvera výrazne zvýšila dobrovoľníckou činnosťou v rámci OVD, Sarah sa rozhodla vrátiť na vysokú školu, aby študovala podnikanie. Získala aj štipendium na začatie denného štúdia MBA na univerzite v Sussexe v septembri 2019. Jej nedávna skúsenosť s OVD jasne prispela k tomuto úžasnému výsledku.

URUGUAJ

Ezequiel je šesťročné dieťa z Montevidea. Zúčastnil sa evanjelizačného podujatia. Zistili mu baktériu, ktorá v ramene vyvolala tri nádory. Lekári mu povedali, že liečba bude trvať päť mesiacov, teda by sa nemohol naďalej zúčastňovať na lekciách Najúžasnejšej cesty. Ezekiel povedal, že Ježiš ho uzdravil, keď začal s lekciami. O mesiac neskôr lekári zistili, že baktérie zmizli a jeho telo bolo úplne zdravé. Nikto tomu nemohol uveriť! Lekári zachovali Ezechielove záznamy, pretože tvrdili, že to bol jedinečný prípad z tisícov. V triedach Najúžasnejšej cesty Ezekiel všetkým povedal, že Ježiš ho miluje, staral sa o neho a uzdravoval. Ježiš vykonal zázrak a Ezekiel kurz dokončil.

USA - CAROLINAS

Študentka v jednom z našich tímov pre komunitné vzťahy mala tú česť pripojiť sa na študentskú cestu do Gruzínska tohto leta. Tam ju a jej vieru povzbudzovali ďalší členovia a bola dojatá, keď jej deti dali rukolapne najavo, aký vplyv má jej snaha. Od svojho návratu hovorila s mnohými komunitnými skupinami v tejto oblasti o neuveriteľnej príležitosti, ktorou je služba šírenia evanjelia. Mnoho z týchto skupín bolo inšpirovaných aby zvýšilo úsilie.

USA - JUHOZÁPADNÝ REGIÓN

Skúsení zákazníci vedia, že august je najlepší čas na nákup školských potrieb. Bolo to už v septembri, ale stále som mal oči na špirálových zápisníkoch spoločnosti Target, ktoré sa zvyčajne zlacňujú o 2 až 3 centy. Tento boj poznáte: mám ich kúpiť hneď, aby sa nevypredali, alebo bude budúci týždeň cena nižšia? Pondelok bol mojou poslednou nádejou, pretože halloweensky tovar rýchlo nahradil školské potreby. Zastavil som sa pri svojom regáli Target. Žiadne zápisníky. Police boli naplnené halloweenským tovarom. Zamieril som teda do ďalšieho obchodu s modlitbou, aby tam zostalo pár zápisníkov. "Potrebujem niekoľko stoviek na moju baliacu párty, Pane. Vieš, že toto je moja posledná nádej.“ Rýchlo som sa ponáhľal do zadnej časti obchodu, kde zamestnanci už vybalili krabice na pulty s halloweenskými predmetmi. Tam. V poslednom rade. Plná ulička notesov. Každý za dva centy! Hneď sa objavil manažér oddelenia, ako som začal nakladať dva nákupné vozíky. Som rád, že ste tu. Musíme sa zbaviť všetkého v tomto rade, aby sme mohli vystaviť náš halloweenský tovar. To všetko by vás malo stáť asi 300 - 400 dolárov. Radšej si zavolajte pomoc.“ Zavolal som na regionálnu kanceláriu a prišli pomôcť. Bolo viac blokov, ako som potreboval, dokonca dosť aj pre výplňové položky do spracovateľského centra. Naplnili sme osem, alebo deväť nákupných vozíkov, ale museli sme preberať, lebo niektoré notesy stoja osem, až deväť centov. Niet divu, že sa vedúci oddelenia vrátil a povzbudil nás, aby sme si vzali viac. Prekvapilo nás však, keď povedal, že daruje všetky zápisníky. Čo?! Toto som ešte nezažil. Aké požehnanie a odpoveď na modlitbu! Trvalo ešte ďalšie tri hodiny, kým sme zaplatili, znovu prišli, zabalili tovar, naplnili vozíky a naložili vozidlá. Ďakujeme Bohu za podporu! „...Je schopný urobiť nesmierne viac, ako všetko, čo požadujeme alebo si predstavujeme podľa svojej sily... Jemu patrí sláva."

ŠTVRŤROČNÝ DEŇ MODLITIEB A PÔSTOV - 6. november 2019
Návštevy: 1647

OVD ŠTVRŤROČNÝ DEŇ MODLITIEB A PÔSTOV

7. august 2019

Svedectvá

 

ARUBA

Sedemročná vnučka člena národného tímu túžila po biblii. O niekoľko mesiacov neskôr konečne absolvovala TGJ a teraz číta svoju bibliu v holandčine.

BAHAMY

Po ukončení kurzu TGJ bolo hlásených 6 krstov týchto deti. Šesťčlenná rodina sa pripojila k cirkvi prostredníctvom svojho dieťaťa, ktoré je súčasťou kurzu. Naše deti sa stali odvážnymi a oduševnenými, keď boli svedkami svojim rodinám a priateľom. Požiadali svojich dospelých členov rodiny, aby prestali piť a činili pokánie.

BOLÍVIA

Svedectvo # 1: Dievča bolo opustené rodičmi, keď bola bábätkom a vychovala ju babička- kresťanka, čo ju vždy vzala do kostola. Napriek neustálemu navštevovaniu bohoslužieb, vždy cítila v srdci prázdnotu a myslela si, že rovnako ako jej rodičia, aj Boh na ňu zabudol a opustil ju. Keď jej však podali škatuľu, počula, že Boh ju nikdy neopustil, že On bol vždy po jej boku a veľmi ju miloval. Odvtedy sa dievča znova usmialo a zúčastnilo sa kurzu TGJ s radosťou.

Svedectvo č. 2: Toto dieťa je najstarším z bratov, ktorí zostali v starosti svojho alkoholického otca, pretože ich matka zomrela pred 6 rokmi kvôli rakovine. Hovorí, že nikdy nedostal dar od nikoho. Títo traja sa veľmi báli svojho otca, pretože ich po celý čas týral. Suseda ho pozvala do cirkvi, kde im bolo povedané o dobrom Bohu, ktorý im dal dar a tiež počul modlitby Jeho deti. Deti boli veľmi šťastné za krabice a keď ich ukázali svojmu otcovi, zaplakal a bol nesmierne šťastný. Už nepije a teraz chodí so svojimi deťmi do cirkvi.

BRAZÍLIA - Rio de Janeiro

Deväťročné dievča sa zúčastnilo podujatia OVD, keď malo sedem rokov. Nikdy nezabudla láskavosť a lásku od Boha, ktorú cítila, keď dostala darčekovú krabicu. Tiež sa mohla zúčastniť programu TGJ a záverečnej slávnosti. Všetky udalosti ju ovplyvnili, navždy si ich zapamätala a zdieľa sa o nich so svoju mamu.

BULHARSKO

Rodičia chlapca a dievčaťa boli ateisti a nechceli nič počuť o Bohu. Počas TGJ si všimli pozitívnu zmenu v ich deťoch a začali sa zaujímať o Boha. Pri slávnostnom zakončení kurzu sa nám poďakovali za spoluprácu s deťmi a povedali, ako sa zmenili - viac poslušné, úctivejšie a lepšie.

ČILE

Dievča navštívilo evanjelizačnú udalosť a v okamihu otvorenia krabice bolo plné emócií - rozplakalo sa. Keď sa jej matka sa spýtala, čo sa stalo, povedala: „Vždy sa na mňa hneváte, pretože som stratila čelenku na vlasy, a táto krabica ich je plná. To som chcela, aj potrebovala.“

KOLUMBIA

Svedectvo # 1: Jedného dňa bolo na pláži dievča a jej matka. Dievča zmizlo vo vode. Počas týchto nepríjemných chvíľ sa matka modlila k Bohu a dievča sa objavilo, hoci takmer mŕtve. Na ceste do nemocnice sa táto matka modlila za úplné uzdravenie svojej dcéry. Nasledujúci deň dievča dostalo krabicu na topánky a celá rodina pochopila a videla Kristovu lásku-všetci pravidelne navštevujú cirkev.

Svedectvo # 2: Dospievajúci chlapec bol pozvaný jeho veriacim bratom na evanjelizáciu. Bol veľmi drsné a zahorknuté dieťa a v prvých triedach sa s ním nemohol hrať nikto, ale jeho spolužiaci sa za neho začali modliť. Jedného dňa bol naplnený radosťou Ducha Svätého a prijal Ježiša s radosťou do svojho srdca. Bol tak dotknutý, že aj keď žil ďaleko, jazdil na bicykli viac ako dve hodiny, aby nevynechal lekciu TGJ.

COSTA RICA

Desaťročný chlapec bol pozvaný na evanjelizačné podujatie, ale modlitebný tím si všimol, že sa nezdá byť veľmi šťastný. So slzami v očiach začal vysvetľovať, že jeho otec zomrel skôr, ako sa narodil. Člen modlitebného tímu vysvetlil, ako sa cítil, keď zomrel jeho otec a ako mu Božia láska pomohla prekonať túto situáciu. Počas rozhovorov s týmto členom tímu dieťa prijalo Krista do svojho srdca a jeho šťastie je teraz veľmi viditeľné.

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA 

Boh otvoril dvere pre *uvítaciu modlitbu v jednom z okresov, kde je zákaz Biblie na školách. Môžu biť v škole a jej okolí. Dúfajú, že budú môcť pokračovať napriek prekážkam.

GUATEMALA

Uskutočnila sa TGJ a program ukončilo sedem detí. Prišli rodiny a priatelia a bola to neuveriteľná príležitosť poslúžiť všetkým zúčastneným.

GUAJANA

V miestnej cirkvi si dieťa odnieslo domov z distribúcie krabicu a evanjelium Ježiša Krista. Jeho babička a jeho mama spolu prijali Krista ako spasiteľa kvôli evanjeliu a hmatateľnému daru lásky.

JAMAJKA

Dvaja malí chlapci z detského domova odovzdali život Bohu a nechali s pokrstiť vo vode po prezentácii Evanjelia.

Jedno z troch dievčat, ktoré sa rozhodli dať život Pánovi, povedalo učiteľke TGJ o svojich pocitoch pri čítaní príbehov, že občas plače, ako nás Boh miluje. Chce byť čoskoro pokrstený.

MADAGASKAR

Chlapec sa horlivo modlil za školské potreby, ktoré nemal. Keď sa zúčastnil evanjelizácie, našiel v darčekovej krabici práve školské potreby, za ktoré prosil Boha.

MALAJZIA

Dvaja súrodenci (4 a 9 roční) si doniesli z evanjelizácie brožúrku OVD. Otec sa nahneval a vyhodil ju. Mladší zo súrodencov mal z toho zlomené srdce, ale staršia ju našla a ukryla. Chceli totiž čítať príbehy o Ježišovi.

MEXIKO

Mladé dievča bolo pozvané na evanjelizáciu a aj keď jeho matka najprv nesúhlasila, nakoniec ho tam zobrala. Dievča prišlo bosé, lebo nemalo topánky. Keď otvorilo krabicu, najprv vytiahlo pár topánok a ponožiek práve tej správnej veľkosti. Keď to matka uvidela, slzy sa jej natlačili do očí a odovzdala život Kristovi. Teraz obe navštevujú cirkev, čo ich pozvala.

MJANMARSKO

Jeden partner v službe svedčil, že išli do dediny, kde žilo málo kresťanov. Hlásali Evanjelium a dávali krabice deťom. Na distribúcii darčekov sa matka modlila, aby získala zubné kefky pre celú rodinu. Keď dieťa otvorilo balík, bolo tam päť kefiek. Bola prekvapená, lebo jej rodina má 5 členov. Celá rodina má teraz vzťah s Ježišom a navštevuje lokálnu cirkev.

NIKARAGUA

Evanjelizácia sa odohrala vo veľmi nebezpečnom susedstve. Mali sme 100 detí a všetky pochádzali z disfunkčných rodín. Osamelé matky, siroty, drogovo závislí rodičia, alkoholici, väzni, atď. Z týchto sto detí 50 urobilo prvé rozhodnutie. Všetky navštevujú program učeníctva doteraz.

PANAMA

Národný tím spolu s medzinárodným urobil špeciálnu distribúciu v dedine s vyše 400 deťmi. Komunite *chýbal pocit, že sa niekto o deti stará*. Tímy spolu s vedúcimi komunity sa teraz starajú o základ pre novú cirkev.

RUMUNSKO

Starší pán sa vrátil do svojej rodnej obce, aby povedal obyvateľom o Ježišovi a spočiatku zožal len kritiku a odťahovanie sa. Potom prišiel projekt OVD a mal veľký vplyv na tú dedinu. Bol to štart nového začiatku. „Teraz desiatky rodín, ktoré počuli, čo sme urobili v našej dedine, prichádzajú na naše stretnutia každú nedeľu popoludní. Sme požehnaní projektom TGJ, pre nás bol začiatkom novej cesty s deťmi a dorastom z našej dediny a omnoho viac prišlo.“

SENEGAL

Žena, ktorá žije v dedine v južnej časti Senegalu, dostala škatuľu od topánok, keď mala 11 rokov. Teraz je učiteľkou v miestnom kostole a informuje deti o Božej láske.

SLOVENSKO

Jeden z našich partnerov tiež priniesol darček rodine, kde je dieťa postihnuté Dawnovým syndrómom. Povedal dievčaťu príbeh ohlasovania. Na všetko sa pýtalo a každý obrázok bol pre ňu veľmi špeciálny. Keď konečne dostala darček, vybrala všetko s veľkou láskou a pozornosťou. Stačilo sa pozrieť na jej oči a na tom mieste ste mohli vidieť nebo. Uprostred rozbalenia prišla k tomuto partnerovi, objala ho a začala plakať z radosti. Potom pochopil, čo znamenajú slová Pánove: Nechajte ku mne prichádzať tí najmenší, pretože majú nebeské kráľovstvo.

SURINAM

Učiteľka TGJ má skúsenosť s božím požehnaním počas lekcií. Pán ju tiež použil pri záchrane mladého dievčaťa so samovražednými myšlienkami.

ZIMBABWE

Svedectvo 1: Pastor zažil rast návštevnosti zboru čoskoro po evanjelizácii OVD. Rodičia teraz nasledujú deti do cirkvi, kde zakúsili Božiu lásku.

Svedectvo 2: Baptistická učiteľke detí povedala, že jej život bol transformovaný po absolvovaní kurzu OVD Samaritan Purse. Ako prechádzala manuál TGJ, jej život bol zasiahnutý praktickosťou lekcií. Pán jej pomohol ukázať lásku deťom. Podľa lekcií TGJ teraz vie s ľahkosťou pripravovať svoje vyučovanie.

Svedectvo 3: 8-ročný chlapec, ktorý strávil celý život vo väzení so svojou odsúdenou matkou stretol a prijal Ježiša ako svojho spasiteľa v deň evanjelizácie a bol tak šťastný. Teraz žije so svojou starou matkou a modlí sa za oslobodenie jeho matky.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Vedúci Evanjelickej aliancie Írska sa rozhodol použiť svoj vplyv na propagáciu OVD počas nadchádzajúcej kampane. Modlíme sa, aby to prinieslo omnoho viac viery a budúcnosti službe OVD.

USA - HORNÝ STREDOZÁPAD

Počas misie v Namíbii, koordinátor z Iowy fotografoval deti, ktoré dostali milé ručne robené medvedíky v krabici. Jedno dievčatko ukázalo svojho žltozeleného medvedíka koordinátorovi s potešením. Bol to jej obľúbený predmet zo škatule. Tiež našla lístok od Emmy a koordinátor tak mohol kontaktovať cez facebookovú stránku domácu projektovú manažérku, aby našiel skupinu, čo balila tieto darčeky. Tá povedala, že tieto a podobné veci robili jedni manželia v jej cirkvi. Žena vystrihovala a zošívala medvedíkov a chorý manžel ich plnil. Teraz sú obaja v nemocnici, tak projektová manažérka im poslala foto a príbeh. Hoci on nemohol vidieť fotografiu, celkom pochopil, čo mu o tom manželka hovorila. Bolo to pre nich povzbudením. O niekoľko hodín odišiel domov do neba. Jednou z posledných vecí, čo zažil pred stretnutím so Spasiteľom bola radosť, čo dal vzácnemu dievčaťu a mnohým ďalším. Jeho manželka sa tiež drží tohto povzbudenia. Božie časovanie je vždy perfektné.

USA - Severozápadný región

Chválime Boha za veľké partnerstvo. Spolupracujeme pri balení tisíc škatúľ pre *špeciálnu baliacu párty. 27.6. náš tým hlásal evanjelium na prázdninovej biblickej škole a niekoľko detí učinilo rozhodnutie pre Ježiša po prvý krát. Škatule boli použité Pánom, aby si pritiahol deti z USA, kde ich balili aj zo zámoria, kde dary prijali.

USA - Juhovýchodný región 

Svedectvo 1: Jedna z našich regionálnych koordinátoriek videla od Boha rýchly rast v jej oblasti a to znásobením tímov a poskytnutím koordinátorov.

Svedectvo 2: Potom, ako sme stratili jednu z našich megacirkví ako *centrálnu odovzdávaciu stanicu, Boh pozdvihol inú menšiu cirkev, ktorá je zapálená ako nová centrálna odovzdávacia stanica toho roku.

USA - Juhozápadný región

Tu sú poznámky od pastora z Arizony:„Keď sa ľudia pýtajú, koľko máme členov, odpoviem: „Máme dosť ľudí pre Boha, aby sme zabalili 459 škatúľ.“ Tak na otázku: „Koľko členov máme“ ma nechajte odpovedať práve takto. Pamätáte na citát Henryho Blackbabyho? Povedal: „Páť ľudí v Božích rukách dokážu, čokoľvek dokáže Boh“? Pridaj niekoľko k nim a máš počet členov nášho zboru. Nikdy sme neboli početne silní, ale sme cirkev, ktorá spočíva v rukách Božích, ochotná počúvať Ho a nasledovať Jeho úlohy pre nás. Jednou z nich je dávať, čo sme dostali službe nazvanej OVD. Výsledkom je, že vidíme, čo len Boh vie urobiť.“

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstov - 7. august 2019
Návštevy: 1552

Euroázia

Poďakovania a modlitebné prosby

 

BIELORUSKO

 • Ďakujeme Bohu za vzdelávanie regionálnych koordinátorov, ktoré bolo veľmi úspešné a ocenené.
 • Ďakujeme Bohu za to, že mnohé deti prechádzajú tréningom učeníctva.
 • Modlite sa za jednotu všetkých vedúcich tímov.
 • Modlite sa, aby Pán priviedol tých správnych ľudí, aby vyplnili prázdne pozície vo viacerých tímoch.

BOSNA A HERCEGOVINA

 • Ďakujeme Bohu za každú príležitosť, ktorú sme mali v tejto sezóne na zdieľanie evanjelia.
 • Ďakujeme Bohu za 25 rokov služby OVD v krajine.
 • Ďakujeme Bohu za veľké národné a regionálne stretnutie tímov, kde sme strategizovali, ako posunúť službu dopredu.
 • Modlite sa, aby partneri chytili víziu OVD a TGJ a aby Boh otvoril viac dverí pre TGJ.
 • Modlite sa, aby bol Ježiš vyvýšený na našej nadchádzajúcej 25-ročnej oslave OVD, kde pozveme partnerov,vládnych predstaviteľov a členov komunity.
 • Modlite sa, aby Boh prerušil cyklus vojny na Balkáne a vypočul naše modlitby za naše deti a krajinu.

ESTÓNSKO

 • Modlite sa, aby aspoň dvanásť detí v konkrétnej dedine úspešne dokončilo triedy a absolvovalo TGJ,čo by bolo svedectvom Božej moci.
 • Modlite sa za miestnu cirkev pozvanú do školy, aby distribuovala darčekové krabice a začala TGJ.Keď prišli učitelia, žiadne deti na nich nečakali.Namiesto toho objavili okultné aktivity a tie sú podporované miestnymi orgánmi.

FIDŽI

 • Ďakujeme Bohu, že jeden regionálny tím distribuoval 2 230 darčekových krabíc a že do TGJ sa zapojilo 1 000 detí.
 • Ďakujeme Bohu za prácu vykonanú v tejto sezóne bez nehôd alebo neúspechov a za to, že všetky stretnutia a úlohy boli dokončené.
 • Modlite sa za cirkev, ktorú navštevuje pätnásť ľudí, ktorá začala po distribúcii darčekových krabíc.Ďakujeme Bohu za nový začiatok a že sa v budúcnosti zvýši počet členov.
 • Modlite sa za tímovú prácu v jednote a za dokonalý koniec sezóny.
 • Modlite sa za triedy TGJ, ktoré sa začali a skončia rovnakým počtom študentov.
Štvrťročný deň modlitieb a pôstov - 1. máj 2019
f t g m