Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

RKC Piešťany

Distribúcia balíčkov prebiehala na Cirkevnej spojenej základnej škole v Piešťanoch. Deti sa aktívne zapájali do programu a boli veľmi nadšené po otvorení balíčkov. Jedno dievčatko dostalo prsteň, ktorý jej bol však malý a ona ho hneď darovala svojej spolužiačke. Tej bol však malý tiež, tak sa spoločne dohodli, že ho darujú jej mladšej sestre. Rovnako sa to dialo aj pri oblečení, ak niekomu nebolo dobré s veľmi ochotným srdcom ho daroval inému. Deti voči sebe prejavovali jednotu a súdržnosť. Riaditeľ školy osobne niekoľkokrát poďakoval, bol zasiahnutý posolstvom a tvrdil, že deti potrebujú počuť evanjelium v takejto forme. Rodičia detí, ktorí dopredu nevedeli, že sa niečo takéto uskutoční boli veľmi vďační a ďakovali, že sa distribúcia konala pre celú školu bez rozdielu na to, z akého prostredia deti pochádzajú.

ACS Senica

Ako Apoštolská cirkev v Senici sme sa zapojili tento rok do projektu Operácie vianočné dieťa. Distribúcia prebiehala formou vianočných stretnutí. Prvá distribúcia prebiehala v azylovom dome v Holíči. To prostredie už poznáme, ale sú tam aj nové matky s deťmi. Z tohto domu povstala aj naša Katka Horváthová, ktorá sa obrátila a začlenila do nášho zboru. Aktívne slúži týmto ženám. V jednoduchosti a láske sme prišli, priniesli aj zbierku jedla a hygienických potrieb od našich domácich. Zazneli piesni, posolstvo evanjelia, svedectvo Katky a Jarka Hladíka a pozvanie na kluby Najúžasnejšej cesty. Niektoré deti prejavili záujem a asi tri matky mali zjavný záujem spoznať Boha. Jedna z týchto mamičiek nedávno na našej nedeľnej bohoslužbe prijala Pána.

Druhá distribúcia sa konala u nás v našom kresťanskom centre. Prišlo viac rodín a detí ako sme pozvali cez mestský úrad. Nemohli sme totiž zavolať všetkých kvôli obmedzenej kapacite našich priestorov. O program sa postarali naši mladí z klubu ODMek, náš zborový spevokol, zaznelo evanjelium a veľa ľudí zažilo Jeho lásku. Ako zbor vnímame, že takto rozsievame, vytvárame mosty aj pre ďalšie akcie a aktivity pre ľudí.

Sme tiež vďační za niektorých jednotlivcov v našom zbore, ktorí išli priamo do rodín. Jedna sestra od nás - Evka má veľké srdce pre misiu svojej rodiny a susedov. Na jednom modlitebnom stretnutí, ešte pred distribúciou sme vnímali, ako sa horlivo modlí za svojich blízkych a ako jej na nich záleží. Vravela, že balíčky dala tým, ktorí ju v minulosti osočovali a označovali za sektárku. Takto im mohla prejaviť Jeho lásku, ktorá búra bariéry.

Reformovaná cirkev Sap

Na evanjelizačný program sme pozvali jedného trojročného chlapca, ktorý prišiel s mamičkou a starším bratom. Chlapček bol dlhšiu dobu veľmi chorý, neskôr mu diagnostikovali cukrovku. Vtedy sa život celej rodiny zmenil. Matka sama vychováva svoje dve deti, je nezamestnaná a ani sa už kvôli chorobe svojho syna zamestnať nemôže. Dokáže pre svoju rodinu zabezpečiť len tie najnutnejšie potraviny a veci. Boli veľmi šťastní a spokojní, keď dostali darčeky. Starší chlapec odvtedy navštevuje nedeľnú školu.

Bratislava city church

V Pezinku sme mali na začiatku naplánovanú veľkú distribúciu na jednej zo základných škôl. Aj keď bolo vedenie školy distribúcii naklonené, nakoniec sa neuskutočnila, pretože mesto odmietlo poskytnúť zoznam sociálne slabých rodín. Paradoxne sme sa však pár dní na to dozvedeli o 13-ročnom chlapcovi z tejto školy, ktorému zomrela mama na rakovinu a ostal mu len starší brat, ktorý sa o neho stará. Otec rodiny je totiž ťažko chorý a nedokáže sa o neho postarať. Využili sme preto možnosť poslúžiť mu prostredníctvom jednej pani, s ktorou spolupracujeme. Chlapec bol hlboko dotknutý tým, že niekto mu prostredníctvom balíčka ukázal, že nie je sám v tomto pre neho ťažkom období.

Ďalším svedectvom je 14-ročný Michal, ktorý patrí do vzdialenej rodiny našej koordinátorky. Dlhé roky sme netušili, že ho vychováva mama sama a mesačne žijú z 200,- Eur, ktoré im ostanú po zaplatení všetkých výdajov. Balíček sme mu doručili v čase, keď mu zomrela stará mama. Miško bol po otvorení balíčka doslova šokovaný z toho, čo všetko sa do neho zmestilo a až na jedno plniace pero to boli veci, ktoré veľmi potreboval, či už do školy alebo na iné. Pre neho a jeho mamu to bolo obrovské svedectvo, že Boh na nich nezabúda a že sú pre Neho vzácni. Ešte po distribúcii niekoľkokrát volali a ďakoval za obrovskú pomoc.

Pred sviatkami sme mali distribúciu aj v Jablonci, kde beží náš klub Najúžasnejšej cesty. Distribúcia bola výnimočná tým, že samotné deti, ktoré navštevujú klub sa stali poslami balíčkov. Mali si vybrať troch kamarátov, ktorých by chceli obdarovať a sami im balíčky odovzdali. Veľmi ich to potešilo, že môžu také niečo spraviť sami. Jedna rodina dokonca sama vytvorila balíčky podobné tým našim, aby mohla obdarovať aj ďalších.

Naše distribúcie sa neobmedzili len na veľké, ale aj na individuálne. Takáto služba prebiehala napr. v Bernolákove. Jedna naša sestra v spolupráci so sociálnou pracovníčkou v obci navštívila niekoľko sociálne slabých rodín. Opisovala, že situácia v niektorých rodinách bola naozaj katastrofálna a bolo jej z toho do plaču. Navštívila jednu rodinu z 2 deťmi, ktoré sa veľmi tešili s darčekov a pozvala mamičku aj s deťmi na ich domácu skupinku. Prišla veľmi dojatá a sľúbila, že zavolá aj maminu a manžela. Počas týchto distribúcií však neboli premieňané len srdcia rodín,

BJB Prameň - misijná stanica zboru Viera (Jelka)

Drahí surodenci v Pánovi, drahí naši priatelia, s vďačnosťou a radosťou vám píšem tieto riadky z našej misijnej cesty zo Žehry, Spišských Vlachov a Krompách, kde sme 11 ľudí strávili dva dni medzi deťmi zo škôlky, školy a učiteľmi a priateľmi. Okrem toho,že sme sa spoločne ako spoločenstvo s deťmi mohli tešiť jeden z druhého naša zastávka na Donovaloch skončila nielen krásnym výhľadom na krasne zasnežené svahy, ale aj guľovačkou, ktorá sa deťom veľmi páčila.

Radosť pokračovala ďalej,keď sme prišli do škôlky,kde nás už deti celý týždeň očakávali. Deti s učiteľkami nám pripravili program s deťmi a potom sme im aj my mohli zaspievať a Peťo s Marikou povedať evanjelium, ktoré sa zakončilo výzvou k modlitbe a deti aj dospelými, niektorým deťom prišli aj rodičia si sklopili oči a modlili sa s Marikou. Navštívili sme dve škôlky. V tej prvej boli biele deti a v tej druhej iba rómske. Potom, keď sme rozdali balíčky načo sa deti asi najviac tešili sme sa nimi radovali sme spolu a niektoré aj otvorili balíček a ich oči žiarili radosťou.
Tešili sme sa spolu s nimi. Večer sme strávili všetci spolu na večeri v Krompachoch, kde sme boli ubytovaní a pri večeri sa rozprávali a pripravovali spolu s Vierkou a Ferkom Sabolovými pri všetkom s deťmi v osadách pomáhajú. Do nášho teamu sme zobrali aj Braňa, ktorý pred troma mesiacmi prijal Pána Ježiša a rozhodol sa, že ho bude nasledovať.Pre neho ako sám povedal cesta a čas, na ktorý ťažko zabudne, nikdy nebol na hoteli ubytovaný, a ani nebol nikdy tak ďaleko od Bratislavy. Na izbe, kde sme boli spolu mi povedal, že ďakuje za to, že sme ho zobrali zo sebou a bol dojatý. Naši z Jelky aj s deťmi ho prijali medzi seba. Aj takýto rozmer má služba, do ktorej sa všetci vložili naozaj so srdcom.
V sobotu  ráno, keď sme odchádzali z Krompachov sme cestou na zástavke  kade sme prechádzali videli stáť dvoch rómskych chlapcov, prešiel som asi 100metrov, ale Boh ma vrátil späť. Otočil som auto a z auta som vybral pre oboch dva balíčky aj s detskými bibliami. Boli dojatí a Braňo, ktorý bol so mnou sa ich pýtal odkiaľ sú, tak povedali, že detského domova, ale teraz sú opatere v rodine. Tešili sme  spolu. Balíčky, ktoré sme im mohli dať boli od žien z Limbachu, kde Veronika oslovila niekoľko žien, ktoré majú malé aj veľké deti a ony ženy pre deti na východe darovali vyše 100 balíčkov.
Dostali sme do školy, kde sme všetky balíčky pre deti vyložili a pripravovali sa na program pre deti. Autobus doviezol prvé deti o 12:30 a druhú  skupinu pred 13:00 hodinou. Všetky učiteľky aj s riaditeľkou prišli a naozaj to bola veľká slávnosť pre všetkých. Deti mali pre nás pripravené piesne, básne od najmenších po najväčších. Potom sme dostali priestor a zaspievali chvály a poďakovali škole, že sme mohli takto spoločne  s deťmi poďakovať potleskom učiteľom, ale hlavne pre koho to všetko robíme Pánovi Ježišovi. Všetci sa postavili a tlieskali Pánovi. Po chválach Marika a Peťo znova vybalili veľké plagáty a zvestovali evanjelium, ktoré sa ukončilo znova  z výzvou, kto sa chce modliť prijatie Pána Ježiša. Zatvorili očká a všetci sme sa modlili. Celé sme to ukončili ešte modlitbou za vedenie školy, za žiakov, za školu, bolo to úžasné. Potom nasledovali balíčky a mierny chaos, ale sme si vzájomne s učiteľmi pomáhali utišovať deti. Misia, na ktorú sme sa pripravovali a tešili skončila úspešne a cestou domov, keď sme zastavili na jedlo pri kapustnici a pizzi sme tešili, že naozaj to všetko má zmysel, keď sme videli deti ako sa radujú. Veríme, že to čo sme zasiali bude rásť v srdiečkach, ale aj v srdciach dospelých, ktorí nám pritom pomáhali. Ďakujeme aj zboru Viera za pomoc, modlitby, ochotu prispieť aj finančne na náklady tejto úžasnej služby pre tých najmenších. S láskou a s veľkou vďakou všetci z Jelky zo zboru Prameň
 

Reformovaná cirkev Vlčany

Najsilnejší príbeh počas distribúcie bolo svedectvo malých 8-9 ročných dievčat, ktoré sú dobré kamarátky a boli spoločne pozvané a potom obdarované na distribúcii. Keď som ich v novom roku spoločne stretol v dedine, nadšene hovorili o tom, že ako veľmi milujú Pána Ježiša. A tam na ulici začali spievať pesničku, ktorú sme spievali pri distribúcii v kostole. Bol to pre mňa obrovský zážitok.
 

Reformovaná cirkev Hurbanovo

Navštívené rodiny sa potešili našej prítomnosti, nakoľko už mali informácie o tomto projekte z predošlých rokov. Prijali nás s očakávaním, pripravovali sa na našu návštevu, mali upratané domácnosti a pripravili aj malé pohostenie. S radosťou sme zistili, že prejavili záujem o našu cirkev, jej formu hlásania Slova Božieho, prípadnou účasťou na hodinách náboženstva a je predpoklad účasti na nedeľných bohoslužbách v prípade priaznivejších poveternostných pomerov. Zistili sme, ako veľa pre týchto jednoduchých ľudí znamená dobré a vľúdne slovo. Naša návšteva potešila nielen dospelých ale aj detí, poctili sme ich našou prítomnosťou, a tu sme im vedeli vysvetliť, že Pán Ježiš nerozdeľuje ľudí, ale rovnako má rád všetkých bez rozdielu farby pleti, národa, majetku, úspechu, atď. Ľudia túžia prijať hlásanie Božieho Slova, len nie vždy vedia nájsť spôsob, miesto a príležitosť. Odovzdávanie darčekov bolo dobrou príležitosťou na stretnutie s Evanjeliom, hlavne pre tých, ktorí po prvý krát počuli Slovo Božie. Darčeky predstavovali materiálnu podobu obdarovania, ale duchovné obdarovanie je dar Pána Boha, čo je vo forme Jeho Syna Ježiša Krista, Nášho Pána, čo predsatvuje najväčšiu formu obdarovania. Vianoce predstavujú výnimočnú udalosť pre celý svet, aby sme sa presvedčili, že Pán Boh tak miloval všetkých, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto verí v Neho nezahynul, ale mal život večný. Pred niekoľkými rokmi sme nepredpokladali, že naše cesty povedú do takej blízkosti jednoduchých ľudí žijúcich v skromných sociálnych podmienkach, a aké sú tieto stretnutia požehnané a milé. Ďakujeme sestrám a bratom Apoštolskej cirkvi, ktorí sa snažia o zabezpečenie týchto cenných darčekov a o to, aby sa tieto dary dostali do rúk ľudí, ktorí sú na pokraji chudoby a biedy.
Pri našej návšteve jednej veľmi jednoduchej a sociálne znevýhodnenej rodiny nás prekvapil fakt, že nás čakalo 15 osôb v jednej miestnosti. Bolo pekne čisto a dokonca aj zakúrené. Nedočkavé oči detí sledovali, ako vyberáme darčeky z našich tašiek. Ticho počúvali , disciplinovane sedeli a cítili, že sa tu deje niečo netradičné a nie každodenné. Matka je veľmi chudá až podvýživená. Slzami v očiach nám hovorila, že toto ešte nezažila počas svojho života, že každé dieťa dokonca aj dospelý dostane nejaký darček. Ako odmenu nám spoločne zaspievali adventnú pieseň čo sa učili v škole. Ja som sa za nich modlila nahlas a potom spoločne sme sa s nimi pomodlili Otčenáš. Zo skromných pomerov nám ponúkli aj teplý čaj a keksíky. Naše stretnutie bolo veľmi dojemné a v každom oku sa objavila slza pri otváraní balíčkov, ktoré každý otvoril pred nami a skúšal si nové oblečenie a obuv na bosé nohy. Pri každom kúsku neustále opakovali: „Aha mama. Aha oci!“ Veľmi boli povďačné nielen deti ale aj rodičia, nakoľko v balíčkoch bolo veľa užitočných a cenných vecí a predmetov. Ďakujeme nášmu Pánovi,ktorý sa aj takouto formou stará a má rád svoje deti.
Vzhľadom k tomu, že deti nedočkavo čakali možnosť otvárania balíčkov, sme poradie zmenili. Po rozbalení nasledovalo hlásanie Evanjelia podľa metodickej príručky, čítanie vianočného príbehu z Písma Svätého. Nasledovala vianočná pieseň, ktorú radostne spievali s nami. Tieto chvíle boli naozaj krásne a vyše hodinka prešla veľmi rýchlo. Ten kto nežije v takýchto pomeroch si ani nevie predstaviť, ako to majú títo ľudia ťažké. Ďakovali nám za darčeky. Deti stretávam v škole, v meste, na ulici a a dlho mi hovorili,čo všetko pekné mali v balíčkoch. Pri každej radosti treba povedať aj to, že niektorí zneužívajú svoju situáciu a otravujú a vyrušujú v domácnosti ale aj na ulici. Musíme sa za nich modliť, aby Pán Boh ich dal na poriadok a v ich hlavách a v mysli sa objavila múdrosť a pokora. Prísľub máme, že sa zapoja do vyučovania náboženstva a ich postoj k viere sa zmení v správnom smere. Dúfame, že naša návšteva a balíčky zanechajú v nich pozitívne stopy a nezabudnú slová Pána Ježiša, že: „Ja vás mám rád“. Návštevy a balíčky v týchto rodinách majú zmysel, lebo odznie Slovo Pána a pôsobí Duch Svätý v srdciach týchto ľudí. Požehnané sú tieto stretnutia a tešíme sa, že nám Pán Boh dáva príležitosť stretnúť takýchto ľudí v núdzi a vieme im pomôcť.
 

OZ Boh je láska Veľké Kapušany

Pri návšteve jednej rodiny, ktorá žije v chudobných podmienkach a mali choré dieťa, ktoré v čase nášho príchodu spalo, akonáhle sme vstúpili do ich príbytku a začali obdarúvať ostatných súrodencov, náhle sa toto šesťročné dieťa zobudilo a začalo sa usmievať. Po našej návšteve odišli vysoké teploty a dieťa sa začalo uzdravovať. Rodičia boli veľmi vďační za našu návštevu.
 

GKC Giraltovce

V jednej dedine máme chlapca s downovým syndrómom, ktorý to má veľmi ťažké aj v rodine. Pozvali sme ho preto na evanjelizačný koncert spojený s distribúciou balíčkov spolu s jeho príbuznými. Prvotná reakcia bola veľmi negatívna, no po mojich prosbách nakoniec prišli. Počas evanjelizácie som sa ho snažil zapojiť do nášho programu a išlo mu to na prekvapenie mnohých veľmi dobre. Jeho mama ma poučila ako s ním treba komunikovať a ako klásť otázky. Po obdržaní krabice ju chcel hneď otvoriť. Spolu s mamou to urobili a keď videl, čo v nej je, tak sa hneď s ostatnými deťmi začal deliť. Bol plný radosti a šťastia a jeho mama sa nevyhla slzám.
 

Koinonia Ján Krstiteľ Vyšný Klátov

Ďalšie svedectvo je o rozmnožení darčekov. Pretože pôvodne malo na akciu v Medzeve prísť 150 detí a tak sme zobrali aj toľko darčekov. No pri distribúciu sa nejako stalo, že nám 1 darček chýbal, keď sme začali vyratávať. „Myška Hryzka“ – jedna z dobrovoľníkov to rátala 3 x a tak sme sa začali s ďalšími pomocníkmi modliť za rozmnoženie a je to úžasné, ale proste nám vyšli darčeky pre všetky deti. To však neskončilo, boli sme na obede v školskej jedálni a prišla za nami jedna pani učiteľka, ktorá nám veľmi ďakovala za krásny zasahujúci program a pridala svedectvo, že prišiel za ňou jej syn a ukazoval jej čo má v balíčku. Najviac sa mu páčila čiapka, ktorú dostal a v tom jej hovorí: „Mamka vieš čo, veď ja mám, čiapku a ty máš v triede deti, ktoré čiapku nemajú, tak ju daj niekomu kto to potrebuje.“, a potom sa pozrel na balíček a hovorí: „Vieš, čo rozdaj to svojim deťom v triede všetko.“
 

RKC Veľká Lomnica

Počas operácie Vianočné dieťa boli Božou láskou zasiahnuté deti z mnohopočetných rodín, ktorých rodičia sa nedokázali postarať o všetky deti. Tri deti z tejto rodiny boli odobraté a umiestnené v detskom domove v Prešove. Vedeli sme o týchto deťoch, chceli sme ich nejako prekvapiť a ukázať im, že sme na nich nezabudli a ani, že Boh na nich nezabúda v týchto chvíľach. Rozhodli sme sa ich navštíviť a priniesť im radostnú zvesť aj prostredníctvom balíčkov. S týmto odkazom sme im odovzdali darčeky, prežívali nesmiernu radosť. Pre nás bolo najsilnejším zážitkom radosť v ich očiach, objatia a vďačnosť. Pripomenuli sme im, že to Boh cez nás sa ich dotýka a myslí na nich.
 

OZ JEKH DROM Važec

Na stretnutie prišla osamelá matka s troma maloletými deťmi, p. Danka. Prichádzala so zvedavosťou. Počas stretnutia spolu s deťmi sedela na zadných stoličkách a v tichosti počúvala. Pán Boh sa jej dotýkal svojou láskou. Pri odovzdávaní darčekov bola veľmi dojatá. Žije so svojimi deťmi na pokraji chudoby, šetrí každú korunku a aj Vianoce prežívajú v skromnosti. To, že deti dostali také krásne a veľké darčeky, bolo pre ňu veľkým požehnaním. Bola veľmi vďačná a dotknutá Božou láskou. Vždy, keď ju stretneme, tak padne zmienka o tom, čo mohla prostredníctvom OVD zažiť a zažívať ďalej. Praktické dary, ktoré boli súčasťou balíčka jej neustále pripomínajú, že ju Boh miluje a nezabudol na ňu.
 

ECAV Prievidza

Deti sa veľmi potešili darčekom. Predovšetkým v jednej rodine, kde je otec nezamestnaný a matka kvôli postihnutiu dieťaťa nemôže pracovať. Boli vďační za každý jeden darček v krabici, predovšetkým za oblečenie, ktoré sadlo chlapcovi presne na mieru. A keďže rád maľuje, očká mu žiarili pri pohľade na farbičky a akrylové farby.
 

RKC Brusno

Asi najsilnejší príbeh bol príbeh malej Vanesky, ktorá sa celá čas modlila za to, aby jej Ježiško priniesol darček. Bola to chudobná rodina. Aj v rodine jej hovorili, že tento rok to bude bez darčeka. Ale ona stále prosila a verila. Keď sme k nim prišli a dali jej darček. Začala plakať od radosti ona aj jej rodičia. Nikto neveril, že niečo dostane, len ona. A radosť na tvári tohto dieťaťa bola neopísateľná. Keď mi rozprávala táto rodina, ako ťažko žijú a ako im vlastná dcérka ukazuje svoju vieru, lásku a odovzdanosť bola to pre mňa veľmi silná chvíľa.
 

RKC Hrušov

Deniska, Viktória a Lenka sú trojičky, prváčky. Pri rozdávaní darčekov poskakovali, výskali od radosti z obsahu balíčkov. Každá z nich si držala svoj balíček mocne v rukách, pretože vedeli, že sa nemusia deliť medzi sebou. Ich rodina sa totiž nachádza v zlej situácii. Matka vychováva sama 5 detí. Dievčatá nezabudli ani na svoju mladšiu sestričku Janku, ktorá sa bála prísť. Matka poďakovala za krásne darčeky, ktoré už boli pre nich vianočné.
 

Alžbetka, n.o.

„Niet cudzích detí, všetky deti sú naše“
Pravdivosť týchto slov sme precítili pred vianočnými sviatkami, keď sa náš dom v jedno popoludnie opäť naplnil deťmi. Pozvali sme k nám deti zo sociálne slabších rodín. Zhromaždili sa kaplnke, kde si vypočuli krátku katechézu o príchode Dieťaťa Ježiška na tento svet. Vzápätí mu radostne zaspievali niekoľko kolied a prihovorili sa mu detskými básničkami, pri ktorých sa malý Ježiško zaiste tak zhovievavo usmieval, ako my dospelí. V jedálni si pozreli animovaný film pre deti, ktorý im ukázal, že vo sv. omši môžu Ježišovi odovzdať všetky svoje detské radosti i starosti. Potom sa už pohľady detí netrpezlivo obrátili k vianočnému k stromčeku, pod ktorým bolo množstvo lákavých, pestrofarebne zabalených vianočných darčekov. Bolo dosť pre všetkých! Spoločne s deťmi sme sa pomodlili za tých, ktorí nám ich pripravili. Detské tváričky žiarili radosťou, keď si odnášali domov nielen svoj darček, ale aj darčeky pre svojich malých súrodencov, ktorí by ich sami ani neuniesli. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým veľkodušným ľuďom, ktorí obetovali svoj čas a námahu pri príprave tej najkrajšej a najčistejšej radosti, akou je radosť nevinných detí. Veríme, že semená viery a dobra, ktoré boli pri tejto akcii rozsievané do detských srdiečok, sa v nich rozrastú a raz v budúcnosti prinesú úrodu lásky, vzájomného porozumenia a odvahy žiť svoj kresťanský život čo najvernejšie.
Sr. Petra Burejčáková, Raslavice

Maloletí súrodenci Rozália, Štefan, Alexander, Sebastián, Martina a Vladimír boli v auguste 2015 prijatí do Krízového strediska Alžbetka na základe predbežného opatrenia. Dôvodom prijatia detí bolo to, že rodina žila túlavým spôsobom života bez vlastného bývania. Spočiatku striedavo prespávali u rodičov matky alebo súrodencov otca, stalo, sa, že spali aj v mestskom parku pri kostole v Spišskej Novej Vsi. Boli neprispôsobiví a častokrát prichádzali do konfliktov a hádok s príbuznými, ktorí ich prichýlili a následne vyhodili na ulicu. Rodičia detí nedisponovali osobnými dokladmi a boli bez akéhokoľvek príjmu – úplne závislí na pomoci a finančnej podpore od príbuzných. Otec si občas našiel brigádu, pričom zarobené peniaze prehral v automatoch a utratil na alkohol, iba čiastočne prispieval na domácnosť. Neskôr im pomohli príbuzní zo strany otca. Svojpomocne si postavili malú chatrč, v ktorej sa mohli rodičia s najmladšou Alenkou uchýliť. Pre ďalších 6 detí bola tesná. Unikalo z nej teplo. Pani Mária - matka - mala však v domácnosti vždy poriadok. Na drevo chodil otec detí do blízkeho lesa. Vodu mali od susedov a nosili ju v bandaskách niekoľko krát denne. Elektriku mali tiež od susedov. Rodičia si boli plne vedomí zodpovednosti za všetky svoje deti, chceli ich späť k sebe do domácnosti, postupne pre nich pripravovali podmienky. Matka ich chodila do Krízového strediska navštevovať. Zabezpečili si bývanie – postavili chatrč. Dňa 19.09.2017 na základe Uznesenia Okresného súdu Spišská Nová Ves si prevzali všetky svoje deti. V októbri 2017 sa rodine podarilo vybaviť prostredníctvom obecného úradu murovaný byt, v ktorom nemali nič len televízor, 1 posteľ, stôl a piecku. Naším bolo pomôcť rodine pripraviť si dôstojné bývanie a dôstojné prežitie vianočných sviatkov. Na naše potešenie sme im sponzorsky vybavili 150 EUR, z ktorým si mohli vymaľovať priestory, zariadiť si kuchyňu hrnčekmi, taniermi, príborom a hlavne nakúpiť si potrebné potraviny na štedrý večer a vianočné sviatky. Odovzdávanie vianočných balíčkov bol pre nich opravdivým sviatkom. Túto rodinu sme si vybrali preto, lebo práve matka je tá, ktorá má snahu, aby všetci boli spolu, no doteraz nemala pre to vytvorené podmienky. Permanentne im pomáhame materiálne, zvlášť šatstvom. Tiež vidíme, že deti sú v škole pomerne šikovné, snaživé a preto im chceme v rámci sanácie rodiny naďalej pomôcť zlepšiť ich rodinné pomery a podporiť vzťah k biologickým rodičom. Počas pobytu v Krízovom stredisku sme ich viedli k pravidelnej účasti na svätej omši, k modlitbe, čítaniu Biblie a k účasti na katechézach. Teraz nakoľko bývajú v inej dedine, kontakt s nimi je obmedzený.

GKC Šamudovce

Chlapček Justín, 6. ročný sa po otvorení balíčka opakovane pýtal: „to všetko je moje, môžem si všetko nechať, naozaj moje, supeeer“.
Dievčatko Sára, 7.ročná vykríkla po otvorení balíčka: „mám topánky, už mi nebude zima, Ježiško, budem chodiť do kostola, sľubujem“ a rozplakalo sa.

Šanca pre Dražice o. z.

V našej obci Dražice žije vo veľmi ťažkých podmienkach mladá mamička Milotka s jednoročným synčekom Zolkom, ktorý sa narodil s Downovým syndrómom a pripravuje sa na operáciu srdiečka . V dome pod horou žije veľká rodina, kopec detí.... Často krát tam vládne zima a hlad. Tejto mamičke s dieťaťom , ako aj ďalším deťom v tejto rodine sa snažíme pomôcť tak, ako je v našich silách. V tomto roku sme pre nich zabezpečili piecku na kúrenie s drevom a pri tej príležitosti sme pre Zolka odovzdali aj darček , prekrásne zabalenú škatuľku od topánok – plnú dobrôt a pre dieťatko potrebných hygienických potrieb, aj ošatenia.. Chlapčekovi veľmi pomôžu. V krabici bol schovaný sloník, ktorý je dodnes neoddeliteľným spoločníkom a kamarátom tohto chlapčeka, tak ťažko skúšaného osudom.

Združenie za integráciu Rómov Rimavské Janovce

Rozprávanie dievčatka o tom, ako si vysnívala farebné fixky a farbičky na tvár. Ako sa budú tešiť aj jej malí súrodenci, s ktorými bude kresliť. V balíčku si našla práve tieto veci + plyšovú hračku, oblečenie, hygienické potreby, školské potreby, cukríky. Jej radosť bola neuveriteľná. Sme boli radi, že prostredníctvom aj Vašej pomoci sme jej mohli privodiť radosť z vecí, ktoré sú pre iné deti samozrejmosťou. V jej rodine, ktorá žije vo veľmi skromných podmienkach je tento dar naozaj využitý. Popriali sme jej zdravie, radosť z darčekov a veľa úsilia v škole. Poďakovala sa nám aj pani riaditeľka ZŠ v Rimavských Janovciach, pretože takýto dar pre deti ešte nedostali.

Filantropia Michalovsko-košickej eparchie

Svedectvá:
„– Otec Michal, a to fakt som dostal od Ježiška, veď On ma nepozná!
– On pozná všetkých ľudí a všetkých má rád.
– Tak to musí mať veľmi dobrý počítač a veľkú pamäť keď pozná všetkých ľudí. Ďakujem mu. Á môžem mu napísať email?“
Dialóg medzi otcom Michalom a malým Paľkom 5 rokov

„Veľmi ma potešil ten balíček, najmä preto, že som v ňom našiel veci, ktoré sú pre mňa užitočné. Potešil som sa najmä farbičkám a výkresom, lebo sa venujem ikonopisectvu a rád „píšem“ ikony – sväté obrazy a som veľmi rád, že ich môžu ľudia čítať a tak spoznávať Boha a Jeho lásku k nám.“
Martin, 14 rokov

„My v tomto uponáhľanom svete nemáme niekedy čas ani na seba a preto som veľmi prekvapená, že máme takých ľudí, ktorí myslia aj na iných a nútia nás, aby sme sa zamysleli sami nad sebou a začali žiť svoj život nielen pre seba a svoje rodiny, ale aj pre iných a tým sa viac podobali Bohu v láske a obeti pre iných.“
mamka Alexandry, 15 rokov

„Balíček sa mi veľmi páčil a našiel som v ňom všetko to, čo som si želal – veľmi ma to potešilo. Ďakujem Ježiškovi a dobrým ľuďom, ktorí sa mu chcú podobať. Tieto sviatky som s Vami prežil nejako ináč ako mnohé predtým. Neviem čím to je, ale cítim sa s Vami veľmi dobre.“
Jakub, 13 rokov

„Mám doma „Pomjanik“ (kniha do ktorej sa zapisujú krstné mená ľudí - Božích služobníkov – živých aj zosnulých - ktoré sa potom spomínajú pri osobných modlitbách). Mohli by ste mi povedať krstné mená našich dobrodincov, aby som sa za nich mohol pomodliť aj vyprosiť pre nich u Boha veľa milosti. Nech ich zhltne raj!“
Dominik, 12 rokov

Reformovaná cirkev Ivanice

Dojalo ma, ako 4-ročné dievčatko zo škȏlky sa chválilo tým, že Pán Boh myslel aj na jej malilinkú sestričku, lebo balík veková kategória 2-4 roky obsahoval aj čisto novú dojčenskú fľašku značky NUK aj dojčenské cumlíky + dojčenské body presne tej veľkosti, akú potrebujú. To nie je náhoda, to je Božie požehnanie. Bolo to pre ňu neuveriteľné.
Druhé dievčatko sa tešilo tomu, že v balíku mala novú zimnú termo súpravu vhodnú aj na lyžovanie (nohavice + kabát), bolo prekvapené, že odkiaľ vedel Pán Boh, že to, čo vo vlaňajšom roku nosila, už sú na ňu malé, a potrebovala by kúpiť na spoločnú lyžovačku s rodičmi už novú súpravu. A v balíku ju čakala zimná súprava presne jej veľkosti. To dievčatko už odvtedy viackrát vyskúšalo na Kokave tú súpravu a dodnes to rada nosí a v tom sa lyžuje. Veľmi pekne ďakuje rodinke.

Náhradné rodiny, RKC Dolný Kubín

Riadky od mamy Anky
Chcela by som sa poďakovať za vianočné balíčky, ktoré nám boli doručené na Vianoce 2017. Sme náhradná rodina, ktorá bola obdarená 6-timi biologickými deťmi, ku ktorým sme pred 13-timi rokmi prijali 3 deti z detského domova. Pred dvoma rokmi sme mali príležitosť skontaktovať sa s biologickou matkou našich prijatých detí. Býva s druhým mužom /nie s otcom našich prijatých detí/, s ktorým má ešte ďalšie 3 deti o ktoré sa stará. No podmienky pre ich život nie sú najlepšie. Keďže sme mali ich adresu, tak sme ich navštívili na štedrý deň a odniesli sme im vianočné balíčky. Bolo to ohromné  prekvapenie pre nich. Hoci bolo už neskoré popoludnie štedrého dňa, pec bola studená a zdalo sa, že pre nich je štedrý deň rovnaký ako iné dni. Nič nenaznačovalo, že večer by mal byť štedrý. Mal by tam žiariť stromček a mala by sa chystať štedrá večera. Aj tieto deti, ktoré sú t.č. pri svojej matke, boli určitý čas vyňaté z rodiny, no teraz sa tešili, že sú spolu. To bol pre nich asi najväčší dar. Byť so svojimi rodičmi.  No očká sa im doširoka rozžiarili, keď uvideli darčeky, ktoré boli určené pre nich. Bolo to niečo, čo vôbec neočakávali a prišlo. Tieto balíčky boli naozaj pre nich jediný hmotný darček, ktorý na Vianoce 2017 dostali. Tak veľká vďaka za túto podporu v ich mene, ako aj v našom mene. Ďakujeme.....!!!!


Komunitné centrum Vrbovce

Prostredníctvom FB sa nám podarilo pomôcť a obdarovať 1 maličké dievčatko, ktoré je onkologickým pacientom. Má 2 rôčky a s maminkou musí často absolvovať chemoterapie. Rodina je finančne slabšie zabezpečená, preto im bolo veľkým prínosom a darom dostať darčeky cez projekt OVD, darčeky boli osobne odovzdané tejto rodine a taktiež aj rodina bola psychicky podporená, motivovaná, že nádej a viera je to hlavné, čo má človek dodržiavať. Druhý príbeh sa týkal tiež 7 ročného chlapčeka, ktorého vychováva len otec, nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby umožnil chlapcovi prežiť šťastné detstvo, matka o syna nejaví záujem. Chlapček bol motivovaný aby bol šikovný a usilovný v škole, dosahoval dobrý prospech a tým sa uplatnil. Taktiež bol nasmerovaný na vieru v Boha, že detskou modlitbičkou si môže vymodliť to, po čom túži, Boh je milosrdný, ten ho rád vypočuje.

 

f t g m