Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Svedectvá z OVD 2016

Reformovaná cirkev SAP

Navštívili sme jednu rodinu v obci Ňárad. V jednom chatrči žili piati: rodičia, dvaja deti, a stará mama. Ich dom vnútri aj okolie domu vyzeralo strašne. Vo vnútri dym od kúrenia. Jedlo mali, ale deti nič nedostali na Vianoce. Keď sme im odovzdali darčeky rodičia plakali a deťom sa tak ligotali oči, keď otvorili balík. Mladší chlapec - prvák vykríkol: Vedel som, že niečo dostanem!

Ďakujem Bohu, že nám dovolí pracovať v projekte OVD. Veľa sa naučíme od tých obdarených. Naučíme sa byť spokojní, a tešiť sa k tomu čo máme. Niektoré chvíle sú aj pre nás veľmi ťažké, keď vidíme dospelých ľudí, ktorí sa pred nami otvoria a plačú nad tým, že svojím deťom nevedia dať to čo potrebujú.

 

ECAV ZŠ Rimavská Sobota

Veľmi silno na nás zapôsobili reakcie detí z detského domova, ktoré navštevujú našu školu. V balíčkoch si našli veľa sladkostí, hračiek, hygienických potrieb, ale najviac ich potešilo oblečenie, do ktorého sa okamžite obliekli a chodili v ňom už po celý čas. Osemročný chlapček si našiel v balíčku bundu, ktorá mu bola malá a daroval ju spolužiakovi bez nároku na akúkoľvek výmenu z jeho balíčka.

 

RKC Breznička

Na Základnej škole v Kalinove kde vyučujem v školskej jedálni som si všimol dvoch bratov, ktorí chodia na obed, že budú na rozdiel od iných stravníkov oveľa hladnejší. Nepatrili medzi veriacich. Jeden  z bratov si nosil so sebou nádobku do ktorej si pravidelne naberal polievku. Bral to ako samozrejmosť a nádobu s polievkou nosil v ruke, až si ho všimla kuchárka a dostal poriadny krik, že sa to nesmie. Prihovoril som sa mu a dozvedel som sa, že im mama zomrela a ocko je v robote  a doma nemajú nič na jedenie tak si to berú domov. Bolo to pred Vianocami. Zavolal som ich do triedy, kde so skupinkou žiakov sme im zaspievali a vysvetlili význam Vianoc. Keď som im hovoril, že Ježiš prišiel aj kvôli nim, mali doslova otvorené ústa. Doslova to hltali. Akurát deti ozdobili stromček, tak sme ich zobrali ku stromčeku a  dali im darčeky, boli dojatí.

 

Ref. Cirkev Príbeník

V našej dedine je veľa chudobných rodín, aj do domova Dobrý pastier určený na prijatie matky s deťmi, ktoré ostali bez domova – prichádzajú iba s igelitkou v ruke. Veľkú radosť zažili takto obdarované deti, - bol to pre nich jediný vianočný darček.

 

ECAV Necpaly

Na škole A.Stodolu sme pri hovorení deja o Ježišových rodičoch sa prihlásila Sisa a povedala: Ježiš je Spasiteľ a ja Ho chcem prijať do svojho srdca. Stromček, jedlo a darčeky to nie je všetko. Žiť bez hriechu vo svojom srdci je oveľa viac.

 

ECAV Pliešovce

Keď prišlo k tomu a deti si otvorili každý svoj balíček, to bolo radosti. Nám dospelým, ktorí sme to videli sa tisli slzy do očí. A potom keď odchádzali mi jedno dievčatko 9 ročné hovorí – ja mám Pána Ježiša i tých, ktorí tie baličky chystali rada a ďakujem im. Na druhý deň som dostala mail od jednej mami, ktoré keď syn prišiel z balíčkom domov, ostala prekvapená. Po vzájomnej komunikácii vysvitlo, že jej syn Ďurko mal v balíčku tričko, ktoré mu bolo malé a on ho v tej danej chvíli daroval chlapčekovi, ktorý bol pri ňom. Ten chlapček je živý chlapec a niekedy ťažko zvládnuteľný, preto som bola veľmi rada, že v tej danej chvíli urobil to, čo urobil. Mnohé deti si v ten večer na besiedke uvedomili, čo všetko majú a že Vianoce nie sú o darčekoch, ale o Pánovi Ježišovi, tom najväčšom dare.

Druhý príbeh z individuálnej distribúcie – na Zaježovej býva v jednom dome mamina s dvomi deťmi, ktoré sa majú po finančnej stránke zlé a keď som ich maminu stretla asi začiatkom decembra v Pliešovciach, plakala, že tento rok asi deti nedostanú nič, že im nebude mať za čo kúpiť ani len jedlo, nie to nejaká darček. Keď sme k nim prišli deti boli radi, keď videli balíčky a dievčatko 7 ročné Vaneska, keď otvorila som balíček mala tam krásnu bábiku Barby. Pozrela sa na maminu a povedala jej, mami presne takú som chcela. Ako to len vedeli. Mama mala slzy v očiach a povedala, vidíš Ježiško im to povedal a tebe splnil prianie.

Skutočné mnohé človek zažije pri distribúcii, čo osobne jeho samého zasiahne a zanechá spomienky.

 

Veľký Meder

Pred rozdávaním balíčkov nás navštívil jeden urastený chlap ,keďže rozdávanie balíčkov sa u nás neutají...Že vraj či by sme nemohli navštíviť rodinu jeho brata a že by pre svojich synovcov a netere chcel poslať cez nás darčeky. Má to byť ale tak, že on chce byť v anonymite .On sa s bratom nebaví a vlastné deti nemá. Súhlasili sme. Jeho brat bol práve vo väzbe. Po navštívení danej rodiny sa deti naviac tešili práve darčekom od neho. Ja som ale na neho v zápale rozdávania aj zabudol. On ale veľmi netrpezlivo čakal ako to dopadne .Keď som ho po 3 dňoch stretol , veľmi nedočkavo žiadal odpoveď. Keď som mu oznámil ako jeho synovci a netere tešili jeho darčekom , chlap ako hora v minulosti trestaný za ublíženie na zdravý a násilné trestné činy sa rozplakal. Myslím že to bude taký vianočný prvý krok k zblíženiu sa bratov...

 

BJB Lučenec

Toto sú slová jednej dobrovoľníčky, ktorá bola zapojená do rozdávania balíčkov: „Pre mňa je zapojenie sa do rozdávania balíčkov každý rok naozaj veľkým požehnaním. Keď som prichádzala do miestností, kde boli zhromaždené deti a videla som tie ich rozžiarené tváre, naozaj som bola dojatá. Myslím, že pre každé dieťa to bolo niečo špeciálne, keď dostalo do ruky darček, ktorý bol určený práve jemu. Že vôbec existuje niekto, kto urobil takýto darček a myslel pritom na to, akú radosť môže týmto spôsobiť. Toto je len malý obraz toho, ako chce Boh svojim nasledovníkom ukázať svoj láskavý súcit a to, že myslí na druhých. Každý rok takto prijímam mnoho požehnania spolu s tými, ktorí sú obdarení.“

 

IN Network Slovakia

Tento rok sme sa začali aktívne venovať deťom s poruchami autistického spektra a taktiež ich rodičom. Aj tejto skupine detí (vo veku 6-10 rokov) sme pripravili hraný Vianočný príbeh, do ktorého sme zapojili aj ich a následne sme ich obdarovali darčekmi z distribúcie. Ich reakcie boli úžasné. Po prvýkrát videli a zažili niečo také. Deti sa samozrejme veľmi tešili z balíčkov, pri každej veci, ktorú chytili do ruky, im zažiarili očká a obsah balíčka si opakovane prezerali až „donekonečna“. Reakcie rodičov boli podobné. Jednak sa tešili, že sa deti mohli zapojiť do hrania príbehu o narodení Pána Ježiša a na druhej strane sa rovnako ako ich deti, nevedeli „vynadívať“ na všetky tie veci, ktoré v krabici našli. Boli dojaté. Jedna mamička so slzami v očiach povedala toto: „Doteraz sme takýto darček nedostali. Väčšinou sme to my, ktorí obdarúvame iných a teraz niekto – a dokonca neznámy - obdaroval nás. Je to naozaj niečo výnimočné. Veľmi pekne ďakujeme.“ Totiž táto skupina detí a ich rodičov je určitým spôsobom vylúčená zo spoločnosti a spoločenského života, pretože majú špeciálne sociálne správanie, mnohokrát pre spoločnosť neprípustné. Žijú v izolácii, ťažko sa vedia zaradiť do spoločenského života. Bola teda pre nich naozaj výnimočná.

 

Reformovaná cirkev Hurbanovo       

Milí Bratia a Sestry v Kristu.  S chválou a vďakou v srdci Vám píšem túto správu.Pán Boh nám aj v tomto roku ukázal svoju milosť a svoje bohaté dary.V mene nášho zboru sme veľmi vďační drahým bratom a sestrám z Apoštolskej cirkvi, ktorí nám umožňujú cez tieto cenné balíčky hlásať evanjelium,dostať sa do kontaktu s takými rodinami,skupinami,ktoré sme predtým nepoznali. Ďakujeme nášmu Pánovi, ktorý sa stará o svoje deti.V tomto roku sme sa rozhodli navštíviť Detský domov u nás v Hurbanove. Žijú tu deti problematických rodín, z každej vekovej skupiny.Bývajú tu aj mamičky so svojimi deťmi. Pani riaditeľka domova je veľmi milá, privítala nás vo veľkej jedálni,kde sa zhromaždili väčšie a menšie deti. Z nášho zboru sme boli dvaja:náš starosta zboru a ja. Deti sa posadili.Privítala som ich,povedala som, že prečo sme prišli. Vianoce sa blížia a nám a tomuto svetu prišiel z neba veľký dar. Aj vy dostanete dnes darčeky a budete sa určite tešiť. Aj my sa veľmi tešíme na nebeský dar, ktorý sa volá Ježíš Kristus. Pán Boh nás tak miloval, že svojho jediného Syna poslal na tento svet, lebo On každého veľmi miluje a nechce, aby sa len jeden z nás stratil. Priniesli sme aj gitaru, spievali sme známe vianočné piesne. Bolo pekné vidieť,ako sa pomaly deti zapájajú do spievania. Mali sme malé medovníčky so sebou,čo som ja piekla doma-malú hviezdičku, to sme pri speve rozdali. To bol prvý telesný kontakt s deťmi. 4 biblie sme z domu priniesli a hneď na začiatku som sa pýtala, kto by chcel s nami čítať. Na radosť hlásili sa viacerí. Nahlas sme čítali z Luk. evanjelia z 2.kap. každý svoj odsek. Bolo to ozaj krásne a nás to veľmi dojalo. Deťom sa to tiež páčilo. Pred vianočným stromčekom sme stáli šiesti s bibliami v rukách a nahlas sme čítali krásne Evanjelium. Duch Svätý pôsobil v srdciach. Deti a mamičky mali radosť a úsmev na tvári. Prečítali sme celú kapitolu pomaly a úctyhodne. Potom som im krátko kázala vianočný príbeh.Počúvali slušne. Zase sme spievali. A nasledovalo rozdávanie balíčkov. Krásne to bolo. Na darčeky sa tešia deti. Každá mamička bez výnimky mala slzy v očiach.Tieto chvíle sú ozaj krásne.Bozkávali nás a ďakovali za darčeky. Pri odovzdaní balíčkov každý dostal jeden biblický citát, čo naše mladé ženy robili v zbore. Nepoznali to deti a začali čítať. Dajte si to na váš stôl a myslite na nášho Pána,ktorý nás tak miloval, že Syna dal za nás. Niektoré deti už na mieste otvárali balíčky, niektoré len hladkali krabice zabalené. Končili sme modlitbou a spevom. Bol to krásny deň v domove. Veľa na to myslím. Deti stretávam v škole. Hovorili,čo všetko pekné a cenné mali v balíčkoch. Niektorí sa rozhodli chodiť na náboženstvo. Nie je to ľahké, lebo chodia už na etiku. Môžte prísť aj na Bohoslužbu. Čaká Vás náš Pán...Dúfam, že prídu. Raz prídu...Soli Deo Gloria. Tímea Erdélyi Flegel reformovaná faráka Hurbanovo        Dňa 16.02.2017

 

Magis o.z. RKC Prešov

Pre mnohé deti balíček OVD bol jediný darček, ktorý dostali.

Peter a jeho štyria súrodenci nemajú ani stále bývanie. Každú chvíľu sú ubytovaní niekde inde – poubytovniach, azylových domoch. Túžili sme, aby aspoň jeden z týchto chlapcov dostal nejaký výnimočný darček. A stalo sa.... Najmladší 8-ročný chlapec dostal veľké auto na ovládanie. Všetci piati výskali od radosti. My sme boli šťastné a ďakovali sme Pánu Bohu za tento darček.

Avšak najsilnejším zážitkom bolo pre nás keď 9-ročná Vaneska, pochádzajúca zo sociálne slabej rodiny prišla si prevziať vianočný darček. Vaneska sa narodila bez rúk a nôh. Životné ťažkosti prekonáva veľmi hrdinsky aj s pomocou protéz nôh aj rúk. Jej radosť bola veľmi veľká a oslovila všetkých prítomných. Mnohým vypadla i tá slzička.

 

OZ  Alžbetka Spišská Nová Ves

Mnohé deti majú pohnutý život. Medzi obdarovanými v Raslaviciach boli napr. piati súrodenci, ktorí vyrastajú iba s mamkou, lebo otec ich opustil. V ďalšej rodine tri deti bývajú iba s babkou, lebo otec odišiel do Čiech za prácou. Tam sa viac zaujíma o alkohol ako o prácu. Matka týchto detí odišla k svojej mame . Starosť o tri deti vo veku 9, 11 a 13 rokov prenechala svojej 70. ročnej svokre. Deti vyrastajú ako siroty žijúcich rodičov, akých je v dnešnej dobe veľa.

Ďalší súrodenci Viktória a Samuel majú vážne chorú mamku. Ich otec prácu aj domácnosť zároveň nezvláda. So starou mamou prišlo 5 rómskych detí. Ich radosť z darčekov nemala hraníc.

Nakoľko bolo chrípkové obdobie, traja ďalší súrodenci Patrik , Marek a Martinko nemohli prísť, lebo boli chorí. Na stretnutie však došla ich mamka a bola veľmi vďačná , že dostala pre svoje deti vianočné darčeky, nakoľko by im sama nemohla poskytnúť takmer nič. So záujmom si vypočula aj katechézu. 

Sme vďačné, že sme mohli poskytnúť darčeky aj rodinke so 7 deťmi, ktorí bývajú v neďalekej dedinke a mohli sme pritom zároveň osobne povzbudiť ich obetavú mamičku na materskej dovolenke.

 

RKC charita Rožňava

Do jednej rodiny sme brali balíky presne 24. Decembra ráno . Deti boli ešte v posteli, ale ako sme došli, hneď všetci boli na nohách. V tejto rodine je 8 detí vo veku od 1 do 12 rokov. Deti boli nadšené, že dostali dar, a spytovali sa čí sme poslovia od Ježiška, keď prichádzame v takom čase. Rodičia boli vďační, nakoľko žijú len z dávky a nemajú financie na dary.

Druhý príbeh bol zo ZŠ , kde chlapec 7 ročný povedal, som veľmi rád, že aj na mňa niekto myslí. Otvoril krabicu a tam našiel fotku , kde bol jeden starší pár. On hrdo oznámil, že o pár rokov on pošle dar pre týchto ľudí, lebo už budú starí a asi nemajú deti, keď zabalili pre neho toľko krásnych vecí. Len škoda, že adresa tam nie je.

 

Reformovaná cirkev Ivanice

Veľmi ma dojal príbeh jedného chlapčeka Ladislava z Viesky nad Blhom. On navštevuje materskú školu v Radnovciach. Medzi dedinami je približne 1 km. On spolu so súrodencami chodí každé ráno do škȏlky pešo. Aj v zime, ked je vonku -10 stupňov. Rodičia žijú s deťmi vo veľkej chudobe. Štyria súrodenci nosia ten istý kabát. Nemajú doma ani drevo na kúrenie, majú strašné okolnosti. Predstavte si, že čo znamenal pre tohto chlapčeka balík. Akú strašnú radosť mal z toho. Ale bohužiaľ sa nemohol dlho tešiť z darčekov, lebo starší súrodenci polovicu z obsahu balíka hneď zobrali od neho. Chlapčekovi bolo do plaču. Veľmi som ho ľutovala. Sú aj také príbehy.

 

Filantropia Michalovsko-košickej eparchie

Svedectvá: „Bol som veľmi šťastný, že aj na mňa niekto myslel a obdaroval ma, ale najmä že som dostal ten najväčší Dar – Ježiška“ Peter, 9

„Bol som naplnený tajomným očakávaním. V balíčku som našiel veci, ktoré ma veľmi potešili. Ďakujem dobrým ľuďom za všetko a ďakujem aj za najväčší dar o ktorom nám hovoril otec duchovný - Boha, ktorý sa kvôli nám ľuďom stal človekom aby nás zachránil od večnej smrti!“ Martin, 12

„Bolo to veľmi príjemné prekvapenie, ktoré určite nezažije každý! Rozmýšľala som, kto mi to asi mohol poslať a ako tak môže jeden človek urobiť radosť tomu druhému. Kiež by všetci vedeli s láskou dávať. Veľmi pekne ďakujem!“ Klára, 14

„Veľmi som sa balíčku potešila. Toto sú moje najkrajšie Vianoce. Nikdy som taký darček nedostala.“ Janka, 6

„Budem sa modliť za toho, kto ma vôbec nepozná a takouto cestou mi chcel urobiť na Vianoce radosť. Ďakujem v prvom rade Isuskovi (Ježiškovi), že Jeho láska zasiahla vo svete tak veľa ľudí a tiež aj mňa, preto som sa prihlásila do učeníckeho programu „Úžasná cesta“. Veronika, 13

Rodina s dvomi deťmi ktorej vášeň otca k alkoholu ich doviedla k tomu, že stratili svoj byt a teraz bývajú v lacnej ubytovni sa cez program Operácia Vianočné dieťa naspäť vrátila k Bohu a otec sa začal s Božou pomocou opäť starať o rodinu. Detičky navštevujú cirkevný klub a knižnicu a rodičia vítajú ich zapojenie sa do učeníckeho programu „Najúžasnejšia cesta“.

 

Jekh Drom Važec

Počas evanjelizačného stretnutia bol Božou láskou zasiahnutý jeden pán, ktorý je epileptik, a z tohto dôvodu je dlhodobo nezamestnaný. Je vdovec a stará sa o dve maloleté deti. V živote prešiel veľmi ťažkými chvíľami, či keď mu manželka zomrela, alebo keď zistil, že je chorý. Mal obdobia v živote, kedy sa snažil na zlé veci zabudnúť a to pitím alkoholu. Boh však dlhší čas na ňom pracuje a práve na evanjelizačnom stretnutí v rámci OVD sa ho mocne dotkol Boh svojou láskou a ukázal mu, že na Neho nezabudol, ale stojí pri ňom. Bolo úžasné vidieť ako sa verejne pred celým davom ľudí a detí hlási ku Kristovi a vyznáva Mu, že Ho potrebuje. Veríme, že Boh bude ešte mocne konať v jeho živote a celej rodine.

 

ECM Slavkovce

Cez projekt OVD prišla jedna mama s dvoma dcérami a rodinami /spolu 8 ľudí/ do cirkvi.

Sú pravidelnými návštevníkmi na bohoslužbách

 

ECAV KREMNICA

Jeremiáš 17:7n  Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; Posledné slová znejú v Českom ekumenickom preklade: „nezakusí přicházející žár“ – a tak som sa cítil aj ja v oboch samaritánskych evanjelizáciách. Ešte začiatkom decembra som bol PN po operácii žlčníka a modlili sa za mňa, aby som mohol fungovať, lebo k tejto práci patrí aj nosenie ťažkých krabíc. Rekonvalescencia išla rýchlo a načas som bol dosť zotavený. V druhom prípade ma chytila nejaká viróza, čo prišla zo školy. Dopoludnia som bol vyšťavený a slabý. Dehydrovaný, že som ledva vnímal svet. Ale o tretej už bolo dobre a mohol som viesť evanjelizáciu. Necítim sa byť dobrý, aby som povedal: „Moja zásluha.“ Skôr je to Božia láska ku strateným. A práve o nej som im hovoril. Že Boh miluje svet. Pravda, nevynechal som ani hriech, ani Ježiša, ktorý priniesol odpustenie.

Ako vždy – čakalo ma aj prekvapenie. Keď som vyzval deti, ktoré sa chcú modliť, aby mali odpustenie a lepší vzťah k Bohu, spasenie... Pridali sa ku mne traja chalani. Vnímal som to ako úprimnosť. Odvahu ísť k Najvyššiemu, aj keď väčšina mlčí.

 

ACS Krompachy

Menom tejto rodine je Mirgovci,  Fabián a Beáta 

Deti ich chodievali na besiedku každý týždeň a otec tých deti nebol ešte kresťanom. Keď bol deň rozdávania darčekov pre deti, tak pozvali deti otca a vtedy deti sa hlasno modlili za svojho otca.  Mama  deti bola už veriaca a dnes sú rodičia a celá rodina veriaci, AKO sa obrátili k pánovi.

 

Reformovaná cirkev. zbor Sokolce-Brestovec

Keď skončila Bohoslužba, jeden otec povedal, že: „ďakujeme Bohu za všetko, aj my s manželkou zažili dotyk Boha Otca, a prijali sme do našich životov pravdu, že Boh je dobrý, a my sme jeho milované deti.“

 

Familia Vitae , o.z.

Pred rozdávaním balíčkov nás navštívil jeden urastený chlap, keďže rozdávanie balíčkov sa u nás neutají...
Že vraj či by sme nemohli navštíviť rodinu jeho brata a že by pre svojich synovcov a netere chcel poslať cez nás darčeky. Má to byť ale tak, že on chce byť v anonymite. On sa s bratom nebaví a vlastné deti nemá. Súhlasili sme.
Jeho brat bol práve vo väzbe. Po navštívení danej rodiny sa deti najviac tešili práve darčekom od neho. Ja som ale na neho v zápale rozdávania aj zabudol.
On ale veľmi netrpezlivo čakal ako to dopadne. Keď som ho po 3 dňoch stretol, veľmi nedočkavo žiadal odpoveď.
Keď som mu oznámil ako sa jeho synovci a netere tešili "jeho" darčekom, chlap ako hora v minulosti trestaný za ublíženie na zdraví  a násilné trestné činy sa rozplakal. Myslím, že to bude taký vianočný prvý krok k zblíženiu sa bratov...Bratislava city church

Najsilnejším momentom bola distribúcia v Krízovom centre Jozefínum v Dolnej Krupej. Keď sme deťom odovzdali balíčky a oni si ich otvorili, jedna mamička začala plakať. Dozvedeli sme sa, že pre jej 5 detí sú to prvé vianočné darčeky v živote, pretože doteraz boli vychovávané v moslimskej rodine. Po útoku otca rodiny sa táto rodina ocitla v tomto centre a deti po prvý raz zažili Vianoce. Aj vďaka tejto distribúcii sme mohli svedčiť matke detí a modliť sa za túto rodinu v ohrození. Momentálne sa už táto rodina v centre nenachádza, boli z bezpečnostných dôvodov premiestnení.

Ďalším silným momentom tohtoročného projektu bolo zaslanie cca 70 balíčkov vlastnej výroby do ČR. Keď ma oslovil zbor CB, nevedela som či im budem vedieť vyhovieť. Nakoniec požiadali presne o tie typy balíčkov, ktoré som mala vytvorené. Okrem toho sa nám ozvalo zopár priateľov z nekresťanského prostredia, ktorí prispeli vecami do balíčkov. A to práve v čase, keď sme posielali balíčky do ČR. Pri odosielaní balíčkov do tohto zboru som tiež mala príležitosť hovoriť s pastorom tohto zboru o projekte. Zbory okolo nich majú záujem opäť sa zaradiť do projektu OVD.
Zároveň nám po distribúcii poslali spätnú väzbu ako reagovali deti na darčeky. Darčeky rozdávali v škôlke a to bolo veľkým požehnaním pre mnohé rodiny. Všetci sa pýtali odkiaľ to je, v zbore zas ľudia mali pocit, že toho majú veľa, tak by to radi posunuli čo najďalej, čo mnohí z nich aj urobili. Jedno dievčatko, ktoré je prváčka svoj balíček dostala v zbore, doma ho znovu zabalila a dala ho v spolužiačke v triede, ktorá je z detského domova. Tá bola z balíčka nadšená.

 

Svedectvo Edity M.

Som vďačná Bohu za Jeho milosť a Jeho veľkú lásku ku mne, pretože sa úžasným spôsobom oslávil počas distribúcii. Bola som hospitalizovaná koncom novembra 2016 s veľkými bolesťami ucha a so závratmi a hneď na druhý deň mi zistili  meningeom (nádor) v hlave. .Ale ani táto situácia ma neodradila, aby som počas  rôznych vyšetrení pred operáciou stihla so svojimi pomocníkmi odovzdať balíčky. Keďže som si obnovila vzťah s mojim Pánom, ktorý mi navrátil 1.lásku s radosťou a s veľkým nadšením som išla do škôl, lebo som vedela, že Pán to už všetko dopredu pripravil...a tak sa aj stalo...všetko dopadlo nad moje  očakávanie.. Ak by som nebola chorá, neboli by tam ani učiteľky(zástupkyne školy),alebo mi neponúkli pomoc moje kolegyne zo školy. Takto mohli počuť evanjelium nielen deti a ich rodičia, ale aj učitelia...a Pán nielenže ma potešil, že som mohla slúžiť, ale aj celý čas ma chránil, aby som nenachytala  nejaký vírus pred operáciou (ale aj po operácii)...a celkovo zobral mi závraty, každú nevoľnosť, takže v podstate všetko dopadloooo  super.. spolu aj s operáciou (napokon až 2.januára,lebo bolo veľa „práce misijnej“ v nemocnici v Bratislave)...podarilo sa im vybrať  celý nádor (nezhubný!) hoci to vyzeralo, zo začiatku „ všelijak“. (nie náhodou ma neoperovali už 29.dec..) Náš Pán je Bohom zázrakov a ja mu za to z celého srdca ďakujem, že tak všetko nádherne zariadil ,pripravil. ĎAKUJEM MU,ŽE MA UZDRAVIL (už pred 2000rokmi) a aj za to, že teraz som ešte silnejšia (vo viere) ako predtým. Momentálne  sa zotavujem  doma.. som sama, ale nie som sama...On je pri mne každý deň, veľmi Ho milujem a ďakujem Mu aj za tento čas oddychu a načerpania nových síl do ďalšej služby. Teším sa na „moje detičky“, ktorých budem môcť  čoskoro priviesť  k Pánovi počas učen. kurzu...A na záver...jedna prosba...modlite sa za mňa, aby som mala dobré kontrolné výsledky...a taktiež, aby som stihla veľa ľudí privádzať k Bohu počas mojej PN-ky a počas kúpeľného pobytu. (prosím chyby opraviť...veľmi som sa ponáhľala, lebo môj notebook je „storočný“, veľmi šumí a to mi nerobí dobre ).

 Pán Vám žehnaj. S láskou Edit M.

 

Svedectvo obdarovanej Janky z Popradu

Dobrý deň pastor,

rada by som Vám poďakovala za veľmi pekné vianočné darčeky, ktoré som dostala zo zboru Apoštolskej cirkvi v Poprade pre moje štyri deti. V balíčkoch boli školské potreby, krásne hračky, oblečenie a aj sladkosti. Deťom sa veľmi páčili. Najmladší syn ide v septembri do školy, takže to veľmi využije. 

Som veriaca a veľmi vďačná za to, že existujú organizácie aj jednotlivci, ktorí sú ochotní poskytnúť aj takúto praktickú a veľmi peknú pomoc. Myslím, že mnohí - tak ako aj ja, keďže som rozvedená - sú za tieto darčeky vďační. Som rada, že Pán Ježiš je tým úžasným darom pre každého človeka a jeho láska dáva príležitosti deliť sa z Božou láskou aj týmto spôsobom.

Prajem Vám všetko dobré a mnoho úsmevov na tvárach Vami obdarovanými.

S vďakou a úctou

Jana Boďová, Poprad

f t g m