Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
Návštevy: 2316

Boží pokoj, ktorý presahuje všetko

“Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.” (Filipanom 4:6-7 EKU)

Deti sú jedným s najviac prehliadaných a utlačovaných segmentov celosvetovej populácie najmenej zasiahnutá skupina ľudí. Väčšina svetovej populácie detí nikdy nepočula o tomto verši, ktorý napísal apoštol Pavol cirkvi v cézarskej Filipii, aby ich potešil a povzbudil. Príliš veľa detí žije hlboko pod hranicou chudoby, trpí chorobami a sú zanedbávané.
My nemáme byť ustarostení pod ťarchou týchto faktov, ale máme predkladať naše žiadosti Bohu, pretože On odpovedá na vierou naplnené modlitby svojho ľudu. George Barna vo svojom výroku hovorí, že "Služba deťom je tá najstrategickejšia služba v Božom kráľovstve.” (Barna, George. Transforming Children Into Spiritual Champions. 2003). To je dôvod prečo sa mobilizujeme do modlitby za Operáciu vianočné dieťa.
To je prečo s celým srdcom hľadáme a skrze modlitbu vo viere žiadame nášho Stvoriteľa, aby našiel spôsob ako doručiť viac krabíc od topánok ešte nezasiahnutým deťom. Modlíme sa, aby bolo srdce každého dieťaťa otvorené tejto jedinečnej možnosti skrze Evanjelium spoznať Boží pokoj, ktorý presahuje každú myseľ. Našou túžbou je vidieť nárast modlitieb, aby boli zasiahnuté srdcia detí. Výsledkom našej jednotnej modlitby bude to, že viac a viac detí spozná lásku a prijatie, ktoré im dá náš Pán.

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 3. august 2016
Návštevy: 2101

"Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. (Rim. 10,14-15)

 

Dobrovoľníci Operácie vianočné dieťa sú najmotivovanejšími ľuďmi na planéte. V srdciach našich dobrovoľníkov je vášeň pre šírenie evanjelia. Ako príbehy o detských srdciach ovplyvnených jednoduchou krabicou od topánok pokračujú ďalej, vidíme ako narastá vášeň. Účinky sú nezameniteľné - objavuje sa bezprecedentná jednota medzi vodcami cirkví po celom svete, ktorí spolupracujú a dávajú príležitosť deťom počuť a reagovať na evanjelium.
Nepriateľ nemá rád vášeň alebo jednotu, ktorá sa deje a odoláva nášmu úsiliu so všetkými svojimi silami. Ale nedovolíme skúškam, aby nás zdolali, pretože si pamätáme, že boli prisľúbené skúšky. Máme nádej v pravde, že naše úsilie bolo zorganizované Bohom a výsledky náležia Jemu. Bez ohľadu na našu rolu, je to Bohom ktorý pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. (Filipským 2:13). Miluje dávať nám do nášho srdca túžby, keď sa modlíme a postíme za záchranu detí a mnohých ďalších po celom svete. Sú to naše srdcia spojené s milujúcim a láskavým Otcom prostredníctvom modlitby, ktorá napomáha lepšie pripraviť srdcia, zasadiť viac semien evanjelia, viac sa dotknúť učeníkov, rodín a miestnych zborov.
Vďaka našim modlitbám a snahám násobenie evanjelia exponenciálne rastie a mladí kazatelia sú posielaní zdieľať sa s Dobrými správami.

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu 4. máj 2016
f t g m