Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

prihlasovanie do novej sezóny OVD je dnešným dňom spustené. Prihlásiť sa môžete v hornom menu v sekcii Operácia vianočné dieťa. Uzávierka prihlášok do novej sezóny je 31.7.2024. V prípade naplnenia kapacity balíčkov, ktoré máme naplánované pre novú sezónu aj skôr.

VERŠ DŇA

Ján 15:13

Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov.

Operácia vianočné dieťa

Predtým, než vyplníte prihlášku

Predtým, než vyplníte prihlášku si poriadne prečítajte text, ktorý sa nachádza v prihlasovacom formulári. Je pre nás veľmi dôležité, aby boli pravidlá projektu dodržiavané. Aj preto upozorňujeme na nasledovné. Projekt OVD sa skladá zo 4 dôležitých častí:

1.Školenie partnerov v službe (neabsolvovanie tohto školenia ma za následok nezaradenie do projektu)

2. Distribúcie balíčkov (tu budeme od tejto sezóny vyžadovať od všetkých partnerov vopred termíny distribúcií, s termínmi, miestom a časom distribúcií prídete buď na školenie OVD alebo najneskôr v čase vyzdvihnutia balíčkov v sklade)

3. Následná práca (rovnako vyžadujeme poskytnutie miesta, termínu a času, kedy prebiehajú kluby)

4. Vision Meeting/Stretnutie vízie (je neoddeliteľnou súčasťou projektu, účasť na ňom je nutná)

Prečo na túto skutočnosť upozorňujeme. Naši partneri zo zahraničia majú právo navštíviť vás v rôznych častiach projektu. Čo sa dialo aj v tejto sezóne. Nie vždy im však bolo umožnené túto návštevu absolvovať, čo vysiela negatívny signál smerom k nám. Rovnako by sme vás radi navštívili aj my, aby sme sa spoločne s vami mohli tešiť z vašej služby a toho, čo Boh robí v životoch jednotlivých detí. Preto aj v novej sezóne budú pokračovať naše návštevy počas distribúcií a následnej práce.

Ďalej vás upozorňujeme, aby ste si poriadne skontrolovali vašu emailovú adresu, ktorú zadávate do prihlášky. Počas sezóny budete od nás dostávať maily (prevažne z regiónov), kde sa budeme pýtať na spätnú väzbu. Často sa nám stáva, že buď nereagujete, alebo vaše mailové adresy nie sú aktuálne. Niekoľkokrát dokonca došlo k neprebratiu vopred objednanej zásielky, čo nám spôsobuje nemalé finančné škody. Z tohto dôvodu budeme všetkých partnerov z neaktuálnymi údajmi alebo nereagujúcich z projektu vyraďovať, nakoľko máme obrovskú zodpovednosť pred našimi partnermi v zahraničí. Od tejto sezóny nie sú žiaľ definitívne do projektu pustené komunitné centrá. Projekt je prioritne určený pre cirkvi a cirkevné organizácie.

Zároveň ďakujeme všetkým poctivým a službe vydaným partnerom za ich doterajšiu kvalitnú prácu. Je vás mnoho. Nech vám Pán bohate nahradí všetko, čo ste investovali do životov detí a ich rodín.

 

Bc. Nadežda Jančárová

národný koordinátor OVD

f t g m