Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

prihlasovanie do novej sezóny OVD je dnešným dňom spustené. Prihlásiť sa môžete v hornom menu v sekcii Operácia vianočné dieťa. Uzávierka prihlášok do novej sezóny je 31.7.2024. V prípade naplnenia kapacity balíčkov, ktoré máme naplánované pre novú sezónu aj skôr.

VERŠ DŇA

1. Petrov 3:18

Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom,

Operácia vianočné dieťa

Za niekoľko hodín sa otvoria elektronické dvere OPERÁCIE VIANOČNÉ DIEŤA pre sezónu 2017 na Slovensku. Ponúkame partnerstvo cirkevným zborom všetkých kresťanských denominácii na Slovensku, ktoré súhlasia s misijným prehlásením projektu OPERÁCIA VIANOČNĚ DIEŤA  a zaviažu sa

zrozumiteľne a prakticky demonštrovať Božiu lásku núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnou cirkvou hlásať dobrú správu o Ježišovi Kristovi. 

Projekt má dve časti :

1. Distribúcia darov v krabici od topánok / zrozumiteľný a praktický prejav.

2. Otvorenie biblického kurzu Najúžasnejšia cesta pre deti / zvestovanie evanjelia

Minulosť nám nastavila zrkadlo v ktorom sme videli množstvo obdarovaných detí (14.500 v roku 2016), no iba málo pozvaných detí k poznávaniu biblických právd v biblickom kurze Najúžasnejšia cesta (cca. 700 detí od januára 2017). Sme vďační Bohu za túto nádhernú službu  aj za každého partnera, ktorý sa zapojil. Snívame však Boží sen o ktorom svedčí sväté Písmo: „Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 1.Tim. 2,4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“  Chceme pracovať tak, aby deti boli spasené a prišli k poznaniu pravdy. Slovo božie nás však vedie k porozumeniu ako sa to môže stať: “Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.  Rim. 10,14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Rim. 10,15 A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané: aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!“

Modlite sa, plánujte a zaregistrujte sa na www.operaciavianocnedieta.sk  od 1.júna 2017

 

Tešíme sa  na spoluprácu s Vami !

 Mgr. Vaško Andrej – národný koordinátor OVD na Slovensku

f t g m