Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
 OVD / 1178 Views

Jedinečné video týkajúce sa misie a odkazu, ktorý je aktuálny aj v dnešnej dobe. Národnému tímu OVD sa podarilo získať práva na toto video, jeho šírenie je preto možné len so súhlasom OVD Slovensko.

f t g m