Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 2. august 2017

ZAMYSLENIE

Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Filipanom 4:6-7 EKU)
Čo je lepšie, mať v sebe pokoj alebo pocit strachu ? Ako často zápasíme s myšlienkami, ktoré nám víria v našej mysli a spôsobujú, že sme čoraz viac ustarostení? Naše myšlienky a pocity sa môžu navzájom sýtiť tak, že sa špirálovito transformujú do starostí.
Pre mnohých z nás je veľmi jednoduché starostiť sa. Môžeme si robiť obavy a starosti ohľadom nášho zoznamu úloh, práce, rodiny, bezpečnosti a celého radu iných vecí. Starosť a obava, tak ako aj byť ustarostený, nie je dobrá. Biblia nám veľmi jasne hovorí, že nemáme byť ustarostení alebo si robiť starosti. Je to presný opak viery a dôvery v Ježiša. Namiesto toho sa máme modliť, žiadať a dokonca aj prosiť Boha ohľadom všetkého v našom živote. Tým, že to budeme robiť a zároveň budeme ďakovať, Boh nám zasľúbil, že Jeho pokoj bude viesť naše srdcia a mysle. Tento druh pokoja nedáva z ľudského pohľadu žiaden zmysel. Tento pokoj totiž prevyšuje všetko čomu dokážeme porozumieť. Stráži naše mysle, naše pocity, naše mysle i to ako premýšľame. Uvedený verš jasne hovorí, že sa to deje skrze Ježiša Krista. Ježiš na kríži zobral každý dôvod na to, aby sme sa pre niečo starostili. Zaplatil cenu, aby sme ju my už nemuseli platiť. Umožnil nám, aby sme zažívali plnosť Božej lásky a pokoja.
Tým, že oznamujeme svoje žiadosti Bohu a sústredíme sa len na Neho, stávame sa človekom zo Žalmu 1:2-3 (EKU)
Ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu.
Takže zíďme sa spolu a skrze modlitbu, ďakovanie, prosiac Boha, aby konal, odovzdajme Mu všetky naše obavy a dôverujme Mu, že On bude konať. Zažime spolu Boží pokoj, ktorý prichádza skrze našu neochvejnú dôveru k Nemu a taktiež plne dôverujme Bohu, že Jeho pokoj bude strážiť naše pocity a myšlienky.

 

Svedectvá

Libéria

Niekoľko detí ukončilo kurz Najúžasnejšej cesty. Medzi nimi bol aj chlapec, ktorému otec zakázal chodiť na tento kurz tým, že mu dával veľa práce, ale tento chlapec si vždy urobil všetku prácu načas a popri tom ešte aj chodil do kurzu. Po pár týždňoch mu opuchla noha a nemohol chodiť na kurz. Keď si jeho priatelia všimli, že neprišiel, poslali učiteľa, aby priniesol chlapca do školy a mohli sa za neho modliť. Otec súhlasil, chlapec sa rýchlo uzdravil a vrátil sa späť do kurzu Najúžasnejšej cesty.

Citlivá krajina - MENA

Absolvent kurzu Najúžasnejšia cesta:
Voľakedy som mal veľmi rád peniaze. Keď som jedného dňa kráčal po ulici a uvidel som staršiu ženu, ktorá bol v núdzi. Spomenul som si čo sme sa naučili na kurze a dal som jej všetky peniaze, ktoré som mal u seba. Bolo asi 3.5 dolára. O pár minút neskôr som uvidel muža, ktorému vypadlo z vrecka 100 dolárov. Zdvihol som ich zo zeme a bežal som k nemu a dal som mu tie peniaze. Ako odmenu som od neho dostal približne 3.5 dolára. Bol som veľmi povzbudený a šťastný.

Poľsko

V jednej miestnej cirkvi ľudia hľadali učiteľa do kurzu Najúžasnejšej cesty a dlho sa modlili za takého človeka. Po tom čo oslovili jednu ženu a spýtali sa jej či by učila deti na kurze. Neprijala to s vyjadrením, že to nie je jej volanie od Boha a nemala o to záujem. A tak sa jej priatelia modlili aj naďalej. Bola pozvaná, aby sa zúčastnila OVD a ona dokonca povzbudzovala ľudí, aby priniesli svoje deti do kurzu. Potom si náhle všimla, že ju začali zaujímať rozhovory s rodičmi a veľmi rada sa rozprávala s deťmi. Duch Svätý začal pracovať v jej srdci a ona teraz vedie učiteľov Najúžasnejšej cesty v tom zbore. Hovorí, že je teraz veľmi šťastná a naplnená, že môže rozprávať deťom a ich rodičom o Ježišovi.

Slovensko

Na južnom Slovensku máme jedného úžasného Partnera v službe. Počas kurzov Najúžasnejšej cesty privádza deti k Ježišovi a pomáha im prekonávať každodenné problémy. Sme tak hrdí na ňu! Po Vianociach 2016 sa podrobila operácii a doktori jej odstránili nádor na mozgu. Táto operácia ju priviedla bližšie k Bohu. Ďakujeme Bohu za to, že sa cíti lepšie a naďalej sa s ešte väčšou láskou stará o deti. Deti ju majú veľmi rady a užívajú si každý kurz Najúžasnejšej cesty.

Brazília

Podujatie OVD, ktoré sa uskutočnilo 1.Júla, bolo veľkým požehnaním. Zo 69 detí sa 61 zúčastnilo tohto podujatia. Deti boli vyzdvihnuté u nich doma a prepravené do miestnej cirkvi kde sa podujatie konalo. V ten deň nám pomáhalo veľa dobrovoľníkov – chváliaci tím, modlitebný tím, podporný tím, tím, ktorý nám priniesol obed a tím učiteľov Najúžasnejšej cesty. Bol to veľmi špeciálny deň, pretože mnoho dní predtým nepršalo a ľudia nemali vodu a práve v ten deň pršalo. Každý kto sa zúčastnil, odchádzal spokojný a povzbudený.

Čile

9-ročný chlapec Dylan prišiel na podujatie v nových topánkach. Keď si otvoril svoj darček v krabici od topánok, našiel tam topánky! Ani chvíľu neváhal a ihneď si vyzul topánky, v ktorých prišiel a obul si nové topánky, ktoré mu sadli ako uliate. Bol veľmi šťastný, pretože už nemal iba jeden pár nových topánok, ale dva! Boh je vždy veľmi dobrý!

Panama

Dávame chválu Bohu za nový zbor v Santiago de Veraguas. Tento zbor je výsledkom podujatia OVD. Niekto daroval zboru pozemok a začali stavať budovu. Dávame Bohu všetku slávu za to!

 

Chvály a modlitebné potreby z Eurázie

Bosna and Hercegovina

Chvála Bohu za to, že 3 členovia NLT sa mohli zúčastniť Global Connect-u.
Chvála Bohu za Božie stretnutie, ktoré mal náš modlitebný koordinátor s jedným turistom zapojeným do OVD, po ktorom sa rozhodol, že sa začne omnoho viac zapájať do modlitieb v rámci OVD vo svojej krajine.
Modlite sa za múdru stratégiu pre náš tím na nadchádzajúcu sezónu.
Modlite sa za blížiaci sa nConnect, aby národný tím a aj regionálny tím boli vyškolení a vybavení pre prácu v službe.

Bielorusko

Chválime Boha za zbory, ktoré úspešne ukončili 12 lekcií Najúžasnejšej cesty a za deti, ktoré začali chodiť do cirkvi a ktoré zväčša pochádzajú z komplikovaných rodín.
Chválime Boha za medzinárodných partnerov, ktorí nás podporujú, povzbudzujú, zbierajú a posielajú Vianočné darčeky vo krabiciach od topánok a OVD literatúru.
Prosím modlite sa za letné biblické kempy kde používame program Najúžasnejšia cesta.
Prosím modlite sa za deti, aby začali chodievať do zboru a nasledovali Ježiša po ukončení kurzu Najúžasnejšia cesta.
Prosím modlite sa za posilnenie pre tých, ktorí slúžia deťom a ich rodičom, dávajú im múdrosť, lásku a obnovujú ich silu.
Prosím modlite sa kompletné a včasné odovzdanie správ v tejto sezóne.

Bulharsko

Chvála Bohu za službu vo východnom Rodopi. Po distribúcii darčekov v regióne sa 3 staré mamy zúčastnili slávnostného ukončenia Najúžasnejšej cesty a prijali Ježiša ako ich Spasiteľa a jedna z nich sa zúčastnila vodného krstu.
Chvála Bohu za nových členov regionálneho tímu v Burgase.
Modlite sa, aby Boh poslal viac pracovníkov do regiónu východné Rodopi.
Modlite sa za možnosti vybudovania nového regionálneho tímu na severovýchode Bulharka.

Gruzínsko

Chvála Bohu za nový národný tím, ktorý bol vybratý a vyškolený na jar tohto roku.
Prosím modlite sa za úspešný dovoz OVD balíčkov a znovuotvorenie OVD v krajine.

Indonézia

Chvála Bohu, že všetkých 16 kontajnerov bolo uvoľnených a distribuovaných našim Partnerom v službe.
Chvála Bohu za náš štvrtý sRLT tím v Manade, regionálny tím vo východnej Jáve a regionálny NTT v Kupangu.
Chvála Bohu za učenícky tréning, ktorý už začal v niektorých oblastiach.
Modlite sa za úspešné distribúcie našich Partnerov v službe – nech je Božia láska prejavená všetkým deťom a dotkne sa ich srdiečok.
Modlite sa za Regionálneho koordinátora zdrojov pre Centrálnu Jávu 19-21 Júla 2017
Modlite sa, aby bolo uvoľnených zostávajúcich 108 kartónov s balíčkami OVD, ktoré sú zadržiavané colníkmi.

Litva

Chvála Bohu za úspešné zakončenie prvej sezóny OVD novými regionálnymi tímami v Kaunase.
Chvála Bohu za nového Národného Koordinátora pre Logistiku
Modlite sa za uchádzačov na pozíciu Národného Koordinátora pre mobilizáciu cirkvi a Národného koordinátora zdrojov.
Modlite sa za nadchádzajúci nConnect v Poľsku.

Macedónsko

Chvála Bohu za 15 detských klubov a 154 detí, ktoré doteraz ukončilo kurz Najúžasnejšej cesty.
Modlite sa za 12 detí z OVD, ktoré boli spozorované, aby sa zúčastnili kempu a aby im to zmenilo ich životy.
Modlite sa za správnych ľudí na pozície Koordinátora pre Logistiku a Koordinátora pre mobilizáciu cirkvi.
Modlite sa za možnosť vybudovať regionálny tím pre západ krajiny.

Malajzia

Chvála Bohu za proces budovania 2 regionálnych tímov v rôznych štátoch. Vybrali sme 6 nových koordinátorov..
Chvála Bohu za to, že vďaka distribúcii OVD zbor zaznamenal nárast počtu ľudí.
Modlite sa za správnych uchádzačov, aby sme vedeli skompletizovať tímy na národnej, regionálnej a sRLT úrovni.
Modlite sa, aby naši vyškolení Partneri v službe usilovne pracovali na tom, aby úspešne zvládli distribúciu a učenícky program.
Modlite sa za Božie zaopatrenie pre sklad našich materiálov.

Moldavsko

Chvála Bohu, že sme skrze OVD mohli zasiahnuť nové deti, ktoré prijali evanjelium.
Modlite sa za deti, aby duchovne rástli a boli zapojené do miestnych cirkví.
Modlite sa za deti, ktoré prechádzajú ťažkým obdobím v dôsledku zmeneného života.

Mongolsko

Prosím modlite sa zbor a rodinu pastora Sambuu, ktorý pred nedávnom odišiel domov k Pánovi.
Modlite sa za Mendbayara, nášho regionálneho koordinátora, ktorého zborová budova bola zničená požiarom a potrebuje rekonštrukciu.
Prosím modlite sa za nábor a výber členov regionálnych tímov a za to, aby všetky tímy dobre fungovali.

Čierna Hora

Chvála Bohu za základnú školu vo Virpazare, ktorá otvorila dvere pre kurz Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za nové deti v kurze Najúžasnejšej cesty. Aj keď počty detí nie sú vysoké, ale za týchto okolností je to aj tak veľká milosť.
Modlite sa za to, aby tieto deti zostali verné a boli novým začiatkom pre kurz Najúžasnejšej cesty v nasledujúcej sezóne

Myanmar

Chvála Bohu za to, že nám umožnil vytvoriť regionálny tím pre Yangoon.
Chvála Bohu za vôbec prvé školenie pre učiteľov Najúžasnejšej cesty v Myanmare v máji a v júli.
Chvála Bohu za nábor pr regionálny tím v Manadalay.
Prosím modlite sa za skompletizovanie národného tímu. Stále potrebujeme Koordinátora zdrojov a Koordinátora pre logistiku.
Prosím modlite sa za nConnect 15-17.Augusta spolu s vietnamským národným tímom.
Prosím modlite sa za nadchádzajúce školenie pre učiteľov Najúžasnejšej cesty, aby zvládli učenícky kurz Najúžasnejšej cesty pre 5.000 detí.

Filipíny

Chvála Bohu za nedávno ukončené podujatia, na ktorých sme vyjadrili svoju vďaku našim partnerom a darcom v rôznych oblastiach krajiny, že spolu s nami niesli to bremeno a potreby služby OVD v tejto krajine. Nech im Pán požehná stonásobne.
Chvála Bohu za novoprijatých koordinátorov vo východnom Visayas a pre tímy severný Luzon and južný Luzon.
Chvála Bohu za nové regionálne tímy pre La Union-Benguet a Ilocos-Abra.
Prosím modlite sa za konečné rozvrhy a nových tímových koordinátorov pre rôzne časti Filipín.
Prosím modlite sa za nadchádzajúci národný filipínsky nConnect 27-29 Septembra, nech to je čas zosúladenia sa, povzbudenia a učenia medzi dobrovoľníkmi. Modlite sa za prípravy, rezervácie leteniek, príchod a odchod a aby nikto nezabránil delegátom zúčastniť sa tohoto míľniku pre OVD Filipíny.
Prosím modlite sa za špeciálnu distribúciu vo vojnou rozdeleného Marawi od 1-3 Augusta.
Prosím modlite za to, aby to bol čas radosti, otvorených sŕdc a prijatia Pána Ježiša do srdiečok detí, ktoré napriek ublíženiu, traume a bolesti uvideli, že Ježiš je stále s nimi a má pre ne veľký plán.

Poľsko

Chvála Bohu za prvých 1000 detí, ktoré slávnostne ukončili kurz Najúžasnejšej cesty a za učiteľov Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za nové miesta, ktoré otvorili dvere pre evanjelium v našej krajine.
Chvála Bohu za oslavy v našej krajine spolu so svedectvami Boha v akcii a Božej lásky
Modlite sa za 240 Partnerov v službe pre novú sezónu OVD a najúžasnejšiu cestu.

Rumunsko

Chvála Bohu za novovytvorený sRLT tím v centrálnej Transylvánii.
Chvála Bohu za tisíce detí, ktoré ukončili kurz Najúžasnejšej cesty a za ich učiteľov.
Modlite sa za zmenu v pozícii Národného koordinátora pre učeníctvo a za silu a múdrosť, aby prebrala zodpovednosť za veľmi veľký projekt.
Modlite sa za ďalší rozvoj novovytvorenej mimovládnej organizácie pre OVD.

Slovensko

Chvála Bohu za všetky deti, ktoré ukončili kurz Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za všetkých Partnerov v službe a učiteľov Najúžasnejšej cesty, ktorí pozvali viac detí ako v minulosti.
Modlite sa za nadchádzajúcu sezónu na Slovensku. Potrebujeme viac detí a učiteľov pre Najúžasnejšiu cestu.
Modlite sa, aby Boh povolal viac dobrovoľníkov z radov Partnerov v službe do nových regionálnych tímov, ktoré chceme vytvoriť.
Modlite sa za jednotu vo všetkých našich tímoch a za vhodné skladové priestory pre nadchádzajúcu sezónu.

Thajsko

Chvála Bohu za úspešné školenie pre učiteľov Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za 781 učiteľov Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za 893 Partnerov v službe.
Modlite sa za Partnerov v službe, aby boli efektívni v nadchádzajúcej sezóne.
Modlite sa za 3 úvodné školenia pre dobrovoľníkov regionálnych tímov.
Modlite sa za múdrosť a smerovanie pre národný tím.

Ukrajina

Chvála Bohu za vyše 100,000 detí, ktoré sa zapojili do kurzu Najúžasnejšej cesty v tejto sezóne.
Chvála Bohu za 3 nové regionálne tímy, vybrané v tomto roku.
Prosím modlite sa za prípravu nConnect konferencie.
Prosím modlite sa za naplnenie pozícií v super regionálnom tíme v Ľvove a vo Vinnitsi a za naplnenie pozícií v regionálnych tímoch v mestách Chernivtsi a Kropyvnytskyi.
Prosím modlite sa za pokoj v našej krajine, aby sme vedeli slúžiť deťom na Kryme a vo východnej časti Ukrajiny.

Vietnam

Chvála Bohu za úspešný výber do vietnamského národného tímu v Hanoji.
Chvála Bohu za 5 nových členov vietnamského národného tímu.
Modlite sa za rast a jednotu v národnom tíme.
Modlite sa za účasť národného tímu na ich prvej nConnect konferencii 15-17. augusta v Yangoone v Myanmare, za nový začiatok a plné porozumenie po absolvovaní ich prvého školenia.
Modlite sa za pomoc pri výbere príjemcov, aby darčeky v krabici od topánok mohli byť odovzdané miestnym zborom.

Citlivá krajina—MENA

Chvála Bohu za to, že národný tím dokázal poslať kontajner s balíčkami do oblasti kde to niekoľko rokov nebolo možné.
Modlite sa za novovybratých členov národného tímu.
Modlite sa za prebiehajúci kurz Najúžasnejšej cesty.
Modlite sa za nové príležitosti slúžiť v oblastiach, ktoré boli predtým okupované ISIS.

Citlivá krajina—MENA

Chvála Bohu za úspešnú sezónu.
Chvála Bohu za to, že všetky tímy dostali víza a mohli sa zúčastniť Global Connect konferencie.
Modlite sa za prebiehajúci kurz Najúžasnejšej cesty a možnosť učeníkovať ďalších 250 detí.
Modlite sa za nábor na pozíciu nového Koordinátora modlitieb na severe krajiny.

Citlivá krajina—MENA

Chvála Bohu za nový tím a zvládnutie novej sezóny.
Chvála Bohu za mnoho nových príležitostí pre 3 naše tímy, vďaka ktorým slúžili Partnerom v službe.
Modlite sa za rodinu národného koordinátora, pretože stratil svoju mamu.
Modlite sa nadchádzajúce strategické plánovanie.
Modlite sa za požehnanie pre Koordinátora pre Logistiku, ktorý sa nedávno oženil a za ochranu jeho rodiny.

Citlivá krajina—MENA

Chvála Bohu za príchod 4 kontajnerov.
Chvála Bohu za to, že náš národný koordinátor úspešne zaviedol efektívnu komunikáciu medzi národnými a regionálnymi tímami a jednotlivými pozíciami v nich (Role Network) v našej krajine.
Chvála Bohu za politickú stabilitu v našej krajine.
Modlite sa za rýchle colné odbavenie kontajnerov a za udelenie daňovej výnimky.
Modlite sa za tímy, aby vedeli múdro skoordinovať veci v novej sezóne, keďže kontajnery dorazili neskoro.

Citlivá krajina—MENA

Chvála Bohu za rýchle colné odbavenie kontajnerov a za to, že naši Partneri v službe dostali OVD balíčky.
Chvála Bohu za poskytnutie skladových priestorov.
Chvála Bohu za príležitosť pre náš tím, ktorý mohol slúžiť svojim Partnerom v službe za v meste s ťažkými podmienkami.
Modlite sa za firmu, ktorá by nám vytlačila materiály pre Najúžasnejšiu cestu na nasledujúcu sezónu.
Modlite sa za nové príležitosti, aby program Najúžasnejšia cesta mohol zasiahnuť dosiaľ nezasiahnuté deti.

Citlivá krajina—MENA

Chvála Bohu za príchod kontajnera.
Chvála Bohu za možnosť vybudovať regionálny tím na severe krajiny.
Modlite sa za hladké colné odbavenie kontajneru.
Modlite sa za výber ľudí do tímu na severe krajiny.
Modlite sa za 1.500 detí, ktoré sa zapojili do kurzu Najúžasnejšej cesty v tejto sezóne.

Citlivá krajina—MENA

Chvála Bohu za hladké colné odbavenie kontajneru.
Chvála Bohu za novovybratých členov tímu.
Modlite sa za skladové priestory.
Modlite sa za tím, ktorý dostal neskoro kontajner s balíčkami.
Modlite sa za vzťah medzi príjemcom a národným tímom a za budúcnosť projektu v našej krajine.

Citlivá krajina—MENA

Chvála Bohu za príchod a colné odbavenie kontajneru.
Chvála Bohu za nový národný tím.
Modlite sa za nový tím.
Modlite sa za správnych partnerov.

Citlivá krajina—MENA

Modlite sa za úspešné ukončenie sezóny.
Modlite sa za národného koordinátora, ktorý nedávno stratil otca.
Modlite sa za bezpečnosť.
Modlite sa za prípravu na nasledujúcu sezónu.

Citlivá krajina—RECA

Chvála Bohu za múdrosť a vedenie v službe deťom a tínedžerom.
Chvála Bohu za rast Najúžasnejšej cesty v krajine.
Chvála Bohu za úspešný nConnect.
Modlite sa za vodcovské tímy, aby pracovali podľa High Impact princípov.
Modlite sa za odovzdanosť vedúcich dobrovoľníkov vízii a cieľom OVD.
Modlite sa za kurzy Najúžasnejšej cesty počas letných kempov a na jeseň.

Citlivá krajina—RECA

Chvála Bohu za organizáciu distribúcie OVD balíčkov našim národným a regionálnym tímom na vzdialených miestach v krajine.
Chvála Bohu za národný tím a ich strategický plán, ktorý sme vypracovali v tomto roku.
Modlite sa za úspešné poslanie správ a za nadchádzajúcu sezónu.

 

Chvály a modlitebné prosby z Americkej oblasti a Karibiku

Argentína

Modlite sa, aby Boh otvoril dvere na úspešné preclenie balíčkov a dal priazeň u vládnych predstaviteľov, aby sme opäť mohli doviezť kontajnery s balíčkami do Argentíny.
Modlite sa za deti a ich rodiny, ktoré budú zasiahnuté v novej sezóne skrze službu OVD.
Chvála Bohu za to, že aj napriek ťažkej situácii a problémom, služba OVD naďalej pokračovala – na Jeho slávu.
Chvála Bohu za príležitosť stretnúť sa s vládnymi predstaviteľmi ohľadom opätovného otvorenia colného odbavenia.

Aruba

Chvála Bohu za to, že matka dieťaťa, ktoré ukončilo program Najúžasnejšej cesty, začala chodiť do cirkvi.
Chvála Bohu za kvalifikovaných a odovzdaných dobrovoľníkov, ktorí by doplnili národný tím v Arube.
Modlite sa, aby sa Boh dotkol sŕdc pastorov, aby začali vidieť potrebu evanjelizácie detí.
Modlite sa, aby nám Boh dal múdrosť na kreatívne formy získavania financií.

Bahamy

Chvála Bohu za absolventov Najúžasnejšej cesty, ktorí zdieľali evanjelium vo svojich rodinách a správy, že rodiny odovzdali svoje životy Pánovi.
Chvála Bohu za učiteľov Najúžasnejšej cesty, ktorí počas kurzu dostali novú vášeň pre evanjelium.
Modlite sa za silu a povzbudenie pre národný tím počas skúšok, ktorými prechádzajú.
Modlite sa za to, aby sa viac deti stalo misijnými agentami po ukončení tejto sezóny Najúžasnejšej cesty.

Barbados

Chvála Bohu za to, že mnohé školy a miestne cirkvi sa zapojili do projektu OVD.
Chvála Bohu za prvú distribúciu pod holým nebom v oblasti kde nie je v súčasnosti žiadna cirkev.
Chvála Bohu za Jeho vernosť tímu, partnerom v službe, učiteľom a deťom počas tejto sezóny.
Modlite sa za včasné a úspešné ukončenie programov Najúžasnejšej cesty, ktoré ešte prebiehajú v miestnych zboroch.
Modlite sa za pokračujúcu odovzdanosť a jednotu v národnom tíme a obnovené zameranie a strategické plánovanie na novú sezónu.
Modlite sa za rast Božej lásky v deťoch, ktoré ukončili kurz Najúžasnejšej cesty.

Belize

Tento rok boli zozbierané OVD správy z miestnych cirkví v južnom Belize. Chvála Bohu za spoluprácu učiteľov Najúžasnejšej cesty a včasné odovzdanie správ ihneď po ukončení kurzov Najúžasnejšej cesty.
Modlite sa za náš nConnect.

Bolívia

Modlite sa za vnútorné a vonkajšie ciele pre každý tím dobrovoľníkov.
Modlite sa za posledné detaily pre projekt Vytvor krabicu v Bolívii a za deti a ich rodiny, ktoré budú v tejto sezóne počuť evanjelium.
Modlite sa za bolívijskú vládu, ktorá vytvorila množstvo prekážok, ktoré nám veľmi sťažujú prijímať dary z mimo krajiny.
Chvála Bohu za pokrok pri budovaní regionálnych tímov v Bolívii.
Chvála Bohu za pokračujúcu podporu miestnych cirkví v Bolívii.

Brazília - Rio

Modlite sa za miestne cirkvi, ktoré fungujú v nebezpečných oblastiach Ria a sú zapojené v Najúžasnejšej ceste.
Modlite sa za deti, ktoré sa zapojili do programu Najúžasnejšej cesty, aby zažili skutočné stretnutie s Ježišom a premenu ich životov.
Modlite sa za múdrosť a ochranu učiteľov Najúžasnejšej cesty, ktorí vyučujú v tejto sezóne.
Chvála Bohu za jednotu v našom tíme.
Chvála Bohu za miestne cirkvi a služby, ktoré prijali službu OVD s otvoreným náručím.
Chvála Bohu za podporu a vernosť dobrovoľníckych tímov, ktoré pomáhali pri organizácii a distribúcii darčekov v krabici od topánok.

Brazília - Recife

Modlite sa za múdrosť pri hľadaní, nábore a výbere nového regionálneho tímu v Pernambuco.
Modlite sa za nezasiahnuté skupiny ľudí v regiónoch Rio de Janeiro, Amazonskej oblasti a Pernambuco, ktorí potrebujú počuť evanjelium Ježiša Krista.
Modlite sa za múdrosť od Ducha Svätého pre učiteľov Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za požehnanú sezónu služby OVD v Amazonskej oblasti a v Pernambuco.
Chvála Bohu za naštartovanie kurzu Najúžasnejšej cesty v Arcoverde (ťažko zasiahnuteľnej oblasti) a v ostatných regiónoch v okolí Recife.
Chvála Bohu za všetkých ľudí, ktorí spolupracujú na projekte Vytvor krabicu v oblasti nákupu vecí, balenia darčekov do krabice od topánok a distribúcii.

Čile

Modlite sa za našu vládu, ktorá sa snaží schváliť zákony ohľadom zrovnoprávnenie ľudí rovnakej pohlavnej orientácie a iných vecí, ktoré sú v protiklade s Božím Slovom.
Modlite sa za nábor a výber nového národného koordinátora a národného koordinátora pre mobilizáciu cirkví.
Chvála Bohu za príležitosť ísť do väzenského komplexu Valaparaiso a možnosť zdieľať evanjelium s viac než 205 deťmi a ich rodičmi (spoluväzňami v tej väznici), ktorí taktiež mali možnosť počuť evanjelium.
Chvála Bohu za to, že od roku 2002 sa viac než 507.000 detí v Čile rozhodlo prijať Ježiša.
Chvála Bohu za miestne cirkvi, ktoré slúžia v službe OVD v naše krajine.

Kolumbia

Modlite sa za obsadenie voľných dobrovoľníckych pozícií v regionálnom tíme.
Modlite sa za to, aby Pán prevzal kontrolu nad počasím na východných planinách. Kvôli vytrvalým dažďom bolo pre nás ťažké budovať službu v tejto oblasti. Mnoho miest a ulíc je zasiahnutých povodňami.
Modlite sa, aby Boh udržal terajšie a vytvoril nové modlitebné tímy, za ľudí, ktorí budú silnými modlitebnými bojovníkmi, budú konzistentní a odovzdaní v každom z našich aktívnych OVD regiónoch.
Chvála Bohu za Jeho vzácnu službu povzbudenia pre naše regionálne tímy, národný tím a medzinárodný tím. Pán sa prejavil veľmi reálnym, hmatateľným, mocným a úžasným spôsobom. Nech Mu patrí všetka sláva, česť a chvála!
Chvála Bohu za Jeho vernosť v tejto sezóne v oblasti zdrojov, u našich partnerov v službe, u učiteľov, detí a školiteľov.
Chvála Bohu za podporu medzinárodného tímu vo všetkých oblastiach počas celej sezóny.

Dominikánska republika

Chvála Bohu za 150.000 detí, ktoré ukončili kurz Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za nové sub-regionálne a regionálne tímy.
Modlite sa za vybudovanie ďalších regionálnych tímov v tomto roku.
Modlite sa za ešte väčší rast v počtoch detí, ktoré zasiahneme skrze kurz Najúžasnejšej cesty.
Modlíme sa za veľkú odovzdanosť všetkých dobrovoľníkov OVD v tomto projekte.

Ekvádor

Modlite sa za národný tím, ktorý sa pripravuje na nadchádzajúci nConnect v auguste.
Modlite sa za nábor nových dobrovoľníkov, ktorí doplnia každý regionálny tím.
Modlite sa za učiteľov Najúžasnejšej cesty pri ukončení tejto sezóny a za včas dodané a presné správy.
Chvála Bohu za Jeho vernosť v jesto sezóne služby OVD.
Chvála Bohu za všetky deti, ktoré počuli evanjelium a odovzdali svoje životy Ježišovi.

Honduras

Ďakujeme Bohu za minulú sezónu, v ktorej bolo zasiahnutých viac než 250.000 detí balíčkom v krabici od topánok a viac než 180.000 detí, ktoré ukončili kurz Najúžasnejšej cesty.
Ďakujeme Bohu, že nám poskytol zdroje, logistiku a ľudí, aby sme vedeli splniť túto úlohu.
Ďakujeme Bohu za úspešný priebeh a splnenie cieľov našej nConnect konferencie v Trujillo, Colón.
Ďakujeme Bohu za vytvorenie 3 strategických tímov v regiónoch Cortes, Atlántida and Francisco Morazán.
Modlite sa za začiatok novej sezóny, aby Boh poskytol zdroje, logistiku a správnych dobrovoľníkov do všetkých pozícií vo všetkých tímov. Očakávame, že zasiahneme 280.000 detí skrze balíčky od topánok a zapojíme 200.000 detí do kurzu Najúžasnejšej cesty.
Modlite sa za jednotu a dobré vzťahy v tímoch, ktoré kráčajú spoločne s jedným zámerom – kázať posolstvo dobrých správ o Ježišovi Kristovi.
Modlime sa za nových služobníkov v super regionálnych tímoch v Cortes, Francisco Morazán, and Atlantida, aby sa adaptovali vo svojich pozíciách a spoločne pracovali v Božej múdrosti, harmónii a vzájomnom povzbudzovaní sa.

Mexiko

Chvála Bohu za splnenie všetkých formálnych požiadaviek pre registráciu v Občianskom partnerstve Festiniños A.C.,” (Detská oslava), dôležitý míľnik pre projekt OVD v Mexiku.
Chválime Boha za to, že sme dostali 3 veľké kamióny navyše, čo predstavovalo približne 30.000 detí, ktoré dostali evanjelium nášho Pána Ježiša Krista a následne sa zapojili do kurzu Najúžasnejšej cesty v štátoch Sinaloa, Veracruz and Tabasco.
Chvála Bohu za integráciu nových regionálnych tímov: prebudovanie tímu v Zacatecas, 2 nové tímy v hlavnom meste (pre oblasť Iztapalapa and Gustavo A.Madero) a v štáte Campeche.
Modlite sa za každoročné stretnutie všetkých regionálnych tímov na nConnect-e v meste Mérida, Yucatán, v období 26-29.júla. Modlite sa, aby sa naplnil Boží zámer pre novú sezónu.
Modlite sa za náš učenícky kurz Najúžasnejšej cesty, ktorý sa po prvý krát uskutoční vo všetkých mexických štátoch a my s veľkým očakávaním hľadíme na zapojenie sa čo najväčšieho počtu detí do učeníckeho kurzu od jeho začiatku v Mexiku v roku 2010.
Modlite sa za radikálne zníženie kriminality vo všetkých jej formách po celej krajine.

Panama

Modlite sa za nConnect, ktorý sa bude konať v auguste. Modlite sa, aby nConnect priniesol osvieženie a povzbudenie do životov všetkých dobrovoľníkov.
Modlite sa za zdravie a múdrosť pre národný a senior regionálny tím v Paname.
Modlite za všetkých tých, ktorí sa starajú o ochranu nevinnosti detí v našej krajine.
Chvála Bohu za podporu tisícov kresťanov, ktorí sa zúčastnili na pochode proti zákonu 61 s názvom „Sloboda pohlavia a sexu“. Cirkev sa zjednotila bez rozdielu doktrín. Bolo požehnaním vidieť zjednotenú cirkev v Paname, bojujúcu za deti a mládež, presadzujúc morálku a bázeň pred Božím Slovom.

Guyana

Chvála Bohu, že sme pop prvýkrát mohli zasiahnuť 10 dedín. Zdieľali sme evanjelium a mnoho detí prijalo Krista ako svojho Spasiteľa a stali sa priateľmi a nasledovníkmi Ježiša.
Chvála Bohu za bezpečnosť a zdravie našich koordinátorov počas celého procesu.
Chvála Bohu za darcov a sponzorov, ktorí nám pomohli s prevozom kartónov s darčekmi do vzdialených oblastí, použijúc svoje lode, dopravné prostriedky a financie.
Modlite sa za nadchádzajúci nConnect 2-5 augusta. Modlite sa za bezpečnú cestu našich koordinátorov z rôznych regiónov, za efektívne vyučovanie a učebný proces.
Modlite sa za priaznivé počasie, aby sme dokončili distribúciu v 8.regióne, ktorý bol zasiahnutý povodňami a cesty zostali nepriechodné.

Jamajka

Chvála Bohu za deti z Grand Hill a Hopewell, chudobných a nestabilných komunít na Jamajke, ktoré sú teraz aktívne zapojené do učeníckeho programu Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za to, že kostoly vo Westmorelande a Hanoveri na západe Jamajky sú po mnohých výzvach naplno zapojené v službe OVD.
Modlite sa za viac sebavydania, odovzdanosti a zaviazanosti zo strany cirkví a pastorov a aby sa viac zaujímali o službu OVD.
Modlite sa, aby Boh poslal viac dobrovoľníkov a finančnej podpory.
Modlite sa, aby sa všetky deti, ktoré prijali Krista skrze kurz Najúžasnejšej cesty, stali súčasťou miestnej cirkvi a boli aktívne v Tele Kristovom.

Paraguaj

Modlite sa za naplnenie pozícií v každom regionálnom tíme.
Modlite sa za odovzdanie sa miestnych cirkví a za jednotu medzi nimi keď sa zídeme.
Chvála Bohu za distribúcie, pretože Boh poskytol potrebné zdroje na doručenie darčekov do ťažko dostupných oblastí. Taktiež chvála Bohu za sformovanie silných modlitebných tímov.
Chvála Bohu za zasiahnutie škôl v oblasti Paraguaí, ktoré navyše aj ukončili kurz Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za prezentáciu služby pre Asociáciu evanjelikálnych pastorov Paraguaja. Bola veľmi dobre prijatá a pastori a vodcovia sa zaviazali zdieľať víziu a poslanie služby OVD svojim cirkvám.

Peru

Modlite sa za regionálne tímy, ktoré slúžia v ich natívnych komunitách, aby naplnili kurz Najúžasnejšej cesty s deťmi v nich.
Modlite sa za múdrosť, milosť a stratégiu pre národný tím, aby naplnili dielo, ktoré im Boh zveril do rúk.
Modlite sa za nových dobrovoľníckych koordinátorov v každom regióne, ktorí sa pripájajú do rodiny OVD. Modlite sa za silu, tímovú prácu a množstvo lásky.
Chvála Bohu za to, že nám pomohol prijať 2 nových členov regionálneho tímu v Peru (v Ica a Arequipa).
Chvála Bohu za česť zdieľať prácu OVD v Peru spolu s návštevníkmi z USA. Počas ich návštevy sme zdieľali evanjelium v 3 cirkvách a svedčili sme 60 detským absolventom Najúžasnejšej cesty.
Chvála Bohu za vernú spoluprácu Partnerov v službe v našej krajine.

Sv. Lucia

Chvála Bohu, za ZŠ na druhom stupni sa otvorili pre službu OVD. Chvála Bohu za učiteľov v týchto školách, ktorí sú ochotné používať program OVD vo svojich komunitách. Chvála Bohu za spôsob akým sa program rozšíril v rámci týchto škôl a za zapojenie sa cirkví do programu.
Modlite sa, aby program rástol od sily k sile.
Modlite sa, aby zmenené životy detí priniesli zmenu do ich domovov a ich rodiny osobne spoznajú Ježiša.
Modlite sa, aby Božie Meno bolo oslávené po celej zemi tým, že viac a viac detí je zasiahnutých evanjeliom.

Surinam

Chvála Bohu, že sme mohli zasiahnuť detí v mnohých dedinách hlboko vo vnútrozemí Surinamu.
Chvála Bohu za nConnect a za všetkých členov regionálneho tímu!
Modlite sa za zasiahnutie viac detí vo vnútrozemí krajiny v budúcej sezóne a aby sme vyškolili učiteľov, ktorí budú viesť deti kurzom Najúžasnejšej cesty.
Modlite sa za otvorené dvere v 2 nových oblastiach, do ktorých chceme ísť na budúci rok (Brokopondo and Coronie).
Modlite sa za nových členov regionálneho tímu.

Trinidad

Jeden z učiteľov Najúžasnejšej cesty nemal žiadnu budovu, a tak učil deti pod stromom. Stretávali sa aj za zlého počasia a učili sa. 5 detí odovzdalo svoje životy Pánovi. Amen. Modlite sa za príbytok pre tohoto učiteľa v jeho komunite, aby sa nemusel stretávať s deťmi v zlom počasí. Modlite sa za nConnect, ktorý bude v Trinidade a Tobagu 21-24 septembra. Modlite sa za plánované distribučné podujatia v budúcom roku v juhozápadnej časti ostrova. Veríme Bohu za spasenie mnohých detí v tejto oblasti. Modlite sa za vynikajúcich učiteľov najúžasnejšej cesty.

Uruguaj

Modlite sa, aby Pán posilnil, strážil a vyškolil každého dobrovoľníka, ktorý slúži v tejto službe.
Modlite sa za duchovný rast detí a rodín, ktoré sú ovocím tohtoročnej sezóny služby OVD.
Modlite sa, aby sme priniesli túto službu do ťažko prístupných oblastí.
Chvála Bohu za každého dobrovoľníka v tejto službe, za ich lásku a dar služby pre Pána.
Chvála Bohu za Jeho vernosť, zaopatrenie a za zverenú úlohu.
Chvála Bohu za každé dieťa a rodinu, ktorá prijala evanjelium skrze službu OVD v tejto sezóne.

 

Chvály a modlitebné potreby z partnerských kancelárií a partnerských služieb

Austrália a Nový Zéland

Chvála Bohu za nový administratívny personál pre OVD v krajine, ktorý prináša vášeň pre službu spolu celým radom nádherných schopností a zručností.
Chvála Bohu za State Manažérov v celej Austrálii a NZ, ktorí tvrdo pracujú, aby vybavili dobrovoľníkov potrebnými zručnosťami a vedomosťami, ktoré potrebujú pre nasledujúcu sezónu.
Chvála Bohu za prípravu úžasných zdrojov pre nasledujúcu sezónu. Tieto zdroje boli nedávno rozdelené do skladov a budú veľmi pomáhať mandátu OVD evanjelizovať, učeníkovať a multiplikovať (EDM)
Modlite sa skoré naplnenie pozície Regionálneho Manažéra v Aucklande, aby to bola dynamická, energetická osobnosť s vášňou pre túto prácu, správnymi vodcovskými zručnosťami a brilantnými biznis schopnosťami so silným vnímaním Božieho povolania do tejto služby.
Modlite sa za trpezlivosť a vytrvalosť pre všetkých dobrovoľníkov v Austrálii a na NZ, keďže začínajú nádhernú, ale miestami dosť únavnú úlohu distribúcie a doručovania zdrojov na začiatku novej sezóny.
Modlite sa, aby čoraz viac cirkví uchopilo víziu prinášania dobrých správ a veľkej radosti deťom do chudobou postihnutých oblastí na celom svete. Modlite sa, aby tieto cirkvi podporovali a povzbudzovali svoje komunity k tomu, aby sa aktívne zapájali do balenia balíčkov a vytvorili ešte viac príležitostí na zdieľanie evanjelia.

Kanada

Chvála Bohu za nového Koordinátora pre Partnerstvo a zviditeľňovanie služby, ktorý sa pridal k OVD tímu.
Modlite sa za naplnenie pozície Regionálneho manažéra
Modlite sa za vyriešenie ekonomickej a politickej situácie vo Venezuele.
Modlite sa za pastorov, ktorí sa zídu na spoločnom obede 19 Júla 2017, aby naplno porozumeli vízii a dosahu služby OVD na celom svete.

Fínsko

Chvála Bohu za pokrok služby OVD a že poznanie služby sa šíri po celej krajine.
Chvála Bohu za úžasných dobrovoľníkov, ktorí dávajú svoj čas pre tento projekt.
Modlite sa za nových dobrovoľníkov v regiónoch, ktoré ešte nemajú oblastný tím.
Modlite sa, aby ľudia vo Fínsku spoznali Ježiša skrze službu OVD.
Modlite sa, aby ľudia, cirkvi a komunity, ktoré ešte nie sú zapojené v službe, spoznali aké je to dôležité.

Nemecko a Rakúsko

Chvála Bohu za 5 Connect stretnutí v prvej polovici roku, kde účastníci mohli počuť a vidieť skutočný dosah projektu na životy detí.
Chvála Bohu, že čoraz viac vedúcich spracovateľských centier prijalo zmenu na jedno centrálne spracovateľské centrum po tom čo sa celé mesiace snažili vysvetliť a ukázať ostatným dobrovoľníkom potrebu tejto zmeny.
Chvála Bohu za úžasný tím dobrovoľníkov a zamestnancov nemecky hovoriaceho sveta, ktorí sú hladní po tom, aby zasiahli čo najviac detí Božou láskou.
Modlite sa za všetky plány a prípravu na spustenie nášho prvého Centrálneho spracovateľského centra, ktoré, veríme, že dokáže spracovať 80-100 tisíc darčekov v krabiciach od topánok.
Modlite sa za tých dobrovoľníkov, ktorí stále zápasia so zmenou na jedno spracovateľské centrum.
Modlite sa za občerstvenie pre všetkých dobrovoľníkov pred začiatkom dosť intenzívnej sezóny.

Japonsko

Chvála Bohu za nových dobrovoľníkov, ktorí sa pridali k projektu.
Modlite sa za viac celoročných dobrovoľníkov.
Modlite sa za viac zberateľských centier v Japonsku.

Španielsko

Modlite sa za nového národného koordinátora v Španielsku.
Modlite sa za ďalší rozvoj oblastných tímov v projekte OVD.
Modlite sa za silné spustenie sezóny a ďalší rast projektu.

Anglicko

Modlite sa za naplnenie 3 voľných pozícií v Anglicku a 3 členov tímu na dočasný úväzok v novej sezóne.
Modlite sa za ďalšiu komunikáciu a rast porozumenia rastu v darcovstve keďže čoraz viac darcov poukazuje svoje zdroje a zaznamenáva nárast.
Chvála Bohu za to, že 2 dlhodobo slúžiaci dobrovoľníci OVD boli verejne ocenení v novinových článkoch a na sociálnych médiách za ich oddanosť v rámci komunity a to čo robia pre OVD. Jeden z nich dostal medailu britského impéria počas slávnosti narodenín kráľovnej a druhý dostal verejné ocenenie od primátora mesta.
Chvála Bohu za úspešné regionálne konferencie v 3 regiónoch s pozitívnymi výsledkami a dobrou účasťou.

USA vnútroštátne - Florida a Portoriko

Modlite sa za uzdravenie všetkých dobrovoľníkov, ktorí majú zdravotné problémy.
Modlite sa za spustenie Najúžasnejšej cesty a porozumenie toho čo to znamená pre naše oblastné tímy.
Chvála Bohu za nové zberné miesta v Portoriku.
Chvála Bohu za nových koordinátorov služby v oblastných tímoch v oblasti Tampy.

USA vnútroštátne – Veľké jazerá

Modlite sa za priazeň v celom regióne a naplnenie cieľa mať 600 zberných miest!
Modlite sa za viacerých oblastných koordinátorov, ktorí budú pracovať v službe s vášňou, cítiac podporu a videli okamžité ovocie ich služby.
Modlite sa za naplnenie cieľa 1 milióna darčekov v krabiciach od topánok!
Chvála Bohu za nových oblastných koordinátorov na SV Západnej Virgínie a strednom východe Ohia.
Chvála Bohu za nové žiadosti na pozíciu oblastného koordinátora v Elikins, Západná Virgínia.

USA vnútroštátne – Dolný Stredozápad

Vďaka Bohu za Program rozvoja líderstva pre oblastných koordinátorov a koordinátorov služby.
Vďaka Bohu za jednotu v regióne Dolný Stredozápad a prikázanie Božieho požehnania kde je jednota.
Vďaka Bohu za našich dobrovoľníckych vodcov.
Modlite sa za Božieho človeka v osobe Regionálneho manažéra.
Modlite sa za Boží nárast v počte balíčkov o 20.7%, čo predstavuje 800.000 balíčkov v krabici od topánok.
Modlite sa za 1.000 dobrovoľníkov a koordinátorov služby vo všetkých oblastných tímoch.

USA vnútroštátne – Stredoatlanická oblasť

Chvála Bohu za nových koordinátorov služby, ktorých nám Pán dal do regionálnych tímov v roku 2017.
Chvála Bohu za 400 doteraz potvrdených zberných miest pre tento rok.
Chvála Bohu za workshopy pre Projektových lídrov, ktoré sú plánované po celom regióne.
Modlite sa za 1.3 milióna darčekov v krabici od topánok.
Modlite sa za duchovné a fyzické zdravie dobrovoľníkov v našom regióne.
Modlite sa za poskytnutie skladu, ktorý bude slúžiť ako spracovateľské centrum.

USA vnútroštátne – Stredojužná oblasť

Chvála Bohu za reakcie silných dobrovoľníckych vodcov počas náboru a výberového procesu.
Vďaka Bohu za hladký presun regionálnej kancelárie z Nashville do Murfreesboro, Tennessee.
Modlite sa za nového regionálneho manažéra, ktorý bude riadiť 15 oblastných tímov v štáte Kentucky.
Modlite sa za Božiu priazeň pri výbere nových zberných miest pre národný zberný týždeň, aby sme rozšírili našu logistickú sieť v regiónoch.

USA vnútroštátne – Severozápadná oblasť

Chvála Bohu za nových oblastných koordinátorov a nového regionálneho oblastného koordinátora.
Chvála Bohu za pokrok pri vyškoľovaní nových dobrovoľníkov a zviditeľňovanie projektu OVD v tomto lete.
Modlite sa za 2 oblastné tímy, ktoré prechádzajú výraznými zmenami na pozícii oblastného koordinátora.
Modlite sa za identifikáciu 50 nových lokalít pre zberné miesta a ich sprevádzkovanie pred septembrom.

USA vnútroštátne – Juhovýchodná oblasť

Chvála Bohu za úspech pri povzbudení príjemcov balíčkov.
Chvála Bohu, že máme silný tím. Konečne sme našli 3.manažéra!
Modlite sa za otvorené dvere a príležitosť pre spolupráce s veľkými cirkvami.

USA vnútroštátne – Juhozápadná oblasť

Chvála Bohu za dobrú účasť a podieľanie sa na dobrovoľníckych workshopoch so školením ako zviditeľňovať službu OVD.
Chvála Bohu za doteraz 214 potvrdených lokalít pre zberné miesta v našom regióne.
Chvála Bohu za jednotu a tímovú prácu medzi našimi zamestnancami a dobrovoľníkmi.
Modlite sa za to, aby mnoho jesenných podujatí vyústilo do nárastu počtu balíčkov a ľudí, ktorí ich budú baliť.
Modlite sa za nových dobrovoľníkov, obzvlášť dobrovoľníckych lídrov, aby sa pridali do oblastných tímov.
Modlite sa za nábor dobrých zamestnancov pre spracovateľské centrum a dostatok dobrovoľníkov na naplnenie rozvrhu spracovania balíčkov.

USA vnútroštátne – Horný stredozápad

Chvála Bohu za zvýšenie počtu regionálnych modlitebných partnerov. Vďaka za modlitebné pokrytie regiónu.Chvála Bohu za uzdravenie jedného z našich dobrovoľníkov.
Modlite sa za naplnenie všetkých 20 pozícií pre oblastných koordinátorov.
Modlite sa za nových lídrov pre tie zberné miesta, v ktorých pôvodní lídri odstúpili.

USA vnútroštátne – Západné pobrežie

Chvála Bohu za fantastické partnerstvo v našej rodine západného pobrežia. Títo lídri sú skutočne stotožnení s víziou OVD a skutočne sa jeden o druhého starajú.
Chvála Bohu za mnoho vynikajúcich a kreatívnych promočných podujatí počas celého leta!
Modlite sa za výber 2 regionálnych manažérov..
Modlite sa za nárast logistickej siete na západnom pobreží. Náš cieľ je 300 zberných miest po celej Kalifornii, na Hawaii a v Nevade.

 

Región Afrika je v preklade, bude doplnený neskôr.

 

f t g m