Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 1. november 2017

(čiastočný preklad z angličtiny)

 

Boh, ktorý otvára dvere

 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz vo väzení, Kološanom 4:3

Božie Slovo obsahuje viac ako päťdesiat veršov, ktoré uvádzajú "dvere". Otvorené dvere, zatvorené dvere, rozbité dvere a opravené dvere sa používajú ako mocné ilustrácie Svätého Ducha v Písme. Dokonca aj Pán Ježiš sa označil za "dvere", ktoré vedú k spáse v Jánovi 10: 9.

Jeden model Kráľovstva, ktorý nám Boh preukazuje vo svojom Slove, je, že zázračne otvára dvere na šírenie evanjelia ako odpoveď na modlitby Jeho ľudu. Zamyslite sa späť do napätej scény v Skutkoch 12. Apoštol Jakub bol práve zabitý a apoštol Peter bol vhodený do väzenia. Cirkvi, ktorá sa práve narodila, hrozí, že bude umlčaná a vyčistená. Existuje však skupina Božích ľudí, ktorí sa horlivo modlia v blízkom dome. A ako odpoveď na modlitby svojho ľudu, Boh zázračne otvorí dvere a Peter vystupuje z väzenia a späť do Jeruzalema, aby hlásal evanjelium.

Apoštol Pavol, ktorý dobre pochopil realitu duchovného boja (pozri Efezským 6: 10-20), vedel, že nepriateľ sa pokúša vytvoriť všetky druhy stien, prekážok a hradieb, aby zastavil šírenie záchranného evanjelia Ježiša Krista , To je dôvod, prečo Pavol požiadal cirkev v Kolosách, aby sa modlili, aby Boh "otvoril nám dvere pre slovo, aby vyhlásil Kristovo tajomstvo" (Kol. 4, 3).

Ako služba, ktorá je plne odhodlaná šíriť lásku a pravdu Ježiša Krista miliónom detí na celom svete, Operácia vianočné dieťa čelí mnohým prekážkam a zatvoreným dverám, ktoré sú pre nás neprekonateľné, ale nie pre Boha. Boh otvára dvere ako odpoveď na naše modlitby, v reakcii na naše modlitby za každú krabicu, každú paletu, každý kartón a každý kontajner. A dvere, ktoré Otvorí nikto nemôže zavrieť (Zjavenie 3: 8). Len Boh môže nadprirodzene otvoriť srdce dieťaťa, aby uverilo a prijalo jeho Syna Ježiša a jedine Boh môže nadprirodzene otvoriť všetky dvere potrebné na to, aby každý kontajner dorazil bezpečne. Pokračujme neustále v modlitbách za obidve tieto oblasti a stojme  v úžase, ako náš veľký Boh odpovedá na volanie svojho ľudu.

 

Svedectvá

Bolívia
"Naša cirkev bola veľmi prekvapená tým, koľko sme rástli kvôli počtu detí, ktoré sa zapojili do Najúžasnejšej cesty (TGJ). Pozorovali sme tiež krásne ovocie a zmenili životy detí. Ako učiteľ som mohol vidieť zmenu správania a duchovný hlad v deťoch, ktoré si zapamätali 12 biblických textov. Krok po kroku došlo k veľkej zlomenosti v ich srdciach a prijatiu Krista. "

Brazília
"Felipe je mladý muž s motorickými a intelektuálnymi ťažkosťami. Jeho rodina mala katolícke pozadie, ale prijala pozvanie pre Felipeho, aby sa zúčastnil TGJ. Na každú hodinu TGJ prichádzal s radosťou, že sa môže zúčastniť sa a učiť sa spolu s ostatnými deťmi. Naučil sa o Božej láske skrze Ježiša Krista. Jeho rodina zdieľala, že Felipe bol predtým veľmi smutný a osamelý chlapec, ktorý často nekomunikoval s ostatnými deťmi. Rodina si všimla radosť vo Felipem, keď navštevoval tieto triedy. Felipe chce, aby jeho rodina i naďalej chodila do kostola a túži sa dozvedieť viac o Bohu. "

Čile
Elias dostal svoj darček v krabici od topánok a 7 párov šedých ponožiek. Škola potrebovala špeciálne šedé ponožky, ale jeho rodičia si nemohli dovoliť, aby si ich kúpili. Bol tak šťastný, že už vtedy niekto vedel o jeho potrebe a zabalil to do jeho krabice! Jeho babička, ktorá nie je veriacia, bola tak prekvapená a nevychádzala z úžasu! Toto sú malé detaily nášho milujúceho Boha!

Kolumbia
Špeciálna distribúcia - domorodé deti v La Guajira, Kolumbia v škole Santa Rita, deti boli výrazne ovplyvnené triedami TGJ. Napriek tomu, že boli v tom čase nezamestnaní, učitelia stále chodili do školy, aby viedli deti v triedach TGJ. Deti, ktoré navštívili TGJ, otvorili svoje srdcia Bohu. Napriek svojim ťažkým životným podmienkam Pán dovolil TGJ, aby zasiahla ich životy. Deti, napriek tomu, že boli v rôznych vekových skupinách, si užili spoločne strávený čas.

Počas špeciálneho stretnutia medzi farmami Wayuu sme boli veľmi ovplyvnení jednoduchosťou a núdzou, v ktorej žili deti a ich rodiny. Mnoho detí dostalo veci vo svojich darčekových krabiciach, ktoré si dlho želali. Keď sme sa modlili nad deťmi, prítomnosť Boha bola vidideľná na tomto mieste.

Guatemala
Počas evanjelizačného stretnutia sme sa stretli s Marcom, je to piaty zo siedmich bratov; z piatich školských vekových skupín, iba dvaja sú schopní ísť do školy. Keď dostal svoju krabicu, vrátil ceruzky a pastelky, aby ich mohli používať aj iné deti, pretože nie je schopný ísť do školy. Deti prišli do tried TGJ a pri interakcii s nimi sme si všimli, že im chýbajú základné potreby, dokonca aj oblečenie. Posledný týždeň jeho sestra povedala, že Marco neprišiel do triedy, pretože nemal oblečenie. Plakal ako sestra odišla na TGJ. Boli sme sa touto situáciou dotknutí a zaopatrili sme ho, aby mohol prísť do triedy. O desať minút neskôr prišiel a pripojil sa k nám. Sme radi, že sme zapojení do tohto programu a boli tak nástrojmi požehnania. V našom susedstve je veľa duchovných a materiálnych potrieb.

Garien sa snažil zúčastniť sa programu učeníctva, aj keď jeho rodina nechce, aby sa pripojil k TGJ. Jeho otec opustil rodinu a Garienova matka ho nechala so svojou babičkou. Keď sa snaží byť súčasťou Najúžasnejšej cesty, vidíme Božiu ochranu nad ním.

Sme dotknutí, keď si uvedomujeme Garienove fyzické potreby. Nemal napríklad žiadne topánky. A napriek tomu má veľkú túžbu poznať Boha. Tieto skúsenosti nás učia o potrebách detí v našom susedstve. A sme motivovaní pokračovať v robení Božieho diela. Žehnáme všetkým ľuďom, ktorí nám poslali darčeky. Aj keď sú pre nich deti cudzinci, požehnávajú ich hojne.

Citlivá krajina – Afrika

Predtým sme boli cudzincami ako kresťania. Teraz máme 82 miestnych detí, ktoré absolvujú kurz TGJ a učiteľov, ktorí prichádzajú do tejto krajiny. Vidíme, že Boh ukázal svoju moc a svoju veľkoleposť, pretože sme medzi citlivými krajinami.

Citlivá krajina – MENA

Amjad je 11-ročný chlapec. Jeho otec je mŕtvy a žije so svojou mamou. Keď sme mu ponúkli darčekovú škatuľu, bol veľmi prekvapený, pretože nikdy v jeho živote predtým nedostal darček. Začal plakať, keď vedel, že darček bol jeho, pretože to bol sen, ktorý si želal, že sa splní. Povedali sme mu, že Boh ho miluje, takže začal klásť veľa otázok. Potom sme išli a zdieľali evanjelium s jeho rodinou a mali sme veľmi požehnaný čas spolu. Naozaj ďakujeme Bohu za jeho prácu a za to, čo môže urobiť jednoduchá krabica od topánok v živote detí a ich rodín.

Južná Afrika

V Mphahlele Limpopo matka nekontrolovane vykríkla počas slávnostného absolvovania Najúžasnejšej cesty. Ukázalo sa, že je to deň spásy pre ňu, keď prijala Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa.

13 ročná dievčina, ktorá dokončila Najsúžasnejšiu cestu, začala zdieľať evanjelium so svojimi rodičmi po absolvovaní TGJ. Teraz sa môžu modliť pred jedlom a skôr ako idú spať a sú spasení. Po učení prostredníctvom TGJ táto dievčina teraz zdieľa Boha s rodičmi.

Svazijsko
Jeden partner v službe oznámil, že vo svojom subregióne GDPF vlani v auguste zažil prítomnosť Boha vo svojej cirkvi oveľa viac.

Bulharsko
Iskra a Lora sú 13 a 11 ročné. Keď pochopili, že ich rodičia žijú v hriechu, pretože neboli zosobášení, začali sa horlivo modliť. Pripojili sme sa k nim. Ich rodičia sa zosobášili a dievčatá so všetkými z nás ďakujú a chvália Boha. Dávame všetku slávu Bohu!

Ekvádor
Naomi (4 roky) a Fernanda (3 roky) žijú so svojimi starými rodičmi v Nueve Prosperide. Tieto dievčatá žili ako siroty, pretože ich otec zavraždil ich matku. V ich živote bolo veľa smútku. Boli pozvaní na evanjelizačné stretnutie a dostali roztomilú bábiku, oblečenie a papuče. Aká veľká radosť!

Panama
Naša národná modlitebná sieť sa modlí za Martu, ktorá bola diagnostikovaná na rakovinu pľúc, ale po jednom mesiaci modlitby a liečbe bola vyhlásená za uzdravenú. Teraz navštevuje cirkev verne a má túžbu slúžiť Pánovi.

Peru
Briana bola ovplyvnená darčekovými krabicami distribuovanými v jej kostole. Po obdržaní krabice začala navštevovať nedeľnú školu, kde sa naučila modliť sa. Briana a jej rodina nemali vlastný dom, ale Briana stále hovorila svojim rodičom, že nič s Bohom nie je nemožné. Jedného dňa jej otec povedal rodine, že Boh počul ich modlitby a dostali stavebné materiály a priatelia im ponúkli pomoc pri výstavbe domu. Briana poďakuje Bohu, keď počul jej modlitbu.

Poľsko
Milosz prišiel na distribúciu s jedným snom na mysli. Povedal svojej matke, že sníval o kamióne. Po skončení programu dieťa dostalo krabicu. Jeho krabica od topánok bola jasne lesklá a modrá. Aké prekvapenie mala jeho mama, keď otvoril škatuľku a vo vnútri, bol presne taký nákladný automobil z jeho snov.

Srbsko
"Bola som malé dievčatko a v škole sme dostali OVD darčeky jedny Vianoce. Bola som obzvlášť šťastná, pretože som dostala Labello balzam v mojej krabici od topánok. Vtedy boli zriedkavé. Slová nemôžu v tom čase opísať moje šťastie. Cítila som sa zvláštne. Teraz som dobrovoľníkom pre OVD a som učiteľkou TGJ a chápem, akú radosť môžeme priniesť deťom. "

Spojené kráľovstvo

Ďakujeme Bohu za našich nových celookruhových moderátorov. Máme štyroch, ktorí boli vyškolení a každý z nich absolvoval aspoň jedno celé moderovanie. Všetci budú aktívni počas kampane a každý má silné svedectvo, aby sa podelil o Božiu lásku a darovanie.

 

Chvály a modlitebné prosby z Euroázie

Bosna a Hercegovina

Úspešný nConnect a noví členovia regionálnych tímov a tréneri učiteľov.

Skupina TGJ, ktorá bola zastavená imánom vo väčšinou moslimskej oblasti, bola schopná znova začať a imám sa dokonca ospravedlňoval, že ju zastavil.

TGJ v rómskej dedine a ďalšie skupiny TGJ, ktoré stále pokračujú.

Nadchádzajúce školenia MP a TGJ, ktoré budeme pripájať so správnymi partnermi a vidieť, že sa evanjelium rozšírilo do nových oblastí.

Bulharsko
To, že cez verbálne a neverbálne svedectvo detí, ktoré minulú sezónu absolvovali program TGJ, sa mnohí rodičia pripojili k miestnym cirkvám a začali chodiť so svojimi deťmi.

Dvaja noví členovia v regionálnom tíme.

Otvorte srdcia a myseľ pre evanjelium, pretože máme otvorené dvere na oslovenie detí s týmto projektom v školách a materských školách.

Štyri školenia pre našich partnerov, ktoré sa plánujú tento mesiac.

Indonézia
Chváľte Boha, že boli doručené krabice.

Chváľte Boha, že distribúcia darčekových krabíc a evanjelizačné stretnutia sa udiali vo všetkých oblastiach.

Chváľte Boha, že tímy RLT boli rozvinuté a vybavené počas nášho nedávneho stretnutia.

Modlite sa za našich učiteľov a deti v našom prebiehajúcom programe učeníctva.

Modlite sa za naše nadchádzajúce strategické plánovanie a nConnect.

Modlite sa za to, aby naše vládne inštitúcie pristupovali k colnému procesu a oslobodili krabice od dane pre nasledujúcu sezónu.

Macedónsko
Výber nového koordinátora národnej cirkevnej mobilizácie a nového koordinátora pre logistiku, aby sa vyrovnal s jeho pozíciou.

Správni partneri v službe, ktorí by túto sezónu oslovili nové deti.

Malajzia
Chváľte Pána, že nás požehnal skladom za prijateľné nájomné! Majiteľ chcel oveľa vyšší nájom, ale keď počul, že naša služba mala požehnať deťom, bol naplnený súcitom, aby znížil obrovský prenájom na veľmi neočakávanú sumu.

Chváľte Pána, aby OVD otvárala dvere na zdieľanie evanjelia vo vidieckych oblastiach. Rodičia, ktorí predtým neboli vystavení evanjeliu, teraz umožňujú deťom navštevovať cirkev. Čo je požehnanie!

Chváľte Pána, že náš tréningový tím zázračne dosiahol svoj cieľ, aby vyškolil partnerov po tom, čo sa po ťažkom daždi stratil v džungli Sabah.

Modlite sa za žiadosť o oslobodenie od dane. Modlite sa za Božiu múdrosť, aby ste sa rozhodli pre správneho prijímateľa. Modlite sa, aby ministerstvo financií udelilo daňové oslobodenie pre krabice od topánok za rok 2017/18.

Modlite sa za správnych kandidátov na dokončenie tímov pre NLT, sRLT a RLT.

Modlite sa za nConnect v novembri 28-30, že všetci vodcovia budú mať čas na návštevu a občerstvenie.

Moldavsko
Novo vybraní členovia RLT a jednota v rámci tímov.

Úspešný nConnect bol prvýkrát organizovaný v našej krajine.

Učitelia TGJ, že dobre naučia materiál 2.0 a účinne vyučia deti.

Nové cirkvi a skupiny, ktoré slúžia s vášňou pre evanjelium.

Výber nového koordinátora pre mobilizáciu cirkví

Čierna Hora
nConnect sme mali nedávno spolu s Albánskom a Bosnou (všetky s moslimským prostredím). Príklad bosnianskeho svedectva nás vyzval, aby sme s OVD prechádzali do moslimských oblastí v našej krajine.

Viac dobrovoľníkov pre OVD, pretože v našej krajine je tak málo kresťanov.

Za daňové oslobodenie, ktoré sme nemohli dostať v minulom roku.

Mjanmarsko
Chváľte Boha za predstavenie vízie, ktoré držia NLT a Mandalay RLT 23. septembra.

Chváľte Boha za to, že nám umožnili osláviť prvé absolvovanie TGJ v Mjanmarsku v mierovom kostole.

Chváľte Boha za dokončenie plánu NLT a Yangon a Mandalay RLT pre nadchádzajúcu sezónu.

Modlite sa za dokončenie nášho NLT. Potrebujeme koordinátora zdrojov a logistiky.

Modlite sa, aby všetci členovia NLT a RLT mohli robiť svoju prácu a byť dobrým správcom zdrojov v službe, ktorú im BOH zveril.

Modlite sa, aby boli tlačiarne schopné vytlačiť Manuál výcviku Partnerov v službe, Manuál pre partnerov v službe, detské knihy TGJ a učiteľské v Mjanmarsku včas a v dobrej kvalite.

Filipíny
Chváľte Boha za nedávno uzavretý NConnect, kde sa všetky tímy po celej krajine mohli stretnúť a učiť sa a plánovať na budúcu sezónu. Chváľte Boha za spoločenstvo, učenie a nových priateľov a dobrovoľníkov.

Chváľte Boha, že všetci členovia komunity sú úplní v 6 sRLT v krajine. Chváľte Boha za poskytnutie správnych dobrovoľníkov na obsadenie pozície.

Chváľte Boha za jednotu v tímoch a vlastníctvo služby, ktoré je možné vidieť na večerných hodinách vďaky, ktoré sa plánujú v každom tíme, mesačnom stretnutí, ktoré sa uskutočňuje po nConnecte. Haleluja!

Modlite sa za nadchádzajúcu večeru Vďakyvzdania s darcami a partnermi v službe 25. novembra 2017.

Modlite sa za prípravu, za pozvanie a za vedenie, koho pozvať, aby zdieľali službu aj na ďalšiu sezónu.

Modlite sa, aby sme mohli spolupracovať s efektívnymi a dôveryhodnými logistickými a skladovými spoločnosťami, ktoré pomôžu pri distribúcii.

Modlite sa za nadchádzajúce predstavenie vízie a pozvanie pre 9.000 partnerov v službe, aby boli úspešní a aby prijali službu a oslovili najchudobnejšie a najpotrebnejšie deti vo svojich oblastiach.

Modlite sa za nášho partnera, aby mohol ďalej pomáhať OVD oslobodiť darčekové krabice prichádzajúce v tejto sezóne.

Poľsko
Chváľte Boha za nadchádzajúcu novú sezónu a tréningy, ktoré sa vykonávajú a nové deti, ktoré sa majú zasiahnuť.

Chváľte Boha za učiteľov TGJ a dobrovoľníkov v službe OVD, že by sme mohli byť inšpiráciou pre iných, kým vidia našu horlivosť pre evanjelium.

Chváľte Boha za slávnostné stretnutia v našej krajine s množstvom svedectiev o Bohu v akcii a Jeho láske.

Modlite sa za jednotu medzi kresťanmi, aby sme mohli budovať spoločne Božie kráľovstvo a jasne počúvať jeho hlas.

Rumunsko
Chváľte Boha za deti, ktoré absolvovali program TGJ.

Chválajte Boha za úspešnú konferenciu nConnect v Brašove, ktorú sme mali nedávno.

Modlite sa za opustené deti z našej krajiny, ktoré môžeme osloviť.

Modlite sa za deti, ktoré nikdy nepočuli Božie slovo a ich rodičov.

Srbsko
Chváľte Boha za úspešný nConnect s niekoľkými mladými ľuďmi, ktorí sa prvýkrát zúčastnili.

Chváľte Boha za nový RLT, ktorý sme nedávno vybrali pre túto sezónu.

Chváľte Boha za deti, ktoré absolvovali TGJ a tie, ktoré ešte stále absolvujú kurz.

Modlite sa za múdrosť plánovaním novej sezóny 2017/2018.

Modlite sa za nových partnerov v službe pre tento rok a tiež tých, ktorých sme už mali, ktorí s nami opäť spolupracujú.

Modlite sa za učiteľov TGJ, ktorí sa dobre pripravujú na novú sezónu.

Slovensko
Vďaka za ochranu NLT koordinátora následnej práce NLT počas operácie a ďalšej liečby.

Chváľte Boha za všetky deti, ktoré dokončili TGJ v minulom období.

Modlite sa za nadchádzajúcu sezónu, tréningy a distribúcie krabíc od topánok.

Modlite sa za viac dobrovoľníkov pre OVD a najmä za nové regionálne tímy na Slovensku.

Modlite sa za vhodné sklady a jednoduchý spôsob distribúcie krabíc od topánok.

Citlivá krajina MENA
Modlite sa za nConnect. Modlite sa za tréningy partnerov v službe.

Modlite sa za to, aby kresťanské vedenie vyvinulo srdce a víziu pre deti.

Modlite sa za to, aby Božie slovo zasiahlo vidiecke oblasti.

Modlite sa za nadchádzajúcu sezónu a tréningy TGJ a jeho prípravu.

Modlite sa za skupinu, ktorá začala študijný program s novou skupinou a bude pokračovať s 250 deťmi nekresťanského pôvodu. Modlite sa tiež za ich bezpečnosť a pre nich, aby mali milosť a mohli primerane šíriť Božie slovo.

Modlite sa za nové príležitosti s cirkvami, školami a sirotami.

Modlite sa za členov tímu, ich životy, službu a povolania.

Modlite sa za tréningy, ktoré sa budú konať v cirkvách a školách.

Modlitba za Ducha Svätého, aby pracoval v srdciach detí, ktoré dostávajú dary a posolstvo evanjelia.

Citlivá krajina MENA
Vďaka Bohu, pretože od prvej návštevy colníkov sme dostali špeciálne povolenie na vyprázdenie kontajnerov z prístavu po príchode.

Vďaka Bohu za predchádzajúcu sezónu a za všetky zdieľané svedectvá.

Vďaka Bohu, pretože sme boli schopní zbierať peniaze a zaplatiť všetky naše výdavky.

Modlite sa za nájdenie vhodného skladu.

Modlite sa za prijatie nového modlitebného koordinátora.

Modlite sa za nadchádzajúcu sezónu a jej tréningy.

Modlite sa za to, aby partneri v službe boli viac zapojení do učeníctva a aby mali nových a viac učiteľov učiacich TGJ.

Modlite sa za prijatie koordinátora zdrojov.

Modlite sa za nájdenie nového bezplatného skladu.

Modlite sa za hľadanie nových partnerov v službe.

Citlivá krajina MENA
Modlite sa za dary, aby ste bezpečne dosiahli Sýriu a aby ste mohli ľahko vstúpiť do krajiny.

Modlite sa za to, aby sa Božie dielo naplnilo v krajine.

Modlite sa za to, aby bol náš tím pripravený a dobre vyškolený pre túto službu.

Citlivá krajina MENA
Chváľte Boha za príchod kontajnerov.

Chváľte Boha za politickú stabilitu v krajine.

Modlite sa, aby bolo oslobodenie od dane udelené.

Modlite sa za tímy, keď sa snažia dohnať svoju sezónu, pretože kontajnery prišli neskoro.

Citlivá krajina MENA
Chváľte Boha, že kontajner prešiel colným procesom a partneri dostali svoje darčekové krabice.

Chváľte Boha za poskytnutie miesta na ukladanie.

Chváľte Boha za príležitosť, že tím mohol slúžiť partnerom v službe.

Modlite sa za tlačiara kvôli tlači TGJ materiálov pre budúcu sezónu. Modlite sa za príležitosti TGJ, aby sme sa dostali k nezasiahnutým.

Citlivá krajina MENA
Chváľte Boha za príchod kontajnera.

Chváľte Pána za príležitosť vybudovať RLT na severe.

Modlite sa za hladké vyskladnenie kontajnerov.

Modlite sa za možnosť zaradenia 1500 detí do TGJ v tejto sezóne.

Citlivá krajina MENA
Chváľte Boha za preclenie kontajnerov.

Modlitba potrebná za uskladnenie.

Modlitba pre nového príjemcu a budúcnosť projektu v krajine.

Modlite sa za to, aby tím zvládol vládny tlak a nevyvinul sa do prenasledovania.

Citlivá krajina MENA
Chváľte Boha za príchod a preclenie kontajnera.

Modlite sa za existujúci tím.

Modlite sa za dobrú sezónu.

Modlite sa za správnych partnerov.

Citlivá krajina MENA
Za dokončenie sezóny.

Modlite sa za prípravu na ďalšiu sezónu.

Citlivá krajina MENA
Chváľte Pána za jeho prácu v našom strede a za využitie tímu, aby šíril svoje slovo.

Chváľte Pána za všetky stretnutia a darčeky, ktoré boli rozdané.

Modlite sa za nadchádzajúcu sezónu a bezpečné doručenie kontajnerov.

Modlite sa za otvorenie nových dverí na šírenie slova cez darčekové krabice do oblastí, ktoré boli oslobodené od ISIS.

Modlite sa za nové príležitosti na západe.

Pre darčeky, aby ľahko vstúpili do krajiny.

Modlite sa za nové príležitosti na šírenie Božieho slova na juhu prostredníctvom darov.

Modlite sa za to, aby boli do programu TGJ zapísané ďalšie evanjelické a iné kresťanské cirkvi.

Modlite sa za krajinu a aktuálne problémy.

Modlite sa za príchod darov a všetky veci súvisiace s logistikou.

Modlite sa za nové príležitosti osloviť deti, okrem plánovania distribučných podujatí, najmä pre deti, ktoré sú teraz bez ISIS.

Thajsko
Chváľte a ďakujte Bohu za úspech všetkých školení partnerov, distribúcie, vzdelávania učeníkov a mnohé životy, že mnohé deti a rodičia poznajú a prijmú Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.

Chváľte Boha za výučbu dobrovoľníkov v auguste a septembri pre všetky RLT v Thajsku.

Chváľte Pána za ľudí, ktorí spolupracovali a pomohli službe. Nech Pán im požehná.

Modlite sa za blížiaci sa Thando nConnect 14.-17. novembra 2017, aby bol časom zosúladenia, povzbudenia a učenia sa medzi dobrovoľníkmi. Modlite sa za prípravu, rezerváciu letov prichádzajúcich aj odchádzajúcich.

Modlite sa za všetkých dobrovoľníkov, aby sme v nasledujúcich rokoch boli silnejší a verní.

Modlite sa, aby sa táto nadchádzajúca sezóna a partnerio naozaj zamerali na evanjelizáciu a deti, ktoré prešli TGJ a budú bližšie k Bohu.

Vietnam
Chváľte Boha za svoj plán oživenia vo Vietname prostredníctvom festivalu "Love of Hanoi" podporovaného BGEA. Spojila všetky evanjelistické cirkvi v modlitbách a príprave na festival.

Chváľte Boha, pretože založil OVD národný tím vo Vietname a NLT sa pripojil ku nConnectu s Mjanmarskom.

Chváľte Pána za NLT, aby podstúpil tréning pre Partnerov v službe.

Modlite sa k Bohu za získanie povolenia na organizovanie festivalu od vlády čoskoro, v októbri.

Modlite sa k Bohu, aby otvoril srdcia vládnych úradníkov, aby prijali evanjelium Ježiša Krista.

Modlite sa k Bohu, aby vláda schválila nášho cirkevného príjemcu, aby prijal darčekové krabice OVD čoskoro v októbri - novembri.

Nepál
Vďaka vládnym predpisom, ktoré sa v roku 2017 neustále menili, nebolo možné do krajiny dovážať darčekové krabičky OCC. Prosím, modlite sa za národný tím, vedúcich pracovníkov v Nepále, pretože tvrdo pracujú na dosiahnutí oslobodenia a colného odbavenia darčekových krabíc OVD za rok 2018. Je tu taká skvelá príležitosť na požehnanie a oslovenie chudobných detí a ich rodín.

Modlite sa za múdrosť, pretože cirkvi sa pohybujú v zdieľaní evanjelia v konverzných zákonoch.

Južná Ázia
Chváľte Boha, že po dlhom boji boli do Indie dovolené darčekové krabice OVD. Došlo k mnohým zmenám vo vládnej daňovej politike, ktoré bolo potrebné vyriešiť, ale Boh otvoril dvere!

Modlite sa za tímy OVD a cirkvi po celej Indii, pretože distribuujú darčekové krabice a zdieľajú Najväčší dar s chudobnými deťmi po celej Indii.

Modlite sa za mnohé nové tímy, ktoré boli po modlitbách prijaté a vybrané minulý mesiac v celej južnej Ázii. Môžu sa rýchlo učiť a ich vášeň pre stratených vo svojich regiónoch môže viesť k strategickému plánovaniu, tvrdej práci, modlitbe a trvalému ovociu!

Modlite sa za všetkých našich partnerov v službe. Juhoázijský región ako celok je uprostred skutočne veľkých zmien vládnej politiky, ktoré robia službu čoraz ťažšiu.

Modlite sa za triedy Najúžasnejšej cesty, ktoré sa začnú v dvoch juhoázijských krajinách tento mesiac.

Modlite sa za ochranu, odvahu a veľký súcit pre všetkých učiteľov. Modlite sa za Ducha Svätého, aby pracoval uprostred detí a ich rodín.

 

f t g m