Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Štvrťročný celosvetový deň modlitieb a pôstu - 7. február 2018

OVD ŠTVRŤROČNÝ DEŇ MODLITIEB A PÔSTOV

7. Február 2018


ZAMYSLENIE

Spôsobuje, že nepriateľ uteká


Náš Pán Ježiš je pre nás tak milý a milostivý, že nám dal všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť, uprostred tohto padlého sveta (2 Petra 1: 3). Pán nám dal duchovné brnenie, ktoré si každodenne obliekame, aby sme dokázali odolať a zvíťaziť v našich bojoch a bojoch proti hriechu a Satanovi (Efezským 6: 10-18). Ježiš nám dal svojho Ducha, aby v nás prebýval a povedal nám, že Jeho Duch je väčší ako náš nepriateľ (1 Ján 4,4). A Ježiš nám dal duchovné stratégie, ktoré môžeme využiť celý deň, keď čelíme útokom a pokušeniam od Diabla.
Jedna z týchto duchovných stratégií, ktorú často zanedbávame, je tak silná, že v skutočnosti spôsobuje, že Satan od nás uteká! Božie slovo nám sľubuje, že uprostred duchovného boja, ak sa obrátime a podriadime Bohu, musí nepriateľ utiecť (Jakub 4: 7). Toto je neuveriteľný prísľub a realita. Jakub opisuje, že dve skutočnosti sa skutočne vyskytujú v rovnakom čase. Keď sa obraciame k Bohu v modlitbe a poslušnosti, vlastne sa obraciame preč od Satana a to spôsobí, že Satan od nás utečie. Akonáhle si vyberieme uctievanie nad starosťami, náš nepriateľ už nemá oporu a musí utiecť.
Tento čin duchovného boja dáva Bohu veľkú slávu, pretože mu ukazuje, že veríme v Jeho moc a je to uctievanie, keď Mu podávame sami seba a naše okolnosti. Ako Boh dostane slávu, zažívame úľavu a mier z útoku nášho nepriateľa. Táto duchovná stratégia načrtnutá Jakubom v nás tiež spôsobuje, že rastieme v duchovnej zrelosti, čo nás robí viac závislými na Božích duchovných víťazstvách a nespoliehame sa na vlastnú silu.

 

SVEDECTVÁ

ANGOLA

Traja mladí ľudia, Bruno, Gerson a Edmilson, ktorí ako deti dostali darčekové krabice, ale odišli z cirkvi a od Boha, nedávno uznali hodnotu toho, čo dostali prostredníctvom OVD a vrátili sa k rozhodnutiu nájsť pastora, ktorý im dal tieto darčeky. Chvála Bohu, že poslal týchto márnotratných synov späť. Teraz chcú byť zapojení do OVD, aby zabezpečili, že aj ostatné deti dostanú Najväčší dar.

BIELORUSKO
Manžel stále hovoril svojej manželke, „Nikdy neprejdem dverami tvojej cirkvi“. Ale tento rok prišiel na Vianočnú evanjelizáciu so svojím synom.

BRAZÍLIA – Pernambuco (Recife) (pozn. prekl. Prístav na severovýchode Brazílie)
Felipe Rocha, 14 rokov, je mladý muž s motorickými a intelektuálnymi ťažkosťami, s mentálnym vekom nižším ako jeho chronologický vek. Je z katolíckej rodiny, ale bol pozvaný na účasť na Najúžasnejšej ceste. Počas každej lekcie bola Felipeovi preukázaná láska Kristova. Mal takú radosť, že sa dokázal učiť a zúčastňovať sa spolu s ostatnými deťmi. Naučil sa o láske k Bohu a o Ježišovi Kristovi, Božom synovi. Jeho rodina povedala, že pred TGJ bol Felipe smutný a nekomunikoval s ostatnými deťmi. Ale jeho rodina videla radosť v jeho srdci po každom úseku v TGJ a chcela, aby i naďalej navštevoval cirkev, kde sa konala TGJ, aby sa mohol stále učiť o Bohu.

BRAZÍLIA – Rio de Janeiro
Výsledok nášho úsilia prostredníctvom TGJ prináša radosť do našich sŕdc. Emerson, 11-ročný chlapec, ktorý tvrdil, že je ateista, navštevoval a dokončil Najúžasnejšiu cestu. Bol zasiahnutý Božím slovom, prijal Bibliu a veľmi sa zaujímal o čítanie Biblie. Štyri ďalšie deti, Adriele S., Adriele; Joice a Ariene, ktorých rodiny sú zapojené do čarodejníctva, tiež počuli Slovo Božie. Dve z týchto detí prijali Ježiša ako svojho Spasiteľa. Bola to pozoruhodná skúsenosť v živote profesorky Alcione. Už po 2. hodine profesorka Alcione bola veľmi odradená z neposlušnosti detí a duchovného boja. Ale ona dokončila kurz a bol vzrušená a šťastná zo všetkého, čo sa stalo. Teraz je ešte viac pripravená a ochotná zdieľať Kristovo evanjelium s viacerými deťmi.

ČILE
Daniel Palacio spolu so svojimi bratmi boli poslaní na SENAME (národná služba pre neplnoleté osoby) a Úrad na ochranu detí La Florida v Santiagu v Čile. Daniela a jeho bratia sa mohli zúčastniť na stretnutí v jeho škole, kde získal darček na topánky. Mireya Inostroza, koordinátor logistiky NLT, dokázal s ním pokračovať. Pred účasťou v OCC bol Danile pravidelne potrestaný za svoje zlé správanie a za slabú akademickú výkonnosť. On nebol povýšený na ďalšiu triedu a opakoval rovnakú triedu už druhý krát. Ale po účasti na OCC sa Daniel začal meniť! Jeho učitelia uviedli, že zmena bola pozoruhodná. Jeho triedy sa zlepšili a dokonca aj jednu cenu od svojej školy za všetky jeho ťažké úsilie. Bol vybraný ako jeden z najuznávanejších študentov! Daniel momentálne navštevuje miestny kostol s školským lektormi. Dávame Bohu slávu na zmenu v Danielovom živote.

COSTA RICA
Minulý rok IMAS (celoštátna sieť denných centier) umožnila dobrovoľníkom slúžiť deťom. Tímy priniesli evanjelium najmä v severnom a atlantickom regióne.

EL SALVADOR
Pastor svedčil o tom, ako bola TGJ požehnaním v jeho cirkvi, pretože deväť detí prišlo k poznaniu Krista, ktorého rodičia ho nepoznajú. Dúfam, že prostredníctvom detí môžu rodičia jedného dňa prijať Krista. Pastor poďakoval Bohu, Samaritan´s Purse a "Sol de Peniel" za materiál, ktorý bol požehnaním pre nedeľnú školu.
Debora je desaťročná dievčina z chudobnej rodiny žijúca vo vidieckej oblasti vzdialenej od mesta La Palma. Zúčastnila sa na evanjelizačnom stretnutí a na svoje prekvapenie v jej krabici od topánok sa objavili topánky, farby, perá atď. Povedala, že bola taká šťastná, že mnohokrát prosila svojich rodičov o topánky, ale nemohli si ich dovoliť. Jej rodičia boli takí vďační, že sa k nej pripojili v cirkvi.

GUATEMALA
Boh je verný a vo svojom milosrdenstve dovolil tímu hovoriť s kresťanským podnikateľom, jeho meno je Tomás Miculax. Keď mu bol predložený projekt, povedal: "Nebojte sa, chcem byť súčasťou tohto požehnania a môcť prezentovať Ježiša deťom po celej krajine, a tak vám zabezpečím sklad." O niekoľko dní neskôr zavolal, aby sa pýtal, či by sme mohli hovoriť, pretože mal kamaráta, ktorému nás chcel predstaviť. Keď sa tím stretol s bratom Tomásom, vytiahol si zápisník, v ktorom zorganizoval celú oblasť zónami a s nápadom lepšieho plánu osloviť veľa detí.

LESOTHO
Severný región má deti, ktoré sú teraz modlitebnými bojovníkmi po absolvovaní TGJ v roku 2015.

ČIERNA HORA
Táto sezóna pre nás v Čiernej hore začala s náročnými skúsenosťami. Krátko pred distribúciou v severnej časti Čiernej Hory (Plevlja, Zabljak) niekto publikoval o nás zlé články a uvoľnil tlak z pravoslávnej cirkvi na ľudí, ktorí boli pozvaní. Zjednotili sme sa v modlitbe a požiadali o modlitebnú podporu zo strany a vedúcich predstaviteľov BBCE. Pán odpovedal mocným spôsobom. Distribúcia prebiehala hladko a ľudia zmenili svoje postoje.

NIKARAGUA
V cirkvi Jehovah Jireh, v tunelovej komunite Masaya, po rozdelení topánok v máji 2017 sa rozrástla služba s deťmi a slúžila ako prostriedok evanjelizácie rodičov detí a komunity.

PARAGUAY
Od minulého roka sa regionálny tím vedúcich pracovníkov Paraguarí usilovne zameral na oslovenie ľudí na veľmi vzdialených a zabudnutých miestach v ich oblasti. V oblasti Escobaru sa Pán dotkol sŕdc niekoľkých pastorov, aby pracovali na týchto vzdialených miestach, aby získali duše pre Krista. Sú to veľmi pokorné cirkvi, ale Pán pracuje. Toto veľmi povzbudilo srdcia tímu v Paraguarí, aby pokračovali v službe, pretože vidia úžasné výsledky toho, čo robí Pán.

POĽSKO
Akcia v Zyrardove bola rozdelená na dve časti kvôli počtu detí. Keď bolo evanjelium vyhlásené pre prvú skupinu, mnoho detí prišlo, aby dali svoje srdcia Ježišovi. Potom sa jeden chlapec prihlásil k našim dobrovoľníkom a spýtal sa, či by mohol zostať na druhej akcii. Nie kvôli daru v krabici od topánok, ale kvôli evanjeliu. Pri prvom stretnutí nevyšiel a bol odhodlaný tak urobiť. Potom bol tak šťastný a jeho želanie bolo, aby OVD pokračovalo navždy.

SRBSKO
Jedna cirkev hlásila, že po distribúcii sa o TGJ zaujímalo toľko ďalších detí, že to prekročilo naše očakávania. Teraz musíme upraviť naše plány. Jedno dieťa dostalo detskú Bibliu v krabici od topánok a teraz jej matka číta každú noc svojim deťom pred spaním. Chváľte Boha za tieto deti, ktoré sa teraz ponáhľajú do postele a počúvajú tieto biblické príbehy. Môžeme mať mnohých ako táto rodina.

SLOVENSKO
Chcem sa poďakovať za vaše modlitby a podporu v posledných mesiacoch. V auguste som bola nečakane hospitalizovaná a absolvovala som operáciu. Asi o mesiac neskôr výsledky ukázali, že sa jednalo o nádor. Od začiatku, vďaka vašim modlitbám som cítila, že Boh je so mnou. Nemala som žiadne bolesti po celý čas, cez liečbu som prešla bez akýkoľvek problémov a vďaka Ježišovi som v tomto víťaz. Národná koordinátorka pre následnú prácu.

JUŽNÁ AFRIKA
V Mathabatha gaSekhukune sa tínejdžerka s dyslexiou a učebnými problémami začala zúčastňovať hodín TGJ a Božou milosťou bol medzi tými, ktorí dobre skončili a absolvovali. Rodičia tohto dievčaťa teraz začali chodiť do Cirkvi.
V Polokwane tínejdžerka začala malú triedu vyučovania detí od susedov po vyučovaní TGJ po škole. Dieťa predtým nedostalo žiadne odmeny zo školy, ale tentoraz získalo ocenenie 2. najlepšieho študenta na promóciách. Dokonca učilo svojich rodičov, aby sa modlili každý deň ako rodina. Matka začala prichádzať do cirkvi a otec tiež sľúbil, že začne chodiť tento rok.

ŠPANIELSKO
Španielska kresťanka pozvala univerzitnú kamarátku s moslimským pozadím, aby dobrovoľne pracovala v spracovateľskom centre v Madride. Päť dopoludní sa dobrovoľne podieľali na expedovaní, čo jej dalo príležitosť vyjadriť svoju vieru, a to najmä preto, že OVD distribuovala krabice od topánok do utečeneckých táboroch. V severnej Afrike je demonštrácia OVD projektom, ktorý slúži všetkým deťom bez ohľadu na náboženské pozadie. A čo viac, uvedomila si, že sa cítila úplne integrovaná so zvyškom dobrovoľníkov bez ohľadu na jej moslimskú vieru.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Jedna z našich dobrovoľníkov v Spojenom kráľovstve bola neuveriteľne požehnaná na službe Vision Trip, keď odovzdala krabicu dievčaťu v nemocnici v Albánsku. Rozpoznala, že krabica od topánok bola spracovaná a zabalená v Spracovateľskom centre, v ktorom dobrovoľne pracuje.

MENA-Citlivá krajina
"Veľmi som miloval veľa peňazí, keď som raz kráčal po ulici, videl som núdzne staré ženy. Pamätal som si, čo sme sa naučili v triede TGJ a dal jej všetko to, čo mám 3,5 dolárov, o niekoľko minút neskôr som videl, ako človek zrazu stratil 100 dolárov z vrecka, tak som peniaze zodvihol, utekal k nemu a dal mu 100 dolárov. Ako odmenu dal 3,5 dolárov. Cítil som sa tak šťastný a povzbudený. ​​"- Príjemca balíčka

"V škole som bol veľmi lenivý. Raz som sa modlil k Bohu a spýtal sa ho, či je tak mocný, ako som o ňom počul, a potom, či mi pomôžte s mojim štúdiom. Boh ma zmenil, stal som sa oveľa aktívnejší a energickejší v škole a moje známky sa zmenili, sú lepšie. "- Príjemca balíčka

 

AFRIKA

Poďakovania & Modlitebné prosby

ANGOLA

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect, na ktorom bolo vyškolených okolo 75 dobrovoľníkov z našich vedúcich tímov, ktorí sú pripravení zahájiť školenie pre partnerov TGJ 2.0.
 • Chváľte Boha, že balíky boli prepustené cez všetky colné procesy za menej ako päť dní.
 • Modlite sa, aby sme v celej Angole mohli zaviesť do praxe všetko, čo sme načerpali prostredníctvom školení.
 • Prosíme, modlite sa za našich Partnerov v službe, aby boli zapálení a verní službe celý čas až po dokončenie štúdia TGJ.

BENIN

 • Chváľte Boha za výber troch regionálnych vodcovských tímov vedenia a za začiatok školení Partnerov v službe v Benine. Títo verní muži a ženy sú veľmi potrební pre službu OVD a povedú mnohé deti ku Kristovi.
 • Chváľte Boha za vyučenie učiteľov TGJ v Benine. Učitelia sú pripravení na 12 týždňovú výučbu mladých veriacich.
 • Chváľte Všemohúceho za radosť medzi tímami Beninu zo služby Bohu. Tímy dokazujú túto radosť celoročnou službou v OVD a vo svojej miestnej cirkvi.
 • Prosím, modlite sa, aby Boh umožnil zapojenie dvoch nových skupín ľudí do beninských tímov. Tím má túžbu zapojiť Aïzos a Hôlis do novej sezóny.
 • Modlite sa, aby Boh požehnal túto sezónu TGJ v Benine. Tím sa modlí za to, aby veľa detí prijalo Pána ako Spasiteľa a aby sa stali učeníkmi Ježiša Krista.

BOTSWANA

 • Chválime Pána, že v regióne Francistown niektoré deti, ktoré dostali darček a potom absolvovali TGJ sa teraz aktívne zapájajú do evanjelizácie. Modlite sa za ďalšiu odvahu pre tieto deti a aby ich snaha pracovať pre Boha preniesla ovocie.
 • Chválime Pána za jednotu medzi cirkvami v Selibe Phikwev, ktorú pomohla vytvoriť spolupráca v OVD. Chválime Boha za to, že sa deti z rôznych cirkví mohli zúčastniť štvrťročného dňa modlitieb v novembri.
 • Prosíme o modlitby za múdrosť pre tím a aby Boh ustanovil najvhodnejšieho dobrovoľníka, ktorý by plnil úlohu národného koordinátora zdrojov.· Prosíme, modlite sa za plynulý logistický proces, keď začnú prichádzať balíčky a tiež za bezpečnú prepravu a bezpečnosť pri skladovaní.
 • Prosíme o modlitby za úspešné ukončenie  TGJ prebiehajúce od minulého roka. Modlite sa za deti, ktoré končia a za ich rodiny, ktoré budú počuť na stretnutí evanjelium.

BURUNDI

 • Chvála Bohu za súčasný mier a stabilitu v krajine, ktorý poskytne službe OVD príležitosť osloviť viac detí
 • Chváľte Boha za ďalšiu sezónu príležitosti pre evanjelium, aby ním bolo v Burundi oslovených viac detí
 • Chváľte Boha za rôzne denominácie, ktoré sa v tejto sezóne tešia na spoluprácu s OVD v Burundi.
 • Prosím, modlite sa za školenia pre Partnerov v službe a Najúžasnejšiu cestu, ktoré sa odohrávajú po celej krajine a ktoré sa dokončia včas
 • Prosím, modlite sa za krabice od topánok, ktoré prichádzajú do prístavu v Mombase, aby bezpečne dosiahli konečné cieľové miesto.
 • Prosím, modlite sa za národné a regionálne tímy, keď sa pripravujú zveriť Partnerom v službe krabice od topánok.

KAMERUN

 • Chváľte Pána za nové školenia OVD v Kamerune. Školenia vybavujú regionálne tímy, aby uplatňovali biblické zásady pre Božiu slávu.
 • Chváľte Pána za schválenie vlády Kamerunu o oslobodenie od daní kontajnerov OVD. Oslobodenie od dane umožňuje uvoľnenie podľa pravidiel a poskytovanie príležitostí evanjelia deťom v núdzi.
 • Prosím, modlite sa za tréningovú sezónu Partnerov v službe a učiteľov Najúžasnejšej cesty v Kamerune. Verní dobrovoľníci budú zdieľať dobré správy o Ježišovi vo všetkých regiónoch Kamerunu.
 • Prosím, modlite sa za nadchádzajúce distribúcie darčekových krabíc v Kamerune. Mnoho detí počuje evanjelium Ježiša Krista po prvýkrát vo svojom živote pri týchto distribúciách.

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

 • Chváľte Boha za Jeho ochranu tímov OVD. Súčasná neistota ohrozuje životy dobrovoľníkov a veriacich po celej krajine.
 • Chváľte Všemohúceho Pána za úspešnú sezónu OVD napriek neistote. Verní bratia a sestry v SAR sa snažia zdieľať Božiu lásku s deťmi a rodinou.
 • Prosím, modlite sa, aby SAR obdržala oslobodenie od daní pre kontajnery darčekových krabíc OVD. Oslobodenie vlády umožňuje rozdeliť tisíce príležitostí evanjelia po celej krajine.
 • Prosím, modlite sa za mier v SAR a motiváciu nových Partnerov v službe. Mier umožňuje tímom ísť ďalej a zdieľať evanjelium s viacerými ľuďmi v ich krajine.

ČAD

 • Chváľte Boha za verných Partnerov v službe v Čade. Boh ich vybavil, aby zdieľali evanjelium s deťmi prostredníctvom služby OVD.
 • Prosím, modlite sa za nepretržitú bezpečnosť v celej krajine. To umožňuje dobrovoľníkom a Partnerom v službe hlásať Ježiša Krista v mnohých regiónoch krajiny.

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

 • Chváľte Boha za konferenciu v KDR, kde boli vycvičení členovia tímu. Školenie pripravilo mnohých, aby naučili novú verziu Najúžasnejšej cesty a učeníkovali veľa detí pre Krista.
 • Chváľte Boha, že členovia tímu začali trénovať Partnerov v službe pre túto sezónu. Títo partneri budú distribuovať darčekové krabice pri zdieľaní posolstva evanjelia nádeje prostredníctvom Krista.
 • Modlite sa za mier vo svetle oneskorených prezidentských volieb. Neistota by mohla oddialiť službu OVD a zabrániť mnohým počuť Božie slovo.
 • Prosím, modlite sa, aby Partneri v službe pochopili tréningy a zásady OVD. Tím chce spolupracovať s vernými mužmi a ženami, ktorí milujú Boha.

GABON

 • Chváľte Boha za výber nových regionálnych tímov OVD v Gabone. Nech sú našimi vernými, aby sa podelili o lásku Božiu v rôznych regiónoch.
 • Prosím, modlite sa, aby Boh otvoril dvere pre dovoz krabíc od topánok do Gabonu. Dovoz umožňuje tímom zdieľať Božiu lásku prostredníctvom darov od darcov mnohým deťom v núdzi.

GAMBIA

 • Chváľte Pána za úspešnú prvú sezónu vrátane veľmi povzbudzujúceho nConnectu.
 • Modlite sa, aby krajina dosiahla svoj cieľ detí zapísaných v TGJ.

GHANA

 • Chváľte Pána za školenie koordinátorov pre následnú prácu. Títo koordinátori budú školiť učiteľov programu Najúžasnejšia cesta a budú v modlitbe viesť mnohých ľudí k viere v Krista.
 • Prosím, modlite sa za dovoz kontajnerov s krabicami od topánok do Ghany pre túto sezónu. Desať regiónov rozdelí darčeky mnohým deťom, ktoré potrebujú počuť o Božej láske.

GUINEA

 • Prosím, modlite sa za NLT, pretože prijímajú nový tím SRLT vo východnej časti krajiny.

GUINEA BISSAU

 • Chváľte Pána za úspešné preclenie krabíc od topánok medzi ťažkosťami a výzvami od vlády.
 • Modlite sa za tréningy učiteľov TGJ. Aby učitelia by boli pripravení viesť deti ku Kristovi.

POBREŽIE SLONOVINY

 • Chváľte Pána za prvé školenia Partnerov v službe, ktoré sa dejú s týmto novým NLT.
 • Modlite sa za úspešnú sezónu, pretože všetko je nové.

KEŇA

 • Chváľte Boha za príležitosť osloviť veľa detí v Keni prostredníctvom služby Operácie vianočné dieťa.
 • Chváľte Boha za dobrovoľníkov v celej krajine, ktorí používajú krabicu od topánok ako nástroj na evanjelizáciu.
 • Chváľte Boha za hladké prezidentské voľby, ktoré sa v minulom roku uskutočnili pokojným spôsobom.
 • Modlite sa, prosím, aby služba OVD v Keni rástla a prišla k deťom v tomto roku.
 • Prosím, modlite sa za to, aby deti, ktoré budú dostávať krabice od topánok v tejto nasledujúcej sezóne a že sa Ježiš dotkne ich života navždy.

LESOTHO

 • Modlite sa za čo najväčší vplyv počas prezentácií evanjelia, najmä v severnom regióne, pretože okres Mokhotlong má najviac nezasiahnutých ľudí.
 • Prosím, modlite sa za rozvoj centrálneho regiónu a za nábor na dokončenie NLT.
 • Prosím, modlite sa za učiteľov TGJ, keď začínajú lekcie po prezentácii evanjelia a evanjelizačných stretnutiach.
 • Prosím, modlite sa za úspech, pretože NLT prejednáva trvalé miesto na uskladnenie kontajnera. Vyhliadky sú tu, ale ešte nič nie je konečné.

LIBÉRIA

 • Chváľte Pána za výber nových regionálnych tímov OVD v Libérii. Títo dobrovoľníci prijali výzvu na rozšírenie služby deťom v celej krajine.
 • Prosím, modlite sa za distribúciu darčekových krabíc do rôznych regiónov Libérie. Nech deti prijímajúce tieto dary vidia lásku Všemohúceho.

MADAGASKAR

 • Ďakujeme Bohu za mnohé cirkvi, ktoré s nami spolupracujú a za nových dobrovoľníkov a tímy, ktoré Pán poskytol.
 • Ďakujeme Bohu za tréningovú sezónu TGJ, ktorá začala tréningom trénerov.
 • Prosím, modlite sa za regióny, kde nedávno prešiel Cyklón Ava. Modlite sa, aby uprostred toho všetky naše tímy boli schopné pokračovať v službe deťom a tak prinášať úľavu.
 • Prosím, modlite sa za plynulé logistické procesy, aby dary prišli bezpečne do všetkých regiónov.
 • Modlite sa za pohodlie pre rodinu jedného člena tímu, ktorý nedávno zomrel. A modlite sa za dobré zdravie našich dobrovoľníkov a tímov.
 • Prosím, modlite sa, aby TGJ školenie bolo povzbudzujúce a dobre prijaté.

MALAWI

 • Chváľte Boha za úspešný nConnect, ktorý vyškolil viac ako 65 dobrovoľníkov z našich vedúcich tímov pripravených nasadiť tréning pre partnerov v službe a TGJ 2.0
 • Chváľte Boha za ďalšie dve regionálne vodcovské tímy, ktoré sa rozvíjali v severnej časti Malawi, s cieľom zvýšiť kapacitu pri plnení služby OVD.
 • Prosím, modlite sa za plán výletov Žatvy plánovaný na máj. Prosím, modlite sa za plánovanie a prípravu, aby všetko pokračovalo dobre. Modlite sa tiež, aby Boh udelil milosť počas cestovania, ochranu a bezpečnosť tým dobrovoľníkom, ktorí sa pripojili k tímu.
 • Prosím, modlite sa za aktivity NLT v nasledujúcich rušných mesiacoch - vrátane plánovania vizitačných návštev, návštevy z Hlavného ústredia modlitieb a špecialistov pre Partnerov v službe a za školenia Partnerov v službe a TGJ školenia, ktoré teraz začínajú.
 • Prosím, modlite sa za program nezasiahnutých skupín ako tímový plán, ktorý v tomto roku zasiahne radikálnu oblasť, kde je 98% moslimov.

MALI

 • Chváľte Pána za začiatok školení OVD v Mali. Pán viedol mnohých veriacich bratov a sestier v Kristovi, aby sa tento rok zapájali do evanjelizácie.
 • Prosím, modlite sa za odbavenie a doručenie darčekových krabíc do mnohých regiónov Mali. Darčekové krabice od topánok predstavujú bezplatný dar Ježiša Krista a mnohí počujú o tomto dare po prvýkrát v živote!

NAMÍBIA

 • Chválime Boha za plodný nConnect, ktorý sme mali v novembri minulého roka.
 • Chválime Boha za úplný NLT a prvý úplný sRLT. Ďakujeme Bohu za každého z našich dobrovoľníkov, pretože slúžia Bohu verne s OVD tu v Namíbii.
 • Modlite sa prosím s nami, aby sme novému materiálu TGJ 2.0 porozumeli a aby ho prijali naši učitelia a deti. Modlíme sa, aby im priniesol nadšenie, aby prišli na stretnutie TGJ vždy, keď sa stretnú.
 • Prosím, modlite sa s nami za skorý začiatok dažďa pre Namíbiu, ktorý prináša život a radosť našej krajine. Chválime Boha, že deti vo vidieckych oblastiach, ktoré sa stretávajú pod stromami kvôli vyučovaniu TGJ, reagujú s radosťou, keď prší.

NIGER

 • Chváľte Boha Všemohúceho za jeho vedenie nového národného tímu v Nigeri. Nech obdrží všetku slávu a česť obetou týchto mužov a žien.
 • Modlite sa, aby sa pevnosti, ktoré zakazujú evanjelium v Nigeri, roztrhali. Tím chce slobodne zdieľať dobré správy o Ježišovi Kristovi s deťmi a rodinami.
 • Prosíme, modlite sa za otvorené dvere, aby sa podelili o Krista a že všetci zainteresovaní môžu byť verní a zdieľať túto dobrú správu so všetkými.

NIGÉRIA

 • Chválťe Boha za úspech všetkých našich stretnutí, cestovanie a programov OVD v tejto poslednej sezóne. Tímy v Nigérii sa usilujú otvoriť dovoz OVD krabíc. Neistota môže výrazne ovplyvniť rozvoj evanjelia prostredníctvom OVD.
 • Prosím, modlite sa za mier a stabilitu Nigérie. Pamätajte na bratov a sestry v Kristovi, ktorí túžia, aby mnohí poznali Pána ako Spasiteľa.
 • Modlite sa za Božiu múdrosť pre národné a regionálne tímy. Tieto tímy si želajú distribúcie a ohlasovanie dobrých správ v dvoch regiónoch Nigérie. Nech Boh otvorí dvere na rozšírenie zásahu.

KONGO

 • Chváľte Boha za oslobodenie od daní pre kontajnery udelených vládou. Oslobodenie od dane umožňuje deťom Konžskej republiky dostať darčeky.
 • Chváľte Boha za bezpečný príchod kontajnerov do Konžskej republiky. Nech sa bezodkladne vstúpia do každého regiónu, kde začne služba OVD.
 • Prosím, modlite sa, aby sa Boh dotkol sŕdc Partnerov v službe v súvislosti s princípmi a praktikami OVD. Títo milí dobrovoľníci slúžia tisíckam detí v Konžskej republike.
 • Modli sa, aby Boh požehnal dovozný proces v Konžskej republike. Partneri v službe sú ochotní začať službu a zdieľať Božiu lásku prostredníctvom OVD.

RWANDA

 • Chváľte Boha za ďalšiu príležitosť osloviť 122.000 detí s evanjeliom v tejto prichádzajúcej sezóne.
 • Chváľte Boha za regionálne tímy, ktoré sa snažia robiť službu OVD vo svojich regiónoch.
 • Prosím, modlite sa za 10 kontajnerov prichádzajúcich do Rwandy, že na ceste nebudú mať žiadne problémy.
 • Modlite sa, aby vláda a daňový úrad neuložili dane na krabice od topánok, ale budú spolupracovať s národným tímom.

SENEGAL

 • Modlite sa za nový sRLT, ktorý bol vytvorený v decembri. Modlite sa, aby sa mohli prispôsobiť svojej novej vedúcej úlohe.
 • Modlite sa za nezasiahnutú skupinu Matam.

SEYCHELY

 • Chváľte Boha za náš úspešný nConnect s 12 dobrovoľníkmi z rôznych ostrovov. Ďakujeme Bohu za to, že to bolo obdobie budovania jednoty, ako aj inšpirácie a posilňovania nás v budúcej sezóne.
 • Chváľte Boha za otvorenie nášho bankového účtu.
 • Prosím, modlite sa za nadchádzajúce podujatia Vision Casting, školenia Partnerov v službe a tréningy učiteľov TGJ. Prosím, modlite sa, aby boli cirkvi a učitelia prostredníctvom týchto školení povzbudzovaní a vybavovaní.
 • Prosím, modlite sa za bezpečný príchod kontajnera a hladké colné procesy. Modlite sa tiež, aby Boh poskytoval bezpečné skladovacie priestory, pretože už nie sme schopní využiť našu súčasnú polohu.

SIERRA LEONE

 • Chváľte Pána za úspešné tréningy učiteľov TGJ, ktoré sa odohrali začiatkom januára, pretože táto krajina má v tejto sezóne za cieľ vyučiť 35 000 detí.
 • Modlite sa za zdravie niektorých z dobrovoľníkov v krajine. Že sa ich Pán dotkne a obnoví.

JUŽNÁ AFRIKA

 • Chváľte Pána za tri sRLT, ktorí verne pokračujú v službe OVD v Južnej Afrike bez toho, aby tento rok na nich dohliadal NLT. Prosím, modlite sa, aby ich Boh povzbudzoval a požehnal v ich službe a aby boli schopní spoločne konať a vidieť viacnásobnú multiplikáciu medzi regiónmi.
 • Ďakujeme Bohu za to, že všetky naše promócie TGJ prebehli dobre a chválime Boha za radosť, ktorú deti zažili pri prijímaní novozákonných biblí a certifikátov.
 • Chváľte Boha za bezpečný príchod materiálov pre služby pred tréningmi. Prosím, modlite sa za tréningy, evanjelizácie a TGJ triedy, ktoré budú možné prostredníctvom tohto materiálu.
 • Prosím, modlite sa za proces vývoja nového NLT v tomto roku. Modlite sa, aby Boh vzbudil tých správnych mužov a ženy, ktorí majú lásku k Pánovi aj k službe OVD.
 • Prosím, modlite sa za tréningy Vision Castings, Partnerov v službe a TGJ, ktoré sa odohrávajú teraz v troch regiónoch. Modlite sa, aby sme dobre komunikovali a aby boli cirkvi a učitelia povzbudení.
 • Prosím, modlite sa za bezproblémové presunutie darčekov cez colné úrady a preclenie v nadchádzajúcich týždňoch.
 • Prosím, modlite sa za prípravu potrebnú pre mládežnícky tím v júli. Prosím, modlite sa, aby všetky logistické potreby boli vyriešené hladko do apríla.

JUŽNÝ SUDÁN

 • Chváľte Boha za úspešnú sezónu OVD, aj keď krajina čelí určitej politickej nestabilite.
 • Chváľte Boha za naše vodcovské tímy v regiónoch, ktoré naďalej slúžia vierou, dokonca aj uprostred veľkých výziev.
 • Chváľte Boha, že sme v tomto roku dostali ďalšiu výnimku z platenia daní.
 • Chváľte Boha za nezasiahnutú skupinu ľudí v kmeni Dongotono, ktorý naďalej počuje evanjelium prostredníctvom Operácie vianočné dieťa.
 • Prosím modlite sa za mier a bezpečnosť v Južnom Sudáne.
 • Prosím, modlite sa za dobrovoľníkov nachádzajúcich sa v oblastiach, ktoré sú v krajine nestabilné ako Torit, Lainya, Yei, Nimule, Magwi. Väčšina dobrovoľníkov žije vo vysídlených táboroch a je pre nich ťažké robiť službu OVD.

SVAZIJSKO

 • Chváľte Boha za tri aktívne Regionálne vodcovské tímy v celom Svazijsku a za spôsob, akým pôsobia s veľkou vášňou a nadšením. Sme vďační Bohu za každého z týchto dobrovoľníkov a za spôsob, akým slúžia Bohu prostredníctvom OVD.
 • Chváľte Boha za dokončené podujatia Vision Casting v troch regiónoch. Ďakujeme Bohu za to, že mnoho cirkví chce spolupracovať s OVD, aby sa dostalo k deťom.
 • Prosím, modlite sa za prebiehajúce tréningy TGJ. Modlite sa, aby boli učitelia dobre vyškolení počas tréningu a pre pokračujúce znásobovanie služby TGJ v Svazijsku tento rok.
 • Prosím, modlite sa za logistické procesy a že sa kontajnery s krabicami od topánok dostanú do svojich skladov bezpečne.

TANZÁNIA

 • Chváľte Boha za rýchle prijatie Certifikátu od TFDA (Tanzánia Food and Drug Authority) ako povolenie na prijímanie a distribúciu OVD darčekových krabíc pre rok 2018.
 • Chváľte Boha za nové angažované sRLTs vybrané v rôznych regiónoch, ktoré absolvovali školenie, zachytili víziu OVD a prebiehajúce tréningy vo ich okresoch.
 • Chváľte Boha za skupinu nezasiahnutých ľudí, ktorá má teraz prístup k počúvaniu evanjelia prostredníctvom OVD.
 • Prosíme, modlite sa za nového colného agenta v Tanzánii, ktorý bude robiť svoju prácu dobre, ak bude mať niekoľko ťažkostí s predchádzajúcimi agentmi.
 • Modlite sa za bezpečnosť a úspech vyšších regionálnych tímov, národný vodcovský tím a regionálnych manažérov, pretože cestujú kvôli OVD do regiónov a organizujú školenia Partnerov v službe v celej krajine.
 • Modlite sa za cirkvi v Tanzánii, ktoré sa podieľajú na OVD, a že budú naďalej používať krabice od topánok ako nástroj pre zasahovanie svojich komunít.

TOGO

 • Chváľte Pána za novú sezónu OVD v Togu. Proste Pána, aby požehnal služobné činnosti príslušných tímov.
 • Chváľte Pána za mnohých dobrovoľníkov OVD v Togu. Títo verní muži a ženy obetujú toľko, aby slúžili Pánovi.
 • Prosíme, modlite sa za to, aby Partneri v službe pochopili kľúčové zásady OVD v Togu. Nech tento nový proces oslávi Boha, keď spravujeme Jeho zdroje.
 • Modlite sa za mier a pokoj v Togu. Neistota môže narušiť službu OVD a zakázať mnohým deťom počuť dobrú správu o Ježišovi Kristovi.

UGANDA

 • Chváľte Boha za nového príjemcu a nového Clearingového agenta v tejto sezóne, ktorí obaja robia obrovskú prácu.
 • Chváľte Boha za príležitosť, aby Uganda usporiadala Harvest výjazd s viac ako 50 dobrovoľníkmi z USA, ktorí prídu v máji, aby sa zúčastnili na evanjelizačných podujatiach.
 • Chváľte Boha za podporu IHQ, najmä za doručenie krabíc od topánok do regiónov a podporu miestnych tímov.
 • Prosíme, modlite sa za službu OVD v Ugande, aby sme získali oslobodenie od dane, čo bolo pre službu výzvou.
 • Prosíme, modlite sa za vedenie OVD v Ugande za silu a vytrvalosť v službe.
 • Modlite sa za to, aby viac detí prijímalo a poznalo Pána ako svojho osobného Spasiteľa.

ZAMBIA

 • Chválime Boha, že teraz máme úplný NLT.
 • Prosíme, modlite sa, aby sme sa rozvíjali jednotne ako tím, ktorý sa navzájom dobre podporuje.

MENA – Citlivá krajina

 • Chváľte Boha za príchod štyroch kontajnerov.
 • Chváľte Boha za úspešnú sieť národných koordinátorov v krajine.
 • Chváľte Boha za politickú stabilitu v krajine.
 • Prosím, modlite sa za rýchle odbavenie kontajnerov.
 • Modlite sa, aby sa udelilo oslobodenie od dane.

MENA – Citlivá krajina

 • Chváľte Pána, že oblasti boli oslobodené od teroristov a kresťanské rodiny sa môžu vrátiť do svojich domovov.
 • Chváľte Pána, že NLT bol schopný poslať kontajnery do hlavného mesta.
 • Prosím, modlite sa za novo vybraných členov NLT.
 • Prosím, modlite sa za prebiehajúci program TGJ.
 • Prosím, modlite sa za príležitosti, aby sme mohli slúžiť v oblastiach, ktoré predtým okupoval ISIS.

MENA – Citlivá krajina

 • Chváľte Boha, že odbavenie kontajnerov a že Partneri v službe dostali svoje krabice od topánok.
 • Chváľte Boha za poskytnutie miesta na ukladanie.
 • Chváľte Boha za príležitosť, že tím mohol slúžiť Partnerom v službe v problematickom meste.
 • Prosíme, modlite sa, aby obchodník vytlačil materiály TGJ na ďalšiu sezónu.
 • Prosím, modlite sa za príležitosti TGJ, aby ste sa dostali k nezasiahnutým.

MENA – Citlivá krajina  

 • Chváľte Boha za nový tím a za vedenie úspešnej sezóny.
 • Chváľte Pána za množstvo príležitostí, ktoré mohli tri tímy odovzdať svojim Partnerom v službe.
 • Prosím, modlite sa za rodinu národného koordinátora a stratu jeho matky.
 • Prosím, modlite sa za strategické plánovanie.
 • Prosím, modlite sa nábor nového koordinátora pre logistiku a ochranu nad jeho rodinou.

MENA – Citlivá krajina

 • Chváľte Pána za úspešnú sezónu.
 • Chváľte Pána, že všetky tímy získali svoje víza a mohli sa zúčastniť gConnectu.
 • Prosím, modlite sa za prebiehajúci program TGJ a možnosť učeníkovať ďalších 250 detí.
 • Prosím, modlite sa za nábor nového modlitebného koordinátora na severe.

MENA – Citlivá krajina

 • Chváľte Boha za príchod kontajnera.
 • Chváľte Pána za príležitosť vybudovať regionálny vodcovský tím na severe.
 • Prosím, modlite sa za hladké preclenie kontajnera.
 • Prosím, modlite sa za výber tímu na severe.
 • Prosím, modlite sa za možnosť zaradenia 1500 detí do TGJ v tejto sezóne.

MENA – Citlivá krajina

 • Chváľte Boha preclenie kontajnera.
 • Chváľte Pána za novo vybraných členov tímu.
 • Prosím, modlite sa za potrebné skladovanie.
 • Prosím, modlite sa za tím, aby sa chytil, pretože ich kontajner dorazil neskoro v sezóne.
 • Prosím, modlite sa za vzťah medzi príjemcom a NLT a budúcnosť projektu v krajine.

MENA – Citlivá krajina

 • Chváľte Boha za ukončenie sezóny.
 • Prosím, modlite sa za národného koordinátora a úmrtie jeho otca.
 • Prosím, modlite sa za bezpečnosť.
 • Prosím, modlite sa za prípravu na novú sezónu.

 

AMERIKA & KARIBIK

Poďakovania a Modlitebné potreby

ARGENTÍNA

 • Modlite sa k Pánovi, aby otvoril dvere colných úradov, aby umožnili odoslanie kontajnerov do Argentíny.
 • Modlite sa za nábor nových regionálnych vodcovských tímov v našej krajine.
 • Modlite sa za Partnerov v službe a školenia TGJ pre túto novú sezónu a dobrovoľníkov, ktorí s nami budú slúžiť.

BRAZÍLIA – Pernambuco (Útes)

 • Chváľte Boha za pokrok, ktorý sme zaznamenali pri vývoji RLT v celom štáte Pernambuco v Brazílii.
 • Chváľte Boha, že môžeme v tejto sezóne zvýšiť počet našich darčekových krabíc a zasiahnuť viac detí pre Krista!
 • Modlite sa, aby nám Pán pomohol pri komunikácii o vízii a poslaní OVD a za RLT, keď začali tréning.
 • Modlite sa, nech Pán dá múdrosť NLT, keď vedieme novú sezónu služby.

BRAZÍLIA – Rio de Janeiro

 • Chváľte Boha, že dokonca aj tvárou v tvár ťažkostiam, tím Rio de Janeiro bol úspešný vo svojich plánovacích aktivitách v Complexo do Alemão; a za partnerské cirkvi, učiteľov a deti, ktoré prijali Ježiša ako Spasiteľa.
 • Modlite sa za SRLT v Riu de Janeiro, pretože realizujú aktivity OVD založené na plánovaní roku 2018.
 • Modlite sa za komunitu Rio de Janeiro. Modlite sa, aby náš región bol zasiahnutý evanjeliom.
 • Modlite sa za vytvorenie nového regionálneho tímu v Rio de Janeiro.

ČILE

 • Chváľte Boha, že ste nám pomohol nájsť sklad pre uloženie darčekových krabíc a materiálov pre túto novú sezónu.
 • Chváľte Boha za povzbudenie a motiváciu dobrovoľníkov a tímov v Čile.
 • Modlite sa za vytvorenie nových regionálnych vodcovských tímov v Čile.
 • Modlite sa za prijatie nového NLT koordinátora pre mobilizáciu cirkví.

KOLUMBIA

 • Chváľte Boha za deti, ktoré prijali Krista minulú sezónu a sú teraz aktívne v cirkvách vo svojom regióne.
 • Chváľte Boha, že kontajnery boli prepustené z colnice a distribuované v celej krajine.
 • Chváľte Boha za všetku pomoc, ktorú poskytuje medzinárodný tím počas každej sezóny.
 • Modlite sa za to, aby Pán poskytol koordinátora zdrojov pre NLT, ako aj otvorené pozície, ktoré zostávajú na viacerých RLT. Modlite sa za správneho človeka, ktorý má byť povolaný od Boha a zvolený pre tieto pozície.
 • Modlite sa za naše tímy, pretože organizujú podujatia Vision Casting v celej krajine.
 • Modlite sa za jednotu medzi cirkvami v Kolumbii, za nadchádzajúce evanjelizačné podujatia a že veľa detí prijme Krista.

COSTA RICA

 • ACCIONES DE GRACIA:Chváľte Boha za deti, ktoré boli obeťami hurikánu Nate, ktoré počuli evanjelium a dostali darčeky.
 • Chváľte Boha za evanjelizáciu pre deti s návštevou "Tímu rodiny" z Kanady na konci roka.
 • Modlite sa za voľby v krajine, 4. februára.
 • Modlite sa proti uzneseniu Interamerican Court of Human Rights v prospech homosexuálnych manželstiev.

EL SALVADOR

 • Chváľte Boha za úspešné dokončenie sezóny. Boh pomohol mnohým deťom, aby prišli ku Kristovi.
 • Chváľte Boha za dobré zdravie a za to, že sme mohli robiť prácu bez veľkých ťažkostí.
 • Modlite sa za duchovnú silu pre všetkých dobrovoľníkov.
 • Modlite sa za podpis prezidenta na udelenie oslobodenia od daní pre kontajnery.

GUATEMALA

 • Chváľte Boha za výber členov regionálneho vodcovského tímu, ktorí sú Božími mužmi, ktorí sú zároveň vášniví, a radi slúžia.
 • Modlite sa za Božie vedenie NLT, aby ste dosiahli tohtoročné ciele.
 • Modlite sa za Božiu múdrosť pri výbere a doplnenie regionálnych vodcovských tímov.

Testimonio HAITI

 • Chváľte Boha za minuloročný úspech a za rovnaký v roku 2018.
 • Chváľte Boha za obnovu služby.
 • Modlite sa za väčší počet detí, aby spoznali Krista.
 • Modlite sa za obnovenie Haiti.

NIKARAGUA

 • Chváľte Boha za dve nové RLT.
 • Chváľte Boha za posilnenie a zdravie národného koordinátora.
 • Modlite sa za prijímanie a výber modlitebných koordinátorov, národných aj regionálnych.
 • Modlite sa za strategický plán a evanjelizačné stretnutia v roku 2018.

PARAGUAY

 • Chváľte Boha za národnú modlitebnú sieť, ktorá bola vytvorená v každom regióne s veriacimi, ktorí sa zaviazali pokryť službu v modlitbe.
 • Chváľte Boha za predispozíciu colných orgánov, aby uľahčili vstup materiálov a obuvníckych boxov.
 • Modlite sa za zdroje a rozšírenie Nebeského kráľovstva a za Partnerov v službe, ktorí majú zmysel pre Kráľovstvo.
 • Modlite sa, aby tí, ktorí prijali Krista, zostali v ňom a pôsobili v cirkvi.
 • Modlite sa za špeciálne modlitebné pokrytie národných a regionálnych tímov a ich rodín.

PERU

 • Chváľte Boha za to, ako naďalej pracuje v našej krajine, za deti a rodiny, ktoré ho poznali prostredníctvom služby OVD.
 • Modlite sa za krajinu Peru, pretože bojujú proti vládnym predpisom, ktoré sú v rozpore s Božím slovom.
 • Modlite sa k Pánovi, aby poskytol nového koordinátora zdrojov NLT.
 • Modlite sa za dobrovoľníkov a tímy, keď začínajú tréningy pre evanjelizačné podujatia zamerané na dosah a učeníctvo TGJ.

URUGUAY

 • Chváľte Boha za jeho vernosť a zabezpečenie bezpečného doručenia krabíc od topánok a materiálov pre našu krajinu.
 • Chváľte Boha za každého dobrovoľníka, ktorého priniesol do našich tímov, za celistvosť, vášeň a lásku, ktorú majú k Pánovmu slovu.
 • Modlite sa za logistické detaily každej aktivity, získanie darčekových krabíc a materiálov pre každý región, za všetky tréningy a prípravy, ktoré sa musia vyskytnúť. Požiadajte Pánovu ruku, aby sa na tom všetko podieľala.
 • Modlite sa k Pánovi, aby kráčal pred nami, keď trénujeme a pripravujeme sa na začatie Najúžasnejšej cesty.
 • Modlite sa k Bohu, aby strážil a posilňoval každého dobrovoľníka, ktorý v tejto službe slúži v tejto sezóne.

 

EUROÁZIA

Poďakovania a Modlitebné potreby

BIELORUSKO

 • Chválime Boha za všetkých, ktorí zhromaždili a poslali krabice od topánok a že dary úspešne prešli cez colnicu.
 • Chválime Boha za nové cirkvi, ktoré prijali TGJ ako svoj program učeníctva.
 • Modlite sa za to, aby cirkvi efektívne využívali darčeky OVD pre evanjelium a učeníctvo.
 • Modlite sa za to, aby OVD slúžila ako zjednocujúci faktor pre cirkvi v krajine.
 • Modlite sa za zaplnenie všetkých prázdnych pozícií, aby sme mohli slúžiť najefektívnejším spôsobom v šiestich oblastiach služby OVD.

BOSNA A HERCEGOVINA

 • Chváľte Boha za kurz TGJ, kde sa ukázalo viac ako 30 detí!
 • Chváľte Boha za prospech s tradičnými cirkvami (katolíckymi a ortodoxnými), ktoré sú otvorené pre kurzy TGJ s deťmi vo svojich kostoloch!
 • Prosím, modlite sa za kurzy TGJ, ktoré začali alebo čoskoro začnú, že Boh posilní učiteľov a dotkne sa detí pre Krista.
 • Prosím, modlite sa za pokračujúce vzťahy s deťmi aj po TGJ kurzoch a vplyv na ich rodiny.

BULHARSKO

 • Chválime Pána za 240 detí utečencov, ktorí dostali darček a mohli počuť evanjelium.
 • Chválime Pána, že v marci tohto roku oslávime 20 rokov OVD v Bulharsku.
 • Oslavujeme, že Boh sa zjavil a motivoval cirkvi k účasti na projekte a že Boh inšpiroval stovky dobrovoľníkov, ktorí nezištne slúžili deťom pri prezentácii evanjelia a ich učení.
 • Chválime Pána za mnohé deti a rodiny, ktoré boli dotknuté a transformované Jeho láskou.
 • Modlíme sa za nadchádzajúci tréning TGJ pre učiteľov, ktorý sa uskutoční koncom januára.
 • Sme pripravení na otvorené dvere na začatie kurzov v školách a materských školách v dôsledku toho.
 • Modlíme sa, aby Pán povolal a pozdvihol dobrovoľníkov, ktorí budú slúžiť v novom regionálnom tíme, ktorý chceme vybudovať na severozápade Bulharska.

GRUZÍNSKO

 • Chváľte Boha za darčeky, ktoré prišli do krajiny a boli rýchlo preclené.
 • Chváľte Boha za učiteľov, ktorí boli vyškolení a túžia viesť deti prostredníctvom TGJ.
 • Modlite sa k Bohu, aby dalo mnohým deťom túžbu prísť do tried TGJ po distribúcii krabíc od topánok.
 • Prosíme, modlite sa za všetky cirkvi, ktoré budú rozdávať krabice od topánok a organizovať kurzy TGJ v tejto sezóne.

INDONÉZIA

 • Chválime Boha za štyri 4 tímy sRLT a tri tímy RLT, ktoré máme teraz. Znamená to, že sme schopní osloviť viac detí pre Božie kráľovstvo v tejto sezóne.
 • Chváľte Boha za nadšenie, ktoré ukázali všetci dobrovoľníci, aby urobili strategické plánovanie v tejto sezóne 2017/2018.
 • Prosíme, modlite sa, aby sa pri colnom konaní nevyskytli žiadne ťažkosti, aby sme mohli zaslať krabice od topánok na všetky sRLT a RLT včas a rozdeliť ich deťom bez oneskorenia a prekážok.
 • Prosíme, modlite sa za voľby 2018 v 171 miestnych samosprávach a prezidentské voľby v roku 2019. Modlite sa za to, že aktivity OVD nebudú prepojené s politickými otázkami a pre politický zisk.
 • Modlite sa, aby všetci lídri (NLT, sRLT a RLT) v Indonézii boli solídnym tímom, mali jednotu, múdrosť, nového ducha radosti a vzrušenia, aby sme dosiahli to, čo sme plánovali v tejto sezóne.

LITVA

 • Prosíme, modlite sa za vedúcich dobrovoľníkov s otvorenými pozíciami na ich NLT, ako aj za rekonštrukciu tímu Klaipeda.
 • Prosíme, modlite sa, aby učitelia TGJ dôverovali Bohu a nepoddali sa okolnostiam. Tiež, že by jasne učili deti vzťah s Bohom.

MACEDÓNSKO

 • Chváľte Boha za úspešnú distribúciu a požehnaný čas, ktorý sme mali s tímom Vision z Veľkej Británie.
 • Chváľte Boha za tvrdú prácu našich partnerov, aby v tomto roku oslovili nové deti s krabicami od topánok.
 • Chváľte Boha za uzdravenie manželky a syna nášho národného koordinátora.
 • Prosím, modlite sa za proces náboru nového Národného koordinátora pre mobilizáciu cirkví.
 • Prosím, modlite sa za deti v kluboch TGJ tento rok.

MALAJZIA

 • Chváľte Boha za úspešné nConnect plánovacie stretnutie v dňoch 28.-30. Novembra 2017. V dôsledku toho boli všetci vodcovia obnovení.
 • Chvála Bohu za dobrý vzostup pre starých a nových Partnerov v službe počas Večere vďaky 14. januára 2018.
 • Chváľte Boha, že veľa detí malo možnosť počuť evanjelium a byť učeníkovaných v roku 2017.
 • Prosím, modlite sa za Božiu priazeň, keď opätovne požiadame o daňové oslobodenie.
 • Prosím, modlite sa za násobenie nášho dobrovoľníckeho tímu, aby ste pritiahli Partnerov v službe. Naliehavo potrebujeme Partnera v službe, aby sa stal hlavným trénerom, ktorý hovorí Malajzijsky.
 • Prosím, modlite sa, aby sa obsadili všetky voľné miesta v našich sRLT, RLT a NLT (logistika).

MOLDAVSKO

 • Ďakujeme Bohu za cirkvi, ktoré boli pár rokov partnermi a slúžia dobre.
 • Vďaka Bohu, že sme mali požehnanie pri rozdávaní darov. Sme radi, že deti dostali duchovnú podporu s darmi.
 • Prosíme, modlite sa, aby sme vyzvali koordinátorov, aby túto víziu odovzdali partnerom OVD.
 • Modlite sa, aby sme niekoľko rokov mali oddaných vodcov.
 • Prosíme, modlite sa, aby sa detí dotkol Pán, keď prechádzajú programom učeníctva.

MONGOLSKO

 • Chváľte Boha, že umožnil darčekom prichádzať a prejsť cez colnicu.
 • Modlite sa, prosím, aby naše distribučné akcie prebehli dobre, najmä ak budeme musieť spolupracovať s vládnymi predstaviteľmi.
 • Prosíme, modlite sa za dobré vzťahy medzi Partnermi v službe a vládnymi úradníkmi.

ČIERNA HORA

 • Chváľte Boha za jeho mocnú odpoveď, že všetky distribúcie prebehli dobre a mnohí rodičia sa zúčastnili aj programu.
 • Chváľte Boha, že deti boli veľmi šťastné a mnohé z nich dostali správnu veľkosť oblečenia.
 • Prosím, modlite sa za TGJ. Tlak od pravoslávnej cirkvi ovplyvnil mnohé deti, aby sa nezúčastnili. Prosím modlite sa za vytrvalosť tých, ktorí to robili.
 • Prosím, modlite sa za pokračovanie distribúcie po zimnej prestávke, aby nestratili svoj vplyv.

MYANMAR

 • Chváľte Boha za to, že sme schopní plánovať Stretnutie vízie, školenia Partnerov v službe a školenia učiteľov TGJ v Yangone, Bago, Manadalay, Sagaing, Myintkyina, Bamaw, Tachilate, Pathein a Napyidaw.
 • Chváľte Boha za dodatočné krabice od topánok, ktoré môžeme použiť na to, aby sme slúžili deťom Rohingya vysídlených vojnou.
 • Modlite sa za dokončenie nášho NLT. Stále potrebujeme koordinátora zdrojov a koordinátora pre logistiku.
 • Modlite sa za NLT a RLT; že každý bude dobrým správcom služby, ktorú nám Boh zveril.
 • Modlite sa za plynulý proces s prepravou a oslobodením od dane v tejto nadchádzajúcej sezóne a za Partnerov v službe, aby plne pochopili víziu OVD, najmä ducha dobrovoľníctva.
 • Modlite sa za ľudí, ktorí chcú pomôcť pri príprave na nadchádzajúce obdobia.

FILIPÍNY

 • Chválime Boha za darcov, ktorí naďalej podporujú OVD vrátane celých cirkví, ktoré prispievajú a spolupracujú s OVD.
 • Chválime Boha za oblasti, ktoré majú svoje Stretnutia vízie, školenia Partnerov v službe a školenie školiteľov. Chválime Boha za dobrovoľníkov, ktorí sú vášniví slúžiť Pánovi prostredníctvom OVD.
 • Chválime Boha za dobré zdravie a silu dobrovoľníkov na celom svete, keď slúžime a pracujeme pre Pána.
 • Prosíme, modlite sa, aby prichádzajúce kontajnery s krabicami od topánok prišli bezpečne a rýchlo sa preclili na colnici.
 • Prosíme, modlite sa za dobrovoľnícku jednotu, spoluprácu a porozumenie pri vykonávaní služby OVD.
 • Modlite sa za to, aby konanie Konvokácie národných koordinátorov pre východnú Áziu bolo plodné, produktívne a vedené Bohom, pretože tímoví koordinátori v regióne sa 3. až 5. februára stretávajú, spolupracujú a synergizujú.

POĽSKO

 • Chváľte Boha za novú sezónu, nové výzvy, ale aj nové príležitosti, vzťahy, svedectvá a nové deti a rodiny prichádzajúce ku Kristovi.
 • Chváľte Boha za nové miesta, kde sa uskutočnila OVD a začala TGJ.
 • Prosím, modlite sa za viac múdrosti a viery pre našich dobrovoľníkov; že to, čo videli, prinesie hojné ovocie, ktoré dnes nevidíme.
 • Prosím, modlite sa za ďalšie nové modlitebné skupiny a podporu pre pracovníkov, ktorí chodia do Božej žatvy.

RUMUNSKO

 • Chválime Boha za návštevu fínskeho tímu v meste Vaslui.
 • Chválime Boha za našich nových partnerov z našich všetkých regiónov v krajine.
 • Chválime Boha, pretože všetky krabice od topánok sa v Rumunsku distribuovali načas.
 • Modlite sa za začiatok regionálneho tímu v Hunedoara County.
 • Prosíme, modlite sa za všetky deti, ktoré začínajú kurz TGJ.
 • Prosím, modlite sa za nových koordinátorov v regióne Constanta a Dobrogea.

SRBSKO

 • Chváľte Boha za všetky miesta, kde distribúcie krabíc od topánok prebiehali dobre a s radosťou.
 • Prosíme, modlite sa za našich učiteľov TGJ, že ich lekcie budú dobre pripravené a zaujímavé, takže deti budú mať radosť dokončiť kurz.
 • Prosíme, modlite sa za migrantov a ich deti a kresťanský pár, ktorí s nimi pracujú pred, počas a po distribúcii.
 • Prosíme, modlite sa za mladých ľudí v mladistvých detenčných strediskách, ktorí v tomto roku dostali krabice od topánky tak, aby ich posolstvo mohlo priniesť ovocie v ich srdciach.
 • Prosíme, modlite sa za vedúceho školy, ktorý má problémy s povolením distribúcie darčekových krabíc v škole, aby ho Pán mohol požehnať a celú komunitu a otvoriť ich srdcia Ježišovi.

SLOVENSKO

 • Chváľte Boha za nových kandidátov do regionálneho a národného tímu. Boh nám pridáva pravých služobníkov!
 • Prosíme, modlite sa za súčasnú situáciu na Slovensku. Nech Boh povoláva správnych ľudí za pozíciu koordinátora NLT a NLT koordinátora pre mobilizáciu cirkví.
 • Prosím, modlite sa za všetkých Partnerov v službe, ktorí sa tento rok podieľali na projekte a za všetky deti, ktoré dostávajú darčeky.

THAJSKO

 • Chváľte Boha za silu všetkých dobrovoľníkov OVD.
 • Chváľte Boha za ďalšiu podporu zo strany priateľov OVD pre službu.
 • Modlite sa, aby bol úradník schopný poskytnúť potrebné dokumenty na splnenie požiadaviek vlády na prepustenie kontajnerov.
 • Modlite sa za primeranú úhradu poplatkov za rýchle prepustenie kontajnerov.
 • Modlite sa za jednotu, spoluprácu a porozumenie medzi našimi dobrovoľníkmi.

UKRAJINA

 • Chváľte Boha za vytvorené sRLT a RLT, kde slúži okolo 100 dobrovoľníkov.
 • Chváľte Boha za 20 školení pre Partnerov v službe a mnoho ďalších školení pre učiteľov TGJ, ktoré sa naďalej konajú.
 • Chváľte Boha za približne 600 000 detí, ktoré dostanú darčekové krabice od topánok a približne 150 000 detí, ktoré sa chcú zúčastniť programu TGJ.
 • Prosíme, modlite sa za tréning učiteľov TGJ a za záväzok zo strany kontaktov OVD.
 • Prosíme, modlite sa za každé dieťa, ktoré počuje evanjelium prostredníctvom darčekových krabíc a TGJ.
 • Prosíme, modlite sa, aby tímy na všetkých úrovniach rástli v ich službe a odhodlaní.

VIETNAM

 • Chvála Bohu za Jeho úžasnú prácu vo Vietname, mali sme príležitosť mať tri študentské podujatia pre študentov v súvislosti s "Love Hanoi Festivalom" v decembri roku 2017. Festival zjednotil mnohé evanjelické cirkvi pre ten istý účel: vyzdvihnúť slávu Ježiša Krista, nášho Pána a zachrániť mnoho životov vietnamského ľudu.
 • Chváľte Boha za jeho prácu pri otváraní srdca vietnamských vládnych úradníkov; dostali sme súhlas od vlády pre Hanoi Evangelist Church, aby sa stala príjemcom darčekových krabíc OVD.
 • Prosím, modlite sa, aby Boh otvoril cestu k programu OVD s miestnymi cirkvami Vietnamu.
 • Prosím, modlite sa, aby Boh otváral veľa dverí na kázanie evanjelia vo Vietname.

RECA – Citlivá krajina

 • Chváľte Boha, že Partneri v službe majú záujem využiť TGJ v tejto sezóne v ich službe. Veľkoryso poskytovali príspevky na odbornú prípravu dobrovoľníkov, aby boli pokryté všetky finančné potreby služby.
 • Chváľte Boha za rozvoj RLT v regióne.
 • Prosíme, modlite sa k Bohu, aby pomohol NLT a Partnerom v službe plniť Božiu vôľu v jednotnosti a vzájomnej službe.
 • Prosíme, modlite sa k Bohu, aby pomáhal Partnerom v službe, ktorí šíria Dobrú novinu deťom a ich rodičom a miestnym úradom, aby podporovali službu OVD namiesto toho, aby tomu bránilo.
 • Prosíme, modlite sa za to, aby SRLT zostali silní a aby Boh poskytol dobrovoľníkov, ktorí by dobrovoľne zaplnili otvorené pozície v regionálnych tímoch a aby aj oni zostali silní.

RECA – Citlivá krajina

 • Chváľte Boha za mnohých dobrovoľníkov, ktorí sú nadšení, že sú súčasťou OVD tým, že pomáhajú pri evanjelizačných podujatiach.
 • Prosíme, modlite sa za nových Partnerov v službe na odľahlých miestach, aby im Pán pomohol priniesť krabice od topánok do nezasiahnutých častí krajiny.
 • Prosíme, modlite sa za to, aby NLT a RLT účinne spolupracovali a mali dobré vzťahy.

RECA – Citlivá krajina

 • Chválime Boha za RLT, ktoré sa nevzdávajú nádeje na prijatie darčekových krabíc a povzbudzujú Partnerov v službe, že OVD bude aj naďalej slúžiť deťom, dáva im radosť a svetlo evanjelia v našej krajine. Ďakujeme Bohu za príležitosť byť súčasťou takej skvelej práce.
 • Prosíme, modlite sa, aby NLT našlo partnera, ktorý je schopný dovážať a precliť darčeky.
 • Modlite sa za to, aby Pán poslal správnych ľudí, aby vyplnili otvorené pozície v NLT.
 • Prosíme, modlite sa, aby sa neprijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu, ktorý zakazuje deťom navštevovať cirkevné služby a zakazovať cirkvám, aby sa zapojili do charity.

RECA- Citlivá krajina

 • Chváľte Boha za darčekové krabice, ktorých príchod očakávame a za všetkých, ktorí sa podieľajú na procese.
 • Chváľte Boha za všetky tréningy a stretnutia, ktoré sme už mali v tejto sezóne.
 • Modlite sa, aby sme dostali oslobodenie od vlády.
 • Prosíme, modlite sa za nábor a výber nového RLT na juhu krajiny.
 • Prosím, modlite sa, aby sme pomocou týchto darov mohli povedať evanjelium vo všetkých častiach krajiny.

 

 

PRÍSLUŠNÉ KANCELÁRIE A PARTNERSKÉ SLUŽBY

Poďakovania a Modlitebné prosby

NEMECKO

 • Chváľte Boha za dobrú sezónu v roku 2017 a nárast zozbieraných krabíc.
 • Chváľte Boha za naše prvé Centrálne spracovateľské centrum, ktoré fungovalo tak dobre.
 • Chváľte Boha, že nám zaslal viac ako 1300 dobrovoľníkov z Berlína, aby spracovali darčekové krabice v Spracovateľskom centre.
 • Modlite sa, aby nám Boh dal múdrosť, aby sme dobre naplánovali rok 2018.
 • Modlite sa, aby nám Boh poskytol zamestnancov, dobrovoľníkov a finančné prostriedky, aby mohla služba naďalej rásť.
 • Modlite sa, aby viac a viac ľudí videlo, čo Boh robí prostredníctvom OVD a začne podporovať projekt.

FÍNSKO

 • Chváľte Boha za skvelé skúsenosti so Spracovateľským centrom.
 • Chváľte Boha za všetky krabice, ktoré sme dostali tento rok z Fínska!
 • Chváľte Boha za výjazd vízie do Rumunska, ktorý prebiehal dobre!
 • Modlite sa za dobrovoľnícku kampaň na sociálnych médiách.

JAPONSKO

 • Chváľte Boha za každú príležitosť evanjelia, ktorá bola zhromaždená v Japonsku.
 • Chváľte Boha za plodný rok so stále aktívnejšími tímami dobrovoľníkov.
 • Chváľte Boha za dobrovoľníkov spracovateľského centra, ktorí prišli aj zo vzdialených miest.
 • Modlite sa za pochopenie a spoluprácu účastníkov, pretože zvyšujeme cenu za darcovstvo.
 • Modlite sa za viac zapojených dobrovoľníkov, najmä vo veľkých mestách.
 • Modlite sa za prekladateľa / korektora, pretože uverejňujeme informácie v troch jazykoch.

ŠPANIELSKO

 • Chválime Pána, pretože aj keď rok 2107 bol ťažkým rokom zmien, celkové množstvo vyzbieraných krabíc nepokleslo.
 • Chválime Pána za nášho nového národného koordinátora, ktorý sa k nám pripojil pred 6 mesiacmi a urobil skvelú prácu. Ďakujeme, že nám poskytol osobu, ktorá sa na projekt skutočne teší.
 • Modlíme sa, aby nám Pán, pomohol v tomto roku posilniť oblastné tímy po celej krajine, pretože potrebujeme dobrovoľníkov pre každú oblasť zodpovednosti: logistiku, modlitbu, vzťahy atď., Takže naše oblastné tímy dokážu dosiahnuť nové výzvy.
 • Modlíme sa, že nám Pán pomôžeme nájsť ľudí, ktorí majú záujem propagovať modlitbové žiadosti vo svojich cirkvách alebo prostredníctvom sociálnych médií atď.
 • Modlíme sa, že nám Pán dá nové stratégie na to, aby sa ľudia zapojili do modlitby, takže vplyv projektu v Španielsku môže zmeniť našu spoločnosť.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 • Chváľte Boha za príležitosť zdieľať službu OVD na kresťanskom programe, ktorý sa vysiela po celom národe na BBC One, "Piesne chvály".
 • Chváľte Boha za dve úspešné výjazdy vízie do Albánska (december 2017) a Macedónsko (január 2018), pričom každý z nich prijal desať dobrovoľníkov OVD a dvoch zamestnancov, ktorí boli povzbudení, ovplyvnení a teraz vybavení na zdieľanie misie OVD.
 • Chváľte Boha za kresťanských vzdelávacích konzultantov Ethos Education, ktorí sa zaviazali uskutočniť štúdiu uskutočniteľnosti pre Anglické školy pre projekt OVD (pre potenciálne dodanie zdrojov v júni 2018). Modlite sa za Nicka Pollarda a jeho tím, ktorí majú za cieľ dokončiť počiatočnú fázu výskumu do 31. januára.
 • Modlite sa za našu nConnect konferenciu vo Veľkej Británii 23.-25. marca 2018. Modlite sa za registráciu, nášho hosťa a ostatných zamestnancov, ktorí sa pripravujú na vedenie a pre každého účastníka, aby sa inšpiroval a povzbudzoval v ich úlohe.
 • Modlite sa za plynulý prechod od nového regionálneho manažéra Severozápadného Anglicka od januára 2018.
 • Modlite sa za výber regionálneho manažéra Severovýchodnej Anglicka a dodávateľa, aby ste vytvorili britský program rozvoja vedúcich pracovníkov.

 

 

ÚSTREDIE / DOMÁCE REGIÓNY USA

Poďakovania a Modlitebné potreby

KAROLÍNA

 • Chválime Boha za rast krivky v roku 2017
 • Chválime Boha, že nám dovolil, aby sme tento rok pridali dvoch nových oblastných koordinátorov.
 • Chválime Boha za nového regionálneho manažéra a nového oblastného regionálneho stratéga.
 • Modlíme sa, aby Pán obnovil zdravie mnohých dobrovoľníkov, ktorí zápasia so zdravotnými problémami.
 • Modlíme sa, aby nám Pán dal v roku 2018 trvalý dobrovoľnícky a partnerský rast.
 • Modlíme sa, aby nám Pán dal našu tímovú víziu, keď sme stanovili ciele a plány na rok 2018.

VEĽKÉ JAZERÁ

 • Chválime Boha za dvoch nových oblastných koordinátorov, ktorí boli vybraní na začiatku roka.
 • Chválime Boha za to, čo sa stalo v našej koordinátorskej oblastnej plánovacej akcii.
 • Chválime Boha za násobenie nového oblastného tímu z Columbusu, OH.
 • Prosíme, modlite sa, aby Pán poskytol v tomto roku viac ako 600 miest pre oblasť Veľkých jazier
 • Prosíme, modlite sa, aby regionálny štáb Veľkých jazier objavil tých, ktorí boli povolaní pre oblasť koordinátorov v našich šiestich zostávajúcich rozvojových oblastných tímoch

STREDOZÁPAD

 • Ďakujeme za nárast krabíc v roku 2017!
 • Ďakujeme za to, čo Boh urobí v roku 2018!
 • Ďakujeme za to, že Božie ustanovenie nových koordinátorov regionálnych oblastí a nových koordinátorov oblastí!
 • Prosíme, modlite sa za Božiu ponuku zamestnancov, ktorá dokonale vyhovuje nášmu regiónu.
 • Modlite sa za regionálne znásobenie a rast darčekových krabíc.
 • Prosíme, modlite sa za nových koordinátorov regionálnych oblastí a koordinátorov oblastí, keď rastú v ich úlohách.

STREDNÝ JUH

 • Chválime Boha za obetavú službu dobrovoľníkov Connect v regióne a za stovky tisícok darčekových krabíc od topánok, ktoré boli zhromaždené počas Národného zhromažďovacieho týždňa uplynulý november.
 • Sme vďační za výber dvoch, prípadne troch nových regionálnych koordinátorov v priebehu januára.
 • Ďakujeme za život a zaviazané partnerstvo Jerryho Strobela, jedného z regionálnych veteránov regionálnych koordinátorov, ktorý zomrel a bol pochovaný tesne pred minuloročným Národným zhromažďovacím týždňom.
 • Prosíme Boha, aby povolal vedúcich dobrovoľníkov vo vyvíjajúcich sa oblastiach, ktorí budú slúžiť na posilnenie paradigmy a infraštruktúry dobrovoľníkov regiónu.
 • Prosíme o Božiu inšpiráciu, láskavosť, milosť a múdrosť, keď zasievame do územných koordinátorov počas plánovacích stretnutí, ktoré sa konajú 1. - 3. februára.
 • Modlite sa za Božiu múdrosť, keď plánujeme stratégiu pre konzistentný a udržateľný rast darčekových krabíc pre región.

SEVEROVÝCHOD

 • Ďakujeme Bohu za úspešný Národný zhromažďovací týždeň v roku 2017 a všetkých dobrovoľníkov, ktorí poslúžili k tomu, aby spravili miesto misijným.
 • Ďakujeme Bohu za to, že videnie ovocia Regionálnych vzdelávacích worshopov prostredníctvom presných papierovačiek a lepších odovzdávacích miest.
 • Prosíme, modlite sa za našu AC konferenciu o plánovaní 2018 v dňoch 8.-10. Februára, keď sa všetci naši dobrovoľníci stretnú. Modlíme sa, aby tentoraz boli povzbudení, osviežení a cítili sa vybavení.
 • Modlite sa k Pánovi, aby nás počas tejto sezóny nasmeroval na nových vedúcich dobrovoľníkov.

SEVEROZÁPAD

 • Vďaka za plne obsadený personál Regionálnej kancelárie a stovky špecializovaných dobrovoľníkov.
 • Vďaka za úspešnú sezónu zbierok a mnohé deti, ktoré budú počuť evanjelium.
 • Prosím, modlite sa za februárové plánovacie stretnutie oblastného koordinátora. Nech sú dobrovoľníci inšpirovaní a vybavení na ich službu.
 • Modlite sa, aby Boh povolal viac dobrovoľníkov, aby slúžili na severozápade. Existuje viac ako 100 kľúčových príležitostí pre dobrovoľníkov.
 • Prosím, modlite sa za sedem tímov s vysokým potenciálom v oblasti metropolitných centier, ktoré momentálne nemajú dobrovoľníkov, ktorí slúžia celoročne.

STREDNÝ ATLANTIK

 • Chváľte Boha za úspešné ukončenie sezóny Baltimore Processing Center.
 • Chvála Bohu za poskytnutie nových koordinátorov oblasti a koordinátorov regionálnych oblastí v roku 2018.
 • Chváľte Boha za celoplošné násobenie.
 • Modlite sa za úspešné plánovacie stretnutie koordinátora oblasti.
 • Modlite sa za Connect konferenciu v Baltimore.
 • Modlite sa za obsadenie otvorených pozícií regionálnej kancelárie.

JUHOZÁPAD

 • Chváľte Boha za viac ako 365 000 darčekov, ktoré boli minulý rok darované a zhromaždené v našom regióne.
 • Chváľte Boha za opätovné prijatie všetkých našich súčasných regionálnych koordinátorov, aby mohli slúžiť ďalší rok.
 • Chváľte Boha za dvoch nových oblastných koordinátorov, ktorí boli vybraní ako vedúci dobrovoľníckych tímov v južnom Colorade.
 • Modlite sa za regionálne hodnotenia, plány a ciele, ktoré sa dokončia v prvom štvrťroku roku 2018.
 • Prosím, modlite sa za to, aby sa mnoho nových dobrovoľníkov prihlásilo a vybralo počas našej náborovej kampane.
 • Prosím, modlite sa za celý tréning našich súčasných a nových dobrovoľníkov na nový rok.

TEXAS & LOUISIANA

 • Ďakujeme za schopnosť spracovať viac ako 1 milión darčekových krabíc od topánok v centre Dallas / Fort Worth Processing Center.
 • Ďakujeme za dokončenie úspešného Národného zhromažďovacieho týždňa.
 • Prosíme, modlite sa za prijatie nového regionálneho manažéra.
 • Modlite sa za nadchádzajúce stretnutie oblastného koordinátora 8. - 10. februára.

 

f t g m