Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

prihlasovanie do novej sezóny OVD je dnešným dňom spustené. Prihlásiť sa môžete v hornom menu v sekcii Operácia vianočné dieťa. Uzávierka prihlášok do novej sezóny je 31.7.2024. V prípade naplnenia kapacity balíčkov, ktoré máme naplánované pre novú sezónu aj skôr.

VERŠ DŇA

1. Petrov 1:18-19

vediac, že nie porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista,

Operácia vianočné dieťa

Termíny školení v novej sezóne 2023/2024

Vážení partneri,

dovoľujeme si vám oznámiť, že sa blížia školenia pre Partnerov v službe, ktoré sa tento rok budú konať v týchto dátumoch a na týchto miestach:

 

30.9.2023 - región Západ

miesto konania: Reformovaná cirkev Vlčany, Hlavná 960

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

14.10.2023 - región Východ

miesto konania: Zbor Devleskero Kher Košice, Jesenského 21/A

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

11.11.2023 - región Stred

miesto konani: BJB Klenovec, SNP 122

začiatok školenia: 9:00 hod. (je potrebné, aby ste sa na registráciu dostavili minimálne 30 minút pred začiatkom)

 

Na základe mailov, ktoré ste dostali je potrebné, aby sa školenia zúčastnili minimálne 2 zástupcovia za cirkev/organizáciu, avšak najlepšie celý tím Partnera v službe, nakoľko počas školenia budú prebiehať interaktívne časti, kde je potrebná účasť celého tímu. Počas školenia vám budú oznámené tiež počty pridelených balíčkov (nie jednotlivé kategórie). Tiež vás chceme poprosiť, aby ste nám počas školenia oznámili miesta, ktoré chcete tento rok navštíviť kvôli prípadným vizitáciám z našej strany a zo strany Samaritan´s Purse.

V prípade, že máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať regionálnych koordinátorov OVD.

 

Pre sezónu 2023/2024 pripravujeme zmeny

Vážení partneri v službe,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od najbližšej sezóny OVD nebudú do projektu zaradení partneri, ktorí nie sú priamo cirkevnou organizáciou alebo cirkvou. V praxi to znamená, že do projektu od novej sezóny nezaradíme komunitné centrá, azylové centrá a útulky. Vstup do projektu bude umožnený len cirkvám a cirkevným organizáciám. K tejto zmene dochádza z dôvodu naplnenia vízie projektu Samaritan´s Purse a tiež z dôvodu nedodržiavania pravidiel zo strany niektorých partnerov. Viac informácií k tomuto rozhodnutiu prinesieme na plánovanom Stretnutí vízie v mesiaci máj.

 

Národný tím OVD

Nová sezóna 2022/23 rokom modlitby

Vážení partneri,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 2. septembra na vaše emaily bolo zaslané rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení do novej sezóny Operácie vianočné dieťa. Nešlo o jednoduché rozhodovanie zo strany jednotlivých tímov OVD, nakoľko počas tohtoročného nConnectu prebiehala medzi nami intenzívna diskusia o každom zbore/organizácii, ktoré sú zapojené do projektu alebo sa zapojili do projektu po prvý raz. Musíme konštatovať, že na jednej strane máme veľmi veľa kvalitných partnerov, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu a vidieť za nimi nádherné svedectvá a výsledky. Na druhej strane sa však nájdu aj partneri, ktorí jednoducho zobrali balíčky, rozdali ich a viac sa obdarovaným deťom nevenovali. Tiež sa nám v jednom prípade vyskytlo hrubé porušenie pravidiel OVD a daný partner už nebude pustený do projektu ani v budúcnosti. Aj z tohto dôvodu sme tento rok pristúpili k vylúčeniu niektorých partnerov z projektu. Zároveň plánujeme v novej sezóne pozorne sledovať činnosť všetkých, nakoľko máme na srdci modliť sa za jednotlivé cirkvi a deti, ktoré budú zahrnuté do projektu. Modlitba je totiž neoddeliteľnou súčasťou projektu a na celom svete sa jej prikladá veľká váha. Chceme sa zjednotiť spolu s vami na týchto modlitbách a aj z tohto dôvodu pripravujeme na školenia pre jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú stať modlitebnými partnermi krátky formulár na vyplnenie, kde budete môcť vyjadriť svoje rozhodnutie stať sa takýmto partnerom.

Zároveň sa v rámci novej sezóny pripravujeme na vizitácie, ktoré chceme absolvovať vo všetkých regiónoch na Slovensku. Chceme byť účastní na vašich evanjelizáciách, kluboch Najúžasnejšej cesty a hlavne vás chceme podporiť vo vašom úsilí. Z dôvodu toho, aby sme boli dobrými správcami zverených prostriedkov od našich darcov tento rok na Slovensko príde len jeden kamión. Aj preto sme pri niektorých partneroch pristúpili k zníženiu vami objednaných balíčkov. O tom koľko balíčkov vám bude pridelených sa dozviete priamo na školeniach OVD.

Jednotlivé školenia budú prebiehať nasledovne:

Región Západ - 1.10.2022 od 9:00 hod. kostol Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch, Osztényiho ulica, Vlčany

Región Stred - 15.10.2022 od 9:00 hod. priestory Slova života Banská Bystrica, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica

Región Východ - 5.11.2022 od 9:00 hod. priestory Koinonia Ján Krstiteľ Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 300, 044 12 Nižný Klátov

Prosíme Vás, aby ste si tieto termíny poznačili nakoľko ďalšie termíny školení neplánujeme. Tento rok nebude prebiehať žiadne online školenie. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte regionálne tímy, pod ktoré spadáte. Zároveň upozorňujeme, že školenie trvá počas celého dňa a predčasný odchod zo školenia nebude akceptovaný nakoľko je veľmi dôležité, aby všetci absolvovali celé školenie.

Na konci školenia budú s vami podpísané Dohody o spolupráci.

Do uzávierky prihlášok do novej sezóny ostávajú posledné dni

Vážení partneri,

do uzávierky prihlášok do novej sezóny OVD ostávajú posledné 4 dni. Odporúčame vám, aby ste si nenechali vyplnenie prihlasovacieho formulára na posledný deň. Zároveň upozorňujeme, že akékoľvek prihlásenie po termíne nebude možné. Výnimku dostanú len cirkvi prihlásené počas špeciálnej akcie v rámci festivalu CampFest, kde im bude umožnená špeciálna forma prihlásenia priamo na mieste v našom informačnom stánku. Zároveň upozorňujeme, že maximálny limit pre sezónu 2022/23 je 200 balíčkov na partnera.

Všetky informácie k najbližšej sezóne nájdete v online formulári, ktorý sa nachádza v hornom menu na našej stránke v sekcii Operácia vianočné dieťa.

 

Národný tím OVD

Prihlasovanie do novej sezony

Vážení partneri,

prihlasovanie do novej sezóny OVD bolo spustené od 1.6.2022. Prihlášku nájdete hornom menu Operácia vianočné dieťa - Prihláška pre partnerov. Prihlasovanie je otvorené do 31.7.2022. Po tomto termíne nahlasovanie do projektu nebude možné. Upozorňujeme, že limit na jedného partnera pre tento rok je maximálne 200 balíčkov. Zaradenie do projektu je pre existujúcich partnerov tiež viazané na zaslanie Záverečnej správy OVD, ktorú rovnako nájdete v sekcii Na stiahnutie - Adobe na našej stránke. Fotografie k záverečným správam zasielajte na náš email.

Podkategórie

f t g m